Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeźba współczesna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeźba współczesna."— Zapis prezentacji:

1 Rzeźba współczesna

2 Kubizm ok – 1915 r. rozbicie bryły rzeźbiarskiej na elementy pozwalające oglądać obiekt z kilku perspektyw jednocześnie przestrzenne collage montowane z pospolitych, „nieartystycznych” materiałów zestawianie form wklęsłych z wypukłymi tworzenie rodzaju reliefu, będącego powiązaniem rzeźby z malarstwem

3 Kubizm Pablo Picasso, Głowy

4 Kubizm Julio Gonzalez, Kaktus

5 Kubizm David Smith, Cubi VI, 1963, Israel Museum, Jerozolima

6 Kubizm David Smith, Pamiątka rodzinna, 1945, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden

7 Kubizm Joel Shapiro, Untitled, 1990, Museum of Fine Arts, Houston

8 Futuryzm ok. 1909 – 1918 r. fascynacja ruchem olbrzymi dynamizm
sprzeciw wobec wierności naturze i tradycji historycznej agresywny atak na dziedzictwo kulturowe (porównywanie przeszłości i tradycji do dwóch spluwaczek) futuryzm to gwałtowność, agresywność, kult przemocy, wojny futuryzm cechował aktywizm i rozpęd działania

9 Futuryzm Umberto Boccioni, Jedyna forma ciągłości w przestrzeni, 1913, Museum of Modern Art

10 Futuryzm Umberto Boccioni, Rozwinięcie butelki w przestrzeni, 1913, Metropolitan Museum of Art

11 Futuryzm Marcel Duchamp, Koło rowerowe, 1913

12 Futuryzm Hans Arp, Ewokacja formy: Człowiek, Światło, Widmo, 1950

13 Futuryzm Max Ernst, The King Playing with the Queen

14 Ekspresjonizm ok – 1930 r. inspiracja sztuką ludową i egzotyczną (Afryka, Oceania, sztuka prekolumbijska) upodobanie do spontaniczności i emocji duża rola instynktu oraz poszukiwanie wzorów w sztuce dziecięcej, ludowej i ludów prymitywnych sięganie do wątków związanych z naturą i pierwotnymi instynktami bunt przeciwko industrializacji i bezduszności cywilizacji

15 Ekspresjonizm Henri Matisse, Plecy III, 1916–1917

16 Ekspresjonizm Henri Matisse, The Serpentine, 1909

17 Ekspresjonizm Ernst Barlach, Śpiewający mężczyzna, 1928

18 Ekspresjonizm Ernst Barlach, Pomnik dla Magdeburga 1928-1929 Magdeburg Cathedral

19 Dadaizm ok – 1923 r. wyniesienie do rangi dzieła przedmiotu pospolitego antyestetyzm tworzenie rzeźb na zasadzie kolażu i montażu pierwsze realizacje kompozycji przestrzennych z różnych przedmiotów (asamblaże) nadanie rangi dzieła przedmiotowi produkowanemu seryjnie, powtarzalnemu i wymienialnemu a – co najważniejsze – nie wymagającemu ani talentu ani warsztatu.

20 Dadaizm Marcel Duchamp, Fontanna, 1917

21 Dadaizm Marcel Duchamp, Suszarka, 1916

22 Dadaizm Man Ray, Podarunek 1921

23 Dadaizm Raoul Hausmann, Mechanical Head 1920

24 Surrealizm ok – 1935 r. zerwanie z wszelką tradycją, całkowita wolność twórcza oraz prymat podświadomości surrealizm uznawał istnienie reguł, jednak uważał, że nie określa ich rozum, lecz tkwiące głęboko w ludzkiej podświadomości popędy delikatne, płynne formy jako efekt działania intuicji i przypadku barwne reliefy

