Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samouczek – jak otrzymać pozwolenie na pobyt? David C. Jourdan, starszy konsulent, UDI 19 maja 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samouczek – jak otrzymać pozwolenie na pobyt? David C. Jourdan, starszy konsulent, UDI 19 maja 2008."— Zapis prezentacji:

1 Samouczek – jak otrzymać pozwolenie na pobyt? David C. Jourdan, starszy konsulent, UDI 19 maja 2008

2 2 Porządek dnia 1.Przegląd reguł dotyczących państw EOG. 2.Jak ubiegać się o pozwolenie na pobyt zgodnie z regułami obowiązującymi w państwach EOG? 3.Różne kategorie pobytu.

3 3 Urząd Imigracyjny – UDI Wszystkie poniższe informacje są dostpne na naszych stronach internetowych: www.udi.no

4 4 Reguły obowiązujące w państwach EOG EOG – Europejski obszar gospodarczy Kraje należące do EOG: –27 krajów Unii Europejskiej –3 kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) Reguły dla państw EOG obowiązują również każdego obywatela państwa EOG (oraz Szwajcarii) oraz członków jego/jej rodziny.

5 5 Reguły obowiązujące w państwach EOG Reguły EOG wynikają z umowy miedzy państwami EOG, która z kolei wynika z prawa UE. Umowa miedzy państwami EOG zapewnia wszystkim mieszkańcom obszaru EOG następujące prawa: –Pobyt w innym państwie EOG. –Praca w innym państwie EOG.

6 6 Reguły obowiązujące w państwach EOG Prawa te muszą zostać sformalizowane przy pobycie przekraczającym trzy miesiące. Oznacza to, że musisz ubiegać się o przyznanie prawa pobytu jeśli zamierzasz być w Norwegii dłużej niż trzy miesiące. Wyjątek: pracobiorcy muszą ubiegać się o przyznanie prawa pobytu od pierwszego dnia, aby móc pracować w Norwegii.

7 7 Jak ubiegać się o prawo pobytu? W ten sposób należy ubiegać się o przyznanie prawa pobytu zgodnie z zasadami EOG: Należy złożyć podanie na policji w Norwegii lub w przedstawicielstwie dyplomatycznym Norwegii w kraju, w którym legalnie przebywasz. –Należy dołączyć niezbędną dokumentację. –Od złożenia podania nie pobiera się opłat.

8 8 Jak ubiegać się o prawo pobytu? http://www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=9337 http://www.udi.no/upload/Spraak/Polsk/FaktaarkEuEosP olsk.pdfhttp://www.udi.no/upload/Spraak/Polsk/FaktaarkEuEosP olsk.pdf

9 9 Jak ubiegać się o prawo pobytu? Formularz znajduje się na www.udi.no.www.udi.no Wygląda tak: http://www.udi.no/upload/Skjema/EOS/GP7121No.pdf http://www.udi.no/upload/Skjema/EOS/GP7121No.pdf Do tego należy dołączyć : –Dwa zdjęcia paszportowe. –Kopię ważnego dokumentu stwierdającego tożsamość (paszport lub dowód osobisty).

10 10 Jak ubiegać się o prawo pobytu? Ubiegając sie o prawo pobytu musisz wybrać powód pobytu. Reguły EOG przewidują sześć powodów podzielonych na dwie grupy:

11 11 Jak ubiegać się o prawo pobytu? –Pobyt w celach zarobkowych: 1.Praca 2.Własna działalność gospodarcza 3.Oddelegowanie –Inne okoliczności: 4.Środki własne i/albo pobyt czasowy 5.Studia 6.Ponowne zjednoczenie rodziny

12 12 Jak ubiegać się o prawo pobytu? Zaznaczasz w formularzu powód Twojego pobytu. Każdy powód ma osobne warunki i wymaga osobnej dokumentacji. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na norweski lub angielski.

13 13 1. Praca Jeżeli jesteś zatrudniony/-a w Norwegii, jesteś traktowany/-a jako pracobiorca. Możesz mieć więcej niż jednego pracodawcę. Warunki dla obywateli nowych państw UE to w skrócie: –Praca na cały etat (minimum 30 godzin tygodniowo). –Zarobek zgodny z taryfą.

