Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Version 2010 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Version 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Version 2010 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Version 2010."— Zapis prezentacji:

1 Version 2010 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Version 2010

2 2 Szkolenie kierowcy dot. MDI / TDI Spółka [nazwa] Lokalizacja [miejsce] Data 04/03/2014 Instruktor [nazwisko]

3 Version 2010 3 Podstawowe dane Z MDI / TDI można bezpiecznie obchodzić się i ma szerokie zastosowanie na całym świecie Niniejszy program wspomaga bezpieczeństwo transportu tych substancji chemicznych poprzez zapewnienie stosownego szkolenia kierowców Pakiet szkoleniowy jest rezultatem wspólnych starań ISOPA oraz przewoźników opartym na praktycznym doświadczeniu Kierowcy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie dla kierowców otrzymują Kartę Szkoleniową Kierowcy MDI/TDI

4 Version 2010 4 Europejskie S towarzyszenie P roducentów I zocyjanianów i P oliolii Patrz strona internetowa www.isopa.org Spółki członkowskie: Wstęp ISOPA

5 Version 2010 5

6 6 Zastosowania Poliuretany są stosowane w wielu produktach i towarach: Siedzenia samochodowe, kierownice Obuwie sportowe Kanapy, krzesła, materace Płyta pilśniowa (MDF) Złącza kompensacyjne & uszczelki Pianka izolacyjna (lodówki, zbiorniki, budynki) Powłoki, farby...i wiele innych

7 Version 2010 7 Wygląd CieczPo reakcji MDIOd przeźroczystej do brązowej Nieznacznie stęchła Brązowa z twardą powłoką TDIOd przeźroczystej do blado żółtej, Przenikliwa, ostra Biała pienista

8 Version 2010 8 Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDS NDS: 5.0 – 10.0 ppb= 0.0000005% – 0.000001% Próg zapachu : 0.2 – 0.4 ppm= 0.0000200% – 0.000040% Zatem: Jest za późno, kiedy czuć zapach! 1 kropla w 1 kabinie ciężarówki 400× NDS!

9 Version 2010 9 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (1) Prężność pary: Zagrożenia MDI i TDI są tego samego pokroju, ale prężność pary TDI jest o wiele wyższa (20x), zatem zagrożenia TDI są o wiele większe. Gęstość pary = 6× gęstość powietrza

10 Version 2010 10 Zakres gęstości 1.20 – 1.29 (Dla stopnia napełniania TDI należy podporządkować się ADR (Porozumieniu dot. międzynarodowego przewozu niebezpiecznych towarów patrz następny slajd) Ważne temperatury: Krystalizacja zaczyna się przy ± 15°C (temp. produktu) Topnieje, kiedy jest podgrzana do ± 45°C (temp.produktu) Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (2)

11 Version 2010 TDI / MDI* 20% 80% ±95% DOBRZE ŹLE DOBRZE ŹLE ADR 4.3.2.2 Stopień napełnienia 4.3.2.2.4 Gdzie komory nie są dzielone przegrodami lub płytami wyrównawczymi na odcinki o pojemności nie większej niż 7.500 litrów, będą napełnione do nie mniej niż 80% lub nie więcej niż 20% ich pojemności. Stopień napełnienia dla TDI *) Dla MDI nie ma prawnego wymogu, lecz większość producentów stosuje te same przepisy jak dla TDI

12 Version 2010 12 Główne Własności Fizyczne i Chemiczne (3) MDI / TDI wchodzi w reakcję z wodą (łącznie z wilgotnosćią z powietrza!) Temperatura znacznie wzrasta w tranzycie bez zewnętrznego nagrzewania Możliwymi źródłami wody mogą być Operacje czyszczenia zbiornika Otwieranie pokryw włazów – dla celów: pobierania próbek, wyładowania itd. – przez: służby celne, klientów, kierowców itd. Nie wyschnięte powietrze z systemu klienta Wadliwe działanie filtra z żelem krzemionkowym

13 Version 2010 13 Zagrożenia Produktu: Płuca CO 2 O2O2 H2OH2O H2OH2O

14 Version 2010 14 Zagrożenia Produktu: TDI Bardzo toksyczny przy wdychaniu Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie: Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie! Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych

