Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Numer 1 w Kańczudze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Numer 1 w Kańczudze."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Numer 1 w Kańczudze.
Samorząd Miasta i Gminy Kańczuga.

2 Gmina i Miasto Kańczuga

3 Krótka historia naszego miasta.
Pierwsze dokumenty dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z r. Pierwszymi dzierżawcami królewskimi byli Pileccy, którzy za panowania księcia Władysława Opolczyka zamienili osadę Mrzygłód na Kańczugę i Tyczyn. Prawa miejskie Kańczuga otrzymała w XV wieku. Przyznawane były one w XV-XIX w., ponownie w 1934 r. Prawa miejskie Kańczuga otrzymała w roku 1440 z rąk króla Władysława Jagiełły. W XV w. nadal stanowiła własność Pileckich, jak wynika z dokumentu spadkowego zawartego w 1450 r., pomiędzy synem Elżbiety Gronowskiej Janem Pileckim, a Wacławem, księciem opolskim (siostrzeńcem Jana Pileckiego). W dokumencie tym wymienione są wsie z klucza łańcucko- kańczudzkiego. Właścicielami miasta były takie znaczące rody, jak: Pileccy, Odrowążowie, Kostkowie, Ostrogscy, Lubomirscy i Sanguszkowie.

4 Geneza nazwy miasta Kańczuga
Kontrowersyjna jest historia nazwy Kańczuga. Według Bruchera słowo to wywodzi się od wyrazu tureckiego kamcze co oznacza: bicz. Natomiast według księdza Jana Kudły nazwa miasta pochodzi od tatarskiego słowa kolczuga. Była to druciana koszula, jakiej w XV wieku używało rycerstwo. Ciekawostką jest również pochodzenie nawy rzeki Mleczki. Istnieją poglądy, że wywodzi się ona od białego koloru wody albo od młak, czyli mokradeł, które towarzyszyły rzece wzdłuż jej biegu. Istnieje też trzecia możliwość, którą wyjaśnia Krzysztof Wolski twierdząc, że każdą rzekę nazywają tutaj Mleczką z powodu znaczących ilości mielących młynów wodnych. Trudno jest dokładnie sprecyzować pochodzenie tej nazwy i wskazać najbardziej wiarygodną wersję.

5 Historia herbu miasta Miasto w pierwszych zapisach źródłowych figuruje jako miasto prywatne. Miejsowości tego typu nie posiadały swoich herbów tylko używały pieczęci miejskiej godła herbowego swojego dziedzica. Właściciele miasta zmieniali się, dlatego trudno ustalić pochodzenie herbu. Jednakże najwłaściwszym dla Kańczugi był herb książąt Ostrogskich, ponieważ Anna z Kostków Ostrogska była benefaktorką miasta. Książęta Ostrogscy używali podwójnego herbu: św. Jerzy na koniu przebijający smoka, jako ślad swego pochodzenia z rodu ruskich Rurykowiczów drugi właściwy rodom litewsko- ruskim. Przedstawia on rogaciznę (koniec strzały) końcem ku górze, zawieszoną na części srebrnego dzwonu. W dole znajduje się srebrny półksiężyc z różkami ku górze, w środku sześcioramienna gwiazda. Zdaniem Hanny Polaczkówny, herb Ostrogskich jest starym gmerkiem ruskim, który został upodobniony do kształtów heraldyki polskiej. Miasta bowiem otrzymywały nadwerężone godła dziedziców. Owe nadwerężenie polegało na zmianie jakiegoś elementu lub barwy w oryginalnym herbie.

6 Najważniejsze Informacje
Województwo- podkarpackie Powiat -przeworski Gmina Kańczuga Rodzaj miejsko-wiejska Prawa miejskie r. Burmistrz inż.Jacek Sołek Powierzchnia 105,15 km² Wysokość śr. ok 220 m n.p.m. Ludność (2009) • liczba 3186 • gęstość 121 os./km² Strefa numeracyjna 16 Kod pocztowy Tablice rejestracyjne RPZ

