Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oleśnica na przestrzeni 20 lat Miasto Oleśnica. Miasto Oleśnica Urząd Miasta Oleśnicy Rynek Ratusz Oleśnica leży w północno-wschodniej części województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oleśnica na przestrzeni 20 lat Miasto Oleśnica. Miasto Oleśnica Urząd Miasta Oleśnicy Rynek Ratusz Oleśnica leży w północno-wschodniej części województwa."— Zapis prezentacji:

1 Oleśnica na przestrzeni 20 lat Miasto Oleśnica

2 Miasto Oleśnica Urząd Miasta Oleśnicy Rynek Ratusz Oleśnica leży w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, przy skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. W mieście znajduje się siedziba powiatu oleśnickiego, władz miejskich, gminy wiejskiej. Oleśnica ma obszar około 21 km kw, który zamieszkuje ją prawie 38 tys. mieszkańców. Miasto jest ważnym ośrodkiem życia gospodarczego, administracyjnego, społecznego i kulturalnego w tej części Dolnego Śląska. Oleśnica posiada wyjątkowo interesującą i zróżnicowaną panoramę, jedną z najpiękniejszych z pośród miast nizinnych.

3 Urząd Miasta Oleśnicy W dniu 12.05 2010 członkowie naszego zespołu projektowego przeprowadzili wywiad z Burmistrzem Oleśnicy Janem Bronsiem

4 Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan w naszym mieście? Tak naprawdę przez te 20 lat trzeba było stworzyć infrastrukturalne podstawy funkcjonowania miasta, a dopiero potem tworzyć rzeczy bardziej spektakularne. Czyli to co było robione na początku nie było widoczne dla przeciętnego mieszkańca, ale niezwykle istotne dla funkcjonowania miasta. Wybudowano zakład uzdatniania wody, którego budowa zakończyła się w 1992 r.; oczyszczalnię ścieków, którą oddano do użytku w 1997 r. i w 1994 r. oddano do użytku ekologiczny skład odpadów stałych. Czyli były to inwestycje niewidoczne dla mieszkańców, ale bardzo ważne dla miasta. Dopiero później przyszedł czas na budowanie dróg, chodników, terenów zielonych, aqua parku, sali widowiskowej i hali sportowej. Czy powstały nowe instytucje kulturalne? Instytucje nie, obiekty tak. Instytucje zostały zmodyfikowane i przekształcone i została stworzona nowa baza dla tych instytucji. Na przykład zbudowano siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie jest prowadzona działalność kulturalna i rozrywkowa. Wywiad z Burmistrzem Oleśnicy Janem Bronsiem Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 12.05.2010

5 Jak zmieniła się estetyka naszego miasta czy przeprowadzono remonty kamienic, stworzono skwery? Budowany jest system wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych, których celem jest zainspirowanie ich do remontów. Jest to system wsparcia w obrębie starego miasta. Jednocześnie od lat wprowadzone jest działanie zmierzające do wymiany poprawy nawierzchni chodników i dróg. Takie działania prowadzone są w całym mieście budowane są nowe drogi, nowe chodniki. Jednocześnie prowadzimy od kilku lat działania prowadzące do odnowy skwerów miejskich przy ul. Klonowej, ul. Wojska Polskiego. Kolejny, który został zrobiony to skwer przy ul. Daszyński. W tym roku kontynuowane będą prace przy skwerze przy ul. Mickiewicza. Czy powstały nowe drogi i ścieżki rowerowe? Cały czas powstają nowe drogi. W ciągu tych 20 lat. Powstała i została wykonana nawierzchnia na 140 drogach. Wywiad z Burmistrzem Oleśnicy Janem Bronsiem Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 12.05.2010

