Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych"— Zapis prezentacji:

1 Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych
i Siłowni Okrętowych prezenter: dr inż. Ryszard Michalski maj, 2011 r.

2 NAUCZYCIELE AKADEMICCY UPOWAŻNIENI DO PROWADZENIA
PRAC DYPLOMOWYCH prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski pok. 420 - kierownik Katedry prof. dr hab. inż. Stefan Żmudzki pok. 416 dr inż. Mariusz Matejski pok. 411 dr inż. Ryszard Michalski pok kierownik Zakładu SiSO dr inż. Wojciech Zeńczak pok. 401 dr inż. Arkadiusz Zmuda pok. 422

3 Prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski
Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni i systemów cieplnych Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracyjnych Optymalizacja maszyn, urządzeń i systemów cieplnych Projektowanie wymienników ciepła Termodynamika Teoria wymiany ciepła Analiza egzergetyczna procesów cieplnych Metody matematyczne w technice

4 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Projekt siłowni kogeneracyjnej opartej na mikroturbinie gazowej Capstone C30 Projekt wstępny siłowni turbogazowej z akumulacją energii w sprężonym powietrzu Optymalizacja parametrów pracy siłowni turboparowej z regeneracją ciepła z wykorzystaniem programu MATHCAD Analiza egzergetyczna siłowni turboparowej Projekt wymiennika ciepła typu spaliny-woda z wykorzystaniem programu MATHCAD Badanie eksperymentalne płytowego wymiennika ciepła Projekt okrętowej skraplarki gazu ziemnego Inne tematy do uzgodnienia Wszystkie prace można wykonywać za pomocą programu MATHCAD Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

5 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Prof. dr hab. inż. Leszek Malinowski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza porównawcza różnych metod magazynowania paliw gazowych pod kątem energochłonności magazynowania Projekt wstępny instalacji do magazynowania biogazu wytwarzanego w małej biogazowni Projekt wstępny instalacji ogrzewczej dla zbiorników na ciężkie oleje opałowe Projekt wstępny skraplarki gazu ziemnego Optymalizacja izolacji zbiornika na skroplony gaz ziemny Projekt modernizacji stanowiska badawczego silnika spalinowego SB 3.1 Inne tematy do uzgodnienia Prace można wykonywać za pomocą programu MATHCAD Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

6 Dr inż. Mariusz Matejski
Dziedziny aktywności zawodowej: Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją siłowni okrętowych oraz systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych Materiały eksploatacyjne stosowane w środkach transportu lądowego i siłowniach okrętowych Technika podwodna w zakresie technik nurkowania oraz projektowania, budowy i eksploatacji pojazdów podwodnych typu ROV (zdalnie sterowane pojazdy podwodne) Infrastruktura transportu paliw ciekłych i gazowych Eksploatacja systemów transportu paliw Ekologia w transporcie paliw Środki transportu naziemnego i powietrznego oraz ich infrastruktura  Rurociągi paliw ciekłych i gazowych

7 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Analiza operacji ładunkowych i eksploatacyjnych zbiornikowca do przewozu ropy naftowej w warunkach transakcyjnych - Analiza porównawcza systemów energetycznych platform wiertniczych eksploatowanych w rejonie Morza Północnego TRANSPORT - Lokalne rozlewnie gazu płynnego i jego dystrybucja do indywidualnych odbiorców na przykładzie rozlewni Shell Gas - Analiza warunków bezpieczeństwa dystrybucji gazu LPG w obszarze województwa zachodniopomorskiego - Analiza procesów starzenia się paliw i ich wpływ na funkcjonowanie magazynów paliw płynnych - Systemy monitoringu i diagnostyki gazociągów wysokiego ciśnienia - Analiza możliwości redystrybucji LNG z gazoportu Świnoujście na obszar województw Polski północnej - Analiza porównawcza możliwości odbioru ropy naftowej z platform wydobywczych zlokalizowanych w rejonie Morza Północnego i Bałtyckiego

