Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD STRUKTURA I ZNACZENIE NOWEGO MODELU AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD STRUKTURA I ZNACZENIE NOWEGO MODELU AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD STRUKTURA I ZNACZENIE NOWEGO MODELU AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM

2 Warto pamiętać, że: Autorytet trzeba budować: Autorytet trzeba budować: postawą, postawą, przykładem, przykładem, wiedzą, wiedzą, Świadectwem życia Świadectwem życia autentycznością autentycznością

3 Warto wiedzieć: Kryzys autorytetu zaczyna się więc od grzechu przeciwko prawdziwej miłości Boga i człowieka, a więc i przeciw prawdziwemu szczęściu Kryzys autorytetu zaczyna się więc od grzechu przeciwko prawdziwej miłości Boga i człowieka, a więc i przeciw prawdziwemu szczęściu Autorytet w znaczeniu pedagogicznym to wpływ wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia społecznego. Autorytet w znaczeniu pedagogicznym to wpływ wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia społecznego.

4 Warto wiedzieć, że: Warto wiedzieć, że: Język zna dwie formuły wyrażające istnienie autorytetu: Język zna dwie formuły wyrażające istnienie autorytetu: mieć autorytet być autorytetem. Jeśli mówimy, że ktoś ma autorytet - przypisujemy mu go z pewną ostrożnością, obawiając się niejako, że nie jest to jego cecha bezwzględna i trwała, a więc, że może ją nawet utracić; Jeśli mówimy, że ktoś ma autorytet - przypisujemy mu go z pewną ostrożnością, obawiając się niejako, że nie jest to jego cecha bezwzględna i trwała, a więc, że może ją nawet utracić; Jeśli mówimy, że ktoś jest autorytetem znaczy: być nim bezwzględnie, być nim do końca życia. Jeśli mówimy, że ktoś jest autorytetem znaczy: być nim bezwzględnie, być nim do końca życia.

5 INSPIRANDER 1. Świadek wartości 1. Świadek wartości 2. Człowiek dialogu 2. Człowiek dialogu 3. Obdarowujący miłością 3. Obdarowujący miłością 4. Ku godności wychowanka 4. Ku godności wychowanka 5. Animator integralnego rozwoju ucznia 5. Animator integralnego rozwoju ucznia

6 INSPIRANDER 1. Świadek wartości 1. Świadek wartości Nie ma wychowania bez wartości Nie ma wychowania bez wartości Wychowanie bez wartości staje się pustym dzwonem Wychowanie bez wartości staje się pustym dzwonem Wartości drogą do życia Wartości drogą do życia Sens systemowi wartości nadaje Bóg Sens systemowi wartości nadaje Bóg Wartości chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi Wartości chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi

7 INSPIRANDER 1. Świadek wartości 1. Świadek wartości a.Wartości fizyczne: piękno ciała, siła, zdrowie; b.Wartości ekonomiczne c.Wartości społeczne: prawo, ład, sprawiedliwość, postęp; d.Wartości estetyczne: sztuka, arcydzieła, literatura, wygląd itp.; e.Wartości intelektualne: nauka, rozwój wiedzy, odkrywanie prawdy; f.Wartości moralne: dobro, zgodność z sumieniem, miłość, altruizm, cnota; g.Wartości religijne: zjednoczenie z Bogiem, cele nadprzyrodzone

8 INSPIRANDER 2. Człowiek dialogu 2. Człowiek dialogu Posiada dialogalny charakter jako istota ludzka Posiada dialogalny charakter jako istota ludzka Prowadzi dialog edukacyjny, który uwzględnia ucznia i nauczyciela Prowadzi dialog edukacyjny, który uwzględnia ucznia i nauczyciela Osoby dialogu mają poczucie swej godności i wartości Osoby dialogu mają poczucie swej godności i wartości

9 INSPIRANDER 2. Człowiek dialogu 2. Człowiek dialogu Dialog wymaga: cierpliwości, cierpliwości, taktu, taktu, kultury, kultury, tolerancji, tolerancji, umiejętności argumentowania. umiejętności argumentowania.

