Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego Wspomaganie szkół i placówek Delegatura w Tczewie 22 sierpnia 2011 roku Kuratorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego Wspomaganie szkół i placówek Delegatura w Tczewie 22 sierpnia 2011 roku Kuratorium."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego Wspomaganie szkół i placówek Delegatura w Tczewie 22 sierpnia 2011 roku Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Typ szkoły – placówki wg stanu na dzień 1 września 2010 roku – liczba dyrektorów Rok szkolny 2010-2011 DKO TCZEW Szkoły Ponadgimnazjalne/ zespoły, publiczne36 Szkoły Ponadgimnazjalne/ zespoły, niepubliczne31 Centra kształcenia praktycznego = zawodowego 5 Szkoły podstawowe i gimnazja, zespoły Powiat kwidzyński32 Powiat malborski24 Powiat starogardzki47 Powiat sztumski20 Powiat tczewski35 Przedszkola publiczne i niepubliczne Powiat kwidzyński16 Powiat starogardzki18 Powiat malborski12 Powiat sztumski5 Powiat tczewski13 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i poradnie31 Razem dyrektorów szkól i placówek 325 Punkty i zespoły przedszkolne (inne formy wychowania przedszkolnego) 42 Współpraca z organami prowadzącymi Rady gmin- prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie Starostwa powiatowe 35 5

3 1.Ocenianie i klasyfikowanie uczniów a zadania edukacyjne i wychowawcze szkoły – obowiązki nauczyciela i wychowawcy klasy, współpraca z rodzicami właściwa organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej a indywidualne potrzeby ucznia; realizacja zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej; 2.Przejawy agresji wśród uczniów; sytuacje kryzysowe między nauczycielem a uczniem – przypadki naruszenia nietykalności cielesnej – konsekwencje dyscyplinarne, Konflikt między nauczycielem a uczniem; między nauczycielem a rodzicem 3.Zachowania destrukcyjne wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – samookaleczenia, próby samobójcze i samobójstwa, zabójstwo rówieśnicze Obszary wymagające doskonalenia (na podstawie wniosków z bieżących zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego i interwencji)

4 1.Poprawa efektów kształcenia w kontekście nowej podstawy programowej – wymiana doświadczeń – przykłady dobrej praktyki Warsztaty dla dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2. Organizacja kształcenia i opieki psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do aktualnych zmian prawa oświatowego Warsztaty dla dyrektorów szkół podstawowych i pedagogów szkolnych – prowadzący promotorzy zmian z udziałem poradni psychologiczno pedagogicznych (obszar powiatu); szkoły ponadgimnazjalne – praca w zespole samokształceniowym 3. Rola rodziców w szkole w realizacji procesu kształcenia, opieki i wychowania - przykłady dobrej praktyki warsztaty dla rad rodziców i rad szkół ( gimnazja ) 4. Diagnoza i profilaktyka zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży – konferencja adresowana do wychowawców klas, pedagogów szkolnych i rodziców. Wspomaganie pracy szkół i placówek Warsztaty i konferencje, praca zespołów samokształceniowych dyrektorów szkół i placówek – prezentacja dobrych praktyk

5 1.Ocena pracy dyrektora szkoły, awans zawodowy nauczycieli – egzamin dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Szkolenie dla prezydentów, burmistrzów i wójtów (pełnomocników ds. oświaty) z udziałem Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej KO 2. Organizacja pracy szkół i placówek a ich zadania statutowe – organizacja opieki i wychowania, realizacja podstawy programowej a ramowy plan nauczania w danym typie szkoły 3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych – w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów ( do dnia 31 października) za miniony rok szkolny; wykorzystanie raportu ewaluacji do bieżącej oceny pracy placówek - warsztaty dla prezydentów, burmistrzów i wójtów (z udziałem CEN w Gdańsku i Wydziału Ewaluacji i Kontroli KO) Wspomaganie pracy organów prowadzących Szkolenia i warsztaty

6 Gdański Salon Maturzystów – Perspektywy 2011 i Dzień Gimnazjalisty – UNIWERSYTET GDAŃSKI Dzień Gimnazjalisty - 6, 7 września 2011 roku Kampania informacyjna adresowana do gimnazjalistów, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: 1.spotkanie dotyczące organizacji egzaminu - prezentacja Wszystko o nowym egzaminie gimnazjalnym 2012, 2.punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, 3.prezentacja na temat Jak pomóc dziecku, ale nie zdawać za nie egzaminu ? Salon Maturzystów Perspektywy 2011 – 5, 6 września 2011 roku Kampania informacyjna adresowana do uczniów klas maturalnych, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego, punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, - promocja wojskowej służby przygotowawczej w czasie studiów.

7 Komenda Głowna Policji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje nowe działanie PaT/E (edukacja) w ramach programu Profilaktyka a Ty. Celem projektu jest tworzenie ogólnopolskiego ruchu społecznego, przeciwstawia- jącego się zjawiskom patologii społecznej i tym samym promującego wśród mło- dzieży szkolnej modę na życie wolne od uzależnień. Terminy realizacji działania PaT/E w województwie pomorskim – pilotaż w powiecie tczewskim : 18 października – casting do spektaklu edukacyjno-profilaktycznego 19-21 października – próby do spektaklu 24 października, godz. 18.00 – PREMIERA 25 października, godz. 10.00 i 12.00 (z udziałem gości) – działania PaT/M dla młodzieży gimnazjalnej. Więcej informacji http://pat.policja.gov.plhttp://pat.policja.gov.pl

8 Szkolenia dla dyrektorów szkól prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu: SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU – za obsługę oraz organizacje warsztatów odpowiada AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w Gdańsku W województwie pomorskim zaplanowano dziewięć spotkań szkoleniowych, które będą zrealizowane w dniach 19-28 września br. Każdy dyrektor otrzyma indywidualnie informację o terminie i miejscu warsztatów. 22 września 2011 roku spotkanie studyjne EWALUACJA – dla nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku – w centrum konferencyjnym - Aleja Wojska Polskiego 502 - dyrektor Jan Stawicki tel. 55 646-06-30; www.zs.malbork.pl; zs.mal@zs.malbork.plwww.zs.malbork.plzs.mal@zs.malbork.pl Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Starogardzie Gdańskim - aula ul. Hallera 34 - dyrektor Leszek Kubiak tel. 58 562-29-03 www.lo.internetdsl.pl;www.lo.internetdsl.pl czerwonyogolniak@wp.pl

9 Szkoły i placówki wyróżnione tytułem Szkoły Odkrywców Talentu i Miejscem Odkrywania Talentów

10 1.Gimnazjum nr 2 imienia Armii Krajowej w Kwidzynie 2.Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi imienia dr. Władysława Gębika w Kwidzynie 3.Publiczne Gimnazjum imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie

11 Ministerstwo Edukacji Narodowej wyróżniło Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie atrakcyjną wycieczką. W dniu 21 marca 2011 r. 43 uczniów odwiedziło Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

12 1.Gmina Miejska Malbork 2.Młodzieżowy Dom Kultury Ratusz w Malborku 3.Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku 4.Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim


Pobierz ppt "Konferencja dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego Wspomaganie szkół i placówek Delegatura w Tczewie 22 sierpnia 2011 roku Kuratorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google