14 14 1. Praca Dokumenty: –Potwierdzenie zatrudnienia dla obywateli państw EOG. –Znajduje się na: www.udi.no.www.udi.no –Zobaczhttp://www.udi.no/upload/Skjema/EOS/GP711 6No.pdfhttp://www.udi.no/upload/Skjema/EOS/GP711 6No.pdf –(Dokumentacja zarobku).

15 15 2. Własna działalność gospodarcza Jeżeli prowadzisz jednoosobowe przedsiębiorstwo lub towarzystwo akcyjne, ubiegasz się o pobyt jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą. Pozwolenie daje Ci prawo prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania pracy. Pozwolenie daje Ci prawo zatrudniania pracownikow.

16 16 2. Własna działalność gospodarcza Warunki: –Konieczne pozwolenia (zarejestreowanie Brønnøysundzkie). –Rzeczywista działalność. –Długotrwała działalność.

17 17 2. Własna działalność gospodarcza Dokumentacja: –Zarejestrowanie w rejestrze Brønnøysundzkim (wypis). –Opis działalności (plan działalności) z podaniem ram czasowych. –Rzeczywista działalność: umowy zlecenia, inne umowy, faktury, budżet, faktury zakupu materiałów, umowa wynajmu, zapłacony podatek od przyrostu wartości lub tym podobne.

18 18 3. Oddelegowanie Jeżeli jesteś zatrudniony/-a lub zarejestrowany/-a jako samodzielnie prowadzący/-a działalność gospodarczą za granicą i przebywasz w Norwegii w celu wykonania pracy/zlecenia, będziesz liczony/-a jako oddelegowany/-a. Jeżeli oddelegowanie/zlecenie trwa dłużej niż trzy miesiące, musisz ubiegać się o pozwolenie na pobyt.

19 19 3. Oddelegowanie Warunki: –Rzeczywiste oddelegowanie. –Fakt otrzymywania wynagrodzenia za pracę. –Fakt wykonywania pracy przez określony czas.

20 20 3. Oddelegowanie Dokumentacja: –Zatrudnienie lub zarejestrowana działalność gospodarcza za granicą. –Umowa-zlecenie między zagranicznym pracodawcą a norweskim zleceniodawcą. Umowa musi zawierać: Rodzaj wykonywanej pracy, czyli co ma zostać zrobione. Okres wykonywania pracy.

21 21 4. Środki własne lub praca własna Jeżeli posiadasz własne środki lub otrzymujesz regularnie środki finansowe (zasiłek), możesz przebywać w Norwegii z powodów osobistych.

22 22 4. Środki własne lub praca własna Warunki: –Musisz mieć zapewnione środki finasowe na pięć lat, ewentualnie na dwa lata. –Musisz mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa ryzyko wyszczególnione w prawie norweskim.

23 23 4. Środki własne lub praca własna Dokumentacja: –Środki własne, którymi dysponujesz sam/sama. Np. zaświadczenie z banku. –Regularnie otrzymywane środki finansowe jak zasiłek, emerytura, itd. –Środki nie mogą być niższe niż 5 000 koron na miesiąc. Odpowiada to zasiłkowi socialnemu. –Koszty wyżywienia i mieszkania, tj. według taryfy państwowej maksymalnie 3 000 koron na miesiąc, mogą być zawarte w tej kwocie. –Ważne ubezpieczenie zdrowotne, np. karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

24 24 4. Środki własne lub praca własna Karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego: Wydawana jest w danym kraju, ewentualnie whttp://www.nav.no/.http://www.nav.no/

25 25 5. Studia Jeżeli będziesz studiował w celu uzyskania pracy, będziesz traktowany jako student. Pozwolenie na pobyt uprawni Cię również do pracy na nie więcej niż pół etatu.

26 26 5. Studia Warunki: –Wpis na studia przy uznanej instytucji oświatowej. –Oświadczenie o wystarczających środkach na utrzymanie. –Ważne ubezpieczenie zdrowotne.

