Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI

2 Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

3 Już człowiek pierwotny wytwarzał odpady. Struktura jego odpadów nie różniła się składem od materii wykorzystywanej w procesach przyrodniczych. To co wyrzucał było bez trudu asymilowane ponownie. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

4 W miarę doskonalenia metod gospodarowania człowiek obok dobrze przyswajalnych odpadków organicznych, wytwarzał coraz więcej odpadów trudno rozkładalnych, niezbyt łatwo przyswajalnych przez przyrodę. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

5 Epoka industrialna, a właściwie rozwój przemysłu (głównie chemicznego) przypadający na ostatnie stulecie zmieniła sytuację. Rosnąca liczebność naszej populacji (w połowie XX wieku - 2,5 miliarda, teraz – 6 miliardów), a także stale wzrastająca konsumpcja podsycana przez przemysł reklamowy spowodowała, że odpady stały się wielkim światowym problemem stanowiącym zagrożenie dla całego środowiska ziemskiego. Zagrożeniem dla gleby, wód, powietrza i w konsekwencji naszego zdrowia. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

6 Odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie

7 P ODZIAŁ ODPADÓW W SZPITALU P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

8 P LAN S ZPITALA W OJEWÓDZKIEGO W OPOLU Odpady komunalne Odpady medyczne Magazyn odpadów selekcjonowalnych Magazyn odpadów niebezpiecznych P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

9 B LOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W OPOLU Pacjent Izba Przyjęć 1,2,3 Oddziały Diagnostyka - laboratoryjna -Radiologiczna 1, 2, 3 Poradnie Zabiegowe 1,2,3 Zachowawcze 1,2,3 Zakład Medycyny Nuklearnej OAiIT 1,2,3 Blok operacyjny 1,2,3 Diagnostyka zabiegowa 1,2,3 Stacja Dializ 1,2,3 Oddziały Zabiegowe 1,2,3 Oddziały zachowawcze 1,2,3 Hematologia 1,2,3 Pulmonologia 1,2,3 Legenda. 1 odpady med. niebezpieczne 2. odpady med. inne niż niebezp. 3 odpady komunalne P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

10 P ODZIAŁ ODPADÓW MEDCZYNECH Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem i P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

11 P ODZIAŁ ODPADÓW MEDYCZNYCH Materiały zanieczyszczone krwią, wydzielinami ropnymi oraz płynami ustrojowymi pacjentów np. opatrunki, worki po krwi, jednorazowe prześcieradła, lignina, gaziki, strzykawki, rękawice Zamknięte pojemniki na materiał ostry zakaźny Odpady i materiały pochodzące od pacjentów zakażonych drobnoustrojem alarmowych Igły, motylki, kaniule dożylne, dotętnicze Szkło laboratoryjne nie poddane dezynfekcji Skalpele P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

12 O DPADY MEDYCZNE – ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

13 O DPADY MEDYCZNE – WSKAŹNIK NA PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

14 Inne odpady niż wymienione w Leki cytotoksyczne i cytostatyczne ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE ODPADY MEDYCZNE POZOSTAŁE P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

15 O DPADY MEDYCZNE - POZOSTAŁE, SPECJALNE Ilość w poszczególnych latach ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE ODPADY MEDYCZNE POZOSTAŁE P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

16 O DPADY MEDYCZNE - ŁĄCZNIE ŻÓŁTE, CZERWONE, NIEBIESKIE P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

17 Generowanie odpadów promieniotwórczych podczas medycznego stosowania źródeł promieniotwórczych Odpady powstające podczas używania substancji promieniotwórczych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej to: opakowania, w których są dostarczane substancje promieniotwórcze aplikatory służące do ich podawania wszystkie przedmioty mogące ulec skażeniu podczas procesu technologicznego związanego z pracą Pacjenci poddani działaniu radiofarmaceutyków

18 Odpady generowane przez pacjentów powstają głównie przez wydalanie fizjologiczne z organizmu podanych im substancji promieniotwórczych. Wszystkie odpady promieniotwórcze wytworzone w ZMN w Opolu zaliczane są do kategorii niskoaktywnych

19

20

21 W magazynie odpadów przechowywane są stałe i ciekłe odpady promieniotwórcze do czasu wygaśnięcia aktywności T 1/2 – okres połowicznego rozpadu źródła czas, po upływie którego rozpadnie się połowa atomów lub aktywność zmaleje o połowę

22 Budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej wyposażony został w układ kanalizacyjny zakończony dwoma odstojnikami ściekowymi o objętości 8m 3.

23 99m Tc 140,5 keV 131 I 364,5 keV 131 I 637,0 keV 131 I 284,3keV 131 I 80,2keV 131 I 722,9 keV 99m Tc 140,5 keV 131 I 364,5 keV 131 I 284,3keV

24 KOMUNALNYCH K OMUNALNE Zmieszane Papier i tektura Plastik Szkło P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

25 U DZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW SEGREGOWALNYCH W ODPADACH KOMUNALNYCH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

26 U DZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW SEGREGOWALNYCH W LATACH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

27 ODPADY SEGREGOWALNE W LATACH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

28 C O OSIĄGAMY DZIĘKI PGO??? Spełnienie wymogów aktów prawnych Poprawa bezpieczeństwa pracowników Szpital przyjazny środowisku, myślenie proekologiczne Ciągły monitoring pozwala na wychwycenie odchyleń i szybką reakcję Wiemy co wytwarzamy P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

29 W YMAGANIA PGO Ciągły proces nadzorowania- przypominania, zachęcania- audyty ( również KDKiZ) Zmiany w aktach – konieczność szybkiego dostosowania Zmiany odbiorców- odbiór odpadów do recyklingu, medycznych P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

30 Wytwarzanie odpadów jest wyłącznie konsekwencją działalności człowieka. Przyroda bowiem nie zna pojęcia odpadu. Obieg materii w przyrodzie ma charakter zamknięty i jest wprzęgnięty w zamknięty obieg energii. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

31 Zagospodarowanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem cywilizacji. Rosnący poziom cywilizacji ma znaczący wpływ na ilość odpadów. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R.

32 P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, R. Czy wiesz, że: ponad 80% plastików użyta jest tylko raz zanim trafi na składowisko śmieci ok. 90% wszystkich produktów staje się odpadami w przeciągu 6 miesięcy od zakupu wyrzucone w ciągu roku butelki plastykowe ustawione jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km, tj. odległość Ziemie – Księżyc razy 73 obecnie na świecie produkuje się i zużywa 20 razy więcej plastiku niż 50 lat temu * wyprodukowanie 1 tony papieru z makulatury chroni 17 drzew przed wycięciem

33 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ O POLE, R. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU


Pobierz ppt "Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google