10 INSPIRANDER 3. Obdarowujący miłością 3. Obdarowujący miłością Kardynalną cechę wychowawcy jest umiłowanie wychowanka Kardynalną cechę wychowawcy jest umiłowanie wychowanka Mądra miłość wychowawców jest pierwszą metodą wychowania Mądra miłość wychowawców jest pierwszą metodą wychowania Uczeń u wychowawcy zawsze szuka miłości prawdziwej, agape, czyli Boga Uczeń u wychowawcy zawsze szuka miłości prawdziwej, agape, czyli Boga

11 INSPIRANDER 4. Ku godności wychowanka 4. Ku godności wychowanka Wyróżniamy dwa poziomy godności ludzkiej: Wyróżniamy dwa poziomy godności ludzkiej: 1.pierwszy, na którym działa rozum i wolna wola, wiąże z człowiekiem jako osobą 2.drugi poziom to warstwa nadprzyrodzona, związana z dziecięctwem Bożym, które przewyższa godnością naturę ludzką

12 INSPIRANDER Godność wychowanka domaga się: Godność wychowanka domaga się: - prawa do popełniania błędów - prawa do popełniania błędów - prawa do szacunku - prawa do szacunku - upodmiotowienia - upodmiotowienia - uszanowania jego wolności - uszanowania jego wolności - prawa do nietykalności - prawa do nietykalności - poszanowania integralności fizycznej i psychicznej - poszanowania integralności fizycznej i psychicznej

13 INSPIRANDER 5. Animator integralnego rozwoju ucznia 5. Animator integralnego rozwoju ucznia Animator to osoba, która: Animator to osoba, która: inicjuje, inicjuje, inspiruje, inspiruje, rozpoczyna, rozpoczyna, zachęca zachęca oddziałuje oddziałuje

14 INSPIRANDER Funkcję wychowawcy - animatora określają cztery wymiary pracy z grupą: Funkcję wychowawcy - animatora określają cztery wymiary pracy z grupą: 1. stymulacja emocjonalna poziom stymulacji emocjonalnej przyczynia się do bardzo osobistego stylu prowadzenia grupy 2. wyrażanie osobistego szacunku animator, który często dają wyraz swojemu szacunkowi dla wychowanków, postrzegany jest jako pełen zrozumienia, troski, sympatii, ciepła, otwarcia i przyjaźni 3. proponowanie wyjaśnień – otwartość na dialog Dialog pomaga również w ustaleniu celów pracy i współpracy grupy, zarysowuje świat wartości, do których się dąży 4. strukturyzacja strukturyzacja oznacza hierarchię wartości

15 INSPIRANDER Ku podsumowaniu: Ku podsumowaniu: Dotychczasowe autorytety nie spełniają oczekiwań i nie odzwierciedlają w swej nazwie cech strukturalnych aktualnych na dzisiejsze czasy Dotychczasowe autorytety nie spełniają oczekiwań i nie odzwierciedlają w swej nazwie cech strukturalnych aktualnych na dzisiejsze czasy Wydaje się iż na dzisiejsze czasy nowy rodzaj autorytetu może spełniać oczekiwania Wydaje się iż na dzisiejsze czasy nowy rodzaj autorytetu może spełniać oczekiwania

16 INSPIRANDER Chcąc bardziej obrazowo scharakteryzować wychowawcę inspirandera, należy powiedzieć, że wychowawcę takiego cechują trzy zasadnicze funkcje: Chcąc bardziej obrazowo scharakteryzować wychowawcę inspirandera, należy powiedzieć, że wychowawcę takiego cechują trzy zasadnicze funkcje: funkcja inspirująca; funkcja inspirująca; funkcja motywacyjna; funkcja motywacyjna; funkcja aktywizująca. funkcja aktywizująca. Funkcje te zawierają w sobie te elementy struktury autorytetu, które są oczekiwaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Funkcje te zawierają w sobie te elementy struktury autorytetu, które są oczekiwaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.

17 INSPIRANDER Dziękuję Państwu za uwagę. Ż ycz ę by ka ż dy z nas móg ł wnie ść w rozwój my ś li pedagogicznej wiele elementów buduj ą cych autorytet INSPIRANDERA


Pobierz ppt "WYKŁAD STRUKTURA I ZNACZENIE NOWEGO MODELU AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google