Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: …II Liceum Profilowane w Pleszewie……………………………………………….. ID grupy: …………….. Opiekun: ……Maria Rzepka……………………………… Kompetencja: ………………………………………………….. Temat projektowy: ………………………………………………….. Semestr/rok szkolny: …………………………………………………….

3

4 Wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku. Osobowość każdej osoby różni się w sposób znaczący.

5

6 Dar przyciągania do siebie ludzi Gadatliwy, narrator, dusza towarzystwa Ma poczucie humoru, wesoły i spontaniczny Pamięć do kolorów Umacnia kontakt ze słuchaczami przez dotyk, ciekawy Urodzony aktor Prostoduszny Żyje dniem dzisiejszym Zmienność usposobienia Szczerość serca Ciągle jak dziecko Emocjonalny i wylewny, entuzjastyczny i ekspresywny, ekstrawertyk, rozmowny, optymista.

7 Głęboki i skłonny do rozmyślań Analityczny Poważny i zdeterminowany Ma zadatki na geniusza Utalentowany i twórczy Muzykalny, przejawia zdolności artystyczne Filozofujący i poetyczny Wyczulony na piękno Wrażliwy na potrzeby innych Skłonny do poświęceń Sumienny Idealista Introwertyk, myśliciel, pesymista.

8 Urodzony przywódca Dynamiczny i aktywny Nieodparta potrzeba zmian Musi korygować błędy Silna wola i zdecydowanie Nie ulega wzruszeniom Trudno go zniechęcić Niezależny i samowystarczalny Wzbudza zaufanie Wszystkim pokieruje Ekstrawertyk, człowiek czynu, optymista.

9 Powściągliwy Niewymagający i beztroski Spokojny, chłodny, opanowany Cierpliwy, zrównoważony Cichy, a przy tym dowcipny Życzliwy i uprzejmy Emocje skrywa głęboko Pogodzony z życiem Uniwersalny Introwertyk, obserwator, pesymista.

10 CECHY PSYCHO- SOMATYCZNE SANGWINIKMELANCHOLIKCHOLERYKFLEGMATYK ŻYCIE UCZUCIOWE WESOŁYSMUTNYROZDRAŻNIONYZRÓWNOWAŻONY SIŁA PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH SŁABASILNA SŁABA GŁĘBOKOŚC PRZEŻYĆ PSYCHICZNYCH PŁYTKAGŁĘBOKA CZĘŚCIOWO GŁĘBOKA SZYBKOŚĆ REAGOWANIA NA BODŹCE SZYBKOPOWOLISZYBKOPOWOLI REAKCJE NA BODŹCE SILNASŁABASILNASŁABA

11 Typy osobowości ze względu na wartości

12 Wyróżniamy 6 typów osobowości: -ekonomiczny -społeczny -polityczny -teoretyczny -estetyczny -religijny

13 Ekonomiczny Cechy: -ceni sobie trwałe wartości materialne, szczególnie gdy łączą się z nagrodą finansową, -ma bardzo praktyczne podejście do życia.

14 Społeczny Cechy: -najważniejsza dla niego jest miłość do innych ludzi, -dba o dobrą atmosferę między ludźmi, -odczuwa satysfakcję, kiedy może pomagać innym.

15 Polityczny Cechy: -lubi współzawodnictwo, -za wszelką cenę dąży do osiągnięcia założonego celu, -zawsze odgrywa dominującą rolę.

16 Teoretyczny Cechy: -typowy intelektualista, -ceni dociekanie prawdy i zdobywanie informacji, -lubi rozważać różnego rodzaju teoretyczne problemy.

17 Estetyczny Cechy: -najważniejsze dla niego jest doceniane piękna we wszystkim co go otacza, -chce poświęcić każdą chwilę na zauważanie tego co jest wokół niego.

18 Religijny Cechy: -najbardziej ceni doznania duchowe, -jest osobą zamkniętą w sobie, -dużo czasu poświęca rozważaniom.

19

20

21 Podstawowe, względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy te występują już we wczesnym dzieciństwie i są wspólne dla człowieka i zwierząt. Będąc pierwotnie zdeterminowany przez wrodzone mechanizmy fizjologiczne, temperament podlega zmianom zachodzącym pod wpływem dojrzewania (i starzenia się) oraz niektórych czynników środowiskowych.