15 Version 2010 15 Zagrożenia Produktu: MDI Szkodliwy przy wdychaniu Podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę Ryzyko uczulenia przez wdychanie i kontakt ze skórą Ostrzeżenie: Ten efekt może być opóźniony nawet do 24 godziny po narażeniu na działanie! Uczulenie oznacza nasilenie się nieodwracalnych reakcji alergicznych

16 Version 2010 16 Klasyfikacja i Rozwieszanie wywieszek ProduktTransportZastosowanie MDINie uregulowane/sklasyfikowane ale nadal szkodliwe TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Kategoria 6.1 Grupa pakowania II Znakowanie i Zawieszanie etykiet: Kategoria ADR dla tunelu : (D/E) 60 2078

17 Version 2010 17 Hełm ochronny Okulary ochronne Szczelne rękawice Ochronne obuwie/buty Kombinezon roboczy Butelka do przemywania oczu Osobisty Sprzęt Ochronny – MDI Jako minimum... Kauczuk butylowy Neopren Kauczuk nitrylowy

18 Version 2010 18 Hełm ochronny Pełna maska ochronna (z stosownym filtrem) Szczelne rękawice Ochronne obuwie/buty Pełny chemiczny strój Butelka do przemywania oczu Jako minimum... Stosować filtr przez maks. 8 godzin Wyrzucić 24h po otwarciu Osobisty Sprzęt Ochronny – TDI Kauczuk butylowy Neopren Kauczuk nitrylowy

19 Version 2010 19 Skutki Zdrowotne (1) (możliwe do wystąpienia w przeciągu 24 godzin) Wdychanie Problemy z oddychaniem Zawroty głowy Kontakt z skórą Zabarwiona skóra (czarne plamki) Podrażnienie skóry Nie ukrywać problemów ! Natychmiast uzyskać pomoc medyczną ! Reakcje alergiczne… Kontakt z okiem Podrażnienie i ból oka

20 Version 2010 20 Skutki Zdrowotne (2) – Soczewki W przypadku zanieczyszczenia oka nie będzie można usunąć soczewek, ponieważ przylgną do powierzchni oka na skutek reakcji pomiędzy soczewkami a okiem i warstwą wody pomiędzy nimi. Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami Nie powinno się używać soczewek w trakcie obchodzenia się z izocyjanianami

21 Version 2010 21 Zdrowie Osobiste (1) Stosuj właściwy wkład filtrujący/pochłaniacz (min. AP 2 ) przez maksimum 8 godzin i wyrzuć go 24 godziny po odbezpieczeniu

22 Version 2010 22 Umyj ręce (i twarz) przed jedzeniem, piciem, paleniem lub wyjściem do toalety Przechow ój zanieczyszczony osobisty sprzęt ochronny poza kabiną Ilość pary równa wielkości monety jednego Eurocenta wystarczy do zwiększenia stężenia www w przeciętnej kabinie znacznie powyżej wartości Największego Dopuszczalnego Stężenia Wyobraźmy sobie pracę/spanie w takiej atmosferze przez 8 godzin ! Zdrowie Osobiste (2)

23 Version 2010 23 Kontrola Jakości Produktu Świadectwo Analizy Próbki (Nie rekomendowane) Świadectwo Analizy jest wymagane dla próbki Kierowcy nie powinni pobierać próbek ! Nigdy nie trzymaj próbki w kabinie !!! Nawet przez 1 minutę !!! Temperatura (Właściwa dla klienta)

24 Version 2010 24 Bezpieczeństwo na terenie Zapoznaj się z regulaminem dot. stanu zagrożenia i lokalizacją następujących elementów: Znaki i alarmy Przyrząd wskazujący kierunek wiatru Awaryjny przycisk stop Awaryjny prysznic Punkt zbiórki Pojemnik na śmieci (na zużyte uszczelki, rękawice,itd.) Materiał odkażający i wchłaniający

