Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JGP Co to jest? Marek Wesołowski 2009. JGP definicja Jednorodne Grupy Pacjentów Jednorodne Grupy Pacjentów Na świecie nazywa się DRG Na świecie nazywa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JGP Co to jest? Marek Wesołowski 2009. JGP definicja Jednorodne Grupy Pacjentów Jednorodne Grupy Pacjentów Na świecie nazywa się DRG Na świecie nazywa."— Zapis prezentacji:

1 JGP Co to jest? Marek Wesołowski 2009

2 JGP definicja Jednorodne Grupy Pacjentów Jednorodne Grupy Pacjentów Na świecie nazywa się DRG Na świecie nazywa się DRG System rozliczeń stosowany w lecznictwie zamkniętym System rozliczeń stosowany w lecznictwie zamkniętym Obowiązuje w Polsce od lipca 2008 Obowiązuje w Polsce od lipca 2008

3 JGP zasady grupowania Na podstawie podstawowych danych klinicznych przypadek kwalifikowany jest do określonej grupy kosztowej Na podstawie podstawowych danych klinicznych przypadek kwalifikowany jest do określonej grupy kosztowej –Wiek, płeć, czas pobytu, diagnozy, procedury, tryb przyjęcia i wypisu Połowa diagnoz i 2/3 procedur ma znacznie kosztowe Połowa diagnoz i 2/3 procedur ma znacznie kosztowe Ma znacznie umowa między szpitalem a NFZ i specjalność oddziału Ma znacznie umowa między szpitalem a NFZ i specjalność oddziału

4 JGP rozliczenia Istnieją przypadki i procedury, które nie mieszczą się w idei JGP Istnieją przypadki i procedury, które nie mieszczą się w idei JGP Rozlicza się je niezależnie od JGP lub wspólnie z JGP Rozlicza się je niezależnie od JGP lub wspólnie z JGP –Pozycje z poszczególnych katalogów można lub nie można sumować lub sumowanie jest dodatkowo obwarowane Świadczenia refundowane przez NFZ podzielone są na katalogi Świadczenia refundowane przez NFZ podzielone są na katalogi 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j

5 Katalogi Główne Główne –1a - JGP –1b - świadczenia odrębne –1e - chemioterapia –1g - programy lekowe Dodatkowe Dodatkowe –1c - świadczenia do sumowania –1d - świadczenia w radioterapii –1f - chemioterapeutyki –1h - leki w programach lekowych –1i - ryczałty na diagnostykę w programach lekowych –1j - świadczenia wspomagające w chemioterapii

6 Rozliczenie typowego przypadku Dane wpisywane są do grupera, który kwalifikuje przypadek do jednej lub więcej grup Dane wpisywane są do grupera, który kwalifikuje przypadek do jednej lub więcej grup Szpital ma prawo wybrać grupę najdroższą Szpital ma prawo wybrać grupę najdroższą Dopisywane są produkty i świadczenia, które nie mieszczą się w JGP, a reguły rozliczeń pozwalają na ich sumowanie Dopisywane są produkty i świadczenia, które nie mieszczą się w JGP, a reguły rozliczeń pozwalają na ich sumowanie Tak przygotowane dane są elektronicznie wysyłane do NFZ, który początkowo potwierdza ich poprawności, następnie szpital przesyła jeszcze raz te przypadki, które chce rozliczyć Tak przygotowane dane są elektronicznie wysyłane do NFZ, który początkowo potwierdza ich poprawności, następnie szpital przesyła jeszcze raz te przypadki, które chce rozliczyć

7 Rozliczenie przypadków JGP W określonych przypadkach szpital może wystąpić o zgodę na niestandardowe rozliczenie – pozycja z katalogu 1b W określonych przypadkach szpital może wystąpić o zgodę na niestandardowe rozliczenie – pozycja z katalogu 1b Reguły grupowania wykluczają szereg logicznych sytuacji gdy trzeba rozliczyć kilka świadczeń na raz. Reguły grupowania wykluczają szereg logicznych sytuacji gdy trzeba rozliczyć kilka świadczeń na raz. –Wykluczenia na określonych warunkach mogą być przekraczane (jako reguła lub za zgodą NFZ)

8 Rozliczanie programów lekowych na przykładzie PBS Pierwszy pobyt – rozpoznanie choroby i kwalifikacja do programu Pierwszy pobyt – rozpoznanie choroby i kwalifikacja do programu –Rozliczamy jako JGP S02, S03, S04 w zależności od długości pobytu 1 dzień 8 pkt, 2-10 dni 39 pkt, >10 168 pkt 1 dzień 8 pkt, 2-10 dni 39 pkt, >10 168 pkt –Dodatkowo z katalogu 1C dosumowujemy produkty (np. przetoczenia prep. krwi) –Warunkowo możemy dosumować lek z programu