22 Według teorii Pawłowa temperament odpowiada typowi układu nerwowego, który charakteryzują cztery podstawowe właściwości: SPP – siła procesu pobudzenia SPH – siła procesu hamowania RWN – równowaga procesów nerwowych RPN – ruchliwość procesów nerwowych

23 Иван Петрович Павлов ur. 14 września/26 września 1849 w Riazaniu, zm. 27 lutego 1936 w Leningradzie rosyjski fizjolog laureat Nagrody Nobla z medycyny w 1904 roku

24 Pawłow swoje badania nad funkcjonalną wydolnością komórki nerwowej odniósł do typologii temperamentów Hipokratesa. Kombinacje typów temperamentalnych to odpowiedni: typ melancholiczny, typ choleryczny, typ sangwiniczny i typ flegmatyczny.

25

26 Choleryczny – (chole – żółć) porywczy, niewyrozumiały, energiczny, urodzony przywódca, człowiek czynu Sangwiniczny – (sanquis – krew) wesoły, pogodny, towarzyski, gadatliwy, niezorganizowany, zapominalski Flegmatyczny – (phlegma – śluz) powolny, zrównoważony, dowcipny, pogodny, obserwator Melancholiczny – (melas chole – czarna żółć) perfekcjonista, uczuciowy, wrażliwy, wierny przyjaciel, podatny na depresje

27 Potrzeba to biologiczny lub psychiczny stan motywacyjny, który ukierunkowuje zachowania jednostki na pewien cel. Potrzeby motywują zachowania ludzkie.

28

29 Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka. Jedzenie Sen Tlen

30 Pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne. Dom Rodzina Praca Wolność

31 Występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy. Miłość Przyjaźń Rodzina Koledzy/-anki

32 Potrzeby uznania i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi. Szacunek Wartość Pragnienie Sława Dominacja

33 Potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb. Marzenia Duma Zadowolenie

34 Inteligencja jest rozumiana jako poziom sprawności intelektualnej. Im wyższy poziom inteligencji tym człowiek sprawniej radzi sobie z rozwiązywaniem zadań, jest odporniejszy na wpływy, emocje i skutki stresu.

35 Do badania inteligencji stosuje się rożne techniki i narzędzia pomiaru. Podaja one wynik IQ czyli wskaźnik poziomu inteligencji. IQ= x 100 Przeciętna inteligencja mieści się między 90 a 110 punktami IQ.

36 Inteligencja emocjonalna jest układem pięciu zdolności : -znajomość własnej emocji -kierowanie emocjami -zdolność motywowania siebie -zdolność rozpoznawania emocji u innych -nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi ludźmi.

37 Zdolności to takie właściwości psychiczne, które umożliwiają pozytywne rezultaty działania w określonej dziedzinie. Zdolności są wynikiem określonych wrodzonych zadatków fizjologicznych.

38 Przy danym zasobie wiedzy, sprawności oraz w takich samych warunkach zewnętrznych, przy takiej samej motywacji niektóre osoby uczą się szybciej nowych rzeczy, wtedy możemy mówić o uzdolnieniach.

39 Zdolności interpersonalne - umiejętności międzyludzkie, które obejmują: Umiejętność komunikowania się (skutecznego słuchania i mówienia) Umiejętność posługiwania się własnym autorytetem i wpływem na innych Umiejętność motywowania innych Skuteczne delegowanie i grupowe podejmowanie decyzji Umiejętność zarządzania konfliktami

40 Umiejętności interpersonalne są niezwykle istotne w pracy menedżera. Należy pamiętać, że kierowanie ludźmi wymaga wyczucia, szacunku i zaufania.

41 Doskonalenie samoświadomości Identyfikację własnych celów i wartości Zarządzanie stresem (umiejętność określania czynników stresogennych i zapobiegania im) Twórcze rozwiązywanie problemów (połączenie myślenia racjonalnego i kreatywnego)

42 Trening czyni mistrza Pracowitość Wsparcie ze strony bliskich Ambicje Warunki do rozwoju

43 To zdolność skłaniająca jednostkę do poszukiwania wiadomości, pogłębiania wiedzy w jakiejś dziedzinie. To właśnie zainteresowania maja olbrzymi wpływ na uczenie się i motywacje jednostki.

44 - szkoła - dom kultury w Pleszewie (zespoły muzyczne, chóry, studio piosenki dziecięcej i młodzieżowej, studio tańca, świat teatru i wiele innych) - szkoła muzyczna na ul. Wojska Polskiego - szkoły językowe - kręgielnia,,Platan

45 -rozwija kreatywność i kształtują charakter. -pobudza wyobraźnie, uczy cierpliwości i pracy zespołowej -są często zbieżne ze zdolnościami człowieka.

