Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: VIII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego ID grupy: 97/46_p_G1 Opiekun: Łukasz Kluczyk Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Semestr/rok szkolny: Semestr II 2009/2010

3 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Żeby być przedsiębiorcą, nie wystarczy tylko bardzo tego chcieć. Chociaż podobno chcieć - to móc. Owszem, powstają przedsiębiorstwa niejako na siłę i funkcjonują firmy, których właściciele bardzo chcieli zaistnieć. Męczą siebie, pracowników, których zatrudniają, a także klientów. Dlaczego? Ponieważ nie mają tego czegoś, co jest niezmiernie ważnym czynnikiem, niemal decydującym, czy ktoś będzie przedsiębiorcą, czy też nie.

4 Znane w środowisku żeglarskim powiedzenie, że ludzie dzielą się na żywych, umarłych i tych, którzy żeglują po morzu, można by sparafrazować na: ludzie dzielą się na żywych, umarłych i tych, którzy są przedsiębiorczy.

5 W naszej prezentacji pragniemy przedstawić procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

6 Przez wiele lat w Polsce obowiązywał długotrwały proces zakładania działalności gospodarczej polegający na odwiedzaniu przez zainteresowanego wielu instytucji, urzędów, oddalonych od siebie o wiele kilometrów. KROK I Urząd Miasta lub Gminy KROK II Urząd Statystyczny KROK III Pieczęć firmowa KROK IV Bank KROK V Urząd Skarbowy

7 KROK VI Zakład Ubezpieczeń Społecznych KROK VII Państwowy Inspektorat Pracy KROK VIII Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna KROK IX Uzyskanie licencji i zgody KROK X Uzyskanie zgodny na prowadzenie działalności od lokalnego urzędu administracyjnego

8 Nasza grupa postanowiła założyć Szkołę Językową As kompetencji s.c., która specjalizuje się w nauczaniu języka niemieckiego i języka angielskiego. Założenie spółki cywilnej nie powinno nam przysporzyć większych problemów. Przy jej tworzeniu obowiązują bowiem te same procedury, które są konieczne przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej. Jedynym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na nas przy zakładaniu spółki cywilnej jest konieczność spisania umowy spółki i zarejestrowania jej w Urzędzie Skarbowym.

9 Sporządzając umowę spółki cywilnej musimy pamiętać, że przepisy zobowiązują nas aby dokonać tego w formie pisemnej. W umowie określamy z pozostałymi wspólnikami zasady współpracy zobowiązując się do działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa nie wymaga formy aktu notarialnego jak to bywa w przypadku innych form działalności. Jest to jedna z zalet spółki cywilnej ponieważ nie musimy ponosić nie małych przecież wydatków na opłacenie notariusza.

10 Informacje zawarte w standardowej umowie spółki cywilnej: - informacja o wspólnikach - data zawarcia umowy - okres funkcjonowania spółki - cel gospodarczy, który spółka ma realizować - sposób w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów - zakres działalności według PKD - informacja o wielkości wkładów - kwestie podziału zysków

11 - informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach - rok obrotowy

12 Lokalizacja Zakładając szkołę językową jednym z istotnych elementów będzie lokalizacja placówki. Najlepiej aby miejsce, w którym będziemy świadczyć usługi było blisko centrum miasta. Na pewno zyskamy także w oczach klientów, gdy do szkoły będzie łatwy dojazd a przed lokalem parking. Nie są to kluczowe kwestie dla powodzenia szkoły, ale warto o nich pomyśleć gdy będziemy wybierać lokal dla naszego biznesu.

13 Formalności Zakładając szkołę językową nie mamy obowiązku ubiegania się w Ministerstwie Edukacji Narodowej o zezwolenie na tego typu działalność. Naszą placówkę możemy natomiast zgłosić do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Nauki. Nie jest to obligatoryjne, ale warto się o to postarać ponieważ uzyskany wpis zwiększy wiarygodność i prestiż szkoły.

14 Zgłoszenie do rejestru powinno zawierać: - imię i nazwisko osoby zamierzającej prowadzić szkołę, miejsce jej zamieszkania lub siedzibę, - wskazanie typu szkoły oraz datę rozpoczęcia jej działalności, - określenie miejsca prowadzenia szkoły oraz warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, - statut szkoły, - informacje dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole

15 Oferta Jeżeli mowa o przygotowywaniu oferty to nie sposób nie wspomnieć o programie nauczania. Metodykę nauczania możemy opracować samemu lub kupić. Oferta książek i programów jest w tym zakresie bogata dlatego na rynku na pewno znajdziemy odpowiadającą nam propozycję. Rzecz jasna program nauczania oraz charakter zajęć będzie różny w zależności od wieku uczniów. W grupach z młodszymi uczestnikami kursów przeważać powinny zajęcia, w których dominują zabawy i gry. Z kolei do kursów dla osób dorosłych należy podejść zupełnie inaczej. Tu nacisk powinien zostać położony na rozmowę, gramatykę i słownictwo.

