Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Nowa Ekonomia Klasyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Nowa Ekonomia Klasyczna."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Nowa Ekonomia Klasyczna

2 Nowa ekonomia klasyczna ________________________________________________________________________________________________ Chronologia Wallusch, WTE I etap - monetaryzm, keynesizm 1968, II etap – nowa ekonomia klasyczna początek lat 70 XX wieku, nowy keynesizm – druga połowa lat 70 i lata 80 Nieco o pochodzeniu... Milton FriedmanEdmund S. Phelps niedoskonała informacja oczekiwania adaptacyjne new Classics new Keynesians racjonalne oczekiwania sztywności

3 Wallusch, WTE zimowe spotkanie Towarzystwa Ekonometrycznego 1959 roku John F. Muth ________________________________________________________________________________ ur. 1930 RACJONALNE OCZEKIWANIA taki sam rozkład jak predykcja dokonywana na podstawie teorii ekonomicznej racjonalne oczekiwania formowane przez podmioty (choć sam Muth pisał tylko o przedsiębiorstwach) mają taki sam rozkład jak predykcja dokonywana na podstawie teorii ekonomicznej, przy założeniu, że posługiwano się jednakowym zasobem informacji

4 hipoteza racjonalnych oczekiwań (REH) a własności składnika resztowego; momenty centralne - wartość oczekiwana, wariancja; REH ________________________________________________________________________________ Własności ZAŁOŻENIE: między zmiennymi y oraz x zachodzi pewna zależność liniowa model deterministyczny: wprowadźmy komponent losowy ε: zerową średnią: komponent stochastyczny ε w statystyce matematycznej ma pewną określoną gęstość prawdopodobieństwa z zerową średnią: a stąd: Wallusch, WTE

5 zerowa i stała wartość oczekiwana, stała i skończona wariancja - reszty jako proces białego szumu REH ________________________________________________________________________________ Własności skoro: to: czyli: interpretacja ekonomiczna: WSZYSTKIE OPTYMALNY podmiot formując wartość oczekiwaną (np. ceny) wykorzystuje WSZYSTKIE dostępne mu informacje w sposób OPTYMALNY – nie popełnia seryjnie błędów, gdyż błędy mają rozkład normalny, wykorzystuje całą informację, gdyż nie spodziewa się popełnić błędów oznacza, iż składnik losowy ma rozkład normalny (N) z pewną wartością oczekiwaną i wariancją Wallusch, WTE

6 Definicja REH wg Lucasa: racjonalne oczekiwania oznaczają zasadę, że podmioty gospodarcze w modelu ekonomicznym posługują się prawidłowymi oczekiwaniami opartymi na posiadanych informacjach (za Snowdon, Vane, Wynarczyk) REH ________________________________________________________________________________ Własności Własności składnika losowego sugerują rodzaj i sposób wykorzystywania informacji: to: nie zaś wyłącznie: zbiór dostępnych informacji w okresie t skoro Optymalna predykcja wymaga wykorzystania optymalnych informacji w optymalny sposób Wallusch, WTE

7 Początek rozwoju New Classical Economy – przełom lat 60/70. Dominujące podejście paradygmatu klasycznego w latach siedemdziesiątych. Nowa Ekonomia Klasyczna ____________________________________________________________________________________________________ Wyróżniki Podstawowe założenia przyjmowane w modelach NEC: 1.niedoskonała informacja 1.niedoskonała informacja; opóźnienia w uzyskiwaniu informacji zagregowanej, brak przewagi informacyjnej 2.racjonalne oczekiwania 2.racjonalne oczekiwania; jedyna różnica między monetaryzmem a NEC 3.zachowania optymalne; model makroekonomiczny wyprowadzany z założeń mikroekonomicznych (redukcjonizm!!!) 4.doskonała elastyczność cen i płac 4.doskonała elastyczność cen i płac; market clearing price jako podstawowa różnica między modelami klasycznymi a keynesowskimi Wallusch, WTE

