Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl,"— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Prezentacja dla Przedsiębiorców Marzec 2010r.

2 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Kapitał akcyjny: 16 mln PLN Akcjonariusze: 50% Bank Zachodni WBK S.A. 50% Polska Fundacja Przedsiębiorczości Data rozpoczęcia działalności: 15-10-2001r., działamy już ponad 8 lat Najważniejsze wydarzenia w działalności: 26 kwietnia 2005r. - umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym na regwarantowanie części portfela poręczeń POLFUND do wysokości 19,1 mln PLN 29 sierpnia 2005r. - umowa z PARP o dokapitalizowanie z funduszy unijnych w ramach działania 1.2.2. SPO WKP w kwocie 50 mln PLN Podstawowe informacje

3 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Misja Funduszu oferowanie instrumentu wspierającego MSP w postaci poręczeń dla kredytów udzielanych przez Bank stworzenie możliwości udzielania kredytów dla MSP, które wg obowiązujących kryteriów bankowych nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia organizowanie szkoleń dla MSP w celu dostarczenia profesjonalnych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia firmy

4 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl POLFUND jest największym w Polsce Funduszem o charakterze makroregionalnym Propozycja rynkowa POLFUND (www.ksfp.org.pl)

5 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytu udzielanego na podstawie przepisów prawa cywilnego. Poręczenie udzielone jest Bankowi (Bank Zachodni WBK S.A.) przez POLFUND na wniosek Klienta, który składany jest w Banku. Poręczenie (cywilne) jest umową poprzez którą poręczyciel (POLFUND) zobowiązuje się względem wierzyciela (Bank) wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika. Czym jest poręczenie POLFUND?

6 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Wszyscy Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy (MSP), którzy 1.zatrudniają średniorocznie poniżej 250 osób, mający roczny obrót nie większym niż 50 mln. EUR (w PLN) lub sumę aktywów, nie większą niż 43 mln. EUR (w PLN) oraz odpowiadają kryterium niezależności – tzn. firmy duże nie posiadają w MSP i MSP w firmach dużych nie posiada więcej niż 25% udziałów 2. prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą i są rezydentami tj. mają siedzibę na terytorium Polski Przedsiębiorcy powinni: –posiadać zdolność kredytową –spełniać kryteria Banku w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu –odpowiadać kryteriom Polityki poręczeniowej Funduszu Kto może uzyskać poręczenie POLFUND?

7 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Poręczeniem mogą zostać objęte wszystkie kredyty oferowane przez Bank Zachodni WBK S.A. podmiotom gospodarczym, za wyjątkiem kredytów dewizowych Kredyty, które mogą być objęte poręczeniem

8 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Produkty i sektory, które nie mogą być objęte poręczeniem KREDYTY i PRODUKTY dewizowe, już funkcjonujące, gwarancje bankowe, oprocentowane poniżej stopy referencyjnej SEKTORY rolnictwo, przemysł zbrojeniowy, firmy szczególnie uciążliwe dla środowiska FIRMY instytucje finansowe, firmy znajdujące się w trudnej sytuacji

9 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70% kwoty kredytu (bez odsetek i prowizji, w szczególnych przypadkach do 80%, po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) z uwzględnieniem Polityki poręczeniowej Funduszu M aksymalna kwota poręczenia wynosi 3.300 tys. PLN (nie więcej niż 5% kapitału Funduszu służącego do udzielania poręczeń) z tym, że dla kwot powyżej 1.150 tys. PLN wnioski wymagają akceptacji Rady Nadzorczej POLFUND Minimalna kwota poręczenia wynosi 20 tys. PLN (w szczególnych przypadkach poniżej 20 tys.PLN) Okres ważności poręczenia – maksymalnie 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat, po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji ). Poręczenia POLFUND poziom, kwota i okres ważności

10 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Zabezpieczeniem poręczenia POLFUND jest: Weksel in blanco wystawiony przez Przedsiębiorcę, wyjątkowo wymagane jest poręczenie udziałowców. Do weksla może zostać przygotowywana deklaracja weklowa na pisemny wniosek Wystawcy i/lub Poręczyciela, Zabezpieczenie Poręczenia POLFUND

11 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Oferta poręczeń dostosowana jest do potrzeb Banku, Klienta i rodzaju kredytu PORĘCZENIE STANDARDOWE PORĘCZENIE NA ŚCIŚLE OKREŚLONY CZAS PORĘCZENIE POMOSTOWE PORĘCZENIE UNIJNE POLFUND Nasza oferta poręczeń jest najlepsza Rodzaje poręczeń POLFUND

