Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Gospodarki odpadami - sukcesy i trudności w realizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Gospodarki odpadami - sukcesy i trudności w realizacji"— Zapis prezentacji:

1 Program Gospodarki odpadami - sukcesy i trudności w realizacji
Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu

2 Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. Co to są śmieci? Każdy wie. Gdzie je znaleźć? Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Co należy zrobić ze śmieciami? To proste, wystarczy je wyrzucić do kosza na śmieci. A co trzeba zrobić, żeby śmieci nie wytwarzać? Czy to jest w ogóle możliwe? W zasadzie każda nasza czynność kończy się wytworzeniem śmieci. Gdy gotujemy – pozostają odpadki spożywcze, po zakupach wyrzucamy mnóstwo folii, plastikowych pojemników itd., gdy robimy porządki – wyrzucamy niepotrzebne nam rzeczy, po przeczytaniu gazet – pozostaje makulatura. Przykładów można mnożyć w nieskończoność. Ilość śmieci zależy od wielu czynników m.in. od liczby ludności, standardu jej życia, od rodzaju i charakteru zabudowy, a także od świadomości ekologicznej społeczeństwa. Powstaje więc pytanie – jak radzić sobie ze śmieciami? Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

3 Już człowiek pierwotny wytwarzał odpady.
Struktura jego odpadów nie różniła się składem od materii wykorzystywanej w procesach przyrodniczych. To co wyrzucał było bez trudu asymilowane ponownie. Życie człowieka pierwotnego wpisywało się w rytm, który dyktowała Natura. Zwierzęta, owady, grzyby i bakterie rozkładały je na czynniki proste wzbogacając tym samym składniki gleby i przywracając je do ponownego obiegu. Produkty rozkładu odpadów przetwarzanych za pomocą słońca, wody i wiatru, zawierające łatwo przyswajalny azot, fosfor, potas oraz inne materiały budulcowe, były wykorzystywane przez rośliny Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

4 W miarę doskonalenia metod gospodarowania człowiek obok dobrze przyswajalnych odpadków organicznych, wytwarzał coraz więcej odpadów trudno rozkładalnych, niezbyt łatwo przyswajalnych przez przyrodę. Produkty użytkowe jak cegły i naczynia wytwarzane z gliny, szkło z piasku, czy narzędzia metalowe, choć wyrzucone nie zdobiły otoczenia, nie obciążały jednak środowiska ze względu na swą nietoksyczność i znikomą ilość. Odnajdywane w wykopaliskach do dziś stanowią cenną informację o rozwoju ludzkości. Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

5 Epoka industrialna, a właściwie rozwój przemysłu (głównie chemicznego) przypadający na ostatnie stulecie zmieniła sytuację. Rosnąca liczebność naszej populacji (w połowie XX wieku - 2,5 miliarda, teraz – 6 miliardów), a także stale wzrastająca konsumpcja podsycana przez przemysł reklamowy spowodowała, że odpady stały się wielkim światowym problemem stanowiącym zagrożenie dla całego środowiska ziemskiego. Zagrożeniem dla gleby, wód, powietrza i w konsekwencji naszego zdrowia. Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

6 Odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie

7 Podział odpadów w szpitalu
Komunalne Medyczne Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

8 Plan Szpitala Wojewódzkiego w opolu
Odpady medyczne Odpady komunalne Magazyn odpadów selekcjonowalnych Magazyn odpadów niebezpiecznych Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

9 Blokowy schemat technologiczny wytwarzania odpadów medycznych w szpitalu wojewódzkim w opolu
Pacjent Izba Przyjęć 1,2,3 Poradnie Diagnostyka - laboratoryjna Radiologiczna 1, 2, 3 Oddziały Zabiegowe 1,2,3 Oddziały Zabiegowe 1,2,3 OAiIT 1,2,3 Blok operacyjny 1,2,3 Zachowawcze 1,2,3 Oddziały zachowawcze 1,2,3 Legenda. 1 odpady med. niebezpieczne 2. odpady med. inne niż niebezp. 3 odpady komunalne Hematologia 1,2,3 Diagnostyka zabiegowa 1,2,3 Zakład Medycyny Nuklearnej 1.2.3 Pulmonologia 1,2,3 Stacja Dializ 1,2,3 Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

10 Podział odpadów medczynech
180102 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 180103 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem i Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