7 Nasze Zabytki * Kościół pw. św. Michała Archanioła (wzniesiony około 1605 r.). W r. dobudowano kaplicę św. Anny (fundatorka - księżna Anna Ostrogska z Kostków ( )- księżna herbu Dąbrowa.), około 1660 r. kaplicę Matki Boskiej. W latach przebudowano elewację, dodano kruchtę i wieżę (wg projektu W. Rawskiego). We wnętrzu część barokowego wyposażenia. * Kościół pw. MB Łaskawej (pocz. XVII w.) - dawna cerkiew greckokatolicka. Remontowana i przebudowana częściowo XIX/XX w. W r. zamieniona na magazyn. W r. nastąpiła gruntowna restauracja. Została z powrotem poświęcona w 1995. * Dworzec kolejki wąskotorowej. * Pomnik Grunwaldu odbudowany w 1984 r. po zniszczeniu przez hitlerowców.

8 Sukcesy i Osiągnięcia naszego Samorządu w Kańczudze

9 Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga

10 Historia Ośrodka Ośrodek kultury w Kańczudze funkcjonuje od września 1974 r. i prowadzi działalność kulturalną szczególnie koncentrując się na pracy z dziećmi i młodzieżą, która zdobywa wiedzę i umiejętności w różnych formach pracy. Dla nie zrzeszonych OKMiG proponuje ofertę estradową i widowiskową. Proponuje również rozgrywki w tenisa stołowego, bilard, szachy itp. Pierwszą siedzibą OKMiG w Kańczudze był Dom Ludowy w Siedleczce, a Dyrektorem został Pan Andrzej Pudełko. W 1976r. przeniesiono ją do budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kańczudze, gdzie otrzymano dwa pomieszczenia o powierzchni 50 m² znajdujące się pod sceną oraz uzyskano możliwość korzystania z dużej sali po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zarządem OSP. Od 1978r. funkcję Dyrektora objęła Pani Małgorzata Witkowska, w 1980r. Pani Maria Kowal, Alicja Nabielec, od 1982 r. Pan Krzysztof Grzeszek do września 1986 gdzie  funkcję objął dotychczasowy Dyrektor Pan Jan Krupiński. W 1987r. zostaje podpisana umowa z Zarządem OSP Kańczuga, z której wynika, że administratorem budynku zostaje OKMiG w Kańczudze, przejmując pełne utrzymanie budynku ( media, remonty, opłaty ). Do dyspozycji Ośrodka Kultury zostaje oddana duża sala wraz z zapleczem. W roku 1997 podjęto rozbudowę Domu Kultury i tak powstało nowe skrzydło, w którym mieści się nowoczesne zaplecze kuchenne, duża sala o wymiarach12m x 7m, pracownia muzyczna, pomieszczenia Szkółki Muzycznej, sanitariaty kotłownia centralnego ogrzewania. W latach obok budynku od strony wschodniej dobudowano grzybek wymiarach 16m x 10m. OKMiG uczestnicząc w Programie Integracji Społecznej zorganizował spotkanie dla osób starszych w ramach „Klubu Seniora", które było początkiem zawiązania się Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Nr 2 w Kańczudze z  siedzibą w Ośrodku Kultury. Obecnie „Klub Seniora" zrzesza 170 członków, którzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Powstało również Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z siedzibą  w OKMiG, którego członkiniami są kobiety zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich  z terenu miasta i gminy Kańczuga.

11 Specjalizacja placówki
Pracownicy Wychowanie artystyczne: ● zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne i instrumentalne ● naukę gry na instrumentach ● zajęcia rytmiczno - muzyczne ● taniec towarzyski i współczesny, taneczny zespół estradowy ● koła recytatorskie i teatralne Edukacja kulturalna, edukacja pozaszkolna dzieci i młodzieży obejmuje: ● organizowanie warsztatów artystycznych Wychowanie społeczne: ● prowadzenie zajęć integracyjnych ● organizowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sport, rekreacja i turystyka ● zajęcia tenisa  stołowego ● wyjazdy integracyjno - turystyczne. Promocja placówki, miasta i powiatu: Uczestnicy zespołów i pracowni artystycznych wraz ze swymi opiekunami artystycznymi uczestniczą w licznych  przeglądach, konkursach i festiwalach, promując placówkę, miasto i gminę Kańczuga Krupiński Jan            -  dyrektor Kołotyło Jerzy           -  instruktor k-o Czepiel Zbigniew      -  instruktor k-o Solarz Wiesław         -  instruktor k-o Fudali Aleksander     -  instruktor k-o Kalińska Barbara      -  koordynator PIS Kmiecik Ewa             -  sprzątająca Ponadto pracownicy godzinowi: Konieczny Ryszard    - Szkółka Muzyczna Czarnecka Ewa          - Szkółka Muzyczna Siuśka Adam              - Szkółka Muzyczna Dudek Dariusz           - dyrygent Orkiestry w Sieteszy Osmyk Andrzej          - dyrygent Orkiestry w Łopuszce Wielkiej Kozioł Jarosław         - instruktor tańca Wiglusz Wiesław       - dyrygent chóru

