Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011.

2 wydatki bieżącewydatki majątkowewydatki ogółem 199832 487 253,005 734 700,0038 221 953,00 199933 753 943,006 454 992,0040 208 935,00 200039 213 427,0017 713 692,0056 927 119,00 200143 263 563,0014 459 015,0057 722 578,00 200244 723 600,009 447 007,0054 170 607,00 200345 556 229,002 068 539,0047 624 768,00 200450 970 796,0011 785 039,0062 755 835,00 200558 012 718,008 888 010,0066 900 728,00 200663 871 596,0038 056 666,00101 928 262,00 200769 149 155,0017 911 439,0087 060 594,00 200873 857 018,0013 607 971,0087 464 989,00 200981 255 634,0029 630 195,00110 885 829,00 201087 754 150,9731 356 191,54119 110 342,51 201191 050 019,7220 181 310,60111 231 330,32 razem814 919 102,69227 294 767,141 042 213 869,83

3 lata nakłady (w zł)

4 lata Nakłady (w zł)

5 wydatki majątkoweinwestycje własneinwestycje obceaporty 19985 734 700,004 811 900,0027 500,00895 300,00 19996 454 992,005 942 192,0019 800,00493 000,00 200017 713 692,0015 779 985,00553 707,001 380 000,00 200114 459 015,0012 971 599,00908 416,00579 000,00 20029 447 007,007 537 015,001 520 298,00389 694,00 20032 068 539,001 334 938,00100 101,00633 500,00 200411 785 039,008 984 650,002 646 889,00153 500,00 20058 888 010,007 413 010,001 000 000,00475 000,00 200638 056 666,0035 568 166,001 288 500,001 200 000,00 200717 911 439,0015 893 366,0068 073,001 950 000,00 200813 607 971,0011 886 609,00213 162,001 508 200,00 200929 630 195,0028 015 695,00490 000,001 124 500,00 201031 356 191,5429 474 643,54715 748,001 165 800,00 201120 181 310,6017 197 715,072 017 795,53965 800,00 razem:227 294 767,14202 811 483,6111 569 989,5312 913 294,00

6

7

8 latalata nakłady (w zł) Razem wydatki inwestycyjne własne na przestrzeni lat 1998-2011: 202 831 483,61 zł

9 Nakłady (w zł) lata

10 rokśrodki własneśrodki zewnętrzne (bezzwrotne) 19984 801 900,0010 000,00 19995 720 025,00222 167,00 200012 211 435,003 568 550,00 200112 723 349,00248 250,00 20026 677 015,00860 000,00 20031 324 138,0010 800,00 20048 826 650,00158 000,00 20056 365 415,001 047 595,00 200621 640 754,0013 927 412,00 200712 793 840,003 099 526,00 200811 246 362,00640 247,00 200923 374 710,004 640 985,00 201013 760 309,3815 714 334,16 201113 207 065,413 990 649,66 razem:154 672 967,7948 138 515,82

11 lata nakłady (w zł)

12 Nakłady (w zł) lata

13

14 Nakłady (w zł) lata Suma wydatków na inwestycje obce: 11 569 989,53 zł

15 lata nakłady (w zł) lata Suma aportów w latach 1998-2011: 12 913 294 zł

16 lata nakłady (w zł) Suma wydatków bieżących w latach 1998-2011: 32 344 219,25 zł

17 inwestycje własneinwestycje obceaporty 19980,00 1999880 950,000,00 20002 691 950,00500 000,000,00 20011 817 204,00883 536,000,00 20021 734 384,001 490 298,000,00 2003287 531,00100 101,00400 000,00 20045 370 944,002 612 154,000,00 20052 175 858,001 000 000,00325 000,00 20066 291 413,001 263 500,000,00 20076 375 425,0017 757,000,00 20085 948 269,000,00600 000,00 200920 551 988,00140 000,000,00 201011 882 715,54365 748,000,00 20115 320 447,051 824 669,150,00 Razem:71 329 078,5910 197 763,151 325 000,00