25 Surrealizm Joan Miro, Dona i Ocell, 1982, Barcelona

26 Surrealizm Joan Miro, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid

27 Surrealizm Salvador Dali, Nobility of Time 1977

28 Surrealizm Salvador Dali, Słoń przestrzenny i triumfalny

29 Surrealizm Hans Arp, Gwiazda, 1956

30 Konstruktywizm lata 20 i 30 XX wieku
tworzenie z najprostszych elementów (kwadrat, koło, trójkąt, linia prosta) dzieł oddziaływujących na widza poprzez napięcia wynikające z relacji między tymi elementami konstruowanie obiektów tak, aby przypominały maszyny akcentowanie funkcjonalizmu projektów

31 Konstruktywizm Naum Gabo, Głowa konstruktywistyczna nr 2, 1916, Nasher Sculpture Center, Dallas

32 Konstruktywizm Naum Gabo, Konstrukcja nr 1

33 Konstruktywizm Naum Gabo, Konstrukcja linearna

34 Konstruktywizm Katarzyna Kobro, Kompozycja wisząca, 1921, Muzeum Sztuki w Łodzi

35 Konstruktywizm Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna, 1929, Muzeum Sztuki w Łodzi

36 Socrealizm lata 30 – 60 XX wieku
nawiązywanie do wielkiej tradycji klasycznej, kultywowanie wartości i postaw "państwowotwórczych" i monumentalizacja formy powrót do figuratywizmu rzeźba architektoniczna i pomnikowa, popiersia działaczy komunistycznych socrealizm nie był realizmem, ponieważ nie przedstawiał jakiejkolwiek istniejącej rzeczywistości, ale w quasi-realistycznej konwencji ilustrował utopijną wizję społeczeństwa, które dopiero miało powstać, między innymi w wyniku edukacyjnego oddziaływania nowej sztuki.

37 Socrealizm Viera Muchina, Robotnik i Kołchoźnica

38 Socrealizm Viera Muchina, Obfitość plonów

39 Socrealizm Viera Muchina, Dekoracja mostu, Zaliasis, Litwa

40 Socrealizm Viera Muchina, Fryz w Longhua Park, Szanghaj

41 Socrealizm Viera Muchina, Alegoria "Plon", Moskwa

42 Socrealizm Eberhanrd Encke, Rzeźby uliczne na Olimpiadzie w Berlinie, 1935

43 Abstrakcjonizm od ok r. odejście od przedstawiania realnych kształtów język rzeźby przemawia bezpośrednio do zmysłów odbiorcy tendencja do abstrakcji organicznej – operowanie obłymi, miękkimi formami, najczęściej z kamienia lub drewna dążenie do abstrakcji geometrycznej – silny dynamizm i ekspresja, śmiałe otwarte kompozycje, wykorzystujące plastyczne możliwości wszelkich typów materiałów – od stali po tworzywa sztuczne

44 Abstrakcjonizm Jean Dubuffet, Jardin d'émail, Ogród muzeum Kröller Müller, Holandia

45    Abstrakcjonizm Jean Dubuffet, Manoir d'essoir, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebækk , Dania

46 Abstrakcjonizm Henry Moore, Leżąca figura 1951, Fitzwilliam Museum, Cambridge

47 Abstrakcjonizm Henry Moore, Rzeźba Muzeum Żydowskie w Izraelu

48 Abstrakcjonizm Barbara Hepworth, Tevalgan, 1956, Ogród muzeum Kröller Müller, Holandia

49 Abstrakcjonizm Barbara Hepworth, Oval form, Ogród muzeum Kröller Müller, Holandia

50 Syntetyzm od ok r. realne kształty, ale o silnie uproszczonej formie schematyzacja przedstawień odwołujących się do natury stopniowe odrzucanie realizmu czytelność obiektu na rzecz zmierzania w kierunku czystej formy nieskazitelna forma, osiągana dzięki zastosowaniu szlachetnych materiałów takich jak: kamień, marmur czy brąz rzeźby starannie wygładzone – efekt błyszczącej, niemal lustrzanej powierzchni