27 27 5. Studia Dokumentacja: –Przyjęcie na studia w szkolnictwie wyższym/zawodowej placówce oświatowej. –Zaświadczenie lub inna dokumentacja o zapewnionych środkach na utrzymanie. –Ważne ubezpieczenie zdrowotne, np. karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego.

28 28 6. Ponowne zjednoczenie rodziny Jeżeli członek rodziny obywatela kraju EOG zamierza mieszkać w Norwegii wspólnie z tymże, musi on ubiegać się o ponowne zjednoczenie rodziny. Członek rodziny nie musi być sam obywatelem kraju EOG.

29 29 6. Ponowne zjednoczenie rodziny Warunki: –Pokrewieństwo. –Osoba przebywająca w Norwegii posiada ważny powód pobytu, tj. waruki pozwolenia na pobyt są spełnione. –Zapewnione mieszkanie gdy osoba przebywająca w Norwegii jest pracobiorcą. –Zapewnione utrzymanie i ważne ubezpieczenie zdrowotne jeśli osoba przebywająca w Norwegii utrzymuje się tam ze środków własnych lub studiuje.

30 30 6. Ponowne zjednoczenie rodziny Dokumentacja: –Zaświadczenie o pokewieństwie, ewentualnie dokumentacja wspólnego posiadania potomstwa. –Kopia umowy o pracę i/lub zarobków osoby przebywającej w Norwegii. –Umowa wynajmu lub umowa kupna gdy osoba przebywająca w Norwegii jest pracobiorcą.

31 31 6. Ponowne zjednoczenie rodziny –Zapewnione utrzymanie, np. zaświadczenie z banku, zarobki osoby przebywającej w Norwegii itd., jeśli osoba przebywająca w Norwegii utrzymuje się ze środków własnych bądź studjuje. –Ważne ubezpieczenie zdrowotne, np. karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli osoba przebywająca w Norwegii utrzymuje się ze środków własnych bądź studjuje.

32 32 6. Ponowne zjednoczenie rodziny Dokumentacja pokrewieństwa jest różna w zależności od stopnia pokrewieństwa: 1.Małżonek, partner: –Akt ślubu lub potwierdzenie zawarcia związku partnerskiego. –Wspólne zamieszkiwanie przez co najmniej dwa lata, np. wykaz z rejestru ludności, rejestracja adresu u pracodawcy, adres na fakturach, poczta, itd. –Zaświdczenie o ciąży lub akt urodzenia wspólnego dziecka.

33 33 6. Ponowne zjednoczenie rodziny 2.Dzieci: Akt urodzenia (Zgoda) 3.Dzieci powyżej 21 lat Akt urodzenia 4.Rodzice Akt urodzenia osoby przebywającej w Norwegii

34 34 6. Ponowne zjednoczenie rodziny Punkt 3 i 4 wymaga udokumentowania, że członek rodziny jest utrzymywany przez osobę przebywającą w Norwegii: –Występuje potrzeba utrzymania. –Jest mowa o regularnym utrzymywaniu w pewnym zakresie przez cały okres czasu. Powyższe dotyczy również dzieci osoby przebywającej w Norwegii, która utrzymuje się ze środków własnych lub studiuje (punkt 2).

35 35 Gdzie należy złożyć podanie? 1.Komisariat policji lub przedstawicielstwo dyplomatyczne 2.Urząd Imigracyjny (UDI) w przypadku, który jest trudny do rozstrzygnięcia przez policję lub kiedy występuje duże prawdopodobieństwo, że podanie zostanie odrzucone. 3.W przypadku złożenia podania w UDI, należy złożyć je ponownie (po decyzji podjętej przez UDI) na komisariacie policji lub w przedstawicielstwie dyplomatycznym. 4.Policja i przedstawicielstwa dyplomatyczne wykonują decyzję UDI.

36 36 Jak skontaktować się z UDI? Służba informacyjna: –http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7229http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7229 Centrum obsługi: –http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7581http://www.udi.no/templates/Page.aspx?id=7581 Centrum obsługi w dzielnicy Tøyen: –www.sua.nowww.sua.no


Pobierz ppt "Samouczek – jak otrzymać pozwolenie na pobyt? David C. Jourdan, starszy konsulent, UDI 19 maja 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google