8 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Przegląd i analiza metod prowadzenia monitoringu podwodnej części obiektów oceanotechnicznych Analiza porównawcza systemów energetycznych pojazdów podwodnych typu ROV przeznaczonych dla prac inspekcyjno-wykonawczych w rejonie Morza Bałtyckiego Analiza porównawcza metod poprawy jakości paliw na statkach z napędem motorowym Analiza porównawcza konfiguracji systemów energetycznych stosowanych na platformach morskich Metody monitoringu i przeglądów konstrukcji części podwodnej platform wiertniczych wykonywane na podstawie wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

9 Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Mariusz Matejski Przykładowe propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza metod pobierania próbek i badania jakości paliw na stacjach paliw  Analiza porównawcza instalacji indywidualnego tankowania pojazdu wyposażonego w instalację na CNG Analiza sposobów utylizacji olejów przepracowanych i odolejania wód przemysłowych stosowanych w państwach UE Metody badania jakości LPG rozprowadzanego na stacjach paliwowych w Polsce

10 Dr inż. Ryszard Michalski
Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni okrętowych Racjonalizacja użytkowania energii Systemy utylizacji energii odpadowej (m.in. kogeneracja) Turbinowe siłownie spalinowe i kombinowane, gazowo-parowe Zastosowanie metod analizy systemowej w projektowaniu systemów energetycznych i transportowych Konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy energetyczne w oceanotechnice i transporcie Transport paliw ciekłych i gazowych Tłocznie i pompownie paliw

11 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA Analiza rozwiązań i baza danych systemów energetycznych wybranych kontenerowców Analiza rozwiązań i wybór systemu energetycznego statku typu LNG Projekt wstępny napędu hybrydowego na statkach LNG Projekt wstępny napędu spalinowo-elektrycznego na statkach LNG Projekt wstępny napędu turbogazowego na statkach LNG Projekt wstępny instalacji balastowych na statkach serii B170 i B178 spełniających wymagania konwencji BWM Projekt wstępny olejowego systemu grzewczego na statkach serii B178

12 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Analiza możliwości zastosowania gazu naturalnego do zasilania silników spalinowych i projekt instalacji gazowej na promach typu Bielik w Świnoujściu Analiza rozwiązań instalacji paliwowych na statkach motorowych zgodnych z wymaganiami Załącznika VI do Konwencji MARPOL Analiza rozwiązań systemów energetycznych (układów napędowych) na statkach LNG (bądź innego typu) Analiza i ocena rozwiązań systemów energetycznych statków pod kątem obniżenia CO2 Analiza sposobów kompleksowej utylizacji energii odpadowej Analiza rozwiązań niekonwencjonalnych systemów energetycznych wodnych środków transportu (np. w żegludze pasażerskiej) Wpływ zastosowania paliw niskosiarkowych na statkach na rozwiązania instalacji paliwowych i oleju smarowego Projekt wstępny proekologicznego napędu promu operującego na Bałtyku Projekt wstępny systemu energetycznego jachtu, jednostki szybkiej, platformy itp. Projekt koncepcyjny morskiej farmy wiatrowej na wodach przybrzeżnych Pomorza Zachodniego

13 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych TRANSPORT Analiza systemu transportu gazu naturalnego do ZCH Police Analiza systemu transportu paliw do elektrowni w Zielonej Górze Analiza transportu elementów siłowni wiatrowych Wielokryterialna ocena systemów regazyfikacji LNG w terminalach paliwowych Analiza systemu transportu ropy naftowej z platform wiertniczych przedsiębiorstwa Petrobaltic S.A. Analiza i projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do terminala w Świnoujściu Analiza i projekt koncepcyjny zagospodarowania odnawialnych źródeł energii w rejonie portów i centrum logistycznego Pomorza Zachodniego Analiza procesów i procedur dotyczących rozładunku, magazynowania i załadunku LPG w terminalu morskim w Szczecinie Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu naturalnego do elektrociepłowni z generatorem MHD dla potrzeb ZCh Police Projekt koncepcyjny systemu transportu gazu ziemnego do osiedla Zielone Wzgórza w gminie Goleniów