51 Syntetyzm Constantin Brancusi, Pocałunek, 1907

52 Syntetyzm Constantine Brancusi, Śpiąca Muza, 1909-1912

53 Syntetyzm Constantine Brancusi, Rzeźba dla niewidomych, 1916

54 Syntetyzm Constantin Brancusi, Ptak w przestrzeni, 1927

55 Syntetyzm Henry Moore, Odpoczywająca, 1929, Leeds Museums and Galleries

56 Syntetyzm Henry Moore, Rodzina, 1950, Barclay School, Stevenage, Hertfordshire, England

57 Ekspresjonizm ok – 1960 r. sztuka wolności, akcentująca pierwotność oraz irracjonalność gestu twórczego rzeźby uwolnione od tematu , funkcji ideologicznej oraz figuratyzmu rzeźby silnie oddziałujące formą i eksponujące rytm brył dramatyzm, deformacja i eksponowanie emocji zostały spotęgowane za pomocą dynamicznych i otwartych układów kompozycyjnych

58 Ekspresjonizm Pablo Serrano, Bull, 1973

59 Ekspresjonizm Leonard Baskin, Holocaust Memorial, Michigan, USA

60 Ekspresjonizm Alberto Giacometti, Kobieta w Wenecji, 1956, Metropolitan Museum of Art

61 Ekspresjonizm Alberto Giacometti, Kot, 1954, Metropolitan Museum of Art

62 Ekspresjonizm Alberto Giacometti, Pies, 1951,Metropolitan Museum of Art

63 Pop- Art ok – 1970 r. nurt akcentujący samoświadomość twórców, których status uległ osłabieniu w wyniku upowszechnienia seryjnie produkowanych przedmiotów kultury masowej krytyka konsumpcjonizmu, ironizowanie z gadżetów ogólnie dostępnych realizowanie prac do złudzenia przypominających komercyjne dobra powiększone do gigantycznych rozmiarów

64 Pop- Art Roy Lichtenstein, Modern Head, Smithsonian American Art Museum

65 Pop- Art Andy Warhol, Brillo boxes, 1964

66 Pop- Art Claes Oldenburg, Lotka, Nelson Museum

67 Pop- Art Claes Oldenburg, Ogryzek, Israel Museum, Jerusalem

68 Sztuka kinetyczna od ok. 1960 r.
konstrukcje poruszane za pomocą siły wiatru lub wody, wbudowanego silnika lub dzięki ingerencji widza realne i optyczne zmiany w dziele, osiągane za pomocą światła i ruchu ruchome, wibrujące w przestrzeni obiekty i struktury dzieła nieruchome, ale wywołujące wrażenie ruchu

69 Sztuka kinetyczna Alekxander Calder, Le Halebardier, 1971, Sprengel Museum (of modern art), Hannover, Germany

70 Sztuka kinetyczna Alekxander Calder, Red Mobile, 1956, Montreal Museum of Fine Arts

71 Sztuka kinetyczna Jean Tinguely, Fontanna, Tinguely Museum w Bazylei, Szwajcaria

72 Sztuka kinetyczna Jean Tinguely, Heureka, Zurych, Szwajcaria

73 Sztuka kinetyczna Jesús Rafael Soto, Kula, Caracas, Wenezuela

74 Sztuka kinetyczna Jesús Rafael Soto, Yellow Tubes, Caracas, Wenezuela

75 Minimalizm od ok r. oszczędny i ascetyczny abstrakcjonizm polegający na sprowadzeniu form do minimum rzeźby z powtarzalnych figur i brył – kwadratów, sześcianów, prostopadłościanów używanie materiałów niewymagających dalszej obróbki brak śladów indywidualności twórcy – wykonywanie dzieła metodami przemysłowymi

