Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja."— Zapis prezentacji:

1 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja Postep Jakosc Ryzyka Problem Administracja Czynnik ludzki PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004

2 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 2

3 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 3 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Czwartek 25 listopada 2004 9.00 - 10.30 11.00 – 12.30 ZIM Zarzadzanie Informacja i marketingiem ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow Bogdan Lent Rozpracowanie zadania ZRK, ZIM Bogdan Lent

4 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 4 Procesy 0:00 ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow Czynnik ludzki 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem

5 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 5 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem Celem efektywnej komunikacji jest zapewnienie (zagwarantowanie) skutecznej współpracy w zakresie struktur wewnętrznych i zewnętrznych projektu w realizacji zadań określonych w projekcie. 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem 2:10 Cel

6 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 6 02:20 Metody Płaszczyzny komunikacji Model komunikacji 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem Intelekt Zmysły Płaszczyzna relatywna Nadawca reakcje(rozum) Kanał Informacja(rozum) Płaszczyzna rzeczowa Zmysły Płaszczyzna relatywna Odbiorca Informacja ( zmysły) Reakcje (zmysły) Intelekt Płaszczyzna rzeczowa

7 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 7 Koncentracja komunikacji 2:20Metody Osoby wpływowe Anonimowe grupydocelowe Sponsorzy projektu Użytkownicy Wykonawcy projektu Osoby znane z imienia i nazwiska z kręgu okołoprojektowego

8 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 8 W projekcie próbujemy zakomunikować pewne informacje różnym osobom (zespół, otoczenie). Ważnym jest fakt, że z każdą z tych osób nawiązujemy kontakt (porozumiewamy się) wykorzystując inny rodzaj percepcji. Aby przekaz informacji był optymalny, wskazane jest poznanie typu percepcji tych osób. Rozróżniamy następujące rodzaje percepcji tych osób: Typ wizualny (widzenie) Typ audytywny (słuchanie) Typ kinestetyczny (odczuwanie) Typ reagujący na zapach (powonienie) Typ reagujący na smak (smakowanie) Identyfikacja typów percepcji 2:20Metody

9 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 9 Komunikacja uzależniona jest od kontekstu między nadawcą, medium a odbiorcą. kultura reguły towarzyskie bądź projektowe języki płeć Zależność kontekstowa komunikacji Jeżeli wspierają Państwo aktywnie kulturę reakcji, ustalają Państwo Wspólnie z zespołem reguły reakcji. Reakcje umożliwiają weryfikację porozumienia między nadawcą i odbiorcą. Reakcje powinny pojawić się natychmiast, ponieważ wystąpienie ich po tygodniach od zdarzenia jest nieefektywne. Do kontekstu należą: 2:20Metody

10 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 10 Przy pomocy tych rzeczowych form komunikacji dochodzi do bezpośredniej konfrontacji w trakcie posiedzeń, warsztatów, prezentacji, rokowań i poprzez media. Przekaż jest najbardziej zrozumiały, gdy jest on formułowany krótko i w sposób prosty i uporządkowany. Oznacza to, że musimy komunikować nasze informacje na różne sposoby, aby zagwarantować, że zaplanowana (oczekiwana) informacja zostanie przyjęta w prawidłowy sposób. Stara zasada komunikacji mówi: Komunikacja ustna i pisemna Ważne jest nie tylko to, co mówimy, lecz przede wszystkim to, jak coś wyrażamy! 2:20Metody

11 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 11 Istotna rolę w przekazie informacji obok komunikacji werbalnej zajmuje jej forma niewerbalna. Jako elementy zachowania niewerbalnego służą przede wszystkim cechy odnoszące się do ciała i języka, takie jak: mimika kontakt wzrokowy gestykulacja postawa, ruch ciała, dystans ciała wygląd zewnętrzny rodzaj głosu (barwa, brzmienie, głośność, tempo, rytm i dialekt) Komunikacja niewerbalna 2:20Metody