8 Robert E. Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ ur. 1937 HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ A RACJONALNOŚĆ OCZEKIWAŃ (1973) Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs INFLACJA A PRODUKCJA REALNA: szoki popytowe (nieoczekiwane zmiany popytu nominalnego) i ich wpływ na produkcję realną David Hume a Robert Lucas: klasyczna tradycja interpretowania zależności pieniądz-ceny POPYT NOMIALNY – popyt wyrażony w jednostkach pieniężnych. Przykład: zgłoszono popyt na mleko za 750 PLN. POPYT REALNY – wyrażony w jednostkach fizycznych. Przykład: zgłoszono popyt na 300 litrów mleka. Wallusch, WTE

9 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Some International... RÓWNANIE PRODUKCJI REALNEJ TYPU LUCASA INTERPRETACJA: z całej gospodarce odchylenia ceny na rynku z od oczekiwanego średniego poziomu cen w całej gospodarce wywołują wzrost produkcji realnej y – produkcja realna, p* – cena zagregowana (średni ważony poziom cen w gospodarce), p z – poziom ceny na rynku z, I z – informacje dostępne na rynku z Wallusch, WTE

10 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Some International... ––– Trend (tendencja długookresowa). Wallusch, WTE t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 czas produkcja realna Zmienna objaśniana: krótkookresowe odchylenia od trendu krótkookresowa produkcja realna: odchylenia od trendu

11 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Some International... CENA NA RYNKU z A CENA ŚREDNIA Niedoskonała informacja – wnioskowanie o sytuacji na pozostałych rynkach na podstawie informacji ze swojego rynku E(p * t |I z t ) ODCHYLENIE CENY NA RYNKU z OD CENY ZAGREGOWANEJ CENY ŚREDNIEJ JEST TOŻSAME ZE ZMIANĄ POPYTU REALNEGO NA RYNKU z NIEDOSKONAŁA INFORMACJA DECYDUJE O KONIECZNOŚCI WYKORZYSTANIA INFORMACJI Z RYNKU z p* – cena zagregowana, p z – poziom ceny na rynku z, I z – informacje dostępne na rynku z ale w równaniu: ZBIÓR INFORMACJI I Z : ceny jako źródło informacji o popycie Wallusch, WTE

12 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Informacja ŹRÓDŁA INFORMACJI NA RYNKU z: zawierającego znane p z,t oraz p* t-1,..., p* t-k Niedoskonała informacja – ustalanie niemożliwego do zaobserwowania przez poszczególnych producentów rozkładu ceny p* t polega na wyprowadzeniu warunkowego rozkładu p* t, uzależnionego od zbioru dostępnych informacji zawierającego znane p z,t oraz p* t-1,..., p* t-k ODCHYLENIE CENY NA RYNKU z OD CENY ŚREDNIEJ MA ROZKŁAD NORMALNY Z WARIANCJĄ RÓWNĄ HISTORIA HISTORIA – dotychczasowe realizacje ceny średniej obserwowane do okresu t-1 Wallusch, WTE NA PODSTAWIE OBSERWACJI HISTORYCZNYCH USTALIĆ MOŻNA WARTOŚĆ ŚREDNIĄ CENY ZAGREGOWANEJ DO OKRESU t-1 NA PODSTAWIE OBSERWACJI HISTORYCZNYCH USTALIĆ MOŻNA WARTOŚĆ ŚREDNIĄ CENY ZAGREGOWANEJ DO OKRESU t-1 WŁĄCZNIE DWA ŹRÓDŁA INFORMACJI: OBSERWOWANA CENA NA RYNKU z ORAZ ŚREDNIA CENA ZAGREGOWANA

13 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Informacja ŹRÓDŁA INFORMACJI NA RYNKU z P* – wartość oczekiwana ceny zagregowanej, 2 – wariancja ceny na rynku z, 2 – wariancja ceny zagregowanej Wallusch, WTE czynniki kształtujące θ:

14 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Informacja P* – wartość oczekiwana ceny zagregowanej, 2 – wariancja ceny na rynku z, 2 – wariancja ceny zagregowanej; niska wariancja ceny – cena jest stabilna Wallusch, WTE skoro: to przy powyższym schemacie formowania oczekiwań

