Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI."— Zapis prezentacji:

1 Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI

2 Odpady powstawały zawsze, jak długo istnieje świat, lecz dawniej nie były obciążeniem dla środowiska. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

3 Już człowiek pierwotny wytwarzał odpady. Struktura jego odpadów nie różniła się składem od materii wykorzystywanej w procesach przyrodniczych. To co wyrzucał było bez trudu asymilowane ponownie. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

4 W miarę doskonalenia metod gospodarowania człowiek obok dobrze przyswajalnych odpadków organicznych, wytwarzał coraz więcej odpadów trudno rozkładalnych, niezbyt łatwo przyswajalnych przez przyrodę. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

5 Epoka industrialna, a właściwie rozwój przemysłu (głównie chemicznego) przypadający na ostatnie stulecie zmieniła sytuację. Rosnąca liczebność naszej populacji (w połowie XX wieku - 2,5 miliarda, teraz – 6 miliardów), a także stale wzrastająca konsumpcja podsycana przez przemysł reklamowy spowodowała, że odpady stały się wielkim światowym problemem stanowiącym zagrożenie dla całego środowiska ziemskiego. Zagrożeniem dla gleby, wód, powietrza i w konsekwencji naszego zdrowia. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

6 Odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, również te nie będące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie

7 P ODZIAŁ ODPADÓW W SZPITALU P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

8 P LAN S ZPITALA W OJEWÓDZKIEGO W OPOLU Odpady komunalne Odpady medyczne Magazyn odpadów selekcjonowalnych Magazyn odpadów niebezpiecznych P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

9 B LOKOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYTWARZANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W OPOLU Pacjent Izba Przyjęć 1,2,3 Oddziały Diagnostyka - laboratoryjna -Radiologiczna 1, 2, 3 Poradnie Zabiegowe 1,2,3 Zachowawcze 1,2,3 Zakład Medycyny Nuklearnej 1.2.3 OAiIT 1,2,3 Blok operacyjny 1,2,3 Diagnostyka zabiegowa 1,2,3 Stacja Dializ 1,2,3 Oddziały Zabiegowe 1,2,3 Oddziały zachowawcze 1,2,3 Hematologia 1,2,3 Pulmonologia 1,2,3 Legenda. 1 odpady med. niebezpieczne 2. odpady med. inne niż niebezp. 3 odpady komunalne P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

10 P ODZIAŁ ODPADÓW MEDCZYNECH Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03 180102 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 8 180103 P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

11 P ODZIAŁ ODPADÓW MEDYCZNYCH Materiały zanieczyszczone krwią, wydzielinami ropnymi oraz płynami ustrojowymi pacjentów np. opatrunki, worki po krwi, jednorazowe prześcieradła, lignina, gaziki, strzykawki, rękawice Zamknięte pojemniki na materiał ostry zakaźny Odpady i materiały pochodzące od pacjentów zakażonych drobnoustrojem alarmowych Igły, motylki, kaniule dożylne, dotętnicze Szkło laboratoryjne nie poddane dezynfekcji Skalpele P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

12 O DPADY MEDYCZNE – ILOŚĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

13 O DPADY MEDYCZNE – WSKAŹNIK NA PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

14 180104 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 180108 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE ODPADY MEDYCZNE POZOSTAŁE P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

15 O DPADY MEDYCZNE - POZOSTAŁE, SPECJALNE Ilość w poszczególnych latach ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE ODPADY MEDYCZNE POZOSTAŁE P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

16 O DPADY MEDYCZNE - ŁĄCZNIE ŻÓŁTE, CZERWONE, NIEBIESKIE P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

17 Generowanie odpadów promieniotwórczych podczas medycznego stosowania źródeł promieniotwórczych Odpady powstające podczas używania substancji promieniotwórczych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej to: opakowania, w których są dostarczane substancje promieniotwórcze aplikatory służące do ich podawania wszystkie przedmioty mogące ulec skażeniu podczas procesu technologicznego związanego z pracą Pacjenci poddani działaniu radiofarmaceutyków

18 Odpady generowane przez pacjentów powstają głównie przez wydalanie fizjologiczne z organizmu podanych im substancji promieniotwórczych. Wszystkie odpady promieniotwórcze wytworzone w ZMN w Opolu zaliczane są do kategorii niskoaktywnych

19

20

21 W magazynie odpadów przechowywane są stałe i ciekłe odpady promieniotwórcze do czasu wygaśnięcia aktywności T 1/2 – okres połowicznego rozpadu źródła czas, po upływie którego rozpadnie się połowa atomów lub aktywność zmaleje o połowę

22 Budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej wyposażony został w układ kanalizacyjny zakończony dwoma odstojnikami ściekowymi o objętości 8m 3.

23 99m Tc 140,5 keV 131 I 364,5 keV 131 I 637,0 keV 131 I 284,3keV 131 I 80,2keV 131 I 722,9 keV 99m Tc 140,5 keV 131 I 364,5 keV 131 I 284,3keV

24 KOMUNALNYCH K OMUNALNE Zmieszane Papier i tektura Plastik Szkło P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

25 U DZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW SEGREGOWALNYCH W ODPADACH KOMUNALNYCH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

26 U DZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW SEGREGOWALNYCH W LATACH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

27 ODPADY SEGREGOWALNE W LATACH P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

28 C O OSIĄGAMY DZIĘKI PGO??? Spełnienie wymogów aktów prawnych Poprawa bezpieczeństwa pracowników Szpital przyjazny środowisku, myślenie proekologiczne Ciągły monitoring pozwala na wychwycenie odchyleń i szybką reakcję Wiemy co wytwarzamy P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

29 W YMAGANIA PGO Ciągły proces nadzorowania- przypominania, zachęcania- audyty ( również KDKiZ) Zmiany w aktach – konieczność szybkiego dostosowania Zmiany odbiorców- odbiór odpadów do recyklingu, medycznych P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

30 Wytwarzanie odpadów jest wyłącznie konsekwencją działalności człowieka. Przyroda bowiem nie zna pojęcia odpadu. Obieg materii w przyrodzie ma charakter zamknięty i jest wprzęgnięty w zamknięty obieg energii. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

31 Zagospodarowanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem cywilizacji. Rosnący poziom cywilizacji ma znaczący wpływ na ilość odpadów. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R.

32 P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU O POLE, 08.06.2010 R. Czy wiesz, że: ponad 80% plastików użyta jest tylko raz zanim trafi na składowisko śmieci ok. 90% wszystkich produktów staje się odpadami w przeciągu 6 miesięcy od zakupu wyrzucone w ciągu roku butelki plastykowe ustawione jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km, tj. odległość Ziemie – Księżyc razy 73 obecnie na świecie produkuje się i zużywa 20 razy więcej plastiku niż 50 lat temu * wyprodukowanie 1 tony papieru z makulatury chroni 17 drzew przed wycięciem

33 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ O POLE, 08.06.2010 R. P RZYJAZNY I BEZPIECZNY SZPITAL - JAKOŚĆ W DZIAŁANIU


Pobierz ppt "Aleksandra Tkaczuk, Agnieszka Kluza, Grzegorz Borychowski Szpital Wojewódzki w Opolu P ROGRAM G OSPODARKI ODPADAMI - SUKCESY I TRUDNOŚCI W REALIZACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google