Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEKLARACJA BOLOŃSKA. Trochę historii 28 maja 1998 - Deklaracja Sorbońska (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) 19 czerwca 1999 - Deklaracja Bolońska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEKLARACJA BOLOŃSKA. Trochę historii 28 maja 1998 - Deklaracja Sorbońska (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) 19 czerwca 1999 - Deklaracja Bolońska."— Zapis prezentacji:

1 DEKLARACJA BOLOŃSKA

2 Trochę historii 28 maja 1998 - Deklaracja Sorbońska (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) 19 czerwca 1999 - Deklaracja Bolońska (29 krajów tj.30 stron sygnatariuszy Wspólnota: Francuska i Flamandza Belgii) 18-19 maja 2001 Konferencja Ministrów w Pradze (+ Chorwacja, Cypr, Turcja) 19-20 września 2003 Konferencja Ministrów w Berlinie (+ 7 krajów m.in. Rosja, Albania, Andora, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Watykan) Obecnie 40 krajów uczestniczy w procesie bolońskim. Kolejna Konferencja 19-20 maja 2005 Bergen (Norwegia)

3 Cel Deklaracji Bolońskiej : Stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego

4 Sposoby realizacji troska o jakość szkolnictwa wyższego; troska o jakość szkolnictwa wyższego; wprowadzenie dwustopniowości studiów; wprowadzenie dwustopniowości studiów; stosowanie systemu punktów kredytowych wzorowanego na ECTS (European Credit Transfer System); stosowanie systemu punktów kredytowych wzorowanego na ECTS (European Credit Transfer System); wprowadzenie łatwo czytelnych i porównywalnych systemów stopni; wprowadzenie łatwo czytelnych i porównywalnych systemów stopni; promocja mobilności studentów i pracowników naukowych; promocja mobilności studentów i pracowników naukowych; propagowanie wymiaru europejskiego w kształceniu. propagowanie wymiaru europejskiego w kształceniu.

5 Niniejszym zobowiązujemy się do osiągn ięci a powyższych celów w ramach naszych kompetencji instytucjonalnych oraz biorąc w pełni pod uwagę różnorodność kultur, języków, krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomię uniwersytetów, w celu skonsolidowania europejskiego szkolnictwa wyższego. Deklaracja Bolońska 1999r.

6 + Komunikat Praski: - kształcenie przez całe życie; - współdziałanie uczelni i studentów z instytucjami rządowymi w realizacji procesu bolońskiego; - troska o atrakcyjność Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.

7 + Komunikat Berliński: - współpraca Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą; - włączenie w proces boloński tematyki studiów doktoranckich.

8 Rok 2005 Przyspieszenie działań w zakresie: 1. Dbałości o jakość w obszarze szkolnictwa wyższego; 2. Wprowadzenia dwustopniowego systemu studiów; 3. Uznawalności dyplomów i okresów studiów m.in. poprzez powszechne stosowanie Suplementu do Dyplomu; oraz monitorowanie przez poszczególne kraje postępu w realizacji tych zadań.

9 Sposoby realizacji: * współpraca na poziomie rządów w dziedzinie prawa regulującego obszar szkolnictwa wyższego; * współpraca na poziomie rządów w dziedzinie prawa regulującego obszar szkolnictwa wyższego; * wzmocnienie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego poszczególnych krajów; * dobra współpraca organizacji studenckich działających w poszczególnych krajach.

10 Struktury krajowe odpowiedzialne za realizację zadań Deklaracji Bolońskiej: - rządowi przedstawiciele poszczególnych krajów ds. procesu bolońskiego; - grupy wspierające: w Polsce grupa robocza w ramach Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu wspierająca proces boloński. (przedstawiciele MENIS, PKA, RGSW, KRASP, BUWIWM, FRSE, Parlamentu Studentów)

11 Instytucje międzynarodowe wsp ó łpracujące w procesie bolońskim: - Komisja Europejska, - Rada Europy, - Europejskie Stowarzyszenie Akademickie (EUA), - Stowarzyszenie Krajowych Związków Studentów Europy (ESIB), - Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE), - Europejska Sieć na Rzecz Gwarancji Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQUA), - UNESCO/CEPES (od konferencji w Berlinie).

12 Propozycje Komisj i Europejsk iej: - wsparcie działań podejmowanych przez ENQUA, EUA, ESIB; - kontynuacja projektu Wspólne struktury w Europie (Tuning Educational Structures in Europe); - Promocja znaku jakości ECTS (ECST Label); - Projekt pilotażowy Europejski doktorat (European Doctorate); - Wsparcie procesu monitorowania realizacji celów procesu bolońskiego oraz seminariów tematycznych

13 Co dalej? ! Podyskutujmy! - Rola Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. - Działania, które mogą podjąć uczelnie we współpracy z KRASP. - Inicjatywy organizacji studenckich.


Pobierz ppt "DEKLARACJA BOLOŃSKA. Trochę historii 28 maja 1998 - Deklaracja Sorbońska (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) 19 czerwca 1999 - Deklaracja Bolońska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google