46

47 Aktywność własna jest dobrowolną kreatywnością jednostki. Na przykład: -Zainteresowania -Aspiracje Aktywność własna jednostki

48 Środowisko Środowisko biologiczne i społeczne jest to miejsce życia, bytu jednostki Na przykład: -Szkoła -Dom

49 Role społeczne Role społeczne to przyjmowane przez jednostkę obowiązki. Jednostka może przejmować zadania studenta, ucznia, rodzica, murarza.

50 Zadatki anatomiczne Jest to zdolność fizyczna jednostki czyli jej umiejętności anatomiczno-fizyczne innymi słowy biologiczne. Zazwyczaj dobrze zbudowana fizycznie osoba lepiej sprawdza się jako budowlaniec niż osoba cherlawa.

51 Wzory Czyli to z kogo lub z czego jednostka czerpie przykład, na kim się wzoruje. Zazwyczaj jest to autorytet, idol jednostki.

52 Wychowanie Wychowanie to działanie zazwyczaj rodzicielskie zazwyczaj składa się na nie przyswajanie zachowań społecznie poprawnych.

53

54

55 Wczesne dzieciństwo(0-3roku życia) dziecko przystosowuje się do życia poza organizmem matki. Dominującą forma aktywności są zabawy manipulacyjne (chwytanie). Dziecko komunikuje się z otoczeniem poprzez płacz,ruchy ciała, spojrzenie. Od 1 roku życia wyraża radość, miłość, zazdrość.

56 To wiek(od3-6 roku życia).Na tym etapie zmienia się sylwetka dziecka opanowuje ono swobodne chodzenie. Dziecko ma problemy z koncentrowaniem się na jednej czynności. Dominującą forma aktywności jest zabawa. Spostrzega bardziej świadomie i dokładnie, pojawia się pamięć logiczna, mowa dziecka jest zróżnicowana.

57 To okres(od7-11 roku życia). W tym okresie następuje przejście na wyższy poziom myślenia, zapamiętywania. Dziecko podejmuje współpracę w grupie. Rozpoczyna się kształtowanie moralności autonomicznej. W tym wieku dziecko jest bardzo aktywne i dąży do poznawania otaczającego go świata (rozwój zainteresowań).

58

59 Obejmuje wiek (od 12-18 roku życia)to czas wielorakich zmian w który wyróżniamy 2 fazy: I Faza to pokwitanie (przyrost masy ciała, zmiany w budowie ciała) II Faza to okres dojrzewania (zmiany w sferze intelektualnej, pojawia się refleksyjność, krytycyzm).

60 To czas (od 25-60 roku życia) zależy przede wszystkim od indywidualnych wydarzeń i kierowania własnym rozwojem. Wejście w dorosłość rozpoczyna wiek młodzieńczy.

61

62 Praca zawodowa Partner życiowy Założenie rodzinny Prowadzenie domu i wychowanie dzieci Znalezienie bliskich dla siebie grup społecznych

63

64

65

66 Psychotesty- to fajna zabawa, która skłania do zastanowienia się nad sobą. Odpowiadamy wtedy na pytania, których byśmy sobie nigdy sami nie zadali. I bez względu na rezultat czy wynik zawsze skłania do jakiejś refleksji.

67 Test

68 Indywidualne wartości,które człowiek kultywuje, nadają sens jego życiu. Wartości są celami potrzebnymi jednostce do zaspokojenia potrzeby Ćwiczenie

69

70 Test w założeniach mierzący poziom inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą Gaussa (tzw. "krzywa dzwonowa").

71 Przez pustynię idą gęsiego trzy żółwiki. Pierwszy z nich mówi: - przed sobą widzę piasek, za sobą żółwika; Drugi: - przed sobą widzę żółwika, za sobą widzę żółwika; Trzeci: - przed sobą widzę żółwika, za sobą widzę żółwika. Jak to możliwe? Zastanów się!

72

73 Ćwiczenie nr 2

74

75

76 Jesteś z nami już.. Wiedza jest tuż, tuż ! CKM Oferujemy się dla: Szkół podstawowych Gimnazjów Liceów Uczelni wyższych, a także firm i osób prywatnych Prowadzimy: Szkolenia Nauki Lekcje Wykłady Znajdujemy się przy ulicy Ogrodowej 5 63-300 Pleszew Telefon kontaktowy 062-742-78-00 Wpadnij do nas jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na dany temat, gwarantujemy 100% satysfakcji. www.CKMpleszew.pl CKM

77 Centrum Kształcenia Młodzieżowego Oferujemy się dla: Szkół podstawowych Gimnazjów Liceów Uczelni wyższych, a także firm i osób prywatnych Prowadzimy: Szkolenia Nauki Lekcje Wykłady Ul. Ogrodowa 5 63-300 Pleszew 062-742-78-00 www.CKMpleszew.pl GWARANTUJEMY SATYSFAKCJĘ !

