Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie zmiany czekają gimnazjalistów? Rok szkolny 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie zmiany czekają gimnazjalistów? Rok szkolny 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Jakie zmiany czekają gimnazjalistów? Rok szkolny 2010/2011

2 Nowa podstawa programowa wspólna podstawa dla gimnazjum i liceum Zmiana ramowych planów nauczania dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum) Reforma w gimnazjum

3 Organizacja pracy gimnazjum Brak określenia tygodniowej liczby godzin Dodanie nowych przedmiotów lub zmiana nazwy obecnie funkcjonujących

4 4 Organizacja zajęć –WDŻ Wychowanie do życia w rodzinie przestaje być modułem WOS-u! Organizuje się je dla każdego ucznia, uczeń może w nich nie uczestniczyć pod warunkiem wniesienia przez rodziców lub ucznia pełnoletniego, wniosku o wyłączenie ucznia z tych zajęć

5 5 Organizacja zajęć - języki obce W gimnazjum wprowadza się drugi język obcy nowożytny jako obowiązkowy! Podstawa programowa została napisana dla poziomu 0 (dla rozpoczynających naukę) i 1 (dla kontynuujących naukę). Podział na grupy jest obowiązkowy na obu językach, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego.

6 6 Organizacja zajęć - edukacja dla bezpieczeństwa Wprowadzono nowy przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, na który zaplanowano 30 godzin w ciągu trzech lat nauki. Przedmiot ten odpowiada dawnemu przysposobieniu obronnemu i ma przygotować gimnazjalistę do bezpiecznego funkcjonowania w społeczności lokalnej i państwie.

7 7 Organizacja zajęć – zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne Wprowadzono nowe przedmioty w gimnazjum – zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne (60 godzin.) Założeniem jest, by zajęcia odpowiadały zapotrzebowaniu młodzieży (np.chór, warsztaty plastyczne, teatralne, hafciarstwo, nauka jazdy na motorowerze, modelarstwo) ale przede wszystkim możliwościom organizacyjnym szkoły.

8 8 W 3- letnim okresie nauczania klasa powinna mieć zorganizowane co najmniej: - 450 godzin języka polskiego, - 450 godzin z dwóch języków obcych nowożytnych (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), a w oddziałach dwujęzycznych - dodatkowo 190 godzin na język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, - po 30 godzin muzyki i plastyki, - 190 godzin historii i 65 godzin wiedzy o społeczeństwie, - po130 godzin geografii, biologii, chemii, fizyki, - 385 godzin matematyki, - 65 godzin informatyki, - 385 godzin wychowania fizycznego, - 30 godzin edukacji dla bezpieczeństwa, - po 60 godzin zajęć artystycznych, zajęć technicznych, - 95 godzin z wychowawcą. Ramowy plan nauczania - gimnazjum

9 PrzedmiotKlasa IKlasa IIKlasa IIISuma Język polski54514 Język obcy nowożytny Poziom 1 3339 Język obcy nowożytny Poziom 0 2226 Muzyka11 Plastyka11 Historia2226 Wiedza o społeczeństwie0,5112,5 Geografia2114 Biologia1214 Chemia2114 Fizyka i astronomia121,54,5 Matematyka44,5412,5 Informatyka112 Wychowanie fizyczne44412 Edukacja dla bezpieczeństwa 11 Zajęcia artystyczne112 Zajęcia techniczne112 Godzina z wychowawcą1113 Religia2226 Wychowanie do życia w rodzinie 0,5 1,5 RAZEM:33 3298

10 http://www.reformaprogramowa.men.gov.plhttp://www.reformaprogramowa.men.gov.pl.


Pobierz ppt "Jakie zmiany czekają gimnazjalistów? Rok szkolny 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google