12 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Rodzaj poręczeniaOkres poręczenia% poręczeniaZastosowanieOpłatyDecyzja Funduszu Standardowe Okres kredytowania +6 m- cy - nie dłużej niż 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Od 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Wszystkie rodzaje kredytów z okresem kredytowania do 4,5 roku Wstępna * : od 0,9% do 2,0%, Kwartalna ** : od 0,4% do 1,5% *- p łatn a z góry przy podpisywaniu umowy ** - płatna kwartalnie Zazwyczaj w ciągu 1-2 dni Na ściśle określony czas Nie dłużej niż 5 lat (w szczególnych przypadkach do 8 lat po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Od 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Wszystkie rodzaje kredytów Wstępna * : od 0,9% do 2,0%, Kwartalna ** : od 0,4% do 1,5% *- p łatn a z góry przy podpisywaniu umowy ** - płatna kwartalnie Zazwyczaj w ciągu 1-2 dni Pomostowe Do 12 m-cyOd 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Wszystkie rodzaje kredytów (do momentu ustanowienia docelowego zabezpieczenia) 0,17% w skali miesiąca, płatna z góry przy podpisywaniu umowy Zazwyczaj 1 dzień Unijne 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat lub indywidualne podejście (w szczególnych przypadkach do 8 lat po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) Od 30% do 70% (w szczególnych przypadkach do 80% po uzyskaniu przez Fundusz regwarancji) kredyty unijneUstalane indywidualnie, obniżki do 25% od standardu Zazwyczaj w ciągu 1-2 dni Więcej o poreczeniach POLFUND

13 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Relatywnie niskie koszty poręczenia: Opłaty dla poręczeń standardowych: jednorazowa: od 0,9% do 2,0% kwoty poręczenia (min. 350 PLN) kwartalna: od 0,4% do 1,5% kwoty poręczenia Specjalna oferta dla PORĘCZEŃ UNIJNYCH POLFUND, obniżka do 25% Wysokość opłat uzależniona jest od nadanej klasy ryzyka Banku i Funduszu. Opłata dla poręczeń pomostowych: 0,17% poręczenia za każdy miesiąc trwania poręczenia (min. 150 PLN/ m-c) Opłaty od promesy poręczenia : 50% stawki jednorazowej (min. 300,00 PLN) zaliczana na poczet opłaty wstępnej, jeżeli poręczenie zostanie udzielone Opłaty mogą podlegać negocjacjom! Opłaty dotyczące poręczeń POLFUND

14 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Przykłady stosowania poręczeń POLFUND Dynamicznie rozwijająca się firma handlowa Inwestycje w środki trwałe (w tym obce), zakup na rynku pierwotnym i wtórnym, transakcje niestandardowe Firmy ubiegające się o dotacje unijne na rozwój i modernizację Finansowanie jednym kredytem celów inwestycyjnych i majątku obrotowego Poręczenie jako zabezpieczenie: kredytu pod kontrakt lub kredytu na transakcje handlu zagranicznego Alternatywa dla innych form zabezpieczeń Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo u doradcy w Banku Zachodnim WBK S.A. lub w POLFUND

15 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Jakie są korzyści dla Firm z poręczeniem POLFUND Wszystkie sprawy załatwiane są w Banku razem z wnioskiem kredytowym Możliwość uzyskania kredytu przy braku lub niewystarczających zabezpieczeniach własnych kredytu Otwarcie źródeł finansowania m.in. dla firm posiadających krótką historię działalności Przyjazna procedura udzielania poręczeń i szybka decyzja Niewygórowane koszty Minimalne zabezpieczenie umowy Możliwość skorzystania ze szkoleń dla MSP

16 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Jak ubiegać się o poreczenie POLFUND Klient składa wniosek o poręczenie w oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. (zgodnie z sugestią pracownika lub na własne życzenie) Bank dokonuje analizy na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta a następnie POLFUND podejmuje decyzję Klient podpisuje z Bankiem umowę o kredyt oraz umowę o udzielenie poręczenia, która zawierana jest z Funduszem Bank potrąca z rachunku Klienta lub kredytu prowizje za poręczenie Wszystkie formalności załatwiane są w Banku Zachodnim WBK S.A. KLIENT BANK POLFUND

17 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Ocena Funduszu jest niezależna od oceny Banku Każdy Klient oceniany jest pod względem ekonomiczno – finansowym oraz jakościowym, zgodnie z przyjętą Polityką poręczeniową W zależności od nadanej klasy ryzyka Fundusz może zaproponować trzy poziomy poręczenia: do 70% kwoty kredytu (w szczególnych przypadkach do 80%) do 50% kwoty kredytu do 30% kwoty kredytu W wyjątkowych przypadkach, Fundusz może uzależnić udzielenie poręczenia od wprowadzenia dodatkowych warunków kredytu Polityka poręczeniowa i ocena Klienta

18 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Poręczenia oferowane są we wszystkich placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie kraju Informacje o ofercie POLFUND FPK S.A. znajdują się na stronach internetowych Banku: www.bzwbk.pl lub Funduszu: www.polfund.com.pl Informacje o warunkach udzielania poręczeń dostępne są również w siedzibie POLFUND - tel. 91/ 424 31 30 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ PORĘCZENIE

19 TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl, e-mail: polfund@polfund.com.pl Dziękujemy Państwu za uwagę Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "TYTUŁ POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, tel. +48 91/ 424 31 30, fax. +48 91/ 424 31 40 www.polfund.com.pl,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google