18

19 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 1.Uzbrojenie Osiedla Słonecznego1998-19991.799.786 zł 2.Uzbrojenie Osiedla Bytowskiego1998-1999832.072 zł 3.Modernizacja ciągu pieszego i strefy Starego Rynku2000-20024.964.988,47 zł 4.Dofinansowanie modernizacji ul. Kościerskiej (inwestycja obca)2002-20043.471.991 zł 5.Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy (inwestycja obca) 2005-20062.308.580 zł 6.Budowa dróg na Grunowie wraz z odwodnieniem2003-2004501.596,36 zł 7.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I i 18 Pułku Ułanów2003-20051.308.756,99 zł 8.Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Kościerskiej.2004786.117,09 zł 9.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Karsińskiej, ul. Wielewskiej, ul. Bruskiej. 2004-20051.219.814,60 zł 10.Budowa ulic: Karnowskiego, Jabłoniowej, Podlesie wraz z odwodnieniem2006-20073.678.698,45 zł 11.Budowa ul. Jarzębinowej20061.377.292,61 zł 12.Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja2006-20073.456.058,97 zł 13.Budowa ul. Młyńskiej2006772.095,68 zł 14.Budowa ul. Wybickiego, Lelewela, Weilandta2006-20071.430.750,08 zł 15.Modernizacja drogi do Igieł2007-2008586.342 zł 16.Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin-Kaliningrad 2008-201014.141.022,32 zł w tym: EFRR: 9.919.994,25 zł 17.Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II2008-20096.235.571,99 zł 18.Modernizacja ul. 31 Stycznia20091.993.717,13 zł

20 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 19.Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz Kopernika wraz z odwodnieniem 20092.369.199,64 zł 20.Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 2008-2009 3.799.343,54 zł w tym: BP (NPPDL 2008-2011): 1.899.671,77 zł Powiat Chojnicki: 140.000,00 zł 21.Przebudowa ul. Składowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 20101.656.746,09 zł 22.Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1 kanalizacji deszczowej i oświetlenia 2008562.587 zł 23.Modernizacja ul. Pietruszkowej2008528.377 zł 24.Budowa ulicy Wycecha i Szablewskiej2009533.311,62 zł 25.Budowa ulicy Mastalerza2009-20101.405.272,70 zł 26.Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa 20112.194.422 zł 27.Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem2011776.350,59 zł 28.Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej2011806.594,52 zł

21 inwestycje własneinwestycje obceaporty 19982 450 652,000,00515 000,00 19993 064 035,000,00493 000,00 20007 442 447,000,001 160 000,00 20012 969 897,000,00244 000,00 2002873 155,000,0026 000,00 2003124 181,000,00 20041 543 101,000,00 20052 542 353,000,00 200615 624 358,000,00 2007685 938,000,00 2008572 059,0030 162,0058 200,00 20092 030 455,000,00124 500,00 201010 777 355,640,00965 800,00 20116 387 225,6352 904,76965 800,00 Razem:57 087 212,2783 066,764 552 300,00

22

23 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 1.Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oraz budowa przepompowni ścieków. 1999-2001 10.422.184,32,-zł w tym: Fundacja EkoFundusz 3.000.000,-zł Fundacja Współpr. Polsko-Niemieckiej 300.000,-zł Pomorski Urząd Wojewódzki 120.000,-zł 2.Budowa kanalizacji sanitarnej na ODJ Bytowskim - II etap (Asnyka, Bytowska, Zamieście) 2001-2002803.535,39,- zł, 3.Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach 2004-200618.306.746,82,-zł w tym: EFRR: 11.631.667,61,-zł BP: 1.550.889,02,-zł 4.Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta2006-2007349.590,05,-zł 5.Poprawa bilansu wodnego w Chojnicach poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej. 2009-201010.199.363,51,-zł w tym: EFRR: 7.582.346,86,-zł Powiat: 550.000,00,-zł 6.Zagospodarowanie obszaru przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone 2009-2011787.296,-zł 7.Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach2011 5.879.700,17,-zł w tym: WFOŚiGW: 440.000,00,-zł

24 inwestycje własneinwestycje obceaporty 19981 469 703,0025 000,00 19991 817 355,00 2000891 666,00 220 000,00 2001675 461,00 2002321 197,00 2003232 948,00 200415 726,00 200549 605,00 200649 532,00 2007101 327,0012 000,00 20083 130 315,00 20092 670 038,00 20103 724 846,70 2011242 098,12 Razem:15 391 817,8237 000,00220 000,00

25

26 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Wysokość poniesionych nakładów 1.Modernizacja i remont obiektów SP nr 72000849.272,00 zł 2.Modernizacja dachu SP nr 12001-2002849.272,00 zł 3.Modernizacja Szkoły nr 22001-2002216.676,00 zł 4.Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 120081.715.176,96 zł 5.Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1 2008650.272,47 zł 6.Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 72009-20105.274.033,98 zł 7.Budowa placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych nr 1, 3 i 7 w Chojnicach. 2010547.160,48 zł w tym: MEN: 201.235,89 zł

