Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasz Bank 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasz Bank 2009."— Zapis prezentacji:

1 Nasz Bank 2009

2 Odbiorcy programu Małe firmy 1. Programy finansowo - księgowe Symfonia
Średnie firmy 2. Programy płacowe Symfonia Duże firmy 3. Inne programy generujące zbiory danych

3 Zastosowanie Przelewy 2. Wyciągi FK (integracja) Nasz Bank
System Bankowy KP (pliki) Nasz Bank System Bankowy Inne źródła (pliki) Nasz Bank System Bankowy 2. Wyciągi System Bankowy Nasz Bank FK

4 Obsługa systemu bankowego
Formaty plików: Użytkownik MT 940 Elixir (.pli) Videotel (.imp) xml Arkusze MSExcel (.csv) Pliki tekstowe (.txt) Formaty tekstowe Obsługiwane banki: Multicash - PKO SA DnBNord Videotel - Kredyt Bank MiniBank - BZ WBK EsoBig - Bank Millenium Inteligo City Direct - Bank Handlowy, Citi Bank, AmerBank Volkswagen Bank Click - Bank Credit Lyonnais DBDirect - Deutsche Bank iBre -BreBank BOS - Bank Ochrony Srodowiska Raiffeisen Bank Bank Pocztowy Societe Generale ING Bank BGZ Fortis Bank HomeNet - Bank Spółdzielczy Solo Corporate - Nordea

5 Uwarunkowania techniczne
1. Serwer MS SQL 2. System operacyjny WINDOWS 2000 SP3

6 Troska o bezpieczeństwo danych
1. Wykorzystanie serwera MS SQL 2. Logowanie z przyznanym poziomem uprawnień 3. System tworzenia kopii bezpieczeństwa

7 Możliwości konfiguracji i dostosowania programu
1. Brak ograniczenia na liczbę stanowisk – możliwość zakupu wersji wielofirmowej 2. Obsługa wielu systemów systemów bankowych firmy w ramach jednej licencji 3. Obsługa systemów płatności masowych 3. Wiele kont bankowych w ramach jednego systemu bankowego 4. Obsługa walutowości 5. Elastyczny mechanizm kontroli dekretacji poprzez szablony 6. Stałe frazy 7. Grupowanie kwot 8. Możliwość definiowania własnych formatów importowych 9. Miksowanie systemu predefiniowanych systemów bankowych 10. Dwie wersje programu – dopasowanie do wymagań użytkownika

8 PRZELEWY

9 Obsługa systemów płatności masowych
Możliwość automatycznego zaksięgowania przelewów dokonanych w systemie płatności masowych (MassCollect). Program analizuje numer rachunku, na który był wykonywany przelew i zgodnie z definicją użytkownika znaki w numerze rachunku od X do Y traktuje jako numer analityki kontrahenta.

10 Szeroka gama możliwości tworzenia przelewów
1. Ręczne (kontrahent wprowadzony) 2. Ręczne (kontrahent pobrany ze słownika FK) 3. Pojedyncze na podstawie rozrachunków FK 4. Zbiorczy na podstawie rozrachunków z FK 5. Pojedynczy - częściowy na podstawie rozrachunków z FK 6. Lista płac 7. Zewnętrzne źródła danych

11 Definicja kont księgowych i bankowych
Możliwość zdefiniowania konta księgowego dla przelewów wprowadzanych ręcznie. Przy rejestracji przelewu użytkownik może wybrać numer konta FK, na który zostanie zadekretowana wpłata przy imporcie wyciągu bankowego. Możliwość wykorzystania konta księgowego przypisanego do konta bankowego firmy w księgowaniu wyciągów bankowych

12 Dostęp do planu kont przy definiowaniu przelewów
W trakcie wprowadzania przelewu możliwość pobrania konta z planu kont systemu SYMFONIA® Finanse i Księgowość do dekretacji wpłaty

13 Zarządzanie zleceniami i zbiorami zleceń
1. Przelewy złotowe i walutowe 2. Grupowanie w paczki 3. Zatwierdzenie pozycji przez osobę uprawnioną lub automatycznie 4. Archiwizowanie wykonanych operacji 5. Ukrywanie wybranych pozycji archiwalnych 6. Rozbudowany zakres przydzielania uprawnień

14 Dodatkowe narzędzia Integracja z FK 2. Słowniki z FK
3. Sortowanie pozycji przelewów 4. Zaznaczenie pola "Zapamiętuj listę" spowoduje zapamiętanie aktualnie wybranych opcji w oknie, łącznie z aktualną pozycją na liście.

15 WYCIĄGI

16 Podstawowe własności 1. Złotówkowe i walutowe
2. Jednocześnie dla wielu systemów bankowych 3. Jednoczesne wprowadzanie wielu dokumentów w ramach konta 4. Różne serie dokumentów 5. Rozliczanie wyciągów 6. Uzgadnianie kontrahentów

17 Dodatkowe funkcjonalności
1. Szablony księgowań 2. Stałe frazy 3. Identyfikacja przelewów wychodzących xxx…xxx 4. Grupowanie kwot 5. Tabela kursów walut 6. Sortowanie pozycji wyciągów 7. Dodawanie kontrahentów

18 Możliwość dekretacji wyciągu bankowego na konto transakcji
Możliwość dekretacji pozycji wyciągu, która była zapłatą wygenerowaną z programu Nasz Bank na konto transakcji pochodzącą z systemu SYMFONIA® Finanse i Księgowość, która była podstawą przelewu.

19 Definiowanie szczegółów wyciągu bankowego
Możliwość zdefiniowania zawartości szczegółu pozycji wyciągu Możliwość definiowania zawartości numeru dokumentu wyciągu

20 Transakcje podczas wczytywania wyciągów bankowych
Możliwość zakładania nowych transakcji podczas wczytywania wyciągów bankowych. Ręczne rozliczanie transakcji podczas wczytywania wyciągów bankowych – funkcjonalność tylko z Finanse i Księgowość Forte.

21 Korzyści z wdrożenia Skrócenie czasu tworzenia i wprowadzenia wyciągu
Bezpieczeństwo 2. Zmniejszenie ilości pomyłek 3. Zautomatyzowanie procesu wykonywania przelewów 4. Archiwizacja płatności 5. Poprawa kontroli wykonywanych operacji

22 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Nasz Bank 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google