12 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 12 02:30 Techniki i narzędzia Podstawowe techniki komunikacji 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem 0 Słuchanie Widzenie Dokumentowanie Autoopracowanie 0 Rodzaj percepcji informacji Poziom Zapamiętywania 0 % Czytanie Słuchanie i widzenie 50% 100%

13 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 13 Procesy 0:00 ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem Czynnik ludzki

14 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 14 00:00 ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow 0 00:00 Cel Celem zarządzania rozwiązaniami konfliktów jest jak najwcześniejsze rozpoznanie potencjalnych konfliktów i reagowanie na nie przy pomocy odpowiednich rozwiązań. 0:00 ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem

15 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 15 00:20 Metody Konflikt powstaje wówczas, gdy plan działania jednej osoby ogranicza, lub w zdecydowanej mierze utrudnia plan działania drugiej osoby. Oznakami konfliktów są zatem: istnienie co najmniej dwóch stron konfliktu niemożność pogodzenia tendencji działania niemożność pogodzenia zachowań Definicja konfliktu 0:00 ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow 2:00 ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem

16 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 16 Następujące, ogólne symptomy mogą być oznakami konfliktów w grupie: niecierpliwość we wzajemnym obcowaniu pomysły są kwestionowane, zanim zostaną sformułowane do końca członkowie grupy nie są w stanie dojść do porozumienia odnośnie planów i propozycji argumentacje są bardzo gwałtowne, emocjonalne tworzą się strony konfliktu, nikt nie jest gotowy pójść na kompromis negatywne wypowiedzi na temat innych osób i ich osiągnięć brak porozumienia odnośnie wspólnego punktu widzenia członkowie zarzucają sobie nawzajem brak zrozumienia przekręca się wypowiedzi innych w grupie panuje atmosfera braku zaufania Symptomy konfliktów 0:20 Metody

17 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 17. Potencjały konfliktów w organizacji Tożsamość Zadanie społeczne organizacji, misja, sens i cel, wzór, wartości podstawowe, image Strategia Strategia długoterminowa, polityka przedsiębiorstwa, myśli przewodnie, plany Struktura Zasada budowy, hierarchia w procesie kierowania, stanowiska struktury liniowej i kierownicze, stanowiska centralne i zdecentralizowane Ludzie, grupy, atmosfera Wiedza i umiejętności współpracowników, postawa i nastawienie, stosunki, styl kierowania, nieformalne tworzenie grup, role, władza i konflikty, atmosfera w zakładzie pracy Poszczególne funkcje, organa Zadania, kompetencje i odpowiedzialność, treści zadań, gremia, grupy realizujące projekt, koordynacja Procesy, ich przebieg Procesy realizacji zadań, procesy informacyjne, decyzyjne, planowania i sterowania Środki fizyczne Instrumenty, maszyny, materiał, meble, pomieszczenia, budynki, środki finansowe 0:20 Metody

18 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 18 Typy rozwiazan konfliktow 0:20 Metody Unikanie sie Ignorowanie konfliktu Odsuniecie konfliktu od siebie Nadzieja na rozwiazanie administracyjne Informacje sa poufnie traktowane Wycofanie sie Obnizenie wlasnych wymagan Dopasowanie sie Relacje miedzyludzkie sa wazne Podporzadkowanie sie; Proba harmonizacji Obnizenie wymagan Kompromis Negocjacje Targowanie sie, kazdy ustapi w czesci Grozic, walczyc, ustapic Przydatne ale nie optymalne rozwiazanie Wspolpraca Dyskusja roznic Potrzeby stron otwarcie pokazane Wspolne poszukiwanie rozwiazan - Sytuacja ty wygrywasz/ja wygrywam Optymalne rozwiazanie Uzycie sily Wykorzystanie autorytetu Manipulowanie informacja Nawiazywanie koalicji Walka silowa Stwarzanie faktow dokonanych Plotki nieuczciwe o przeciwniku Przeciwnik nie jest wlaczony Uwzglednienie potrzeb innych osob Przebicie sie z wlasnymi celami niekooperatywne silne slabe koopercja