27 inwestycje własneinwestycje obce 199839 651,00 19990,00 20001 338 588,00 20010,00 20028 660,00 200338 500,00 20040,00 200549 565,00 20063 129 346,00 20071 885 859,00 20089 455,00 2009 15 000,00 2010131 376,10 20115 934,75105 221,62 Razem:6 636 934,85120 221,62

28

29 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Wysokość poniesionych nakładów 1.Odbudowa murów obronnych Młyńska-Podmurna, Fosa Miejska, Grobelna 2000538.000,00 zł 2.Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - bazylika Mniejsza z otoczeniem - rozpoczęcie realizacji 2005-20075.021.322,97 zł w tym: EFRR: 3.663.461,49 zł Parafia: 428.966,71 zł

30 inwestycje własneaporty 1998390 000,00 19990,00 20003 006 118,00 20016 651 000,00 20024 324 911,00100 000,00 20036 588,00 2004257 533,00 20052 224 418,00 20069 508 294,001 200 000,00 20074 825 401,001 400 000,00 20081 521 042,00400 000,00 20091 958 703,00 20101 168 019,11200 000,00 20113 388 324,17 Razem:39 230 351,283 300 000,00

31

32 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 1.Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 51998-19993.255.824 zł 2.Budowa kompleksu krytych pływalni OSiR Chojnice2000-200213.627.086 zł UKFiS: 2 0000 00 zł 3.Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi 2005-20079.080.171,63 zł w tym: EFRR: 1.460.552,71 zł MSiT: 2.412.100,00 zł 4.Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy2005-20077.627.617,29 zł w tym: Kontrakt Wojew. 3.530.000 zł MS: 1.095.200 zł 5.Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MSiT Moje boisko Orlik 2012 (ul. Lichnowska) 2008-2009 1.436.841 zł 6.Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 (ul. Wojska Polskiego/Jedności Robotniczej) 20091.809.628,00 zł w tym: MSiT: 333.333,00 zł SWP: 333.333,00 zł 7.Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej20112.771.912,06 zł 8.Budowa kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 (przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach) 20111.572.790,03 zł w tym: MSiT: 500.000 zł SWP: 100.000 zł WFOŚiGW: 17.370 zł

33 inwestycje własne 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081 342,00 200942 700,00 2010302 848,81 2011770 233,63 Razem:1 117 124,44

34 Turystyka – źródła finansowania inwestycji własnych Gminy Miejskiej Chojnice na przestrzeni lat 1998-2011.

35 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Wysokość poniesionych nakładów 1.Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów InformacjiTurystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 2009-20111.117.124,44 zł w tym: EFRR: 589.943,51 zł

36 inwestycje własneinwestycje obce 199827 770,00 1999 15 300,00 2000 53 707,00 2001 24 880,00 200264 458,0030 000,00 200315 392,00 200466 957,0034 735,00 200524 000,00 2006 25 000,00 2007 2008154 988,0033 000,00 2009201 704,0060 000,00 201012 593,0050 000,00 201177 689,2635 000,00 Razem:645 551,26361 622,00

37 inwestycje własne 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004144 000,00 2005113 995,00 20063 660,00 200712 886,00 200857 260,00 20096 710,00 20104 268,78 201136 285,00 Razem:379 064,78 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Chojnice na przestrzeni lat 1998-2011.

38

39 inwestycje własneaporty 1998172 590,00 199929 852,00 2000125 000,00 20010,00 200214 444,00 200367 288,0080 000,00 2004141 607,00 2005100 196,00 2006109 720,00 2007231 877,0050 000,00 200880 347,00 2009195 173,00 20101 238 394,86 201177 794,00 Razem:2 584 282,86130 000

40

41 inwestycje własneinwestycje obce 1998261 534,002 500,00 1999150 000,004 500,00 2000226 264,00 200133 800,00 2002104 528,00 2003294 774,00 200419 789,00 2005122 840,00 20066 677,00 2007 38 316,00 2008 150 000,00 2009 275 000,00 2010 300 000,00 2011 Razem:1 220 206,00770 316,00

