Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielcy Niemcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielcy Niemcy."— Zapis prezentacji:

1 Wielcy Niemcy

2 Albert Einstein Urodzony w Ulm (Niemcy) w Twórca teorii względności Einsteina i jeden z twórców Teorii Kwantów i Fizyki Statystycznej. Był żydowskiego pochodzenia, studiował w szkole politechnicznej w Zurychu. W 1909 został prof. Uniwersytetu w Zurychu, w 1911 w Pradze, a potem w 1914 przeniósł się do Berlina. W 1921 uzyskał Nagrodę Nobla za odkrycie praw zjawiska fotoelektrycznego i prace w zakresie fizyki teoretycznej. Zmarł w 1955 roku.

3 Kariera naukowa W 1905r.ten nieznany w środowisku fizyków szwajcarski urzędnik patentowy opublikował kilka prac przełomowych dla fizyki. Jego publikacja "Zur Elektrodynamik bewegter Körper"("O elektrodynamice ciał w ruchu") wprowadza nową teorię, nazwaną później szczególną teorią względności, która dzięki nowemu spojrzeniu na czas i przestrzeń rozwiązywała obserwowaną niezależność prędkości światła od obserwatora, wprowadzała związek między masą a energią. Einstein wyjaśnił zaobserwowany w 1888 roku przez Philipa Lenarda efekt fotoelektryczny przyjmując, iż światło oddziałuje z materią w postaci porcji nazwanych później fotonami; napisał rozprawę doktorską pod tytułem O nowej metodzie wyznaczania rozmiarów molekuł (przedłożoną 20 sierpnia na Uniwersytecie w Zurychu) oraz wyjaśnił i opisał ruchy Browna. Mimo wielkiego znaczenia, jego prace nie zostały początkowo docenione.

4 Cytaty Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć. Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć. Nie potrafię wyobrazić sobie Boga, który nagradza i karze istoty przez siebie stworzone, lub Boga obdarzonego wolną wolą na podobieństwo nas samych. Nie mogę również ani też nie chcę sobie wyobrazić, że człowiek trwa dalej po fizycznej śmierci; nadzieje tą pozostawiam ludziom słabego ducha, którzy żywią ją ze strachu lub niedorzecznego egoizmu.

5 Zdjęcia

6 Johannes Gutenberg Właściwie nazywał się Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg . Urodził się w 1399 roku. Był złotnikiem lub mincerzem. Uznawany za wynalazcę drukowania za pomocą ruchomych czcionek, prasy drukowanej i aparatu do odlewania czcionek. Od 1428 do 1444 przebywał w Strasburgu, gdzie najprawdopodobniej zrealizował swoje wynalazki. Od 1448 w Moguncji z pomocą finansową J. Fusty zorganizował warsztat i wraz z uczniami przygotował skład oraz wydrukował największe swe dzieło, Biblię 42-wierszową w 165 egzemplarzach na papierze, i 35 kopii na pergaminie. W 1900 otwarto w Moguncji muzeum Gutenberga. Zmarł w 1468 roku.

7 Dokonania Jego prekursorskim dokonaniem było stworzenie w Europie pierwszego prawdziwie dużego wydawnictwa książkowego. Do tamtej pory drukowano tylko pojedyncze karty zawierające skomplikowane zdobienia, przeznaczone do dalszego wypełnienia pismem ręcznym, oraz niewielkie akcydensy. Inne ważne osiągnięcia Gutenberga to udany projekt modyfikacji dotychczasowego gotyckiego kroju pisma ręcznego, a przede wszystkim stworzenia podstawowych zasad składu tekstu, z których korzysta większość zawodowych typografów, jak i projektanci oprogramowania dla DTP.

8 Ciekawostki Postać Jana Gutenberga pojawia się epizodycznie w powieści Andrzeja Sapkowskiego Narrenturm (rozdział piętnasty). Sapkowski opisuje pobyt młodego Gutenberga w Świdnicy. Gutenberg jest także jedną z głównych postaci w książce Christopha Borna Piekło Gutenberga. Gutenberg jest drugoplanowym bohaterem w książce Matthew Skeltona Endymion Spring. W Polsce istnieją cztery pomniki Gutenberga: na Kamienicy pod Gutenbergiem Jana Petersilge przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, na jednej z częstochowskich kamienic, w Gdańsku-Wrzeszczu oraz na tzw. Domu Prasy w Toruniu. Powstaniu drukarni Gutenberga poświęcono jedną ze scen książki Clive'a Barker'a Historia pana B.

9 Zdjęcia

10 Maszyna do pisania i pisma Guthenberga

11 Martin Luther Urodzony w 1893r. Niemiecki teolog i reformator religijny, twórca Lutheranizmu. Po studiach na uniwersytecie w Erfurcie w 1505 wstąpił do zakonu Augustianów. W 1507 otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1508 profesor uniwersytetu w Wittenberdze. W 1512 został doktorem teologii. Początkiem jego działalności reformatorskiej było ogłoszenie przez niego w 1517 słynnych 95 tez krytykujących zainicjowaną przez Leona X akcję sprzedawania odpustów na rzecz budowy Bazyliki Św. Piotra. Tezy Lutra spotkały się najpierw z potępieniem ze strony stolicy Apostolskiej. A rok później z klątwą papieską i uchwałą sejmu wormackiego została podjęta decyzja o banicji M. Lutra Przebywał na zamku Fryderyka Mądrego w Wartburgu, gdzie pracował nad przekładem Nowego Testamentu. Ożenił się z zakonnicą Katarzyną von Bora. Zmarł 18 lutego 1546.

12 Wielki Spór Do pierwszego otwartego sporu z Kościołem katolickim dały Lutrowi powód odpusty, które w 1516 roku ustanowił Leon X. Dochód pochodzący z ich sprzedaży przeznaczony był w jednej połowie na budowę nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie, w drugiej zaś na spłatę długu zaciągniętego w banku Fuggera przez komisarza odpustowego w Niemczech arcybiskupa Moguncji i Magdeburga, Albrechta Hohenzollerna. Handel odpustami od dawna praktykowany opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i święci podczas swego życia na ziemi, więcej dobrego zrobili niż im było potrzeba do zbawienia. Nadmiar mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego, a papież miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych. Sprzeciw Lutra, wzbudzało to, że odpust otrzymywało się za pieniądze, przez co uzyskane w ten sposób odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od uczucia prawdziwej pokuty i żalu, a miejsce wiary zajmowała opłata pieniężna i niepotrzebne stało się głoszenie o Jezusie Chrystusie.

13 Lutheranizm i ciekawostki
Lutheranizm : Doktryna teologiczno – etyczna stworzona przez Martina Lutra, wspólna wszystkim kościołom ewangelicko – augsburskim. Punktem wyjścia jest nauka o zbawieniu człowieka przez Boga, które Luther uzależniał wyłącznie od mocnej wiary człowieka w zbawczą śmierć Jezusa Chrystusa. Ożenił się z zakonnicą, miał z nią szóstkę dzieci: Jana Elżbietę Magdalenę Marcina Pawła Małgorzatę

14 Zdjęcia

15 Maksymilian Białkowski Marek Łyjak Michał Doliński Gim 27 im
Maksymilian Białkowski Marek Łyjak Michał Doliński Gim 27 im. Mariusza Zaruskiego Ul. Poli Gojawiczyńskiej Gdańsk Opiekun: Zofia Krasnopolska


Pobierz ppt "Wielcy Niemcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google