25 Version 2010 25 Postępowanie w przypadku rozlania (przez Służby Ratownicze) Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny !! Kierowcy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości i być do dyspozycji celem udzielenia informacji Służby ratownicze powinny: 1.zakryć kanał ściekowy 2.wchłonąć wyciek 3.zneutralizować 4.Poczekać (30–60 minut po zakończeniu reakcji) 5.Usunąć wyciek po zakończeniu reakcji. 6.Włożyć resztki do wyznaczonych pojemników na chemikalia 7.Zastosować płyn odkażający

26 Version 2010 26 Załadunek: Kluczowe punkty Należy nosić osobisty sprzęt ochronny Wyposażenie zbiornika 3-minutowa kontrola przed i po załadunku

27 Version 2010 27 Wyposażenie zbiornika Pokrywa włazu musi być zamknięta! (zapobieganie wilgoci) Posiadać pismo do Służb Celnych (jeśli konieczne) Nie pomylić przewodu powrotu pary i płynu !!! Czy zbiornik jest rozhermetyzowany? Oczyszczone zbiorniki muszą być suche ! Pojemność (pamiętać o stopieniu napełnienia!)

28 Version 2010 28 Sprzęt Czy strona zewnętrzna autocysterny jest czysta? Czy taca zaworowa jest czysta? Czy autocysterna jest prawidłowo oznakowana i oznaczona napisami? Czy wszystkie zawory są zamknięte? Czy pokrywa do włazu jest zamknięta, a śruby dokręcone? 3-Minutowa kontrola przed załadunkiem

29 Version 2010 29 Sprzęt Odłączony? Wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową? Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona? Czy zawory są zamknięte, z zaślepkami kołnierzowymi i czy z nową uszczelką? Czy nadciśnienie jest tylko nieznaczne (max 0.1 bar)? Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona? Próbka (jeśli konieczne)? Dokumentacja Dokument transportowy, pismo do służb celnych, świadectwo analizy, bilet wagowy, DGD? Instrukcje pisemne? 3-Minutowa kontrola po załadunku

30 Version 2010 30 Transport Godziny / Prędkość Sprawdzenie temperatury (i ciśnienia) Meldowanie o niebezpiecznych warunkach/incydentach Parking

31 Version 2010 31 Otwieranie zbiorników w tranzycie przez Służby Celne Zbiorniki nie powinny być otwierane w czasie tranzytu z powodu zagrożenia dla zdrowia ludzi ISOPA wystosowało pismo do Służb Celnych podając powody Pismo jest dostępne w 14 językach, tj. CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RU - SK - TUR - UA Pismo może być ściągnięte z strony internetowej ISOPA http://www.isopa.org/htdocs/isopa_site/logistics.htm

32 Version 2010 32 Bezpieczeństwo na trasie Instrukcja postępowania : Nie pozostawiać pojazdu nie zamkniętego Nie ujawniać informacji o przewożonym produkcie, kliencie, trasie czy miejscu przeznaczenia Parkować najlepiej na strzeżonych parkingach

33 Version 2010 33 Ogrzewanie Para: Tylko zewnętrzne wężownice parowe Maksymalnie 1.7 bar Wszystkie metody: Maksymalna temperatura kontaktowa = 60°C Nie otwierać pokrywy włazu

34 Version 2010 34 Wyładunek – Kluczowe punkty (1) Postępuj wg regulaminu obowiązującego na terenie Zachowanie Jesteś przedstawicielem dostawcy Zapoznaj się z obowiązkami dotyczącymi czynności operatora i kierowcy wg Wytycznych dot. Bezpiecznego Postępowania CEFIC / ECTA Melduj o niebezpiecznych warunkach u klientów (łącznie z incydentami, które mogły spowodować zagrożenie)

35 Version 2010 35 Pojemność zbiornika magazynowego Komunikacja kierowca/operator Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne Obserwować złącza, ciśnienie w trakcie wyładunku Próbki (Informować zwrotnie o konieczności pobrania próbki) Metody wyładunku (Szczegóły na następnych slajdach) Wyładunek – Kluczowe punkty (2)

36 Version 2010 36 Metody wyładowywania (1) Pompa do cieczy u klienta i powrót pary (z wężami dostarczonymi przez klienta,jeśli możliwe )

