Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów na dostawę, serwis i gwarancję oprogramowania dla podmiotów leczniczych Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów na dostawę, serwis i gwarancję oprogramowania dla podmiotów leczniczych Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing."— Zapis prezentacji:

1 Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów na dostawę, serwis i gwarancję oprogramowania dla podmiotów leczniczych Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing Partner P: F: M: II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

2 PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada Analiza potrzeb Placówki Leczniczej w zakresie oprogramowania Analiza prawna posiadanych licencji i praw do oprogramowania funkcjonującego w Pacówce (analiza zawartych umów) Analiza techniczna posiadanego sprzętu Analiza techniczna potrzebnego sprzętu Analiza funkcjonującego systemu pod kątem uwzględnienia wymogów określonych ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

3 WDROŻENIE od A do Z Potrzeba rozwoju, innowacji, zmiany Wybór wykonawcy Negocjacje handlowe Negocjacje umowy Analiza potrzeb Zamawiającego i przygotowanie projektu systemu Wdrożenie Szkolenia Testy Go live Asysta techniczna Serwis II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

4 Wdrożenie – czym jest? Pojęcie wdrożenia nie występuje w Polsce ani w aktach prawnych (język prawny), ani w doktrynie prawa (język prawniczy) II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

5 W ramach wdrożenia często jest zawierany jest zespół (kompleks) umów lub jedna umowa o charakterze mieszanym, zawierająca elementy umów: o analizę przedwdrożeniową umowy o dzieło lub umowy zlecenia wdrożeniowej prawnoautorskiej – licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych szkoleniowej serwisowej asysty technicznej Jedna umowa czy kilka umów? II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

6 W ramach jednego wdrożenia po stronie Wykonawcy występuje szereg świadczeń: świadczenia właściwe dla umów o dzieło (np. instalacja i konfiguracja systemu) świadczenia właściwe dla umów wykonania usług (np. szkolenia) świadczenia właściwe dla umów prawnoautorskich (np. prace programistyczne) do których stosuje się przepisy właściwe dla danego świadczenia Świadczenia wykonawcy II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

7 Wybór najkorzystniejszej oferty wdrożenia wybór wykonawcy w trybie kodeksu cywilnego postępowanie przetargowe w trybie ustawy prawo zamówień publicznych Przed wdrożeniem II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

8 warunki postępowania ustala organizator postępowania regulamin postępowania jest wzorcem umownym akceptowanym w drodze adhezyjnej swoboda unieważnienia postępowania swoboda zawierania umów na czas oznaczony lub czas nieoznaczony Wybór Wykonawcy w trybie kodeksu cywilnego II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

9 prymat trybów przetargowych skutki pominięcia obowiązku kontraktowania za pośrednictwem procedury przetargowej (nieważność umowy) umowa z wolnej ręki na system komputerowy Wybór wykonawcy w trybie PZP II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

10 Skutki oświadczeń wykonawcy: oświadczenie o dochowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności oświadczenie o posiadaniu zasobów do wykonania wdrożenia oświadczenie o braku naruszenia praw osób trzecich zobowiązanie do wykonania prac wdrożeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wdrożenie II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

11 Jak osiągnąć bezpieczeństwo prawne w umowie wdrożeniowej będąc: Wykonawcą Zamawiającym Sytuacja win-win, czy jest możliwa? Bezpieczeństwo prawne stron umowy wdrożeniowej II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

12 Komparycja Preambuła Definicje Opis przedmiotu umowy Zasady współpracy stron Harmonogram realizacji i sposób wykonania umowy Warunki dostaw i odbioru Konstrukcja umowy wdrożeniowej II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

13 Rozwój i modyfikacja systemu Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego, ewentualnie również pogwarancyjnego Prawa własności i prawa autorskie Kody źródłowe Cena i płatności Kary umowne i ograniczenie odpowiedzialności Konstrukcja umowy wdrożeniowej – c.d. II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Poufność Rozwiązanie, odstąpienie od umowy Prawa i zobowiązania Stron umowy Postanowienia dodatkowe i końcowe Załączniki Konstrukcja umowy wdrożeniowej – c.d. II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

