Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orląt Lwowskich w Stopnicy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orląt Lwowskich w Stopnicy"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orląt Lwowskich w Stopnicy
20 lat Samorządu w Stopnicy Samorząd Gminy Stopnica Województwo Świętokrzyskie

2 Gmina Stopnica

3 Gmina Stopnica- informacje ogólne
Gmina Stopnica to gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie buskim. W latach gmina położona była w województwie kieleckim. Siedziba gminy to Stopnica. Według danych z 30 czerwca 2008 , gminę zamieszkiwało 7918 osób. Według danych z roku 2008, gmina Stopnica ma obszar 125,43 km², w tym: użytki rolne: 83% użytki leśne: 9% Gmina stanowi 12,97% powierzchni powiatu.

4 Fragmenty Wywiadu z pierwszym przewodniczącym gminy stopnica - Romualdem Kopińskim
Romuald Kopiński- Zawód lekarz. Przewodniczący Rady Gminy w latach Ośrodek Zdrowia w Stopnicy

5 Fragment Wywiadu z obecnym wójtem Ryszardem Zychem.
Ryszard Zych- zawód rolnik. Wójt gminy Stopnica w latach Budynek urzędu Gminy w Stopnicy.

6 Od 20 lat wiele zmieniło się w naszej gminie
W ciągu 20 lat wybudowano sieć wodociągów ich całkowita długość wynosi 125,6km. Gmina jest zwodociągowana w 100 % Powstała kanalizacja , całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 30,96 km . Gmina Stopnica posiada sieć gazową średnioprężną o łącznej długości 192,03 km. Ilość przyłączy gazowych to 1823 szt. Gmina jest zgazyfikowana w 90 %. Układ dróg przedstawia się następująco: Drogi krajowe – o łącznej dł. 14 km (zasfaltowane w 1oo%) Drogi wojewódzkie – o łącznej dł. 12 km (zasfaltowane w 1oo%) Drogi powiatowe - łącznie – 85,2 km (zasfaltowane w 95%) Drogi gminne – łącznie 332,5 km (zasfaltowane w 82%) Powstała: Nowa szkoła ponadgimnazjalna ,(czas trwania budowy ) Oczyszczalnia ścieków na Amerykańskiej licencji, (działająca od 1994r) Hala sportowa(czas trwania budowy ), Został odremontowany stadion wraz z budynkiem ( ) Stary zamek wybudowany jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego doczekał się renowacji ( r) Park rekreacyjno sportowy ( r)

7 Rozwój oświaty: Krokiem naprzód w rozwoju oświaty na terenie gminy Stopnica było niewątpliwie utworzenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy całkowicie nowego kierunku kształcenia tzw. ,,Edukacji dla bezpieczeństwa’’ Program „Edukacja dla bezpieczeństwa” to zajęcia edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z przysposobienia obronnego, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym oraz przygotowanie młodzieży do przyszłego zawodu np. strażak, policjant, żołnierz, goprowiec, ochrona mienia. W klasie mundurowej program podstawowy dla liceum ogólnokształcącego realizowany jest w ciągu czterech dni nauki. W piątym dniu odbywają się zajęcia z przysposobienia obronnego oraz cykl zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z Wojskowej Komendy Uzupełnień, Państwowej Straży Pożarnej, Policji. Organizowane są wyjazdy na poligon, wyjazdy na strzelnicę, kurs samoobrony i technik interwencji, kurs nauki pływania. W pierwszej i w drugiej klasie uczniowie uczestniczą w obowiązkowych tygodniowych obozach szkoleniowych  przysposobienia obronnego.

8 Klasa Mundurowa w ,,akcji’’

9 Fragment wywiadu ze Starostą Buskim Jerzym Kolarzem
Jerzy Kolarz- Starosta Buski. Przewodniczący samorządu od 1998r. Budynek Starostwa w Busku Zdroju

10 Szkoły w stopnicy Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych im. Orląt Lwowskich
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego Budynek Szkoły Podstawowej

11 Remont Zamku Królewskiego
Przed rozpoczęciem prac: I obecnie

12 Remont Stadionu i Budynku Klubu Sportowego
Przed rozpoczęciem prac: I obecnie

13 Kultura i sport Na terenie gminy działają świetlice wiejskie w Stopnicy, Żernikach Dolnych, Klępiu Dolnym. Cyklicznie odbywają się biegi uliczne (przełom maja/czerwca), festyny ("Stopnicka majówka" oraz "Dni Stopnicy" w ostatni weekend sierpnia). Corocznie z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym w stopnicy odbywają się koncerty muzyczne. Ponadto aktywnie działa śpiewaczy zespół "Małgorzatki" przy Kole Gospodyń Wiejskich w Mietlu. Na terenie gminy istnieje stadion sportowy wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Aktywnie funkcjonuje ,,A’’ klasowy klub piłkarski Piast Stopnica reaktywowany w 1998 r, jak również klub sportowy ,,ULKS Stopnica’’

14 Opinie mieszkańców: Mieszkaniec wsi Mietel Ludziom żyje się tu bardzo dobrze, tak uważam. Gmina kwitnie życiem kulturalnym, a także rozwojem, który moim zdaniem zaowocuje na przyszłość tym iż młodzi ludzie pozostaną w swoich rodzinnych miejscowościach i nie będą zmuszeni wyjeżdżać do większych miast, aby poprawić swój standard życia i status materialny. Rolnik Z mojego punktu widzenia gmina pomaga mieszkańcom. chodźby nawet nam rolnikom. Poprzez budowę dróg umożliwia nam szybki i sprawny dojazd do działek, które są ulokowane w różnych, czasem trudnodostępnych miejscach. Mieszkaniec Stopnicy. Z roku na rok gmina może odnotowywać wiele sukcesów. Ja jako mieszkaniec Stopnicy najbardziej jestem zadowolony z wprowadzenia sieci kanalizacji, budowy chodników. Jednakże moim zdaniem dobrą inwestycją jest rozwój kompleksu sportowego dla młodzieży naszej gminy. Dzięki temu młodzi ludzie zamiast spędzać swój wolny czas przed komputerem i telewizorem, mogą go spędzać w aktywny sposób, rozwijając swoje predyspozycje sportowe. Mieszkanka Stopnicy Moim zdaniem Gmina nie podejmuje działań w walce z bezrobociem, a niektóre zakłady zostały zlikwidowane np. stolarnia, czy zakład produkujący obuwie.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Mateusz Linowski tel KL: II B Dawid Grudziński , tel KL: II B Mateusz Baran , KL: II B Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych Im. Orląt Lwowskich w Stopnicy Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu Teresa Wójcik/ / Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Orląt Lwowskich w Stopnicy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google