12 Hala Sportowa w Kańczudze

13 Opis obiektu Dnia 12 lutego 2005 roku nastąpiło otwarcie hali sportowej w Kańczudze. Otwarcie uświetniły występy tancerzy ze szkoły tańca Takt z Jarosławia i akrobatów z sekcji akrobatyki sportowej Stali Rzeszów. Ponadto rozegrano 2 mecze siatkówki w wykonaniu pań i panów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Pani Stanisława Szydłowska - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Pan Krzysztof Szczepaniak - przedstawiciel Ministerstwa Kultury, Pani Alina Pieniążek - Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Marian Duda - przedstawiciel Marszałka woj. podkarpackiego, Pan Zbigniew Mierzwa - Starosta Przeworski oraz członkowie zarządu powiatu przeworskiego, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich gmin. Hala wykonana jest z materiałów ekologicznych- z impregnowanego drewna świerkowego. Podłogę zrobiono z materiału nie ulegającego wypaczeniu, łatwego w utrzymaniu i posiada znacznie mniejsze właściwości poślizgowe w porównaniu z parkietem. Ściany wyłożono wielowarstwowym materiałem izolacyjnym, dzięki czemu obiekt posiada dobrą akustykę. Budynek posiada również szatnie oraz natryski i jest dostosowany dla niepełnosprawnych. W hali o wymiarach 48 na 24 m i wysokości 8,2 m znajduje się boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa. Trybuny mogą pomieścić 330 kibiców miejsc stałych i 130 dodatkowych. Koszt wybudowania hali oraz zakupienie odpowiedniego wyposażenia wyniósł tys. złotych. 80 % tej kwoty pochodziło z budżetu gminy, natomiast pozostałe 500 tys. zł. z dotacji: 100 tys. od Zarządu Województwa Podkarpackiego i 400 tys. z Ministerstwa Finansów.

14 Rozwój biblioteki publicznej w Kańczudze

15 Orlik

16 Świetlica profilaktyczno- wychowawcza
Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza powołana została mocą uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze na potrzeby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią, szczególnie z problemem alkoholowym. Środki finansowe pochodzą w całości ze środków jakimi dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozyskiwane są one z koncesji na sprzedaż alkoholu w Kańczudze. Organem prowadzącym świetlicę jest Zarząd Miasta. Stanowi ona jednostkę budżetową gminy. Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie sieroctwu, niedostosowaniu społecznemu wychowanków we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci, jak również przez pracę pedagogiczną z ich rodzicami oraz eliminowanie zaburzeń zachowania. Świetlica zapewnia wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z rzeczywistymi potrzebami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Udziela także pomocy rodzicom w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działa na rzecz podtrzymywania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko. Koordynuje oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości dziecka i wdrąża do zasad współżycia społecznego. Placówka utrzymuje stały kontakt z rodzicami i innymi członkami rodziny, właściwymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci w celu umożliwienia wychowankom właściwie prowadzonej opieki rodzinnej i przejęcia w pełni przez rodziców, bądź opiekunów zadań wobec wychowanków okresowo przez świetlicę uzupełnianych. Do instytucji tych należą szkoły, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, policja, poradnia psychologiczno - pedagogiczna. Placówka zlokalizowana jest w budynku ZEAS w Kańczudze, gdzie dysponuje dwoma pomieszczeniami na parterze: jedna sala zajęć gabinet pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii

17 Rozbudowanie szkoły

18 Zalety i atuty gimnazjum
Zalety naszej szkoły - atrakcyjny i skuteczny proces nauczania - bezpieczna, przyjazna dla ucznia - dobre warunki lokalowe - estetyczne pomieszczenia i sale lekcyjne - bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - wykwalifikowana kadra pedagogiczna - wysoki poziom zajęć dydaktycznych Atuty naszej szkoły: wykwalifikowana kadra nauczycielska, nowoczesna pracownia internetowa z szybkim dostępem do Internetu, środowisko przyjazne dla ucznia, stała współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, organizowanie programów profilaktycznych. Uczniom szczególnie uzdolnionym szkoła pomaga w uzyskaniu stypendium z Fundacji “Dzieło Tysiąclecia”. Uczniowie, pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, mają możliwość ubiegania się o pomoc socjalną, organizowaną na terenie szkoły, m.in.: wypożyczanie podręczników, finansowanie dożywiania, stypendia losowe, doraźna pomoc rzeczowa itp.

19 Nowe miejsca parkingowe

20 Rozwój Przemysłu

21 Historia przedsiębiorstw
Marma Axtone Od początku swego istnienia, czyli od roku 1991 firma związała się z rynkiem folii polietylenowych różnych zastosowań. W pierwszym okresie działalności występowała pod nazwą FPHU MARMA, a program produkcji obejmował wybrane asortymenty folii ogrodniczych i budowlanych oraz nieskomplikowane opakowania dla przemysłu chemicznego i szklarskiego. Mając świadomość iż na coraz bardziej wymagającym rynku przetrwają tylko te firmy, które będą miały do zaoferowania wysokiej jakości produkt, szeroki asortyment i możliwość utrzymywania konkurencyjnych cen, zarząd MPF dążył nieustannie do sprostania tym wyzwaniom. W ramach takiej właśnie strategii, programowo i systematycznie rozbudowywano przedsiębiorstwo we wszystkich obszarach jego działania od personelu i jego kwalifikacji poprzez technologię produkcji po coraz bardziej zaawansowane działania marketingowe. Grupa powstała w 2006 r. w wyniku zakupu przez Kamax 100% udziałów w niemieckiej spółce Keystone Bahntechnik. Od  25 września 2007 roku, Grupa posiada wspólną nazwę: AXTONE. Keystone Bahntechnik – założona przez Karla Georga w roku, w pierwszym etapie zajmowała się remontami części do taboru kolejowego, następnie rozpoczęła produkcję zderzaków do wagonów kolejowych przyjmując nazwę Karl Georg Bahntechnik. W latach 90 przejęta przez amerykańską firmę ASF Keystone zmieniła nazwę na Keystone Bahntechnik i wraz ze swoją filią w Czechach firmą WAKOMP, stała się częścią Grupy Keystone Europe. KAMAX – założona w 1953 pod nazwą Spółdzielnia Pracy Metalowców zajmowała się produkcją metalowych elementów wyposażenia gospodarstwa domowego. W drugiej połowie lat 50-tych firma rozpoczęła specjalizację w produkcji i remontach karoserii samochodowych, natomiast w 1969 roku podjęła współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Od 1986 roku firma rozpoczęła dostawy zderzaków i amortyzatorów dla przemysłu kolejowego, oparte na technologii elastomerowej. W 1992 roku przekształciła się w spółkę akcyjną Kamax SA.