37 Version 2010 37 Metody wyładowywania (2) Azot lub suche powietrze u klienta

38 Version 2010 38 Metody wyładowywania (3a) Sprężarka pojazdu z żelem krzemionkowym

39 Version 2010 39 Metody wyładowywania (3b) Sprężarka pojazdu bez żelu krzemionkowego

40 Version 2010 40 Układ tacy zaworowej (przykład) Przewód cieczy i przewód powrotu pary powinny być prawidłowo rozpoznane

41 Version 2010 41 Sprzęt Czy jest rozłączony? Czy jest wolny od wycieków, łącznie z tacą zaworową? Czy bariera ochronna na górze cysterny jest złożona? Czy zawory są zamknięte i z zaślepkami kołnierzowymi, czy pokrywy włazów są zamknięte? Czy pokrywy tac zaworowych są zamknięte? czy jest tylko nieznaczne nadciśnienie (maksymalnie 0.1 bar)? Odpręzyć u klienta, jeśli to możliwe lub poinformować planistę Dokumentacja (1) Czy została przekazana klientowi? Czy dokumentacja transportowa została podpisana? 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (1)

42 Version 2010 42 Dokumentacja (2) Klient potrzebuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Świadectwo Analizy Kierowca zachowuje: Kopię dokumentu transportowego podpisaną przez kierowcę i klienta Dla TDI: Uzyskaj lub zrób sam naniesienie do dokumentu transportowego: Pusty kontener zbiornika*), ostatni ładunek: UN 2078 Dwuizocyjanian toluenu 6.1, II *) lub: autocysterna; demontowalny zbiornik; przenośny zbiornik 3-minutowa kontrola po wyładowaniu (2)

43 Version 2010 43 Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Teoria Góry Lodowej Zdarzenia, które. mogły spowodować zagrożenie oraz niebezpieczne warunki Zdarzenia

44 Version 2010 44 Zdarzenia, które mogły spowodować zagrożenie i niebezpieczne warunki. Przykłady zgłaszen Bieżące meldowanie o sytuacjach zagrożenia spowoduje zmniejszenie/uniknięcie poważnych incydentów: Incydenty w ruchu drogowym Awarie sprzętu Niewłaściwe postępowanie ludzi Nadmiar cieczy Nadciśnienie Wycieki Niespodziewany wzrost temperatury (sprawdzać regularnie!) Niebezpieczne warunki pracy (brak prysznica bezpieczeństwa itd.) Niezabezpieczona trasa

45 Version 2010 45 Incydenty Zatem, jest TO Wyzwanie dla ciebie: Ty jesteś najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa Statystyki wykazują: Ponad 80% wszystkich incydentów odnosi się do postępowania człowieka Większość incydentów i wypadków zdarza się w trakcie załadunku i wyładunku (LUB będziesz najważniejszym czynnikiem ryzyka ! )

46 Version 2010 46 Filmy Video/DVD szkolące jak reagować na stany zagrożenia TDI Wypadek duński – Drobnica Wypadek francuski – Masa Wypadek portugalski – Masa Wypadek szwedzki – Masa Wypadki tureckie – Masa MDI Wypadek brytyjski – Masa Wupadek niemiecki – Masa Wypadek włoski – Masa

47 Version 2010 47 Video / DVD dot. kwestii reagowania w sytuacjach zagrożenia Scenariusz z incydentem zagrożenia Co poszło dobrze? Co możnaby poprawić ?

48 Version 2010 48 Test Test wielokrotnego wyboru z 20 pytaniami: Tylko jedna odpowiedź jest poprawna Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi do tego samego pytania = błąd Poprawki są dozwolone (kiedy jasno wiadomo którą odpowiedź zaznaczono!) Minimalny wynik wynosi 70% = 14 poprawnych odpowiedzi

49 Version 2010 49 Koniec Gratulacje! Zaświadczenia zostaną dostarczone tak szybko jak tylko mozliwe SPECIMEN


Pobierz ppt "Version 2010 1 Szkolenie w zakresie Produktu i Bezpieczeństwa MDI / TDI Transport cieczy masowej Version 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google