Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK

2 Centrum Innowacji Technologicznych CIT RYBNIK
Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego MUTAG Polska Sp. z o.o. Temat: Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych CIT RYBNIK Rybnik

3 MUTAG Polska Sp. z o.o. - główne obszary działalności:
Projektowanie i wykonywanie kompletnych oczyszczalni ścieków, części instalacji lub optymalizowanie już istniejących w różnych gałęziach przemysłu: przemysł papierniczy, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł koksowniczy i stalowy, składowiska odpadów/termiczna utylizacja odpadów, instalacje do produkcji biogazu Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

4 Wśród naszych klientów obecni są między innymi:
Na dzień dzisiejszy posiadamy sporą bazę klientów na całym świecie, dla których realizowaliśmy różnego typu instalacje przemysłowe. Wśród naszych klientów obecni są między innymi: China Steel, Mittal Stell, ArcelorMittal, ISD Huta Częstochowa, PKN Orlen, PCC Rokita, Nord Zucker, Packprofil, Enea S.A. ISD Huta Stali Częstochowa Biogazownia - ENEA SA , Polska Biogazownia - Ankara Turcja Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

5 Inni nasi klienci, to: Akzo Nobel, Bhushan Steel, Posco, Perlen Papier, SCA Laakirchen, Fabryka Papieru Myszków Perlen Papier AG, Szwajcaria China Steel, Tajwan ArcelorMittal, Dillingen, Niemcy Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

6 CIT Rybnik – założenia wstępne
Nowa perspektywa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 stwarza szansę na pozyskanie środków finansowych na realizację tego typu przedsięwzięć. W szczególności preferowane będą projekty innowacyjne, podnoszące konkurencyjność gospodarki oraz pozytywnie wpływające na środowisko naturalne. Stworzenie w Rybniku Centrum Innowacji Technologicznych w pełni wpisuje się w założenia polityki Unii Europejskiej. Celem Centrum Innowacji Technologicznych będzie skupienie innowacyjnych kompetencji technologicznych z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, energetyki, budownictwa i innych gałęzi przemysłu. Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

7 Oferta CIT Rybnik skierowana będzie do:
PRZEDSIĘBIORCÓW: audyty i opinie o innowacyjności, Audyt technologiczny wskaże obszary w działalności przedsiębiorstw, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy. To identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa przeprowadzona w oparciu o ocenę zasobów kadrowych, infrastruktury i podstawowego know-how firm. To również metoda oceny przedsiębiorstwa pod kątem potencjału technologicznego, stosowanych procedur oraz ewentualnych potrzeb. Opinie o technologii lub maszynie/procesie, którą przedsiębiorca zamierza wdrożyć. To dowód na to, że efektem planowanej inwestycji będzie nowy produkt lub proces, którego tworzenie opiera się o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Opinia może być wykorzystywana do uzyskania finansowania ze strony funduszy unijnych, przy ubieganiu się o kredyt technologiczny lub dla własnych celów marketingowych przedsiębiorstwa.  współpraca biznesowo-technologiczna, System współpracy umożliwiający poszukiwanie kontaktów handlowych, pomoc w poszukiwaniu dystrybutora, przedstawiciela czy agenta biznesu za granicą, wspieranie w stawianiu pierwszych kroków w handlu międzynarodowych przez wskazanie pewnych partnerów zagranicznych, stworzenie profilu handlowego, promowanie oferty za granicą, pomoc w negocjacjach handlowych, doradztwo prawne. Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

8 analiza rynków krajowych i zagranicznych,
Ocena rynków zarówno pod kątem handlowym jak i również technologicznym. pośrednictwo w zakupie/sprzedaży technologii, Pomoc w procesie sprzedaży lub zakupu technologii i know-how. Poszukiwanie sprawdzonych dostawców i kupców technologii zarówno z firm jak i uczelni oraz instytutów badawczych. Poszukiwanie dopasowanych technologii, ekspertów oraz know-how, wspieranie w procesie negocjacji umów transferu technologii, zapewnienie analizy prawnej oraz dbałość o prawa własności intelektualnej w trakcie procesu, tworzenie profilu technologicznego. wsparcie nawiązywania kontaktów z ośrodkami naukowymi, Współpraca w zakresie prac badawczych i badawczo-wdrożeniowych, obsługa laboratoryjna, możliwość pozyskania kierunkowo wykształconego personelu. pomoc w pozyskiwaniu funduszy na badania i rozwój, Horyzont 2020 to kolejny Program Ramowy obejmujący lata o łącznym budżecie około 70 mld euro. prowadzenie, organizacja szkoleń, Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową oraz osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Możliwość wymiany doświadczeń z podobnymi ośrodkami w Europie i na świecie. Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

9 Oferta CIT Rybnik skierowana będzie do:
PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW: ocena pomysłu na nowy biznes, Czy pomysł jest gotowy do wdrożenia, czy wymaga jeszcze modyfikacji? czy jest nowością na rynku regionalnym, krajowym, zagranicznym? czy będzie popyt na rynku na dany produkt, czy usługę? czy znajdą się chętni, żeby zakupić towar lub usługę? jaką lukę rynkową wykorzystać w promocji i dystrybucji? doradztwo w procesie zakładania firmy, promocja firmy, Doradztwo dla przyszłych przedsiębiorców w zakresie formalnych wytycznych zakładania firm, a w fazie rozwoju firmy propozycja promocji dostosowana indywidualnie. tworzenie biznesplanu i strategii rozwoju, Biznesplan jest przewodnikiem w funkcjonowaniu firmy na najbliższe lata. Biznesplan nie będzie potrzebny tylko do własnych celów, ale również konieczny w momencie, gdy chcemy ubiegać się o kredyt, czy też dofinansowanie ze środków unijnych.  Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

10 Planowany zakres działalności CIT Rybnik :
pełnienie roli brokera innowacji i technologii, rozwój nowych produktów i usług powiązany z komercjalizacją i transferem technologii, rozwój rynków dla nowych technologii, finansowanie i ekonomika innowacyjnych przedsięwzięć – pozyskiwanie dotacji unijnych, rozwój kadr przedsiębiorstw, samorządów i uczelni, budowanie modeli biznesowo - organizacyjnych wspomagających rozwój nowych technologii i ich wprowadzanie na rynek, uzyskanie wsparcia naukowego uczelni wyższych działających na terenie kampusu, organizacja spotkań, konferencji, seminariów tematycznie związanych z profilem działalności. Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

11 Zakładane cele CIT Rybnik to przede wszystkim:
kompleksowa obsługa innowacyjnych przedsiębiorstw naukowe zaplecze doradcze szeroka gama usług proinnowacyjnych 600m2 powierzchni biurowych sala konferencyjna specjalistyczne laboratoria nowe kierunki kształcenia na uczelniach wyższych Budynek D (CUTI) Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13 Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik

12 Zapraszamy do dyskusji
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zapraszamy do dyskusji Organizacja na terenie miasta Rybnika Centrum Innowacji Technologicznych Rybnik


Pobierz ppt "CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH CIT RYBNIK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google