Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa Projektodawcy: Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Problemy zidentyfikowane w regionie Poziom rejestrowanego bezrobocia w naszym regionie jest wyższy od średniej dla całego kraju przeciętnie o 4 punkty procentowe (2009r.) Wzrost bezrobocia wśród absolwentów szkół zawodowych (o 42,5% w 2009r. w stosunku do 2008r). Liczną grupę bezrobotnych stanowią technicy takich branż jak: budownictwo, handel, hotelarstwo, mechanika. Niedostosowanie kierunków i specjalności kształcenia w szkolnictwie zawodowym do potrzeb rynku pracy.

3 CEL PROJEKTU Wzrost adaptacyjności 2000 uczniów techników branży budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej z terenu województwa kujawsko – pomorskiego do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do końca września 2013r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CELE SZCZEGÓŁOWE wzbogacenie oferty edukacyjnej 15 szkół objętych projektem pilotażowym i podniesienie jakości kształcenia w tych szkołach, wyposażenie 2000 uczniów w umiejętności kluczowe, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i matematyki, stworzenie warunków do wypracowania systemowych i efektywnych form współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw w zakresie modyfikowania programów kształcenia zawodowego oraz realizacji praktyk zawodowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Grupy docelowe: Uczniowie 15 szkół zawodowych - techników na podbudowie gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej kończących się maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w następujących branżach: budownictwo, handel, hotelarstwo, mechanika. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Grupy docelowe: Przewidywana liczba osób / instytucji objętych wsparciem: - 15 szkół objętych wsparciem na terenie 9 powiatów i 2 miast – gmin grodzkich; - 2000 pełnoletnich uczennic i uczniów o niskich lub mających tendencje do niskich wynikach w nauce; - co najmniej 100 pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Obszary realizacji projektu Branże zawodowe: budowlana, handlowa, hotelarska, mechaniczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Szkoły branży budowlanej biorące udział w projekcie Branża zawodowapowiat -MiastoSzkoła – w zespole szkół BudownictwosępoleńskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Przemysłowa 15 Bydgoszcz Zespół Szkół Budowlanych, 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 18 inowrocławski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, 88-100 Inowrocław, ul. Narutowicza 34 WłocławekZespół Szkół Budowlanych, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 25 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Szkoły branży handlowej Branża zawodowapowiat -MiastoSzkoła – w zespole szkół HandelświeckiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 86-100 Świecie, ul. Kościuszki 6a nakielskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszyca, 89-100 Nakło, ul. Staszica 18, mogileńskiZespół Szkół Zawodowych im Tadeusza Kościuszki, 88-320 Strzelno, ul. Kościuszki 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Szkoły branży hotelarskiej Branża zawodowapowiat -MiastoSzkoła – w zespole szkół HotelarstwosępoleńskiZespół Szkół - Centrum Edukacyjne, 84-910 Więcbork, ul. Pocztowa 14 B wąbrzeskiZespół Szkół, Zawodowych w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Królowej Jadwigi 5 WłocławekZespół Szkół Chemicznych, 87-800 Włocławek, ul. Bulwary im. J. Piłsudskiego 4, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Szkoły branży mechanicznej MechanikaaleksandrowskiZespół Szkół nr 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Sikorskiego 2 wąbrzeskiZespół Szkół, Zawodowych w Wąbrzeźnie, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Królowej Jadwigi 5 tucholskiZespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi, 89-500 Tuchola, ul. Świecka 89 A toruńskiZespół Szkół,CKU w Gronowie, 87-162 Lubicz, Gronowo 128 sępoleńskiZespół Szkół Ponadgimnazjalnych,89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Przemysłowa 15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Kryteria doboru szkół do pilotażu ustalono na podstawie: Dokumentów: Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2008 rok, Toruń, kwiecień 2008. Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2008 roku, WUP w Toruniu.

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kryteria doboru szkół do pilotażu ustalono na podstawie: Rynek pracy w województwie kujawsko – pomorskim w 2009 r., Toruń, marzec 2010r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko – pomorskim 2009 roku, WUP, Toruń, kwiecień 2010r. Informacji: Uzyskanych od Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, dotyczących wyników absolwentów szkół zawodowych województwa kujawsko- pomorskiego

14

15 Formy wsparcia wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne - tablice interaktywne, - oprogramowanie typu CAD, - programy multimedialne do nauki przedmiotów zawodowych, - stanowisko komputerowe do obsługi platformy edukacyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Formy wsparcia dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy: - modyfikacja programów nauczania przedmiotów zawodowych, - przygotowanie 2 szkół do uruchomienia nowego kierunku lub specjalności kształcenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Formy wsparcia wojewódzkie forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego: - uruchomienie wojewódzkiej bazy pracodawców współpracujących ze szkołami, - tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz szkolnictwa zawodowego, - wdrażanie modelu współpracy między szkołami a pracodawcami Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Rezultaty : podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, wzrost umiejętności językowych, wzrost umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki, wzrost zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przyrost praktycznych umiejętności zawodowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Wpływ podejmowanych działań na ucznia, szkołę i pracodawcę

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIAUCZEŃ specjalistyczne zajęcia zawodowe ; wyjazdy studyjne; kursy języka obcego zawodowego; praktyki zawodowe u pracodawców; nowe umiejętności przydatne na rynku pracy; większe możliwości zatrudnienia;

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIASZKOŁA nowoczesne materiały dydaktyczne; platforma edukacyjna; zmodyfikowane programy nauczania, oferta edukacyjna dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy; nowoczesna, innowacyjna szkoła atrakcyjna dla ucznia z ofertą edukacyjną dostosowaną do regionalnego rynku pracy;

22 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIAŁANIAPRACODAWCY wojewódzka baza pracodawców; systemowe rozwiązania dla realizacji praktyk zawodowych; tworzenie kadr w zakładach pracy do coachingu i mentoringu. wpływ na przygotowanie kadry pracowniczej. pozyskanie nowych pracowników wyposażonych w kwalifikacje dostosowane do aktualnych potrzeb w gospodarce.

23 Projekt systemowy umożliwia: Wypracowanie jednolitych dla całego województwa modelowych rozwiązań prowadzących do polepszenia jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych; integrację działań podmiotów zaangażowanych w proces edukacji zawodowej na terenie województwa, ze szczególnym położeniem nacisku na zacieśnienie współpracy między szkołami a pracodawcami; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Dziękuję za uwagę Lena Tkaczyk Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku tel. 54 231 33 42 e-mail: kpcen@cen.info.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google