9 Rozliczanie programów lekowych cd. Kolejny pobyt – pacjent w programie – związane z podaniem leku Kolejny pobyt – pacjent w programie – związane z podaniem leku –Hospitalizacja do programu – katalog 1g – 4pkt/dzień –Dawka leku katalog 1h –Ryczałt za diagnostykę w programie katalog 1i – maksimum 27pkt (dla PBS) na rok na pacjenta

10 Rozliczanie programów lekowych cd. Kolejne pobyty pacjenta w programie nie związane z podaniem leku Kolejne pobyty pacjenta w programie nie związane z podaniem leku –Rozliczenie jako grupa JGP katalog 1A –Produkty do sumowania z katalogu 1C

11 Analiza przypadków Prezentacja przykładów Prezentacja przykładów

12 Rozliczenie programu lekowego na przykładzie PBS

13 Rozliczenie programu lekowego na przykładzie PBS – ICD C92.1

14 Obieg informacji w procesie rozliczeniowym Program rozliczeniowy z NFZ Tu weryfikuje się dane i przygotowuje komunikaty rozliczeniowe do NFZ Szpital System rozliczeniowy w NFZ System szpitalny Tu kodowane są przypadki do rozliczenia: Diagnozy, procedury, itp. Faza 1 - Leczone przypadki Na każdym etapie możliwe są odrzucenia i korekty

15 Obieg informacji w procesie rozliczeniowym Program rozliczeniowy z NFZ Tu weryfikuje się dane i przygotowuje komunikaty rozliczeniowe do NFZ Szpital System rozliczeniowy w NFZ System szpitalny Tu kodowane są przypadki do rozliczenia: Diagnozy, procedury, itp. Faza 1 - Leczone przypadki Potwierdzenie Fazy 1 Na każdym etapie możliwe są odrzucenia i korekty

16 Obieg informacji w procesie rozliczeniowym Program rozliczeniowy z NFZ Tu weryfikuje się dane i przygotowuje komunikaty rozliczeniowe do NFZ Szpital System rozliczeniowy w NFZ System szpitalny Tu kodowane są przypadki do rozliczenia: Diagnozy, procedury, itp. Faza 1 - Leczone przypadki Potwierdzenie Fazy 1 Faza 2 - Przypadki z F1 do rozliczenia Na każdym etapie możliwe są odrzucenia i korekty

17 Obieg informacji w procesie rozliczeniowym Program rozliczeniowy z NFZ Tu weryfikuje się dane i przygotowuje komunikaty rozliczeniowe do NFZ Szpital System rozliczeniowy w NFZ System szpitalny Tu kodowane są przypadki do rozliczenia: Diagnozy, procedury, itp. Faza 1 - Leczone przypadki Potwierdzenie Fazy 1 Faza 2 - Przypadki z F1 do rozliczenia Potwierdzenie Fazy 2 Na każdym etapie możliwe są odrzucenia i korekty

18 Obieg informacji w procesie rozliczeniowym Program rozliczeniowy z NFZ Tu weryfikuje się dane i przygotowuje komunikaty rozliczeniowe do NFZ Szpital System rozliczeniowy w NFZ System szpitalny Tu kodowane są przypadki do rozliczenia: Diagnozy, procedury, itp. Faza 1 - Leczone przypadki Potwierdzenie Fazy 1 Faza 2 - Przypadki z F1 do rozliczenia Potwierdzenie Fazy 2 Wystawienie faktury Na każdym etapie możliwe są odrzucenia i korekty

19 Obieg informacji w procesie rozliczeniowym Program rozliczeniowy z NFZ Tu weryfikuje się dane i przygotowuje komunikaty rozliczeniowe do NFZ Szpital System rozliczeniowy w NFZ System szpitalny Tu kodowane są przypadki do rozliczenia: Diagnozy, procedury, itp. Faza 1 - Leczone przypadki Potwierdzenie Fazy 1 Faza 2 - Przypadki z F1 do rozliczenia Potwierdzenie Fazy 2 Wystawienie faktury Wypłata pieniędzy przez NFZ Na każdym etapie możliwe są odrzucenia i korekty

20 Dziękuję Marek Wesołowski www.sga.waw.pl


Pobierz ppt "JGP Co to jest? Marek Wesołowski 2009. JGP definicja Jednorodne Grupy Pacjentów Jednorodne Grupy Pacjentów Na świecie nazywa się DRG Na świecie nazywa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google