15 Licencje Wyłączne Niewyłączne Sublicencje Dostawa a udzielenie licencji Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy licencja? II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

16 Różnice w sferze praw wykonawcy i zamawiającego Kiedy prawa autorskie kiedy licencja? Nowy klient = nowy system? Depozyt kodu źródłowego a prawa autorskie Przeniesienie autorskich praw majątkowych czy licencja? – c.d. II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

17 Gwarancja należytego wykonania umowy gwarancja bankowa gwarancja ubezpieczeniowa polisa ubezpieczeniowa zatrzymanie części wynagrodzenia Po wdrożeniu - gwarancja, serwis i asysta techniczna II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

18 różnice pojęć od strony formalnej i w praktyce jak prawidłowo opisać poszczególne z pojęć w umowie wdrożeniowej umowa serwisowa - czy tylko z wykonawcą? Gwarancja, serwis i asysta techniczna – c.d. II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

19 Równoległe obowiązywanie postanowień dotyczących gwarancji i płatnego serwisu oprogramowania Gwarancja przez oznaczony okres czasu, po jego upływie płatny serwis pogwarancyjny Gwarancja a serwis – rozwiązania stosowane w praktyce II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

20 Typowy zakres usług serwisowych: Usuwanie usterek (błędów, problemów) Usuwanie niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. w zakresie podatków lub rachunkowości) Wprowadzanie drobnych modyfikacji systemu (tzw. mały rozwój) Konsulting i wsparcie techniczne Serwis II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

21 Wprowadzanie drobnych modyfikacji systemu, z reguły w ramach opłaty ryczałtowej Możliwość kwalifikacji jako umowy o świadczenie usług Zasady składania i obsługi zleceń wykonania parametryzacji Konieczność nabycia praw lub uzyskania licencji do zmodyfikowanego systemu Parametryzacja a usuwanie usterek (rozwiązywanie problemów) Parametryzacja II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

22 Wykonywanie większych zmian w systemie (np. rozbudowa o nowe funkcjonalności) o większej pracochłonności Kwalifikacja prawna – w typowej sytuacji jako umowa o dzieło Zasady składania i obsługi zamówień wykonania prac w ramach modyfikacji– konieczność uwzględnienia wyceny prac i ustalenia jej zakresu Nabycie praw lub uzyskania licencji do rezultatów prac Modyfikacja (upgrade) II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

23 Definicja grupy kapitałowej KSH i ustawa o rachunkowości – skutki prawne Konieczność określenia podstawy prawnej korzystania z oprogramowania przez podmioty zależne lub powiązane z kontrahentem wykonawcy wdrożenia Zasady korzystania z wdrażanego systemu w grupie kapitałowej Czy możliwa jest licencja na grupę kapitałową? Prawo do sublicencji, licencja na rzecz wszystkich podmiotów z grupy, czy przeniesienie praw autorskich - możliwe rozwiązania Wdrożenie w grupie kapitałowej II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

24 dopuszczalność dochodzenia odszkodowania dopuszczalność dochodzenia zastrzeżonej kary umownej moc obowiązująca postanowienia o zapisie na sąd polubowny moc obowiązująca klauzuli konkurencyjnej obowiązek zwrotu świadczeń – pieniężnych i niepieniężnych Odstąpienie od umowy – skutki prawne II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

25 właściwa konstrukcja postanowień dotyczących praw autorskich właściwe ukształtowanie postanowień dotyczących gwarancji i serwisu gwarancyjnego potrzeba uregulowania kar umownych i zakresu odpowiedzialności depozyt kodu źródłowego Ochrona i zabezpieczenie praw autorskich Zamawiającego w umowach wdrożeniowych II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji HEALTHCARE IT TRENDS 2012, Katowice 30 listopada

26 LEXTRA Paszowski Wiliczkiewicz Zielonka Maciejewski Sp.K. ul. Świdnicka 22 IV p Wrocław P: F: M: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing Partner


Pobierz ppt "Jak uniknąć pułapek przy zawieraniu umów na dostawę, serwis i gwarancję oprogramowania dla podmiotów leczniczych Konrad Wiliczkiewicz Radca prawny, Managing."

Podobne prezentacje


Reklamy Google