Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata

2 wydatki bieżącewydatki majątkowewydatki ogółem , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 razem , , ,83

3 lata nakłady (w zł)

4 lata Nakłady (w zł)

5 wydatki majątkoweinwestycje własneinwestycje obceaporty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 razem: , , , ,00

6

7

8 latalata nakłady (w zł) Razem wydatki inwestycyjne własne na przestrzeni lat : ,61 zł

9 Nakłady (w zł) lata

10 rokśrodki własneśrodki zewnętrzne (bezzwrotne) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 razem: , ,82

11 lata nakłady (w zł)

12 Nakłady (w zł) lata

13

14 Nakłady (w zł) lata Suma wydatków na inwestycje obce: ,53 zł

15 lata nakłady (w zł) lata Suma aportów w latach : zł

16 lata nakłady (w zł) Suma wydatków bieżących w latach : ,25 zł

17 inwestycje własneinwestycje obceaporty 19980, ,000, , ,000, , ,000, , ,000, , , , , ,000, , , , , ,000, , ,000, ,000, , , ,000, , ,000, , ,150,00 Razem: , , ,00

18

19 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 1.Uzbrojenie Osiedla Słonecznego zł 2.Uzbrojenie Osiedla Bytowskiego zł 3.Modernizacja ciągu pieszego i strefy Starego Rynku ,47 zł 4.Dofinansowanie modernizacji ul. Kościerskiej (inwestycja obca) zł 5.Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy (inwestycja obca) zł 6.Budowa dróg na Grunowie wraz z odwodnieniem ,36 zł 7.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I i 18 Pułku Ułanów ,99 zł 8.Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Kościerskiej ,09 zł 9.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Karsińskiej, ul. Wielewskiej, ul. Bruskiej ,60 zł 10.Budowa ulic: Karnowskiego, Jabłoniowej, Podlesie wraz z odwodnieniem ,45 zł 11.Budowa ul. Jarzębinowej ,61 zł 12.Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja ,97 zł 13.Budowa ul. Młyńskiej ,68 zł 14.Budowa ul. Wybickiego, Lelewela, Weilandta ,08 zł 15.Modernizacja drogi do Igieł zł 16.Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin-Kaliningrad ,32 zł w tym: EFRR: ,25 zł 17.Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II ,99 zł 18.Modernizacja ul. 31 Stycznia ,13 zł

20 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 19.Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz Kopernika wraz z odwodnieniem ,64 zł 20.Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ,54 zł w tym: BP (NPPDL ): ,77 zł Powiat Chojnicki: ,00 zł 21.Przebudowa ul. Składowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ,09 zł 22.Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1 kanalizacji deszczowej i oświetlenia zł 23.Modernizacja ul. Pietruszkowej zł 24.Budowa ulicy Wycecha i Szablewskiej ,62 zł 25.Budowa ulicy Mastalerza ,70 zł 26.Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza, Prusa zł 27.Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem ,59 zł 28.Budowa ul. Stromej i Weterynaryjnej ,52 zł

21 inwestycje własneinwestycje obceaporty ,000, , ,000, , ,000, , ,000, , ,000, , ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, , , , ,000, , ,640, , , , ,00 Razem: , , ,00

22

23 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 1.Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją oraz budowa przepompowni ścieków ,32,-zł w tym: Fundacja EkoFundusz ,-zł Fundacja Współpr. Polsko-Niemieckiej ,-zł Pomorski Urząd Wojewódzki ,-zł 2.Budowa kanalizacji sanitarnej na ODJ Bytowskim - II etap (Asnyka, Bytowska, Zamieście) ,39,- zł, 3.Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach ,82,-zł w tym: EFRR: ,61,-zł BP: ,02,-zł 4.Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta ,05,-zł 5.Poprawa bilansu wodnego w Chojnicach poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej ,51,-zł w tym: EFRR: ,86,-zł Powiat: ,00,-zł 6.Zagospodarowanie obszaru przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone ,-zł 7.Zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach ,17,-zł w tym: WFOŚiGW: ,00,-zł

24 inwestycje własneinwestycje obceaporty , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Razem: , , ,00

25

26 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Wysokość poniesionych nakładów 1.Modernizacja i remont obiektów SP nr ,00 zł 2.Modernizacja dachu SP nr ,00 zł 3.Modernizacja Szkoły nr ,00 zł 4.Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr ,96 zł 5.Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr ,47 zł 6.Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr ,98 zł 7.Budowa placów zabaw w ramach Programu Radosna Szkoła przy Szkołach Podstawowych nr 1, 3 i 7 w Chojnicach ,48 zł w tym: MEN: ,89 zł

27 inwestycje własneinwestycje obce , , , , , , , , , , , , , , ,62 Razem: , ,62

28

29 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Wysokość poniesionych nakładów 1.Odbudowa murów obronnych Młyńska-Podmurna, Fosa Miejska, Grobelna ,00 zł 2.Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - bazylika Mniejsza z otoczeniem - rozpoczęcie realizacji ,97 zł w tym: EFRR: ,49 zł Parafia: ,71 zł