6 Czy w naszym mieście jakość środowiska naturalnego poprawiła się czy wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci? Dbamy o środowisko. Jednym z pierwszych wielkich przedsięwzięć była budowa oczyszczalni ścieków. To niezwykle ważne zadanie, które spowodowało że ścieki trafiają do rzeki Oleśnicy dopiero po oczyszczeniu, ale tych działań jest znacznie więcej. To sprawa wysypiska, które jest urządzone zgodnie ze wszystkimi wymogami. Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat, z których jest Pan dumny? Szczególnie jestem dumny z kilku rzeczy po pierwsze z rezultatów działań poczynając od tych z pierwszych lat samorządu związanych z budowaniem miejskiej infrastruktury jak i tym co jest naszym dziełem ostatnio czyli budowy sali widowiskowej, hali sportowej, aqua parku z pewnością z tych rzeczy jestem bardzo dumny. Cieszę się ze takie ilości osób odwiedza te obiekty co dowodzi niezbicie, że były bardzo potrzebne. Wywiad z Burmistrzem Oleśnicy Janem Bronsiem Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 12.05.2010

7 Oleśnicki Park Wodny Atol Hala Sportowa w Oleśnicy

8 Od jak dawna jest pan radnym? Radnym jestem dwie kadencje, czyli osiem lat. Czy trudno jest być radnym, na czym polega ta praca? Radnym jest być bardzo trudno, ponieważ funkcja ta wymaga wielu wyrzeczeń i jest wiele oczekiwań ze strony ludzi. Radny nie może poświęcać się tylko temu środowisku, które go wybrało, lecz musi zajmować się sprawami całego miasta. Wzbudza czasem to niezadowolenie sąsiadów. Czy spadło bezrobocie, czy powstały nowe zakłady pracy? Bezrobocie zależne jest od wielu czynników. 5 lat temu było niższe niż teraz. Przyczyną może być światowy kryzys. Chociaż w Oleśnicy nie ma już dużych zakładów pracy, to jednak ciągle rejestrują się mały firmy. Również bliskość Wrocławia powoduje, że wielu oleśniczan znajduje tam pracę. Czy łatwiej i bezpieczniej żyje się w naszym mieście? Tak. W mieście działa komunikacja miejska. Dla poprawy bezpieczeństwa powołano straż miejską. Łatwiej robić zakupy. Powstały nowe centra handlowe. A dla dzieci powstały nowe place zabaw. Myślę, że przyjemnie się tu mieszka. Wywiad z radnym miasta Oleśnicy Markiem Czarneckim Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 12.05.2010

9 Jakie zmiany w ciągu ostatnich 20 lat dostrzega Pan w Oleśnicy? Nasze Miasto w ciągu ostatnich 20 lat przeobraziło się w jedno z najpiękniejszych miast na Dolnym Śląsku. Powstanie samorządu pozwoliło na dokonywanie zmian, których oczekiwali mieszkańcy. Decyzje o rozwoju Oleśnicy, o inwestycjach, o kształcie Miasta zapadały w wyniku zgłaszanych wniosków przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Wywiad z byłym zastępcą burmistrza i obecnym radnym miasta Oleśnicy Januszem Marszałkiem Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 21.05.2010

10 Jakie zmiany gospodarcze zaszły w Oleśnicy? Czy bezrobocie zwiększyło się? Czy powstały nowe zakłady pracy? Przekazanie władzy lokalnym samorządom miało oczywiście także ogromny wpływ na gospodarkę gmin i ich okolic. Podobnie było w Oleśnicy. Nasze Miasto jest stolicą powiatu. stanowiąc swoiste centrum administracyjne dla szerokiego grona odbiorców. W Oleśnicy swoją siedzibę ma wiele banków, sąd rejonowy, biura notarialne, urząd skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Działające wcześniej zakłady pracy, przede wszystkim 2 największe, to jest Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego (fabryka obuwia) zapewniały w swych najlepszych czasach ponad 7 tysięcy miejsc pracy. W nowej rzeczywistości nie poradziła sobie obuwianka, która zamknęła swoją działalność po kilku latach prób dostosowania się do nowych warunków gospodarczych. Na jej miejsce powstało w Oleśnicy i najbliższej okolicy w ciągu krótkiego okresu czasu kilkanaście prywatnych fabryk produkujących obuwie. Nowe zakłady pracy, w naszym Mieście to fabryka mebli AIDA, firma KERRY produkująca przyprawy spożywcze, GKN wytwarzający części samochodowe, firmy produkujące wyroby z tworzyw sztucznych – POLIPLAST i ARMAKAN. Warto zauważyć, że w Oleśnicy rozwinęła się wspaniale działalność usługowa. Liczne zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, duża liczba sklepów i hurtowni są potwierdzeniem tej tezy. Gdy dodamy do tego całą sferę budżetową i administracyjną, dającą wiele miejsc pracy, otrzymamy obraz Miasta, w którym bezrobocie w ostatnich latach znacząco spadło. Wywiad z byłym zastępcą burmistrza i obecnym radnym miasta Oleśnicy Januszem Marszałkiem Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 21.05.2010