16 Zacznijmy więc od adaptacji lokalu oraz wyposażenia sal lekcyjnych dla potrzeb prowadzonej przez nas działalności. Koszty adaptacji zależą w dużej mierze od tego w jakim stanie jest lokal, w którym będziemy prowadzić zajęcia. Na pewno pomieszczenia muszą być estetyczne i ogrzewane. Nikt nie będzie się bowiem chciał uczyć w obskurnej sali, w której na dodatek jest zimno. Komfortowe warunki nauki muszą być na pierwszym miejscu. Podobnie rzecz się ma w przypadku biurek i krzeseł, które także powinny zapewnić uczniom wygodę. Jeśli już mowa o salach lekcyjnych to musimy je wyposażyć m.in. w tablicę, telewizor, magnetowid i magnetofon. Konieczne będzie także zakupienie książek

17 oraz innych pomocy naukowych niezbędnych podczas prowadzenia zajęć. W lokalu warto także pomyśleć nad minibufetem lub automatem vendingowym, w których klienci będą się mogli posilić. W lokalu warto także pomyśleć nad minibufetem lub automatem vendingowym, w których klienci będą się mogli posilić.

18 Pracownicy Jednym z kluczowych elementów jest kwestia pracowników bo to oni w dużej mierze zadecydują o tym, czy nasza szkoła odniesie sukces czy może będziemy musieli zamknąć nasz biznes. Wybór pracowników jest istotny zarówno jeżeli chodzi o jakość usług jak i koszt funkcjonowania szkoły. Zatrudnienie personelu jest bowiem obok wynajęcia lokalu głównym kosztem działalności każdej prywatnej placówki. Z tych powodów kwestii doboru personelu powinniśmy poświęcić szczególną uwagę.

19 Liczba pracowników podobnie jak wielkość lokalu zależy przede wszystkim od rozmiarów naszej działalności. Zakładając małą szkołę na początek wystarczy jeden-dwóch lektorów(my także możemy uczyć). Oprócz nauczycieli będziemy musieli także zatrudnić metodyka oraz pracownika administracji(sekretarkę). Właściciele szkół mówią, że chętnych do pracy nie brakuje, ale mimo to znalezienie odpowiedniego lektora nie łatwe. Najczęściej na biurkach osób, które założyły prywatne placówki lądują cv absolwentów filologii angielskiej podczas gdy coraz większe jest zapotrzebowanie na pracowników znających inne języki. Tych natomiast ciągle brakuje powtarzają osoby prowadzące prywatne placówki.

20 Istotną kwestią przy prowadzeniu szkoły językowej jest także dobrze przeprowadzona rekrutacja oraz umiejętne budowanie grup. Rekrutacja ma na celu poznanie umiejętności ucznia co następnie ułatwia przydzielenie go do odpowiedniej grupy. Nie może być bowiem tak, że uczeń trafi do klasy, w której poziom będzie za wysoki lub do takiej, w której na zajęciach będzie się nudził. Aby uniknąć takich sytuacji na jednych z pierwszych zajęć uczniowie rozwiązują test, który ma zbadać ich poziom znajomości danego języka. Na podstawie wyników testu uczniowie są następnie dzieleni na grupy oczywiście uwzględniając także ich wiek.

21 Pamiętajmy o tym by nie było przypadków, w których nastolatek trafi do grupy z kolegami w wieku jego taty. Ostatnim ważnym elementem jest kwestia wielkości grup. Rzecz jasna im mniejsze liczebnie są klasy tym lepiej dla jakości nauczania, dlatego starajmy się by na jednych zajęciach nie było więcej niż 6-10 osób.

22 Marketing Jak już zostało powiedziane nawet najlepsza oferta nie odniesie sukcesu jeżeli nie przeznaczymy odpowiednich środków na reklamę. Jak mówią właściciele szkół w tej kwestii najlepiej skupić się na tradycyjnych formach marketingu. Skutecznym sposobem promocji szkoły językowej są ulotki, plakaty reklamowe oraz ogłoszenia w szkołach, na uczelniach i lokalnej prasie. Coraz częściej szkoły stawiają także na obecność w Internecie wykupując usługi pozycjonowania oraz płatnych linków reklamowych Google AdWords.

23 Oprócz tych działań szkoły wykorzystują także inne instrumenty zachęcenia potencjalnych klientów do uczestnictwa w kursach. Jednym z takich sposobów pozyskiwania klientów jest oferowanie im pierwszej lekcji gratis. Dobre wyniki daje też zastosowanie innej metody polegającej na tym, że szkoła umożliwia niezadowolonym klientom po pierwszym miesiącu rezygnację z kursu i gwarantuje zwrot poniesionych opłat. Jeżeli zapewnimy odpowiednią jakość usług to będziemy mogli także liczyć na efekt poczty pantoflowej tak ważny przy tego typu usługach.


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google