15 RE Lucas, Jr. ________________________________________________________________________________ Informacja P* – wartość oczekiwana ceny zagregowanej, 2 – wariancja ceny na rynku z, 2 – wariancja ceny zagregowanej; niska wariancja ceny – cena jest stabilna Wallusch, WTE NISKA WARIANCJA ODCHYLENIA z: CENA NA RYNKU z JEST DOBRYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI O RUCHU CENY ZAGREGOWANEJ – wykres funkcji y t będzie zbliżony do pionu NISKA WARIANCJA CENY ZAGREGOWANEJ: OBSERWOWANY DOTYCHCZAS POZIOM CENY ZAREGOWANEJ JEST DOBRYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI – nachylenie krzywej będzie zbliżone do wartości

16 RE Lucas, Jr. ___________________________________________________________________________________ Badania empiryczne Estymowany model: Wallusch, WTE y – produkcja realna, x – produkcja nominalna, P – cena zagregowana (P t = x t – y t ) Argentyna:wysoka inflacja USA:niska inflacja

17 Wallusch, WTE Thomas J. Sargent ___________________________________________________________________________________ ur. 1943 EFEKTYWNOŚĆ POLITYKI GOSPODARCZEJ a REH i NRH Neil Wallace ur. 1939 (1975) Rational Expectations, the Optimal Monetary Policy, and the Optimal Money Supply Rule

18 EFEKTYWNOŚCI POLITYKI GOSPODARCZEJ przy założeniu NRH i REH Sargent and Wallace ________________________________________________________________________________________ Warunek aktywności warunek skuteczności aktywnej polityki gospodarczej: wpływ wpływ na odchylenie p t od E t (p t ) Wallusch, WTE Funkcja produkcji typu Lucasa: Funkcja produkcji krótkookresowej uzależniona od nieoczekiwanych zmian popytu

19 brak przewagi informacyjnej 1. brak przewagi informacyjnej (działania banku centralnego są zapowiadane z wyprzdzeniem) REH 2. REH 3. doskonała konkurencja (cena ustala się zgodnie z teorią ilościową) Sargent and Wallace ________________________________________________________________________________________ Założenia uproszczona wersja modelu uproszczona wersja modelu S&W: obrana strategia 4. obrana strategia: ustalanie wielkości podaży pieniądza przez bank centralny Wallusch, WTE

20 produkcja Sargent and Wallace ________________________________________________________________________________________ Struktura Wallusch, WTE cena y – produkcja realna, p – cena, m – podaż pieniądza, M – część podaży pieniądza uzależniona od banku centralnego, m – część podaży pieniądza zmieniająca się bez wpływu banku centralnego, r – stopa procentowa podaż pieniądza podaż pieniądza sterowana przez bank centralny

21 S&W ________________________________________________________________________________________ Podstawienia Wallusch, WTE y – produkcja realna, p – cena, m – podaż pieniądza, M – część podaży pieniądza uzależniona od banku centralnego, m – część podaży pieniądza zmieniająca się bez wpływu banku centralnego, r – stopa procentowa stąd

22 S&W ________________________________________________________________________________________ Oczekiwania Wallusch, WTE y – produkcja realna, p – cena, m – podaż pieniądza, M – część podaży pieniądza uzależniona od banku centralnego, m – część podaży pieniądza zmieniająca się bez wpływu banku centralnego, r – stopa procentowa

23 S&W ________________________________________________________________________________________ Wnioski Wallusch, WTE Brak efektywności polityki gospodarczej przy założeniu REH i braku przewagi informacyjnej Różnica między ceną a oczekiwaną ceną sprowadza się do części podaży pieniądza, której bank centralny nie kontroluje Przy założeniu doskonałej konkurencji, REH i NRH nie jest możliwe aktywne kształtowanie wielkości produkcji realnej poprzez sterowanie popytem nominalnym


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Nowa Ekonomia Klasyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google