30 inwestycje własneaporty , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Razem: , ,00

31

32 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacjiWysokość poniesionych nakładów 1.Budowa sali gimnastycznej przy SP nr zł 2.Budowa kompleksu krytych pływalni OSiR Chojnice zł UKFiS: zł 3.Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi ,63 zł w tym: EFRR: ,71 zł MSiT: ,00 zł 4.Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy ,29 zł w tym: Kontrakt Wojew zł MS: zł 5.Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MSiT Moje boisko Orlik 2012 (ul. Lichnowska) zł 6.Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik – 2012 (ul. Wojska Polskiego/Jedności Robotniczej) ,00 zł w tym: MSiT: ,00 zł SWP: ,00 zł 7.Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej ,06 zł 8.Budowa kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 (przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach) ,03 zł w tym: MSiT: zł SWP: zł WFOŚiGW: zł

33 inwestycje własne , , , ,63 Razem: ,44

34 Turystyka – źródła finansowania inwestycji własnych Gminy Miejskiej Chojnice na przestrzeni lat

35 Lp.Nazwa inwestycjiOkres realizacji Wysokość poniesionych nakładów 1.Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów InformacjiTurystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną ,44 zł w tym: EFRR: ,51 zł

36 inwestycje własneinwestycje obce , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , ,00

37 inwestycje własne , , , , , , , ,00 Razem: ,78 Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki majątkowe Gminy Miejskiej Chojnice na przestrzeni lat

38

39 inwestycje własneaporty , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,

40

41 inwestycje własneinwestycje obce , , , , , , , , , , , , , , , Razem: , ,00

42

43 inwestycje własneaporty 19980, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 Razem: , ,00

44 inwestycje własneaporty 19980, , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem:67 100, ,00

45

46

47

48 Środki własne: ,79 zł Środki zewnętrzne: , 82 zł

49

50 Lp.Nazwa projektu Okres realizacji Źródła finansowania Wartość projektu Skrócony opis projektu Beneficjent/Partner zy 1. Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej I/2011 finansowe zakończenie EFRR Starostwo Powiatowe Gmina Miejska Chojnice , , , ,65 Projekt zakłada przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na obszarze 16ha zielonej strefy centrum (Park 1000-lecia). Projekt obejmuje: rowy odwadniające, istniejący zbiornik wody, 2 nowe zbiorniki, obiekty inżynierskie, urządzenia oczyszczające, przepompownię. Nowopowstały układ służyć będzie poprawie bilansu wodnego oraz podniesieniu poziomu retencji wód deszczowych, w tym przepływów powodziowych. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partner: Powiat Chojnicki 2. Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin- Kaliningrad XII/2010 finansowe zakończenie EFRR Gmina Miejska Chojnice , ,25 zł ,07 zł Projekt zakłada przebudowę 1,36 km głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice. Celem generalnym jest usprawnienie regionalnego systemu transportu drogowego poprzez połączenie trzech różnych dróg wojewódzkich przechodzących przez Miasto Chojnice, poprawę dostępności do sieci wyższego rzędu i zwiększenie przepustowości Chojnic. Inwestycja zlokalizowana została w ciągu ul. Sukienników- Plac Niepodległości-ul. Gdańska. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice 3.Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną r. – finansowe zakończenie EFRR Gmina Miejska Chojnice ,44 zł ,51 zł zł Projekt partnerski 15 gmin, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Kartuzach. W ramach zadania odtworzono budynek baszty w fosie miejskiej pomiędzy Bramą Człuchowską a Bramą Wronią przy ul. Podmurnej tworząc w niej centrum informacji turystycznej z zapleczem. Beneficjent: Starostwo Powiatowe Kartuzy

51 Lp. Nazwa projektu Okres realizacji Źródła finansowania Wartość projektu Skrócony opis projektu Beneficjent/Partner zy 4. Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Projekt w trakcie realizacji V/2015 finansowe zakończeni e EFRR 10 gmin: ,16 (założone wydatki wg wniosku aplikac.) w tym: ,42 zł ,74 zł Projekt zakłada objęcie terenu 15 składowisk o łącznej powierzchni 20,6ha zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanu wód, tj. piezometrów. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy rzeczowi i finansowi: Gmina Chojnice Gmina Brusy Gmina Czersk Gmina Konarzyny Gmina Debrzno Gmina Człuchów Gmina Miejska Człuchów Gmina Czarne Gmina Przechlewo 5.Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice. Projekt w trakcie realizacji EFRR BP ,36 (założone wydatki wg wniosku aplikac.) w tym: ,92 zł ,28 zł Projekt zakłada budowę zakładu zagospodarowania odpadów wyposażonego w segmenty do: sortowania, kompostowania odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania odcieków. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami pochodzącymi z terenu 10 gmin, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i ustawodawstwem krajowym uwzględniającej objęcie mieszkańców gmin zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tzw. surowców wtórnych. Beneficjent: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach (spółka zawiązana w 2008r. przez 8 gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego)

