Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Skłodowska Curie Polska Noblistka. Życiorys Jest to taka niewielka, zwykła historia, pozbawiona wielkich wydarzeń. Urodziłam się w Warszawie - w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Skłodowska Curie Polska Noblistka. Życiorys Jest to taka niewielka, zwykła historia, pozbawiona wielkich wydarzeń. Urodziłam się w Warszawie - w."— Zapis prezentacji:

1 Maria Skłodowska Curie Polska Noblistka

2 Życiorys Jest to taka niewielka, zwykła historia, pozbawiona wielkich wydarzeń. Urodziłam się w Warszawie - w rodzinie profesorskiej. Wyszłam za mąż za Piotra Curie i miałam dwoje dzieci. Dzieło moje naukowe wykonałam we Francji." Maria Skłodowska Curie

3 Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Była najmłodsza spośród pięciorga dzieci państwa Skłodowskich. W 1891 roku wyjechała do Paryża i zaczęła studiować na Sorbonie fizykę i chemię. Jako pierwsza studiująca te dyscypliny kobieta i najlepsza na roku zdała w 1893 roku egzamin z fizyki uzyskując licencjat, zajmując wśród studentów pierwsze miejsce. W 1894 roku poznała Piotra Curie - profesora fizyki w Szkole Przemysłowej Fizyki i Chemii w Paryżu. Rok później odbył się ich ślub.

4

5 W 1903 roku Maria Skłodowska Curie uzyskała doktorat nauk fizycznych za Badania nad substancjami promieniotwórczymi" oraz wyróżniona została nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki wraz z Piotrem Curie i Henrykiem Becquerelem. 19 kwietnia 1906 roku w wyniku wypadku zmarł Piotr Curie. 14 lipca 1934 roku wieczorem zmarła w Sancellemoz we Francji wskutek anemii złośliwej. Przebywała w tym kurorcie, by leczyć gruźlicę. Po przeprowadzonych przez prowadzącego sanatorium dra Tobe badaniach okazało się jednak, że przyczyną nie była gruźlica, a anemia, wywołana nieznaną jeszcze wówczas chorobą popromienną. Została pochowana w Sceaux pod Paryżem.

6 20 kwietnia 1995 r. Prochy Marii i Piotra Curie zostały złożone w Panteonie.

7 Nagrody Nobla odkrycie radu i polonu dokonaliśmy wspólnie z Piotrem Curie. Prace z zakresu chemii, których celem było wydzielenie czystych soli radu i określenie właściwości tego pierwiastka wykonałam co prawda sama, lecz wiąże się ona najczęściej z wspólnym naszym dziełem..." Maria Skłodowska Curie

8

9 Maria Skłodowska-Curie - jako pierwszy i jedyny uczony otrzymała dwukrotnie Nagrodę Nobla w dwóch dyscyplinach. Do 1962 roku Maria Skłodowska - Curie byłą jedynym dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla. 1903 r. - Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki wraz z mężem Piotrem i Henrykiem Becquerelem za "badania nad zjawiskiem promieniotwórczości". 1911 r. - Nagroda Nobla w dziedzinie chemii za wyodrębnienie czystych preparatów radu oraz otrzymanie radu w stanie czystym.

10

11 Rad Rad wykryłam, ale nie stworzyłam, więc nie należy do mnie, a jest własnością całej ludzkości." Maria Skłodowska Curie

12 Rad został odkryty w 1898 roku. Promieniotwórczy pierwiastek chemiczny z II grupy głównej układu okresowego( metali ziem alkalicznych). Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień. Liczba atomowa 88, masa atomowa 226,03. Rad posiada 25 izotopów, najtrwalszy z nich jest izotop 226, który ma czas połowicznego rozpadu 1600 lat. Jest to ciało stałe o srebrno-szarym kolorze z metalicznym

13 NAJWAŻNIEJSZE ZWIĄZKI siarczan radowyRaSO 4 bromek radu-RaBr 2 wodorotlenek radowy-Ra(OH) 2 Węglan radowy-RaCO 3 WŁAŚCIWOŚCI Gęstość: 5 g/cm3 Temperatura topnienia: 700 °C 973 K Temperatura wrzenia: 1536 °C 1809 K Na powietrzu w temperaturze pokojowej pokrywa się szybko warstewką tlenku, a po ogrzaniu zapala się. Metal ten ulega działaniu wody i alkoholi.

14 ZASTOSOWANIE Polon jest silnym źródłem promieniowania a używanym w chemii i medycynie. Polon jest silnie toksyczny. Znajduje zastosowanie w analizie aktywacyjnej oraz w badaniach mechanizmów procesów elektrodowych. Stosowany również (w satelitach) jako źródło ciepła i elektryczności. OTRZYMYWANIE Polon otrzymuje się z pozostałości po wydzieleniu radu z rudy uranowej. Polon strąca się w postaci siarczku i oczyszcza przez krystalizację frakcyjną.

15 Liczba elektronów: 88 Liczba neutronów:138 Liczba protonów: 88 Liczba powłok: 7 Pierwsza powłoka: 2 Druga powłoka: 8 Trzecia powłoka: 18 Czwarta powłoka: 32 Piąta powłoka: 18 Szósta powłoka: 8 Siódma powłoka: 2.

