Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU 1."— Zapis prezentacji:

1 ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU 1

2 Województwo śląskie Zakłady Opieki Zdrowotnej, z którymi Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od kwietnia do grudnia 2009 roku w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne-oddziały szpitalne Świadczeniodawcy umowy 03/1 2

3 Świadczeniodawcy Leczenie szpitalne –oddziały szpitalne 03/1 Liczba Świadczeniodawców Procent wartości umów Wszystkie Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej8087,78% Wszystkie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej12212,22% Wszyscy Świadczeniodawcy - umowy w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne – 03/1 202100,00% Szpitale Kliniczne, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Centrum Onkologii w Gliwicach 922,76% Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej bez Szpitali Klinicznych, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i Centrum Onkologii w Gliwicach 7165,03% Wszystkie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej12212,22% Wszyscy Świadczeniodawcy - umowy w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne – 03/1 202100,00% Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej -wyłącznie tryb - hospitalizacja187,73% Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej -wyłącznie tryb - hospitalizacja planowa 120,97% Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej wyłącznie tryb - leczenie "jednego dnia" 761,64% Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - różne tryby udzielania świadczeń- hospitalizacja i/lub hospitalizacja planowa i/lub leczenie "jednego dnia (w zależności od zakresu świadczeń). 181,94% Umowy w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne - 03/01 Wszystkie Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej łącznie z dwoma świadczeniodawcami publicznymi, udzielającymi świadczeń tylko w trybie: leczenie jednego dnia 12412,28% 3

4 Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, z którymi Śląski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy na realizację świadczeń w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne - oddziały szpitalne Świadczeniodawcy umowy 03/1 4

5 Publiczne i Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (liczba świadczeniodawców od kwietnia 2009 roku według powiatów) 5

6 6

7 7

8 Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, z którymi Śląski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy na realizację świadczeń w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne-oddziały szpitalne Świadczeniodawcy umowy 03/1 8

9 9

10 10

11 11

12 Miejsce zamieszkania pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, z którymi Śląski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał umowy na realizację świadczeń w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne -oddziały szpitalne Świadczeniodawcy umowy 03/1 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU POZOSTAŁE RODZAJE ŚWIADCZEŃ Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach 24

25 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA Umowy 02/1 Świadczenia w poradni 25

26 26

27 27

28 28

29 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 29

30 30

31 31

32 32

33 REHABILITACJA LECZNICZA 33

34 34

35 35

36 36

37 LECZENIE STOMATOLOGICZNE 37

38 Leczenie Stomatologiczne Liczba świadczeniodawców według powiatów (stan na 20 kwietnia 2009 r.) 38

39 39

40 40

41 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE 41

42 42

43 43

44 44

45 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 45

46 46

47 47

48 48

49 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE 49

50 50

51 51

52 52

53 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach Kształtowanie się nakładów finansowych na świadczenia zdrowotne w latach 1999 – 2009* (w tys. zł) * - ostateczne wersje planów finansowych na dany rok kalendarzowy Plan rok 1999 Plan rok 2000 Plan rok 2001 Plan rok 2002 Plan rok 2003 Plan rok 2004 Plan rok 2005 Plan rok 2006 Plan rok 2007 Plan rok 2008 Plan rok 2009 wg stanu na 1.04.2009r 2 676 159,252 714 873,903 460 631,353 843 732,153 696 778,203 971 061,004 283 393,004 595 688,005 369 381,006 617 344,006 842 801,00 58

59 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach 59

60 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach rokLiczba wizyt w tym hospitalizacji Liczba wyjazd ó w (zespoły R, W, N) Liczba zabieg ó w rehabilitacyjnych Liczba procedur ICD 9 Liczba dializ 200620 160 152,001 267 325,00272 825,00671 278,0016 421 204,00209 226,00 200720 100 050,001 312 806,00255 948,00989 538,0021 206 681,00218 372,00 200830 643 563,001 368 290,00194 303,00917 548,0020 680 445,00254 574,00 60

61 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach Wizyty i hospitalizacje 61

62 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach Procedury medyczne wg ICD 9 62

63 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach Zabiegi rehabilitacyjne 63

64 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach Hemodializoterapia 64

65 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach Koszty poniesione na ubezpieczonych z UE ujęte w księgach rachunkowych ŚOW NFZ (w zł.) Rodzaj świadczeń2006 r.2007 r.2008 r. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA85 606,02161 667,00156 735,00 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA58 179,4574 669,78108 316,56 LECZENIE SZPITALNE3 097 593,833 389 241,545 056 371,95 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ44 992,7071 225,9581 422,15 REHABILITACJA LECZNICZA35 347,2044 729,25129 417,45 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA6 965,782 956,5132 352,20 LECZENIE STOMATOLOGICZNE5 927,4411 216,0425 788,83 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE0,00 480,00 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE186 260,00152 298,90163 513,92 ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKAMI POMOCNICZYMI11 759,805 844,008 032,36 REFUNDACJA CEN LEK Ó W 99 421,88130 724,90225 823,19 RAZEM3 632 054,104 044 573,875 988 253,61 Świadczeniodawca i OW NFZ rozlicza koszty świadczeń udzielonych osobom uprawnionym z innych państw UE/EFTA po cenach jakie obowiązują w stosunku do osób ubezpieczonych w Polsce. 65

66 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach 66

67 Śląski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Katowicach 67

68 Dziękuję za uwagę 68


Pobierz ppt "ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google