52

53 Lp.Nazwa projektuOkres realizacji Źródła finansowania Wartość projektuSkrócony opis projektuBeneficjent/Partnerzy 1. Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach EFRR Budżet Państwa Gmina Miejska Chojnice , , , ,19 Projekt Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach to inwestycja zrealizowana przez Gminę Miejską Chojnice przy merytorycznym wsparciu następujących partnerów: Gmina Chojnice, Powiat Chojnicki, Samorząd Województwa Pomorskiego, Politechnika Koszalińska, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA. W ramach w/w projektu zmodernizowano budynek i otoczenie po byłym szpitalu w Chojnicach, nadając im nowe funkcje społeczne, kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne i gospodarcze przy zachowaniu historycznych walorów architektonicznych. Ponadto poprawiono funkcjonalność przestrzeni publicznej w centrum miasta poprzez wycinkę drzew kolidujących z nowymi rozwiązaniami drogowymi i sieciowymi, modernizację ulicy Okrężnej, wykonanie nowego wjazdu, skanalizowanie i oświetlenie terenu, stworzenie chodników, schodów terenowych, pochylni przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 5 dla autobusów, elementów małej architektury – boisk i placów zabaw dla dzieci. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło w dniu r., finansowe r. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: Gmina Chojnice Powiat Chojnicki Samorząd Województwa Pomorskiego Politechnika Koszalińska Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna POMERANIA. 2.Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem EFRR Budżet Państwa Gmina Miejska Chojnice Parafia p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela ,97 w tym: , , , ,71 Projekt: Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem jest partnerskim przedsięwzięciem Gminy Miejskiej Chojnice (Beneficjent) i Parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Przedmiotem projektu jest remont elewacji Bazyliki Mniejszej, przebudowa ulic, kanalizacji deszczowej, linii energetycznej i oświetlenia w jej otoczeniu. Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru Starego Miasta w Chojnicach, zachowanie dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tradycji oraz poczucia spuścizny historycznej miasta i regionu.. Jest komplementarny z szeregiem działań już zrealizowanych, tj. modernizacją Starego Rynku, przyległych ulic, rewitalizacją zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach, które zmierzają do aktywizacji gospodarczej i społecznej obszaru płd.-zach. części województwa pomorskiego z lokalnym centrum rozwoju w Chojnicach. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice Partner: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela Bazylika Mniejsza

54 Lp.Nazwa projektu Okres realizacji Źródła finansowania Wartość projektu Skrócony opis projektu Beneficjent/Partnerz y 3. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Chojnicach EFRR Gmina Miejska Chojnice MSiT , , , ,00 Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę miejskiego stadionu sportowego wraz z otoczeniem – na terenie o pow m², tj.: -modernizację i rozbudowę istniejącego budynku klubowego ( z wbudowaną kotłownią gazową) i toalet - realizację ciągów pieszo-jezdnych, dróg, parkingów, trybun odkrytych, terenowych obiektów sportowych oraz infrastruktury podziemnej. Środki z EFRR Gmina Miejska Chojnice uzyskała z nadkontraktacji po zrealizowaniu projektu. Beneficjent: Gmina Miejska Chojnice 4.Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy EFRR Gmina Miejska Chojnice ,96 w tym: , Przedmiotem projektu było stworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego połączenia komunikacyjnego miasta Chojnice z miejscowością Charzykowy. Inwestycja polegała na realizacji 3 odcinków drogi (wojewódzkiej nr 212, powiatowej nr 2634G, gminnej), budowie chodnika i dwukierunkowego ciągu rowerowego łączącego Stary Rynek w Chojnicach z promenadą w miejscowości Charzykowy, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, napowietrznej i podziemnej. Celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej pomiędzy centrum życia społeczno-gospodarczego subregionu -miasta Chojnice z zapleczem rozwoju turystyki – miejscowością Charzykowy. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego, rowerowego, poprawy i ochrony środowiska naturalnego w otoczeniu Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego, poprawy estetyki krajobrazu i wizerunku subregionu chojnickiego, podniesienia konkurencyjności subregionu chojnickiego. Rezultaty: parking przy Placu Jagiellońskim w Chojnicach, 7 km drogi, 6 km ścieżki rowerowej, 9 km chodników, 15 skrzyżowań, 18 przejść dla pieszych, 17 zatok autobusowych, 320 punktów świetlnych. Projekt zakończony w X.2006r. Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice Gmina Chojnice Powiat Chojnicki

55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie wykonano na podstawie sprawozdań Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetów za lata 1998-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google