19 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 19 Strategie rozwiazan konfliktow I analiza wynikow 0:20 Metody Projektleiter Strategia kooperacji Strategia konfrontacji Strategia kooperacji Strategia konfrontacji Adwersarz

20 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 20 1. Przygotowanie Na początku należy wyjaśnić następujące punkty: wybór wewnętrznego lub zewnętrznego moderatora: czy kierownik projektu sam jest stroną konfliktu? jak strony oceniają całą sytuację? ocena konfliktów przez strony: taka sama czy nierówna ocena? koszty/korzyści rozwiązań konfliktów? ustosunkowanie się stron do dotychczasowych prób rozwiązania konfliktów? Kooperatywne rozwiązywanie konfliktów 0:20 Metody

21 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 21 A przygotowanie informacja wprowadzająca na temat tła konfliktu i przyczyn motywowanie w odniesieniu do kooperatywnego rozwiązywania konfliktu 2. Zgodność w zespole Kooperatywne rozwiązywanie konfliktów

22 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 22 A B TAK (4) Opis konfliktu z punktu widzenia osoby, której to dotyczy (5) Czy konieczne jest rozłożenie na poszczególne komponenty? (7) Czy możliwy jest dokładny opis? (9) Diagnoza stanu aktualnego (10) Porozumienie odnośnie stanu aktualnego (6) Rozgraniczyć komponenty (8) Zdobyć dalsze informacje TAK NIE 3. Diagnoza przyczyn konfliktów

23 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 23 4. Opracowanie rozwiązania Kooperatywne rozwiązywanie konfliktów (16) Sformulowanie akceptowalnego dla wszystkich stanu koncowego/drogi do niego (11) Wstepny opis alternatyw stanow koncowych (15) Zdobycie dalszych informacji (14) Mozliwosc alternatyw stanow koncowych i/lub drog prowadzacych do nich (17) Czy sformulowany stan koncowy/droga sa realizowalne? Czy stan koncowy jest zgodny z celami projektu? B C (10) Zgoda wszystkich co do osiagnietego stanu koncowego? tak nie tak nie (12) Wstepny opis drog prowadzacych do alternatywnych stanow koncowych (13) Porownanie i ocena proponowanych alternatyw tak

24 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 24 5. Zapewnienie sukcesu C (19) Konsekwencje zachowania dot. wszystkich uczestniczących i pozostałych do wykonania prac (20) Ustalenie terminu i miejsca kontroli rezultatów (21) Rozładowanie atmosfery Kooperatywne rozwiązywanie konfliktów

25 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 25 każdy jest przede wszystkim odpowiedzialny za siebie samego zakłócenia na płaszczyźnie osobistej mają pierwszeństwo przed płaszczyzną merytoryczną rozwiązanie konfliktów osobistych jest warunkiem rozwiązania konfliktów merytorycznych każdy jest autonomiczny w zakresie swoich myśli i uczuć jednocześnie może mówić tylko jedna osoba kontakt występuje przed kooperacją JA jako forma własnej wypowiedzi, nie my czy wypowiedzi typu zrobi się szukać bezpośredniego kontaktu, krytykę wyrażać bezpośrednio wobec osoby, której ona dotyczy, nie przez osoby trzecie pogłoski wywołują tylko zamieszanie, niepewność, nieufność jasno wyrażać swoje zdanie udzielać informacji zwrotnej i przyjmować ją (krytyka konstruktywna) Zasady odnośnie poszukiwania rozwiązań konfliktów 0:20 Metody

26 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 26 Sytuacje kryzysowe: są sytuacjami konfliktowymi, w których pogłębia się coraz bardziej poczucie beznadziejności. Nierozwiązane konflikty mogą narastać do stanów kryzysu i paraliżować całe grupy wewnętrzny paraliż grupy zewnętrzny paraliż grupy Zarządzanie sytuacją kryzysową 0:20 Metody