78

79 1.Wprowadzenie(z czym wam się kojarzy osobowość?) Bristol,pisaki. 2.Przedstawienie prezentacji. 3.Rozwiazanie krzyżówki. 4.Testy osobowości,psychologiczne, inteligencji. 5.Podsumowanie. Plan szkolenia Plan szkolenia

80 SPRZĘT: - laptop -rzutnik komputerowy -głośniki ARTYKUŁY BIUROWE: - arkusze testowe - długopisy - ołówki - arkusze papieru - flamastry j Potrzeby szkoleniowe

81 Potrzeby szkoleniowe cd Potrzeby szkoleniowe cd. POMOCE DYDAKTYCZNE: - prezentacja multimedialna,, Osobowość a rozwój człowieka - pomoce w formie notatek - testy (psychologiczne, IQ, osobowości) TECHNIKA I METODA SZKOLENIA: - wykład -prezentacja -dyskusja -rozwiązywanie testów CELE SZKOLENIA: -przyswojenie słuchaczom wiedzy z zakresu rozwoju osobowości jednostki - rozwijania wiedzy o,,samym sobie - w ciekawy i przystępny sposób udostępnić zagadnienia z zakresu psychologii i socjologii

82

83 Budżet powinie przewidywać wydatki i koszty, ponoszone na następujące elementy: Koszt wynagrodzenia dla wykładowców Koszt wynajęcia sali Koszt przygotowania materiałów Koszt wyżywienia uczestników Koszt przygotowania szkolenia Koszty marketingu i promocji Inne koszty ogólne związane ze szkoleniem Koszty delegacji, dojazdów, zakwaterowania

84 Budżet finansowy firmy szkoleniowej dotyczący jednego szkolenia, z podatku dochodowego od osób prawnych (jednodniowe). Przykładowy budżet szkolenia Tytuł szkolenia: Osobowość a rozwój człowieka Termin: 12.04.2011rok Lokalizacja: Pleszew Wykładowca:

85 wyszczególnieniekwoty Koszty wynagrodzenia wykładowców 4000zł Koszty dojazdu wykładowcy (dieta + km) 220zł Wynajęcie sali500zł Wynajęcie sprzętu audio-wizualnego 400zł Koszty materiałów szkoleniowych1500zł Koszty związane z lunchem1500zł Promocja, reklama600zł

86 Układ budżetu działalności szkoleniowej w przedsiębiorstwie powinien wynikać z zakresu realizowanych zadań w tej dziedzinie. Stąd pierwszym etapem budżetowym musi być indywidualne w każdej firmie określenie rodzaju prowadzonej działalności szkoleniowej. Standardowo w tym zakresie występują poniżej przedstawione cztery podstawowe rodzaje działalności: Utrzymanie działu szkoleń Otwarte szkolenia zewnętrzne Zamknięte szkolenia wewnętrzne Szkolenia realizowane przez własnych pracowników

87 szkole nie księgo wość finansemarket ing jakośćBHPlogisty ka produk cja razem ekono miczne 2*300 =600* 2=120 0 1*1500 =1500 ------2700 BHP1*100 =100 1*100 =100* 2=200 1*100 =100* 3=300 1*100= 100-1 osoba 1*200 =200- 1 osoba 1*100 =100- 1 osoba 1*100 =100* 200=2 000 3200 technic zne ------1*800 =800* 6=480 0 4800 języko we --1*800 =800* 3=240 0 ----2400 inne--1*150 0*2=3 000 1*1500 =1500 4500 razem1500170057001600200100680017600

88 Szkolenie wg tematyki Księgowo ść FinaseMarketingJakośćBHPLogistykaProdukcjaOGÓŁEM Ekonomiczne1 200 zł1 500 zł 2 700 zł BHP300 zł200 zł300 zł100 zł200 zł100 zł2 000 zł8 200 zł Techniczne 4 800 zł Językowe 2 400 zł Inne 3 000 zł1 500 zł 4 500 zł OGÓŁEM1 500 zł1 700 zł5 700 zł1 600 zł200 zł100 zł6 800 zł17 600 zł

89 Regulamin Wynajem Sali Umowa szkoleniowa Organizacja pracy i przygotowanie techniczne Certyfikat BHP Plan zajęć

90 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google