22 Nowe miejsca Pracy Niwex

23 Działalność firm Niwex Biedronka
Firma "NIWEX" Sp. z o.o istnieje od czerwca 2001 roku. Od początku swojej działalności firma zajmuje się prowadzeniem sklepów detalicznych oraz hurtową sprzedażą mięsa i wędlin na terenie województwa podkarpackiego. Aktualnie prowadzą 14 sklepów oraz hurtownię mięsno-wędliniarską. Priorytetem działania firmy jest troska o klientów, jakość ich obsługi oraz zapewnienie im najniższych cen zakupów. Hasło reklamowe "Tanie Kupowanie" doskonale oddaje filozofię tej działalności tzn. Kupować tanio i w przyjaznej atmosferze. Ich ambicją jest stworzenie nowoczesnej, silnej i konkurencyjnej sieci sklepów detalicznych na Podkarpaciu. Biedronka to najbardziej popularna i największa sieć sklepów detalicznych w Polsce, którą regularnie odwiedza aż 55% Polaków. Obecnie liczy ponad 1500 sklepów zlokalizowanych zarówno w dużych, jak i małych miastach na terenie całej Polski, oferujących wysokiej jakości artykuły spożywcze oraz produkty chemii gospodarczej, codziennie w niskich cenach. Sklepy Biedronki codziennie odwiedza ponad 2 mln klientów, rocznie w Biedronce kupuje ponad 500 milionów Polaków. Biedronka dokłada starań, aby zasłużyć na zaufanie którym nas darzą poprzez konsekwentną politykę niskich cen i wysokiej jakości. W lutym 2009r. GfK Polonia opublikowała badanie opinii publicznej dotyczące znajomości i preferencji klientów odnośnie sieci handlowych. Zgodnie z wynikami badania, to właśnie Biedronka okazała się być liderem w wielu kategoriach. Sieć Biedronka, jak wynika z sondażu, jest najsilniej zakorzenioną w świadomości konsumentów siecią handlową. Pozostaje też niekwestionowanym liderem pod względem znajomości marki. Podczas badania spontanicznej znajomości sieci handlowych aż 25% respondentów wymieniło Biedronkę jako pierwszą. Wyniki sieci, które uplasowały się na kolejnych miejscach w rankingu są dużo niższe niż Biedronki.

24 Zbiornik retencyjny

25 Nowe bezpieczne przejścia dla pieszych

26 Nowoczesne budownictwo, Nadleśnictwo.

27 Remont kościoła parafialnego

28 Remonty Dróg

29 Sponsoring

30 Historia klubu MKS Kańczuga
W 1977 roku w Urzędzie Miasta w Kańczudze odbyło się spotkanie na wniosek członka zarządu LZS Kańczuga Tadeusza Bułasia, w którym udział wzięli: - Ignacy Darłak – Prezes Zarządu Wojewódzkiego, - Mieczysław Zięzio- Naczelnik Miasta, - Bolesław Strzępek – Dyrektor Fabryki Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” oraz inicjator spotkania Tadeusz Bułaś. Dnia 5 sierpnia 1977 powołano nowowybrany zarząd w skład, którego wchodziło 9 osób, którym powierzono opracowanie statutu klubu. W skład nowo wybranego zarządu wchodzili: - mgr Józef Zięzio - członek zarządu - mgr Paweł Madej – członek zarządu - Stanisław Siupik – członek zarządu - Stanisław Hołub – członek zarządu. Patronat nad LKS „Spomasz” Kańczuga sprawowały przede wszystkim zakłady pracy w Kańczudze: - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, - Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kańczudze, - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, Obiekt sportowy przy ulicy Parkowej do roku 1990 był własnością Urzędu Miasta i Gminy. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz” w 1990 roku wykupiła obiekt sportowy przy ulicy Parkowej i przekazała w posiadanie LKS „Spomasz” Kańczuga. Od 1988 roku LKS „Spomasz” zapoczątkował działalność gospodarczą wynajmując autokary. Wraz z powstaniem nowej ery „Spomaszu” Kańczuga, powstają nowe sekcje. Oprócz wcześniej prowadzonej sekcji piłki nożnej dołącza od 1977 roku sekcja tenisa stołowego oraz szachy. - Mistrzostwo klasy ,, A”, w sezonie 1980/81 woj. przemyskiego.- Po reorganizacji lig w sezonie 1984/85 r. gra w klasie ,, R”, Krosno – Przemyśl.- W sezonie1988/89 r. zdobycie mistrzostwa klasy okręgowej i awans do klasy ,,R”, Rzeszów– Krosno – Przemyśl. W sezonie 1990/91 piłkarze „Spomaszu” Kańczuga wygrali Puchar Polski na szczeblu województwa przemyskiego. w Lublinie. Drużyna zajęła 4 miejsce w stawce reprezentacji sześciu województw południowo –wschodnich. W 1980 roku klub grupował prawie 100 czynnych sportowców (członków klubu było 282)

