Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM"— Zapis prezentacji:

1 AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM
WYKŁAD STRUKTURA I ZNACZENIE NOWEGO MODELU AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM

2 Warto pamiętać, że: Autorytet trzeba budować: postawą, przykładem,
wiedzą, Świadectwem życia autentycznością

3 Warto wiedzieć: Kryzys autorytetu zaczyna się więc od grzechu przeciwko prawdziwej miłości Boga i człowieka, a więc i przeciw prawdziwemu szczęściu Autorytet w znaczeniu pedagogicznym to wpływ wychowawczy osoby cieszącej się ogólnym uznaniem na jednostkę lub grupę osób i określoną sferę życia społecznego.

4 Warto wiedzieć, że: Język zna dwie formuły wyrażające istnienie autorytetu: „mieć autorytet” „być autorytetem”. Jeśli mówimy, że ktoś „ma autorytet” - przypisujemy mu go z pewną ostrożnością, obawiając się niejako, że nie jest to jego cecha bezwzględna i trwała, a więc, że może ją nawet utracić; Jeśli mówimy, że ktoś „jest autorytetem” znaczy: być nim bezwzględnie, być nim do końca życia.

5 INSPIRANDER 1. Świadek wartości 2. Człowiek dialogu
3. Obdarowujący miłością 4. Ku godności wychowanka 5. Animator integralnego rozwoju ucznia

6 INSPIRANDER 1. Świadek wartości Nie ma wychowania bez wartości
Wychowanie bez wartości staje się pustym dzwonem Wartości drogą do życia Sens systemowi wartości nadaje Bóg Wartości chrześcijańskie nie są wartościami abstrakcyjnymi

7 INSPIRANDER 1. Świadek wartości
Wartości fizyczne: piękno ciała, siła, zdrowie; Wartości ekonomiczne Wartości społeczne: prawo, ład, sprawiedliwość, postęp; Wartości estetyczne: sztuka, arcydzieła, literatura, wygląd itp.; Wartości intelektualne: nauka, rozwój wiedzy, odkrywanie prawdy; Wartości moralne: dobro, zgodność z sumieniem, miłość, altruizm, cnota; Wartości religijne: zjednoczenie z Bogiem, cele nadprzyrodzone

8 INSPIRANDER 2. Człowiek dialogu
Posiada dialogalny charakter jako istota ludzka Prowadzi dialog edukacyjny, który uwzględnia ucznia i nauczyciela Osoby dialogu mają poczucie swej godności i wartości

9 INSPIRANDER 2. Człowiek dialogu Dialog wymaga: cierpliwości, taktu,
kultury, tolerancji, umiejętności argumentowania.

10 3. Obdarowujący miłością
INSPIRANDER 3. Obdarowujący miłością Kardynalną cechę wychowawcy jest umiłowanie wychowanka Mądra miłość wychowawców jest pierwszą metodą wychowania Uczeń u wychowawcy zawsze szuka miłości prawdziwej, agape, czyli Boga

11 4. Ku godności wychowanka
INSPIRANDER 4. Ku godności wychowanka Wyróżniamy dwa poziomy godności ludzkiej: pierwszy, na którym działa rozum i wolna wola, wiąże z człowiekiem jako osobą drugi poziom to warstwa nadprzyrodzona, związana z dziecięctwem Bożym, które przewyższa godnością naturę ludzką

12 INSPIRANDER Godność wychowanka domaga się:
- prawa do popełniania błędów - prawa do szacunku - upodmiotowienia - uszanowania jego wolności - prawa do nietykalności - poszanowania integralności fizycznej i psychicznej

13 5. Animator integralnego rozwoju ucznia
INSPIRANDER 5. Animator integralnego rozwoju ucznia Animator to osoba, która: inicjuje, inspiruje, rozpoczyna, zachęca oddziałuje

14 Funkcję wychowawcy - animatora określają cztery wymiary pracy z grupą:
INSPIRANDER Funkcję wychowawcy - animatora określają cztery wymiary pracy z grupą: 1. stymulacja emocjonalna poziom stymulacji emocjonalnej przyczynia się do bardzo osobistego stylu prowadzenia grupy 2. wyrażanie osobistego szacunku animator, który często dają wyraz swojemu szacunkowi dla wychowanków, postrzegany jest jako pełen zrozumienia, troski, sympatii, ciepła, otwarcia i przyjaźni 3. proponowanie wyjaśnień – otwartość na dialog Dialog pomaga również w ustaleniu celów pracy i współpracy grupy, zarysowuje świat wartości, do których się dąży 4. strukturyzacja strukturyzacja oznacza hierarchię wartości

15 INSPIRANDER Ku podsumowaniu:
Dotychczasowe autorytety nie spełniają oczekiwań i nie odzwierciedlają w swej nazwie cech strukturalnych aktualnych na dzisiejsze czasy Wydaje się iż na dzisiejsze czasy nowy rodzaj autorytetu może spełniać oczekiwania

16 INSPIRANDER Chcąc bardziej obrazowo scharakteryzować wychowawcę inspirandera, należy powiedzieć, że wychowawcę takiego cechują trzy zasadnicze funkcje: funkcja inspirująca; funkcja motywacyjna; funkcja aktywizująca. Funkcje te zawierają w sobie te elementy struktury autorytetu, które są oczekiwaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.

17 INSPIRANDER INSPIRANDERA Dziękuję Państwu za uwagę.
Życzę by każdy z nas mógł wnieść w rozwój myśli pedagogicznej wiele elementów budujących autorytet INSPIRANDERA


Pobierz ppt "AUTORYTETU NAUCZYCIELA (INSPIRANDERA) W PROCESIE EDUKACYJNYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google