11 Wywiad z byłym zastępcą burmistrza i obecnym radnym miasta Oleśnicy Januszem Marszałkiem Nowe zakłady pracy w Oleśnicy

12 Jak zmieniła się estetyka naszego Miasta? Czy przeprowadzono remonty kamienic, stworzono skwery? Odnowiono wiele zabytków. Oleśnicki Rynek stał się wizytówką Miasta. Rozpoczęto prace nad renowacją parków. Powstało wiele nowych placów zabaw a na istniejących, systematycznie wymienia się zniszczone i uzupełnia o nowe urządzenia zabawowe. Czy jest u nas bezpieczniej niż 20 lat temu? Czy straż miejska i policja dbają o porządek? Dzisiejsza Oleśnica jest miastem bezpiecznym, co potwierdzają mieszkańcy w licznych ankietach i badaniach. Wpływ na nasze bezpieczeństwo ma wiele czynników. Znacząco poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mamy odnowione ulice, ronda, sygnalizacje świetlną rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych. Powołano straż miejską, która wspiera swoim działaniem pracę policji. Do dyspozycji straży pożarnej, policji i ratowników medycznych oddaje się coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt. Przy współpracy ze strażą pożarną prowadzone są ćwiczenia ewakuacji z budynków szkolnych. Prowadzonych jest wiele zajęć z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. Wywiad z byłym zastępcą burmistrza i obecnym radnym miasta Oleśnicy Januszem Marszałkiem Fragment wywiadu przeprowadzonego w dniu 21.05.2010

13 W naszej szkole odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego, oraz radnego Młodzieżowej Rady Miasta. Wybory zawsze są tajne. Uczniowie zaznaczają swoje głosy na specjalnych kartach do głosowania i okazują się legitymacją uczniowską.Głosy są wrzucane do urny. Najbardziej emocjonującym momentem jest oczywiście otwarcie urny i liczenie głosów. Samorządność w naszej szkole

14 Oleśnica w oczach naszych uczniów Agata Sułkowska klasa IVa Arkadiusz Rogala klasa Va Jakub Horbacz klasa IVa Patrycja Hrehorowicz klasa Va

15 Hanna Zaleśkiewicz Anna Krowicka 1998, klasa Va 1998, klasa Va Wojciech Nowak Jakub Marszałek 1998, klasa Va 1998, klasa Va Arkadiusz Rogala Aleksandra Balicka 1998, klasa Va 1998, klasa Va Patrycja HrehorowiczAgata Sułkowska 1998, klasa Va 1999, klasa IVa Jakub Horbacz 1999, klas IVa Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II 56-400 Oleśnica, ul. 11 Listopada 10 Anna Płaneta anna.planeta@wp.pl W skład Zespołu Projektowego wchodzą uczniowie klas IV i V Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Oleśnica na przestrzeni 20 lat Miasto Oleśnica. Miasto Oleśnica Urząd Miasta Oleśnicy Rynek Ratusz Oleśnica leży w północno-wschodniej części województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google