76 Minimalizm Walter De Maria, Benesse House in Naoshima, Japan

77 Minimalizm Sol LeWitt, Wieża, 1984, Figge Art Museum , Davenport, Iowa , USA

78 Minimalizm Richard Serra, Materia Czasu Muzeum Guggenheima w Bilbao

79 Minimalizm Donald Judd, Untitled, 1991, Muzeum Izraela w Jerozolimie

80 Realizm (Nowa figuracja) ok. 1960 r.
powrót do przedstawiania rzeczywistych form dzieła przedstawiające obiektywnie lub subiektywnie rozumianą rzeczywistość posługiwanie się odpadkami i złomem do tworzenia konstrukcji przestrzennych prezentujących różne postawy wobec rzeczywistości

81 Realizm Christian Boltanski, Szepty 2008, Folkestone Triennale, Wielka Brytania

82 Realizm Louise Bourgeois, Matka, Guggenheim Museumw Bilbao

83 Realizm Joseph Beuys, Piano, 1966, Centrum Georges Pompidou, Paryż

84 Hiperrealizm ok – 1980 r. to kierunek figuratywny, obejmujący obiekty trójwymiarowe i wieloelementowe aranżacje typowe dla tego kierunku są przedstawienia postaci ludzkich otoczonych przedmiotami codziennego użytku (gipsowe odlewy lub specjalne masy plastyczne) zainteresowanie problemami społecznymi i egzystencją człowieka we współczesnej kulturze

85 Hiperrealizm Duane Hanson, Turyści II, 1988, Smithsonian American Art Museum

86 Hiperrealizm Duane Hanson, Młoda klientka, 1973, Smithsonian American Art Museum

87 Hiperrealizm Duane Hanson, Kobieta jedząca, 1971, Smithsonian American Art Museum

88 Hiperrealizm George Segal, Ulica, 1992

89 Hiperrealizm George Segal, Restauracja

90 Postmodernizm od ok. 1980 r. rezygnacja z poszukiwań nowych wartości
w sposób ironiczny czerpanie wartości ze stylów historycznych i łączenie ich ze sobą akceptacja realiów komercyjnych rynków sztuki oraz masowej komunikacji, ale zachowanie dystansu do świata i do siebie poszukiwanie inspiracji w odległych kulturach i tradycji kicz zastępuje tradycyjny kanon piękna

91 Postmodernizm Jeff Koons, Szczenię, Bilbao, Hiszpania

92 Postmodernizm Jeff Koons, Tulipany, Bilbao, Hiszpania

93 Postmodernizm Rzeźba Igora Mitoraja w Hadze, Holandia

94 Postmodernizm Igor Mitoraj, Torso di Ikaro 2002

95 Postmodernizm Anish Kapoor, Włączanie świata do góry nogami, 2010, Israel Museum ,

96 Postmodernizm Anish Kapoor, Bez tytułu 1997, Skulpturen Park, Köln

97 YBA (Young British Artists) ok. ok. 1990 r.
taktyka szoku oryginalne, często ironiczne, gorzkie lub prześmiewcze postawy wobec rzeczywistości

98 YBA Damien Hirst, Fizyczna niemożliwość śmierci w umyśle istoty żyjącej, 1991

99 YBA Damien Hirst, Dziewica matka, 2006, Lever House , New York City

100 YBA Tracey Emin, Moje łóżko, 1999

101 Rzeźba recyklingowa (ekologiczna)
używanie przedmiotów powszechnie uważanych za odpadki, zużytych i zniszczonych stosowanie naturalnych materiałów: drewna, trzciny oraz tworzyw sztucznych: korali, plastikowych nakrętek wykorzystywanie zabawek : samochodów, pistoletów, klocków, lalek nadanie materiałom drugiego życia, zmieniając ich zastosowania poprzez połączenie w nową, nieraz zaskakującą całość

102 Rzeźba recyklingowa Nathalie Miebach, Sztorm, 2009

103 Rzeźba recyklingowa Robert Bradford, Żołnierz i anioł

104 Rzeźba recyklingowa Robert Bradford, Pies,

105 Mariola Adela Karpowicz


Pobierz ppt "Rzeźba współczesna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google