11 Podział odpadów medycznych
Materiały zanieczyszczone krwią, wydzielinami ropnymi oraz płynami ustrojowymi pacjentów np. opatrunki, worki po krwi, jednorazowe prześcieradła, lignina, gaziki, strzykawki, rękawice Zamknięte pojemniki na materiał ostry zakaźny Odpady i materiały pochodzące od pacjentów zakażonych drobnoustrojem alarmowych Igły, motylki, kaniule dożylne, dotętnicze Szkło laboratoryjne nie poddane dezynfekcji Skalpele Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

12 Odpady medyczne – ilość w poszczególnych latach
Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

13 Odpady medyczne – wskaźnik na pacjenta hospitalizowanego
Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

14 180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE ODPADY MEDYCZNE POZOSTAŁE Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Inne odpady niż wymienione w   Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

15 Odpady medyczne- pozostałe, specjalne
ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE Odpady medyczne- pozostałe, specjalne ODPADY MEDYCZNE POZOSTAŁE Ilość w poszczególnych latach Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

16 Odpady medyczne- łącznie żółte, czerwone, niebieskie
Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

17 Generowanie odpadów promieniotwórczych podczas medycznego stosowania źródeł promieniotwórczych
Odpady powstające podczas używania substancji promieniotwórczych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej to: opakowania, w których są dostarczane substancje promieniotwórcze Pacjenci poddani działaniu radiofarmaceutyków wszystkie przedmioty mogące ulec skażeniu podczas procesu technologicznego związanego z pracą aplikatory służące do ich podawania

18 Odpady generowane przez pacjentów powstają głównie przez wydalanie fizjologiczne z organizmu podanych im substancji promieniotwórczych. Wszystkie odpady promieniotwórcze wytworzone w ZMN w Opolu zaliczane są do kategorii niskoaktywnych

19

20

21 W magazynie odpadów przechowywane są stałe i ciekłe odpady promieniotwórcze do czasu wygaśnięcia aktywności T1/2 – okres połowicznego rozpadu źródła czas, po upływie którego rozpadnie się połowa atomów lub aktywność zmaleje o połowę

22 Budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej wyposażony został w układ kanalizacyjny zakończony dwoma odstojnikami ściekowymi o objętości 8m3.

23 99mTc 140,5 keV 131I 364,5 keV 637,0 keV 284,3keV 80,2keV 722,9 keV

24 komunalnych Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu
Komunalne Zmieszane Papier i tektura Plastik Szkło Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

25 Udział poszczególnych odpadów segregowalnych w odpadach komunalnych
Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

26 Udział poszczególnych odpadów segregowalnych w latach
Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

27 odpady segregowalne w latach
Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

28 Co osiągamy dziękiPGO??? Spełnienie wymogów aktów prawnych
Poprawa bezpieczeństwa pracowników Szpital przyjazny środowisku, myślenie proekologiczne Ciągły monitoring pozwala na wychwycenie odchyleń i szybką reakcję Wiemy co wytwarzamy Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

29 Wymagania PGO Ciągły proces nadzorowania- przypominania, zachęcania- audyty ( również KDKiZ) Zmiany w aktach – konieczność szybkiego dostosowania Zmiany odbiorców- odbiór odpadów do recyklingu, medycznych Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

30 Wytwarzanie odpadów jest wyłącznie konsekwencją działalności człowieka.
Przyroda bowiem nie zna pojęcia odpadu. Obieg materii w przyrodzie ma charakter zamknięty i jest wprzęgnięty w zamknięty obieg energii. Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

31 Rosnący poziom cywilizacji ma znaczący wpływ na ilość odpadów.
Zagospodarowanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem cywilizacji. Rosnący poziom cywilizacji ma znaczący wpływ na ilość odpadów. Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

32 Czy wiesz, że: ponad 80% plastików użyta jest tylko raz zanim trafi na składowisko śmieci ok. 90% wszystkich produktów staje się odpadami w przeciągu 6 miesięcy od zakupu wyrzucone w ciągu roku butelki plastykowe ustawione jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km, tj. odległość Ziemie – Księżyc razy 73 obecnie na świecie produkuje się i zużywa 20 razy więcej plastiku niż 50 lat temu * wyprodukowanie 1 tony papieru z makulatury chroni 17 drzew przed wycięciem Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu Opole, r.

33 Dziękuję za uwagę Przyjazny i bezpieczny szpital-jakość w działaniu
Opole, r.


Pobierz ppt "Program Gospodarki odpadami - sukcesy i trudności w realizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google