42

43 inwestycje własneaporty 19980,00380 300,00 19990,00 200057 952,00 2001824 237,00335 000,00 200291 278,00263 694,00 2003267 736,00153 500,00 20041 393 893,00153 000,00 200510 180,00150 000,00 2006845 166,00 20071 774 653,00500 000,00 2008403 532,00400 000,00 2009358 224,001 000 000,00 2010204 225,00 2011891 653,46 Razem:7 122 729,463 335 494,00

44 inwestycje własneaporty 19980,00 19990,00 20000,00 20010,00 20020,00 20030,00 200431 100,00 20050,00 20060,00 20070,00 20088 000,0050 000,00 20090,00 201028 000,00 20110,00 Razem:67 100,0050 000,00

45

46

47

48 Środki własne: 154 672 967,79 zł Środki zewnętrzne: 48 138 515, 82 zł

49

50 Lp.Nazwa projektu Okres realizacji Źródła finansowania Wartość projektu Skrócony opis projektu Beneficjent/Partner zy 1. Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej. 2009-2010 I/2011 finansowe zakończenie EFRR Starostwo Powiatowe Gmina Miejska Chojnice 10.199.363,51 7.582.346,86 550.000,00 2.067.016,65 Projekt zakłada przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na obszarze 16ha zielonej strefy centrum (Park 1000-lecia). Projekt obejmuje: rowy odwadniające, istniejący zbiornik wody, 2 nowe zbiorniki, obiekty inżynierskie, urządzenia oczyszczające, przepompownię. Nowopowstały układ służyć będzie poprawie bilansu wodnego oraz podniesieniu poziomu retencji wód deszczowych, w tym przepływów powodziowych. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partner: Powiat Chojnicki 2. Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin- Kaliningrad. 2008-2010 XII/2010 finansowe zakończenie EFRR Gmina Miejska Chojnice 14.141.022,32 9.919.994,25 zł 4.221.028,07 zł Projekt zakłada przebudowę 1,36 km głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice. Celem generalnym jest usprawnienie regionalnego systemu transportu drogowego poprzez połączenie trzech różnych dróg wojewódzkich przechodzących przez Miasto Chojnice, poprawę dostępności do sieci wyższego rzędu i zwiększenie przepustowości Chojnic. Inwestycja zlokalizowana została w ciągu ul. Sukienników- Plac Niepodległości-ul. Gdańska. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice 3.Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 2009-2011 2012r. – finansowe zakończenie EFRR Gmina Miejska Chojnice 1.117.124,44 zł 589.943,51 zł 52 718 093 zł Projekt partnerski 15 gmin, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Kartuzach. W ramach zadania odtworzono budynek baszty w fosie miejskiej pomiędzy Bramą Człuchowską a Bramą Wronią przy ul. Podmurnej tworząc w niej centrum informacji turystycznej z zapleczem. Beneficjent: Starostwo Powiatowe Kartuzy

51 Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Źródła finansowania Wartość projektu Skrócony opis projektu Beneficjent/Partner zy 4. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Projekt w trakcie realizacji 2010-2015 V/2015 finansowe zakończeni e EFRR 10 gmin: 10.706.619,16 (założone wydatki wg wniosku aplikac.) w tym: 7.494.633,42 zł 3.111.887,74 zł Projekt zakłada objęcie terenu 15 składowisk o łącznej powierzchni 20,6ha zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanu wód, tj. piezometrów. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy rzeczowi i finansowi: Gmina Chojnice Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Konarzyny Gmina Debrzno Gmina Człuchów Gmina Miejska Człuchów Gmina Czarne Gmina Przechlewo 5.Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice. Projekt w trakcie realizacji 2012- EFRR BP 46.156.245,36 (założone wydatki wg wniosku aplikac.) w tym: 12.689.756,92 zł 2.235.839,28 zł Projekt zakłada budowę zakładu zagospodarowania odpadów wyposażonego w segmenty do: sortowania, kompostowania odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania odcieków. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami pochodzącymi z terenu 10 gmin, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i ustawodawstwem krajowym uwzględniającej objęcie mieszkańców gmin zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tzw. surowców wtórnych. Beneficjent: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach (spółka zawiązana w 2008r. przez 8 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego)

