Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jak otrzymać pozwolenie na pobyt?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jak otrzymać pozwolenie na pobyt?"— Zapis prezentacji:

1 jak otrzymać pozwolenie na pobyt?
Samouczek – jak otrzymać pozwolenie na pobyt? David C. Jourdan, starszy konsulent, UDI 19 maja 2008

2 Porządek dnia Przegląd reguł dotyczących państw EOG.
Jak ubiegać się o pozwolenie na pobyt zgodnie z regułami obowiązującymi w państwach EOG? Różne kategorie pobytu.

3 Urząd Imigracyjny – UDI
Wszystkie poniższe informacje są dostȩpne na naszych stronach internetowych:

4 Reguły obowiązujące w państwach EOG
EOG – ’Europejski obszar gospodarczy’ Kraje należące do EOG: 27 krajów Unii Europejskiej 3 kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) Reguły dla państw EOG obowiązują również każdego obywatela państwa EOG (oraz Szwajcarii) oraz członków jego/jej rodziny.

5 Reguły obowiązujące w państwach EOG
Reguły EOG wynikają z umowy miedzy państwami EOG, która z kolei wynika z prawa UE. Umowa miedzy państwami EOG zapewnia wszystkim mieszkańcom obszaru EOG następujące prawa: Pobyt w innym państwie EOG. Praca w innym państwie EOG.

6 Reguły obowiązujące w państwach EOG
Prawa te muszą zostać sformalizowane przy pobycie przekraczającym trzy miesiące. Oznacza to, że musisz ubiegać się o przyznanie prawa pobytu jeśli zamierzasz być w Norwegii dłużej niż trzy miesiące. Wyjątek: pracobiorcy muszą ubiegać się o przyznanie prawa pobytu od pierwszego dnia, aby móc pracować w Norwegii.

7 Jak ubiegać się o prawo pobytu?
W ten sposób należy ubiegać się o przyznanie prawa pobytu zgodnie z zasadami EOG: Należy złożyć podanie na policji w Norwegii lub w przedstawicielstwie dyplomatycznym Norwegii w kraju, w którym legalnie przebywasz. Należy dołączyć niezbędną dokumentację. Od złożenia podania nie pobiera się opłat.

8 Jak ubiegać się o prawo pobytu?

9 Jak ubiegać się o prawo pobytu?
Formularz znajduje się na Wygląda tak: Do tego należy dołączyć : Dwa zdjęcia paszportowe. Kopię ważnego dokumentu stwierdającego tożsamość (paszport lub dowód osobisty).

10 Jak ubiegać się o prawo pobytu?
Ubiegając sie o prawo pobytu musisz wybrać powód pobytu. Reguły EOG przewidują sześć powodów podzielonych na dwie grupy:

11 Jak ubiegać się o prawo pobytu?
Pobyt w celach zarobkowych: Praca Własna działalność gospodarcza Oddelegowanie Inne okoliczności: Środki własne i/albo pobyt czasowy Studia Ponowne zjednoczenie rodziny

12 Jak ubiegać się o prawo pobytu?
Zaznaczasz w formularzu powód Twojego pobytu. Każdy powód ma osobne warunki i wymaga osobnej dokumentacji. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na norweski lub angielski.

13 1. Praca Jeżeli jesteś zatrudniony/-a w Norwegii, jesteś traktowany/-a jako pracobiorca. Możesz mieć więcej niż jednego pracodawcę. Warunki dla obywateli „nowych” państw UE to w skrócie: Praca na cały etat (minimum 30 godzin tygodniowo). Zarobek zgodny z taryfą.

14 1. Praca Dokumenty: Potwierdzenie zatrudnienia dla obywateli państw EOG. Znajduje się na: Zobaczhttp:// (Dokumentacja zarobku).

15 2. Własna działalność gospodarcza
Jeżeli prowadzisz jednoosobowe przedsiębiorstwo lub towarzystwo akcyjne, ubiegasz się o pobyt jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą. Pozwolenie daje Ci prawo prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania pracy. Pozwolenie daje Ci prawo zatrudniania pracownikow.

16 2. Własna działalność gospodarcza
Warunki: Konieczne pozwolenia (zarejestreowanie Brønnøysundzkie). Rzeczywista działalność. Długotrwała działalność.

17 2. Własna działalność gospodarcza
Dokumentacja: Zarejestrowanie w rejestrze Brønnøysundzkim (wypis). Opis działalności (plan działalności) z podaniem ram czasowych. Rzeczywista działalność: umowy zlecenia, inne umowy, faktury, budżet, faktury zakupu materiałów, umowa wynajmu, zapłacony podatek od przyrostu wartości lub tym podobne.

18 3. Oddelegowanie Jeżeli jesteś zatrudniony/-a lub zarejestrowany/-a jako samodzielnie prowadzący/-a działalność gospodarczą za granicą i przebywasz w Norwegii w celu wykonania pracy/zlecenia, będziesz liczony/-a jako oddelegowany/-a. Jeżeli oddelegowanie/zlecenie trwa dłużej niż trzy miesiące, musisz ubiegać się o pozwolenie na pobyt.

19 3. Oddelegowanie Warunki: Rzeczywiste oddelegowanie.
Fakt otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Fakt wykonywania pracy przez określony czas.