27 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 27 Aby można było rozwiązywać konflikty i uczyć się na ich przykładzie, muszą zostać ustanowione zasady uczciwego sporu : Zarządzanie sytuacją kryzysową rozpoczynać tak wcześnie, jak to tylko możliwe, wspólne poszukiwanie rozwiązania każdy spór musi mieć swój początek, ale także jasno rozgraniczony, dający się ogólnie zaakceptować koniec jasne wyrażanie własnych oczekiwań i żądań precyzyjnie nazywać to, co przeszkadza (bez uogólnień) dostrzegać na czas sygnały ostrzegawcze, rozwiązywać konflikty, jeżeli wystąpią; żadne działanie na zwłokę jeżeli możliwe, jako cel przyjąć zgodę, kooperację akceptować gafy wywołane emocjami, potem próbować powrócić na płaszczyznę merytoryczną zgoda jest okazją do radości 0:20 Metody

28 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 28 Zarządzanie sytuacją kryzysową Zapobieganie konfliktom Do całościowego zarządzania sytuacją kryzysową należy, oprócz rozpoznania konfliktu i jego rozwiązania, także zapobieganie konfliktom. Do najważniejszych środków należy zbudowana na głębokim zaufaniu, funkcjonująca płaszczyzna stosunków międzyludzkich. W atmosferze otwartości, uczciwości, przejrzystości i przy zachowaniu wszystkich zasad przyzwoitości mogą być przeprowadzane twarde, rzeczowe spory, bez eskalacji sytuacji. Zastosowanie wiadomości Ja (patrz powyżej) i aktywnego przysłuchiwania się (nadawcy wiadomości poświęcamy w taki sposób uwagę, że on to dostrzega) należy do najważniejszych środków. 0:20 Metody

29 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 29 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Czwartek 25 listopada 2004 9.00 - 10.30 11.00 – 12.30 ZRK Zarzadzanie Rozwiazaniami Konfliktow ZIM Zarzadzanie Informacja i Marketingiem Bogdan Lent Rozpracowanie zadania ZRK, ZIM Bogdan Lent

30 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 30 Opracownie zadania ZRK, ZIM Organizacja grup 10.15-10.30 Cwiczenia w grupach 10.30-11.10 Praca obserwatorow/trenerow 11.10-11.20 Refleksje wspolne wszystkich grup 11.20-11.45

31 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 31 Procesy Czynnik ludzki 4:00 RWO Rozwoj Wlasnej Osobowosci

32 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 32 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Czwartek 25 listopada 2004 13.15 - 14.45 15.15 - 16.45 RWO Rozwoj Wlasnej Osobowosci Wyklad goscinnyWojciech Szukalski, Przemyslaw Gorzelak Opracowanie zadan RWO Bogdan Lent, Wojciech Szukalski, Przemyslaw Gorzelak

33 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 33 Wyklad goscinny Wojciech Szukalski Przemyslaw Gorzelak 4:00 RWO Rozwoj Wlasnej Osobowosci

34 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 34 PROWADZENIE PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH i TELEKOMUNIKACYJNYCH PODSTAWY PROWADZENIA PROJEKTÓW ATR WTiE Pracownia problemowa 22-26 listopad 2004 Czwartek 25 listopada 2004 13.15 - 14.45 15.15 - 16.45 RWO Rozwoj Wlasneh Osobowosci Wyklad goscinny Magdalena Kalinska Opracowanie zadan RWO Bogdan Lent, Wojciech Szukalski, Przemyslaw Gorzelak

35 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 35 Opracowanie zadan RWO Organizacja grup 15.15-15.25 Cwiczenia w grupach 15.25-16.00 Refleksje wspolne wszystkich grup 16.00-16.45

36 Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 36 Jakis wesoly obrazek….


Pobierz ppt "Pracownia problemowa WTiE ATR Bydgoszcz 2004/2005 Bydgoska Szkola Prowadzenia Projektów www.bspp.pl 1 KP ZRR ZRP ZJ KZ ZRK ZIM Zespol Konflikt Informacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google