31 MKS Kańczuga W 1992 roku przed ostatnią kolejką spotkań w klasie Regionalnej Przemyśl – Rzeszów – Krosno prowadziła „Pogoń” Leżajsk przed „Unią” Nowa Sarzyna i „ Spomaszem” Kańczuga. Wszystkie trzy zespoły miały tyle samo punktów i o kolejności na czele decydował bilans bramkowy, który piłkarze z Kańczugi mieli znacznie gorszy od rywali znad Sanu. W najlepszej sytuacji byli piłkarze leżajskiej „Pogoni”, którym praktycznie nikt już nie był w stanie odebrać awansu, natomiast o prawo gry w barażach toczyła się walka pomiędzy zespołami z „Unii” Nowej Sarzyny a jedenastką „ Kamaxu” Kańczuga, przy czym szanse Kańczugi były zdecydowanie najmniejsze. I to nie tylko, dlatego, że ostatnie spotkanie grali na wyjeździe, ale przede wszystkim, dlatego, że nawet zwycięstwo w ostatnim meczu niczego nie gwarantowało, gdyż o zwycięstwie z Unią można było marzyć tylko przy jej potknięciu na własnym boisku W zwycięskim remisie 3:3 w meczu między „Unią” Nowa Sarzyna a „ Dynovią” Dynów, kańczudzka drużyna stanęła przed życiową szansą. Autorami awansu Kańczugi byli: Zawodnicy z pola: H. Słysz, M. Mikłasz, M. Słysz, G. Jucha, W. Czerwiński, M. Gil, Działacze: Prezes F. Kiełbasa, M. Sowa, W. Borcz, L. Mazur, J. Ciapa W trakcie kolejnego sezonu drużynę przejął trener Jacek Jasłowski pracujący poprzednio z sukcesami w drugoligowych Karpatach Krosno. Spekulowano, iż przy poczynionych wzmocnieniach zespół wywalczy mistrzostwo w swojej grupie, co dałoby awans do drugiej ligi. Ostatecznie zespół ukończył rozgrywki na piątej lokacie, wśród 18 zespołów, co było dużym osiągnięciem drużyny

32 Ponadto w Kańczudze dokonano :
Poprawy oświetlenia miasta, Oczyszczenia parku miejskiego, Poszerzenia brzegów rzeki mleczki w celu uchronienia miasta przed jej wylaniem, Urząd gminy często przeznacza pieniądze dla szkoły w celu zakupienia nowego sprzętu, czy dofinansowania wycieczek szkolnych

33 Wypowiedzi Mieszkańców
“W ciągu ostatnich lat infrastruktura się zmieniła. Rozbudowa osiedla bloków mieszkalnych. Z czego jestem bardzo zadowolony” „Rozbudowa sieci dróg dojazdowych do Kańczugi, ale przede wszystkim rozbudowa zakładów pracy m.in. Axtone, Bonus, Marma. W ostatnich latach nastąpił ich duży rozwój utrzymały się w przeciwieństwie do innych firm z Przeworska, które z powodu kryzysu ogłosiły upadłość.“

34 „Ważna jest też modernizacja systemu chodników, oświetlenia ulicznego, kanalizacje miejskie, a najważniejsze przyzakładowe oczyszczalnie ścieków – w Krzeczowicach. '' ”A mi się podoba że wybudowano orlika i halę sportową''

35 'Najważniejsza jest chyba ochrona środowiska
'Najważniejsza jest chyba ochrona środowiska. Powstały oczyszczalnie ścieków. Zrobiona Zalew w Łopuszce Małej, a mają powstać jeszcze wiatraki..

36 Podsumowanie Wszystkie cytaty i informacje, które zostały zamieszczone na tej prezentacji zostały użyte w oparciu o wypowiedzi mieszkańców miasta Kańczuga. Osobami tymi były: Elżbieta Pikuła, Zofia Lis, Maria Hajnosz, Marian Borowy, Agnieszka Krzyśków, Ryszard Świerżewski.

37 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Borowy Joanna kl. IIIc Krzyśków Natalia kl. IIIc Pikuła Jarosław kl. IIIc Świerżewski Patryk kl. IIIc Opiekun: mgr Sylwester Makuch Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum Numer 1 w Kańczudze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google