16 Polon Przypuszczamy, że ciało które wyodrębniliśmy ze smółki uranowej zawiera nieznany jeszcze metal, zbliżony do bizmutu ze swoich właściwości chemicznych. Jeśli istnienie tego metalu się potwierdzi, proponujemy dla niego nazwę polon - od imienia ojczyzny jednego z nas." Maria Skłodowska Curie

17 Polon został odkryty w 1898 roku. Jest to promieniotwórczy pierwiastek chemiczny VI grupy głównej układu okresowego. Liczba atomowa 84, masa atomowa 208,98u. Znanych jest 28 izotopów polonu, z których najtrwalszy ma czas połowicznego rozpadu 102 lata. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Polski. Polon jest srebrzystoszarym metalem o żółtym odcieniu i metalicznym połysku. Dobrze przewodzi prąd elektryczny. Tworzy dwie odmiany alotropowe.

18 WŁAŚCIWOŚCI: Gęstość 9,4 g/cm3 Temperatura topnienia: 254°C, 527 K Temperatura wrzenia: 962°C, 1235 K Ciepło topnienia: 60.1 kJ/mol Polon jest metalem bardziej szlachetnym niż srebro. Reaguje z kwasami tworząc kationy Po2+. Polon reaguje z wodorem tworząc nietrwały polonowodór PoH2. Reaguje też z tlenem i chlorowcami tworząc odpowiednio tlenek PoO 2 i halogenki PoX 4. Z kwasem fluorowodorowym tworzy fluorki PoF6 2 -. ZASTOSOWANIE: Polon jest silnym źródłem promieniowania a używanym w chemii i medycynie. Polon jest silnie toksyczny. Znajduje zastosowanie w analizie aktywacyjnej oraz w badaniach mechanizmów procesów elektrodowych. Stosowany również (w satelitach) jako źródło ciepła i elektryczności.

19 WYSTĘPOWANIE: Polon występuje naturalnie w złożach rud uranu, jako tlenek. Jego stężenie w tych rudach jest bardzo małe. Jego światowa produkcja wynosi ok. 100 gramów rocznie. Na ziemi jest go tak mało, ze nawet nie podaje się szacunkowych danych na ten temat. OTRZYMYWANIE: Polon otrzymuje się z pozostałości po wydzieleniu radu z rudy uranowej. Polon strąca się w postaci siarczku i oczyszcza przez krystalizację frakcyjną.

20 Liczba powłok: 6 Pierwsza powłoka: 2 Druga powłoka: 8 Trzecia powłoka: 18 Czwarta powłoka: 32 Piąta powłoka: 18 Szósta powłoka: 6 Liczka elektronów: 84 Liczba neutronów: 125 Liczba protonów: 84

21 Curie w nauce Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie." Maria Skłodowska Curie

22 CURIUM - pierwiastek nr 96 o symbolu CmKIUR CURIOTERAPIA - metoda leczenia radem, zwana też radioterapią 1 Ci - KIUR - jednostka aktywności 1 grama radu tj. 3,7x1010 rozpadów w ciągu 1 sekundy, czyli 3,7x1010 Bekereli (Bq) PRAWO CURIE - podatność magnetyczna magnetyka (k) jest odwrotnie proporcjonalna do temperaturt bezwzględnej T K=C/T C - stała PUNKT CURIE - dla każdej substancji elektromagnetycznej istnieje taka temperatura Vc nazwana punktem Curie, powyżej której substancja ta traci swoje szczególne własności magnetyczne i zachowuje się jak zwykły paramagnetyk. Paramagnetykiem nazywamy substancje, których atomy (cząsteczki) w przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego mają różny od 0 moment magnetyczny Pm.

23 Materiały SKLODOWSKIT Mg(4O 2 ) 2 Si 2 O 7 x6H 2 O CUPRIOSKLODOWSKIT (JACHIMOWITE) Cu(4O 2 )2(Si 2 O 3 ) 2 (OH) 2 5 H 2 O

24 CURIENITE Pb(4O 2 ) 2 (VO 4)2 x5H 2 O CURITE Pb 3 U 8 O 27 x4H 2 O

25 Idąc śladami… Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń." Maria Skłodowska Curie

26 Muzeum w Warszawie Jedyne na świecie biograficzne Muzeum Marii Skłodowskiej Curie znajduje się przy ul. Freta 16 w Warszawie, mieści się w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku, w której w 1867 roku uczona przyszła na świat. Pozostaje pod opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współzałożycielem i członkiem honorowym była wielka Rodaczka.

27 W Muzeum są cztery sale, a w nich eksponaty, które pokazują kolejne etapy jej życia, pracę, nagrody, tytuły naukowe oraz konsekwencje odkrycia polonu i radu. W każdej sali znajdują się cytaty oraz fragmenty wypowiedzi Marii i Piotra Curie.

28 Umieszczono tu pierwszą na świecie makietę przedstawiającą miejsce pracy uczonej.

29 W Muzeum przedstawiony jest sprzęt laboratoryjny używany przez Marię Skłodowską Curie.

30 W ostatniej Sali znajduje się księga pamiątkowa z wpisami wielu znanych osobistości z całego świata, wyrażających swoje uznanie dla dokonań naszej wielkiej Rodaczki.

31 Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę. " Maria Skłodowska Curie


Pobierz ppt "Maria Skłodowska Curie Polska Noblistka. Życiorys Jest to taka niewielka, zwykła historia, pozbawiona wielkich wydarzeń. Urodziłam się w Warszawie - w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google