52

53 Lp.Nazwa projektuOkres realizacji Źródła finansowania Wartość projektuSkrócony opis projektuBeneficjent/Partnerzy 1. Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach. 2004 - 2006 EFRR Budżet Państwa Gmina Miejska Chojnice 18 306 746,82 11 631 667,61 1 550 889,02 5 124 190,19 Projekt Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach to inwestycja zrealizowana przez Gminę Miejską Chojnice przy merytorycznym wsparciu następujących partnerów: Gmina Chojnice, Powiat Chojnicki, Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika Koszalińska, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA. W ramach w/w projektu zmodernizowano budynek i otoczenie po byłym szpitalu w Chojnicach, nadając im nowe funkcje społeczne, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i gospodarcze przy zachowaniu historycznych walorów architektonicznych. Ponadto poprawiono funkcjonalność przestrzeni publicznej w centrum miasta poprzez wycinkę drzew kolidujących z nowymi rozwiązaniami drogowymi i sieciowymi, modernizację ulicy Okrężnej, wykonanie nowego wjazdu, skanalizowanie i oświetlenie terenu, stworzenie chodników, schodów terenowych, pochylni przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 5 dla autobusów, elementów małej architektury – boisk i placów zabaw dla dzieci. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło w dniu 30.10.2006r., finansowe 29.12.2006r. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: Gmina Chojnice Powiat Chojnicki Samorząd Województwa Pomorskiego Politechnika Koszalińska Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA. 2.Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem. 2005-2007 EFRR Budżet Państwa Gmina Miejska Chojnice Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela 5 021 322,97 w tym: 3 663 461,49 488 461,54 440.433,23 428 966,71 Projekt: Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem jest partnerskim przedsięwzięciem Gminy Miejskiej Chojnice (Beneficjent) i Parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Przedmiotem projektu jest remont elewacji Bazyliki Mniejszej, przebudowa ulic, kanalizacji deszczowej, linii energetycznej i oświetlenia w jej otoczeniu. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Starego Miasta w Chojnicach, zachowanie dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tradycji oraz poczucia spuścizny historycznej miasta i regionu.. Jest komplementarny z szeregiem działań już zrealizowanych, tj. modernizacją Starego Rynku, przyległych ulic, rewitalizacją zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach, które zmierzają do aktywizacji gospodarczej i społecznej obszaru płd.-zach. części województwa pomorskiego z lokalnym centrum rozwoju w Chojnicach. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partner: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela Bazylika Mniejsza

54 Lp.Nazwa projektu Okres realizacji Źródła finansowania Wartość projektu Skrócony opis projektu Beneficjent/Partnerz y 3. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Chojnicach 2005-2007 EFRR Gmina Miejska Chojnice MSiT 9.080.171,63 1.460.552,71 7.619.618,92 2.412.100,00 Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę miejskiego stadionu sportowego wraz z otoczeniem – na terenie o pow. 29.080m², tj.: -modernizację i rozbudowę istniejącego budynku klubowego ( z wbudowaną kotłownią gazową) i toalet - realizację ciągów pieszo-jezdnych, dróg, parkingów, trybun odkrytych, terenowych obiektów sportowych oraz infrastruktury podziemnej. Środki z EFRR Gmina Miejska Chojnice uzyskała z nadkontraktacji po zrealizowaniu projektu. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice 4.Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy 2005-2006 EFRR Gmina Miejska Chojnice 29.818.983,96 w tym: 20.665.229,73 2 308 580 Przedmiotem projektu było stworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego połączenia komunikacyjnego miasta Chojnice z miejscowością Charzykowy. Inwestycja polegała na realizacji 3 odcinków drogi (wojewódzkiej nr 212, powiatowej nr 2634G, gminnej), budowie chodnika i dwukierunkowego ciągu rowerowego łączącego Stary Rynek w Chojnicach z promenadą w miejscowości Charzykowy, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, napowietrznej i podziemnej. Celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy centrum życia społeczno-gospodarczego subregionu -miasta Chojnice z zapleczem rozwoju turystyki – miejscowością Charzykowy. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego, rowerowego, poprawy i ochrony środowiska naturalnego w otoczeniu Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, poprawy estetyki krajobrazu i wizerunku subregionu chojnickiego, podniesienia konkurencyjności subregionu chojnickiego. Rezultaty: parking przy Placu Jagiellońskim w Chojnicach, 7 km drogi, 6 km ścieżki rowerowej, 9 km chodników, 15 skrzyżowań, 18 przejść dla pieszych, 17 zatok autobusowych, 320 punktów świetlnych. Projekt zakończony w X.2006r. Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice Gmina Chojnice Powiat Chojnicki

55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google