Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY działanie 4.2 PROW 2007-2013 Puławy 8 październik 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY działanie 4.2 PROW 2007-2013 Puławy 8 październik 2009."— Zapis prezentacji:

1 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY działanie 4.2 PROW 2007-2013 Puławy 8 październik 2009

2 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013

3 INFORMACJE PODSTAWOWE CZYM CZYM jest projekt współpracy ? KTO KTO może uczestniczyć w projekcie współpracy ? ILE ILE środków można pozyskać na projekt współpracy ? CO CO można zrealizować w ramach projektu współpracy?

4 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE – czym jest projekt współpracy Realizacja wspólnego przedsięwzięcia przez kilku (min. 2) partnerów -przynajmniej jeden z nich musi być LGD wybraną do realizacji LSR w ramach PROW 2007-2013 Projekt jest zgodny z LSR i przyczynia się do osiągnięcia celów LSR Jedna LGD koordynuje projekt - w ramach projektu powołano koordynatora projektu Instytucja Wdrażająca Samorząd Województwa

5 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE – kto może uczestniczyć w projekcie współpracy Beneficjent: LGD wybrana do realizacji LSR Partnerami projektów współpracy mogą być: LGD wybrane w ramach PROW 2007-2013 inne LGD wybrane w ramach inicjatywy Leader II i Leader+ partnerstwa podmiotów publicznych i prywatnych oraz inne lokalne partnerstwa działające na danym obszarze geograficznym, aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, zdolne do opracowania strategii rozwoju dla danego obszaru

6 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE – ile środków można pozyskać na projekt współpracy ? Limit pomocy: 3 zł x liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym nie więcej niż 1 zł na przygotowanie projektu współpracy Poziom pomocy: Do 100 % kosztów kwalifikowanych LGD Zielony Pierścień: 73 218 mieszkańców x 3 zł = 219 654 zł

7 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE - co można zrealizować w ramach projektu współpracy (koszty kwalifikowane) organizacja wyjazdów związanych z realizacją projektu najem sal lub innych powierzchni lub dzierżawa gruntu przygotowanie dokumentacji technicznej, badań lub analiz zakup, najem lub dzierżawa oraz montaż maszyn, urządzeń narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania, z wyłączeniem środków transportu zakup materiałów lub przedmiotów związanych z realizacją projektu zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich roboty budowlane, nadzór autorski lub inwestorski organizacja i przeprowadzenie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

8 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE - co można zrealizować w ramach projektu współpracy (koszty kwalifikowane c.d.) opracowanie, druk lub powielenie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych dotyczących projektu, zakup lub wynajęcie powierzchni reklamowych, zakup czasu antenowego oraz zamieszczenie materiałów prasowych w prasie wytyczenie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturalnych lub sakralnych, wykraczających poza obszar LSR utworzenie lub aktualizacja baz danych, w tym bazy informacji turystycznej tworzenie stron internetowych wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych, opłaty sądowy i opłaty za licencje lub patenty

9 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE – rodzaje projektów współpracy Projekty międzyregionalne Projekty międzynarodowe

10 INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE – rodzaje projektów współpracy Projekty międzyregionalne – współpraca pomiędzy partnerami z Polski Szlak kajakowy doliną rzeki … Kultywowanie lokalnych zwyczajów, obrzędów i rękodzieła na obszarze … Projekty międzynarodowe – współpraca pomiędzy partnerami z kilku państw członkowskich UE oraz partnerami z krajów trzecich

11 Przykłady projektów współpracy w UE Austria i Niemcy Uczenie się od Europy: Innowacje rolnicze Cel projektu: Stworzenie szansy dla przyszłych rolników na poznanie nowych technik gospodarowania poza rodzinnym regionem Kluczowe działania: 3 moduły szkoleń: -Rolnicy – energetycy -Rolnicy – przetwórcy -Rolnicy działający w branży turystycznej Czas trwania: marzec 2004 – grudzień 2006 Koszt: 182 900 euro

12 Przykłady projektów współpracy w UE Włochy i Belgia Wiejska sieć jakości Cel projektu: Łączenie się w sieć przedsiębiorstw z branży hotelarstwa wiejskiego Kluczowe działania: -Szkolenia i poradnik dla pracowników sektora, utworzenie karty jakości obiektów -Wspólne szlaki turystyki rodzinnej -Wspólny marketing i identyfikacja (znak firmowy, witryna internetowa) -Wspólne wydarzenia (3 międzynarodowe imprezy ) Czas trwania: styczeń 2005 – czerwiec 2006 Koszt: 225 200 euro

13 Przykłady projektów współpracy w UE Irlandia i Wielka Brytania Kreatywne wykorzystanie mediów cyfrowych Cel projektu: Rozwijanie umiejętności u młodych ludzi z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych dla osiągnięcia lepszego zrozumienia swojej tożsamości regionalnej Kluczowe działania: -Szkolenia dla młodzieży z posługiwania się medium -Seria filmów i DVD -Tournee z pokazami filmów, dystrybucja po szkołach Czas trwania: maj 2005 – maj 2006 Koszt: 137 094 euro

14 Przykłady projektów współpracy w UE Finlandia i Włochy Biegi na orientację: łączenie sportu z innowacją Cel projektu: Stworzenie modelu dla zielonej turystyki poprzez promocję biegów na orientację Kluczowe działania: -Obóz z biegami na orientację dla 50 osób -Opracowanie pakietów edukacyjnych -Szkolenia dla nauczycieli biegów -Zorganizowanie mistrzostw otwartych w biegach na orientację -Opracowanie map i materiałów dla turystów Czas trwania: styczeń 2005 – lipiec 2007 Koszt: 269 000 euro

15 Pierwsze doświadczenia w projektach współpracy LGD Zielony Pierścień Projekt Młodzież i twórczość w ramach Programu YOUTH (Młodzież) Bułgaria, miasto Ivaylovgrad, 10-20 lipiec 2009 Uczestnicy: młodzi ludzie z Bułgarii, Węgier, Polski i Francji 10 osobowa grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Nałęczowie 3 grupy tematyczne: archeologiczna, etnograficzna i przyrodnicza

16 Projekt Młodzież i twórczość Grupa archeologiczna

17 Projekt Młodzież i twórczość Grupa etnograficzna

18 Projekt Młodzież i twórczość Grupa biologiczna

19 Projekt Młodzież i twórczość Efekty: forum podsumowujące, prezentacje multimedialne, wystawa mozaik, rękodzieła oraz pokazy tańców narodowych, udział w sesji Rady Miasta, podwaliny Biblioteki międzynarodowej

20 Informacje o projektach współpracy: www.minrol.gov.pl www.leaderpolska.pl www.minrol.gov.pl www.leaderpolska.pl Dziękuję za uwagę Karina Kasperek Członek Zarządu LGD Zielony Pierścień


Pobierz ppt "WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY działanie 4.2 PROW 2007-2013 Puławy 8 październik 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google