20 3. Oddelegowanie Dokumentacja:
Zatrudnienie lub zarejestrowana działalność gospodarcza za granicą. Umowa-zlecenie między zagranicznym pracodawcą a norweskim zleceniodawcą. Umowa musi zawierać: Rodzaj wykonywanej pracy, czyli co ma zostać zrobione. Okres wykonywania pracy.

21 4. Środki własne lub praca własna
Jeżeli posiadasz własne środki lub otrzymujesz regularnie środki finansowe (zasiłek), możesz przebywać w Norwegii z powodów osobistych.

22 4. Środki własne lub praca własna
Warunki: Musisz mieć zapewnione środki finasowe na pięć lat, ewentualnie na dwa lata. Musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa ryzyko wyszczególnione w prawie norweskim.

23 4. Środki własne lub praca własna
Dokumentacja: Środki własne, którymi dysponujesz sam/sama. Np. zaświadczenie z banku. Regularnie otrzymywane środki finansowe jak zasiłek, emerytura, itd. Środki nie mogą być niższe niż koron na miesiąc. Odpowiada to zasiłkowi socialnemu. Koszty wyżywienia i mieszkania, tj. według taryfy państwowej maksymalnie koron na miesiąc, mogą być zawarte w tej kwocie. Ważne ubezpieczenie zdrowotne, np. karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

24 4. Środki własne lub praca własna
Karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego: Wydawana jest w danym kraju, ewentualnie whttp://

25 5. Studia Jeżeli będziesz studiował w celu uzyskania pracy, będziesz traktowany jako student. Pozwolenie na pobyt uprawni Cię również do pracy na nie więcej niż pół etatu.

26 5. Studia Warunki: Wpis na studia przy uznanej instytucji oświatowej.
Oświadczenie o wystarczających środkach na utrzymanie. Ważne ubezpieczenie zdrowotne.

27 5. Studia Dokumentacja: Przyjęcie na studia w szkolnictwie wyższym/zawodowej placówce oświatowej. Zaświadczenie lub inna dokumentacja o zapewnionych środkach na utrzymanie. Ważne ubezpieczenie zdrowotne, np. karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

28 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Jeżeli członek rodziny obywatela kraju EOG zamierza mieszkać w Norwegii wspólnie z tymże, musi on ubiegać się o ponowne zjednoczenie rodziny. Członek rodziny nie musi być sam obywatelem kraju EOG.

29 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Warunki: Pokrewieństwo. Osoba przebywająca w Norwegii posiada ważny powód pobytu, tj. waruki pozwolenia na pobyt są spełnione. Zapewnione mieszkanie gdy osoba przebywająca w Norwegii jest pracobiorcą. Zapewnione utrzymanie i ważne ubezpieczenie zdrowotne jeśli osoba przebywająca w Norwegii utrzymuje się tam ze środków własnych lub studiuje.

30 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Dokumentacja: Zaświadczenie o pokewieństwie, ewentualnie dokumentacja wspólnego posiadania potomstwa. Kopia umowy o pracę i/lub zarobków osoby przebywającej w Norwegii. Umowa wynajmu lub umowa kupna gdy osoba przebywająca w Norwegii jest pracobiorcą.

31 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Zapewnione utrzymanie, np. zaświadczenie z banku, zarobki osoby przebywającej w Norwegii itd., jeśli osoba przebywająca w Norwegii utrzymuje się ze środków własnych bądź studjuje. Ważne ubezpieczenie zdrowotne, np. karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli osoba przebywająca w Norwegii utrzymuje się ze środków własnych bądź studjuje.

32 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Dokumentacja pokrewieństwa jest różna w zależności od stopnia pokrewieństwa: Małżonek, partner: Akt ślubu lub potwierdzenie zawarcia związku partnerskiego. Wspólne zamieszkiwanie przez co najmniej dwa lata, np. wykaz z rejestru ludności, rejestracja adresu u pracodawcy, adres na fakturach, poczta, itd. Zaświdczenie o ciąży lub akt urodzenia wspólnego dziecka.

33 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Dzieci: Akt urodzenia (Zgoda) Dzieci powyżej 21 lat Rodzice Akt urodzenia osoby przebywającej w Norwegii

34 6. Ponowne zjednoczenie rodziny
Punkt 3 i 4 wymaga udokumentowania, że członek rodziny jest utrzymywany przez osobę przebywającą w Norwegii: Występuje potrzeba utrzymania. Jest mowa o regularnym utrzymywaniu w pewnym zakresie przez cały okres czasu. Powyższe dotyczy również dzieci osoby przebywającej w Norwegii, która utrzymuje się ze środków własnych lub studiuje (punkt 2).

35 Gdzie należy złożyć podanie?
Komisariat policji lub przedstawicielstwo dyplomatyczne Urząd Imigracyjny (UDI) w przypadku, który jest trudny do rozstrzygnięcia przez policję lub kiedy występuje duże prawdopodobieństwo, że podanie zostanie odrzucone. W przypadku złożenia podania w UDI, należy złożyć je ponownie (po decyzji podjętej przez UDI) na komisariacie policji lub w przedstawicielstwie dyplomatycznym. Policja i przedstawicielstwa dyplomatyczne wykonują decyzję UDI.

36 Jak skontaktować się z UDI?
Służba informacyjna: Centrum obsługi: Centrum obsługi w dzielnicy Tøyen:


Pobierz ppt "jak otrzymać pozwolenie na pobyt?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google