14 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Ryszard Michalski Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza systemu zaopatrywania statków w paliwa i oleje smarowe w Zespole Portów Szczecin i Świnoujście Analiza możliwości i koncepcja wykorzystania LNG do zasilania małych aglomeracji Analiza sposobu zaopatrywania w gaz elektrociepłowni (np.) w Gorzowie Wlkp. Wstępne rozpoznanie systemu transportu węgla z kopalni odkrywkowej Brody-Gubin do elektrowni Transport surowej ropy naftowej i gazu z kopalni Dębno w Barnówku Projekt koncepcyjny proekologicznej stacji paliw Projekt koncepcyjny gazociągu Szczecin – Słupsk (Gdańsk) Projekt koncepcyjny systemu transportu LPG do terminala w Szczecinie

15 Dr inż. Wojciech Zeńczak
Dziedziny aktywności zawodowej: Projektowanie siłowni okrętowych Niekonwencjonalne systemy energetyczne Kotły fluidalne i konwencjonalne Odnawialne źródła energii Ogniwa paliwowe Środki transportu naziemnego i powietrznego Transport paliw stałych Ochrona środowiska w oceanotechnice i transporcie

16 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA - Perspektywy budowy siłowni okrętowych z ogniwem paliwowym Analiza możliwości stosowania ogniw paliwowych jako awaryjnego źródła prądu na statkach Analiza możliwości stosowania biomasy jako paliwa dla statków Analiza możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej na statku Analiza celowości budowy promu na węgiel na trasę Świnoujście – Ystad w aspekcie rozwoju sytuacji na rynku paliw okrętowych Analiza możliwości wykorzystania zasobów energetycznych wody i wiatru na szelfie morza Bałtyckiego Ocena redukcji emisji związków toksycznych ze statków podczas postoju w porcie poprzez dostarczanie energii elektrycznej z sieci lądowej Projekt wstępny siłowni statku typu pływająca elektrownia Ocena porównawcza różnych sposobów wykorzystania wiatru jako wspomagającego źródła energii na statkach motorowych

17 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Koncepcja modernizacji systemu energetycznego wybranego kutra rybackiego Analiza możliwości zastosowania technologii fluidalnego spalania paliw i odpadów w siłowniach okrętowych Analiza rozwiązań systemów zaopatrzenia statku w wodę słodką Projekt instalacji paliwowej z modułem chłodzenia niskosiarkowego paliwa lekkiego Projekt wstępny siłowni spalinowo-elektrycznej promu dla przeprawy miejskiej w Świnoujściu Projekt wspomagającego napędu wiatrowego statku z wykorzystaniem latawca Projekt siłowni statku do obsługi morskich farm wiatrowych Projekt koncepcyjny siłowni z turbiną powietrzną wykorzystującą energię fal Projekt wstępny siłowni kontenerowca z silnikami zasilanymi LNG Projekt napędu elektrycznego jachtu z hybrydowym systemem zasilania Projekt siłowni motorowej megajachtu

18 Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe tematy realizowanych prac dyplomowych TRANSPORT Analiza przewozu i przeładunku drewna na potrzeby energetyczne Analiza możliwości transportu węgla drogą wodną do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Analiza możliwości wykorzystania energii elektrycznej do napędów samochodów cystern dla przewozu paliw Koncepcja systemu dystrybucji i transportu wodoru dla pojazdów samochodowych zasilanych wodorem w województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwiązań przyjaznych środowisku napędów samochodów do transportu paliw Analiza stanu infrastruktury drogowej w powiecie myśliborskim pod kątem zaopatrzenia w paliwa Transport biomasy do elektrowni Dolna Odra w aspekcie ograniczenia emisji CO2 Transport biomasy do elektrowni Szczecin Uwarunkowania transportu węgla drogą morską Ocena możliwości rozwojowych bazy paliw ciekłych w Świnoujściu Ocena porównawcza warunków transportu paliwa jądrowego i odpadów radioaktywnych dla rozważanych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce

19 Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych
Dr inż. Wojciech Zeńczak Przykładowe, wstępne propozycje tematów prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Analiza możliwości wykorzystania źródeł energii odnawianej w bazach paliw i środkach transportu paliw Analiza problemów związanych z zaopatrzeniem w gaz wynikających z przestawienia pojazdów przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej na CNG Koncepcja rozwiązania systemu dystrybucji i transportu gazu ziemnego stosowanego jako paliwo dla statków obsługiwanych w zespole portów Szczecin-Świnoujście Projekt koncepcyjny okrętowej instalacji transportu biomasy stałej z zasobnika do kotła Projekt systemu transportu biomasy stałej na potrzeby kotła fluidalnego w Elektrowni Szczecin Gospodarka ogumieniem w przedsiębiorstwie eksploatującym cysterny samochodowe w aspekcie bezpieczeństwa przewozu paliw Dystrybucja i transport paliw w lotnictwie

20 Dr inż. Arkadiusz Zmuda Dziedziny aktywności zawodowej:
Budowa, rozwój konstrukcji i zastosowania silników Stirlinga Nowe rozwiązania konstrukcyjne uszczelnień w ruchu posuwisto-zwrotnym Modelowanie procesów cieplnych i układów napędowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych Alternatywne sposoby wytwarzania energii elektrycznej, systemy kogeneracyjne Problematyka projektowania i eksploatacji układów napędowych, w tym napędów hybrydowych Problematyka projektowania i eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w terminalach paliw ciekłych i gazowych

21 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych OCEANOTECHNIKA Charakterystyka prac związanych z wyposażeniem statku w silnik napędu głównego Analiza cech konstrukcyjnych uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach okrętowych Analiza rozwiązań technicznych i cech eksploatacyjnych układów napędowych statków szybkich Identyfikacja przyczyn oraz zapobieganie wypadkom morskim w aspekcie niezawodności urządzeń siłowni okrętowych Przegląd i perspektywy rozwoju systemów kogeneracyjnych małych i średnich mocy Efekty wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem ISM CODE w przedsiębiorstwie armatorskim Logistyczne zabezpieczenie eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

22 Proponowana tematyka prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Proponowana tematyka prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) OCEANOTECHNIKA Projekt koncepcyjny ekologicznej elektrowni do zasilania mariny Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca remontów maszyn i urządzeń okrętowych oraz modernizacji siłowni okrętowych Zagadnienia związane z alternatywnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej, w tym systemy kogeneracyjne Zagadnienia związane z prowadzeniem prac montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń okrętowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją uszczelnień ruchu posuwisto-zwrotnego stosowanych w maszynach i urządzeniach okrętowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek pływających Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją silników Stirlinga stosowanych w układach napędowych jednostek pływających

23 Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Przykładowe tematy zrealizowanych prac dyplomowych TRANSPORT Koncepcja wykorzystania i transportu biogazu w aspekcie samowystarczalności energetycznej na przykładzie wybranej gminy Koncepcja wdrożenia systemu transportu i zagospodarowania odpadów olejowych z jednostek rybackich i jachtów do wytwarzania energii elektrycznej Podziemne magazynowanie gazu jako element systemu sieci gazowych w Polsce Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania proekologicznych napędów w transporcie intermodalnym Analiza techniczno-projektowa systemów przeładunku paliw gazowych w terminalach morskich

24 Proponowana tematyka prac dyplomowych
Dr inż. Arkadiusz Zmuda Proponowana tematyka prac dyplomowych (zakres pracy dostosowany do stopnia studiów) TRANSPORT Projekt koncepcyjny terminalu LPG lub LNG Problematyka zgłoszona przez firmę Net Marine - Marine Power Service dotycząca transportu i utylizacji olejów i paliw Zagadnienia związane z projektowaniem systemów kogeneracyjnych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń stosowanych do transportu paliw ciekłych i gazowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją terminali paliw ciekłych i gazowych Zagadnienia związane z projektowaniem i eksploatacją układów napędowych jednostek transportowych Zagadnienia związane z zastosowaniem silników Stirlinga w napędach jednostek transportowych

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opiekunowie i tematy prac dyplomowych Katedra Maszyn Cieplnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google