Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

19.09.2005 r. Grabowski Grzegorz PKP Energetyka spółka z o.o. Wymagania i oczekiwania odbiorcy na rynku energii elektrycznej Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "19.09.2005 r. Grabowski Grzegorz PKP Energetyka spółka z o.o. Wymagania i oczekiwania odbiorcy na rynku energii elektrycznej Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 r. Grabowski Grzegorz PKP Energetyka spółka z o.o. Wymagania i oczekiwania odbiorcy na rynku energii elektrycznej Warszawa

2 PKP Energetyka jako odbiorca rozproszony energii elektrycznej: ponad 18 tys. przyłączy zakupowych na różnych poziomach napięć, roczna ilość kupowanej energii elektrycznej - 3,6 TWh, około 4% energii kupowana jest na WN, 94% na SN a pozostała część na nN, r.

3 Drogi zakupu energii elektrycznej preferowane drogi zakupu wykorzystywane drogi zakupu Wytwórcy lokalni (elektrociepłownie) Wytwórcy systemowi (elektrownie) TOWAROWA GIEŁDA ENERGII Spółki dystrybucyjneSpółki obrotu PKP Energetyka spółka z o.o. Internetowe platformy obrotu r.

4

5 Zakres korzystania z zasady TPA przez PKP Energetyka: Obszar działania pięciu spółek dystrybucyjnych: - SD1- 5 obiektów – około 25 GWh, - SD2 - 7 obiektów- około 40 GWh, - SD3 – 13 obiektów – około 140 GWh, - SD4 – 15 obiektów – około 130 GWh, - SD5 – 2 obiekty – około 110GWh. Łącznie 42 obiektów (podstacji trakcyjnych) – 445 GWh rocznie r.

6 Zasada TPA – wymagania Techniczne: układy pomiarowo-rozliczeniowe, infrastruktura teleinformatyczna. Prawne: umowa przesyłowa z OSP lub/i z OSD, umowa z OHT/OH, r.

7 narzucenie nadmiernych wymagań odbiorcy w zakresie infrastruktury pomiarowej i teleinformatycznej, (od 0,30 zł/MWh* do 3,03 zł/MWh**) konieczność dokonywania zgłoszeń grafików z dokładnością do 1MWh (przy rozliczeniach w kWh), (od 4,20 zł/MWh* do 48 zł/MWh**) bezpośrednie przenoszenie przez spółki dystrybucyjne na odbiorców obciążeń wynikających z rozliczeń energii rezerwowej wg cen rozchylonych obowiązujących na Rynku Bilansującym (RB), (od 1,44 zł/MWh* do 4,32 zł/MWh**) * dla odbiorców o rocznym zużyciu 10 GWh ** dla odbiorców o rocznym zużyciu 100 GWh Wpływ ograniczeń w korzystaniu z TPA na końcową cenę energii r.

8 znaczące ograniczenie możliwości poprawienia pozycji kontraktowej odbiorcy pośrednio uczestniczącego w RB (rozliczanego przez jedn. grafikową Operatora Systemu Dystrybucyjnego-OSD), poprzez wprowadzenie wcześniejszego niż wymagane od bezpośrednich uczestników rynku czasu zgłaszania grafików do realizacji –ZUP (nawet godziny popołudniowe doby n-2), (0,72 zł/MWh) wprowadzenie dodatkowych obciążeń poprzez nałożenie obowiązkowego zabezpieczenia finansowego nie tylko na dostawy energii rezerwowej ale również świadczenie usług przesyłowych, które przy zakupie taryfowym takim zabezpieczeniem nie były objęte. (0,60 zł/MWh) Wpływ ograniczeń w korzystaniu z TPA na końcową cenę energii r.

9 Zawarte umowy wg zasady TPA PKP Energetyka - Odbiorca OSD Przedsiębiorstwo ObrotuPKP Energetyka - PO Wytwórca Umowa zakupu e.e. Umowa rozliczeniowa Umowa przesyłowa OSP Umowa przesyłowa r.

10 Naliczanie opłat za zakup energii rezerwowej (rozliczenia bilansowe) stosowane przez spółki dystrybucyjne w rozliczeniach z PKP Energetyka naliczanie wg zasad przyjętych na RB tj, wg ceny CRO dla odchyleń nie większych niż 1% i pozostałych wg cen rozchylonych naliczanie opłat wg ceny CRO w przypadku odwrotnego odchylanie się odbiorcy wobec SD i wg cen rozchylonych w przypadku odchylenia się w tym samym kierunku r.

11 Oczekiwania w zakresie zmian zasad funkcjonowania Rynku Energii Elektrycznej Ograniczenie wymagań stawianych odbiorcom chcącym skorzystać z zasady TPA, w zakresie infrastruktury pomiarowej i teleinformatycznej, Wprowadzenie zmian w rozliczeniach za energię rezerwową: zgłaszanie ZUP w kWh przez odbiorców przyłączonych do OSD, rozliczenie wg faktycznie generowanych przez odbiorców kosztów, możliwość tworzenia i łącznego bilansowania grup bilansowych w ramach OSD, Wyeliminowanie zapisów (m.in. w taryfach i IRESR), których interpretacja umożliwia wpływanie na decyzję odbiorcy co do korzystania z zasady TPA np.: zasady rozliczania za moc przekroczoną dostosowanie przekładników do mocy optymalnej standardy jakościowe (w tym rozliczanie za energie bierną) zabezpieczenia finansowe Stosowanie jednolitych zapisów umów przesyłowych dla odbiorców korzystających z zasady TPA r.

12 A co obecnie? - plusy Nowelizacja ustawy-Prawo energetyczne, Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( ): umożliwienie tworzenia grafików zagregowanych, ograniczenie wymagań w zakresie układów pomiarowych oraz transmisji danych, ograniczenie żądań w zakresie gwarancji bankowych, r.

13 A co obecnie? – minusy W odpowiedzi na Państwa pismo znak….uprzejmie informujemy, że cytowany przez Państwo komunikat Prezesa URE nie obliguje nas do natychmiastowego przyjmowania zagregowanych dla różnych odbiorców, tworzących tzw. grupy bilansujące. Na chwilę obecną obowiązuje dotychczasowa IRiESR, której zapisy nie przewidują przyjmowania zgłoszeń w proponowanej przez Państwo formie r.

14 A co obecnie? – minusy …. Uważamy, iż uregulowanie kwestii rozliczeń w konkretnej umowie bez uprzedniego rozwiązania systemowego tej kwestii, byłoby sprzeczne z zasadą równości podmiotów na rynku, wyrażoną w Prawie energetycznym oraz innych aktach dotyczących ochrony konkurencji. Rynek Bilansujący jest rynkiem technicznym, neutralnym dla uczestników tego rynku i powinna go cechować duża stabilność. Uczestnicy Rynku Bilansującego nie powinni uzyskiwać jakichkolwiek korzyści z racji uczestnictwa w nim jak i nie powinni ponosić innych kosztów poza kosztami wynikającymi z niezbilansowania. Formuła rozliczeń odchyleń powinna być neutralna dla uczestników rynku. …..Reasumując, uważamy że do czasu systemowego rozwiązania sposobu rozliczeń za rezerwową sprzedaż energii, nie możemy wyjść naprzeciw Państwa propozycji r.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ r.


Pobierz ppt "19.09.2005 r. Grabowski Grzegorz PKP Energetyka spółka z o.o. Wymagania i oczekiwania odbiorcy na rynku energii elektrycznej Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google