Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

The World Bank 1 Bank Światowy przeprowadza reformy aby sprostać nowym wyzwaniom: Dostęp do Informacji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. The World.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "The World Bank 1 Bank Światowy przeprowadza reformy aby sprostać nowym wyzwaniom: Dostęp do Informacji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. The World."— Zapis prezentacji:

1 The World Bank 1 Bank Światowy przeprowadza reformy aby sprostać nowym wyzwaniom: Dostęp do Informacji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. The World Bank

2 2 Adaptacja do zmian http://www.worldbank.org/wbaccess Wzmocnienie procesu rozwoju Wzrost przejrzystości i odpowiedzialności Poprawa publicznej świadomości działań Banku Udostępnienie globalnej wiedzy Banku Nowa polityka dostępu do informacji

3 The World Bank 3 Od jawności do dostępu Źródła nowej polityki dostępu do informacji: Lekcje na temat polityki jawności Konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne Doświadczenia rządów wdrażających przepisy o wolności informacji HistoriaEwolucja 1985Instrukcje Banku Światowego dla pracowników na temat jawności informacji 1993Pierwsza polityka jawności, stworzenie centrów informacji publicznej 2001, 2003 i2005Szerszy zakres polityki jawności informacji http://www.worldbank.org/wbaccess

4 The World Bank 4 Główne zasady nowej polityki http://www.worldbank.org/wbaccess Zapewnienie maksimum dostępu do informacji Przejrzysta Lista Wyjątków – jawność pozostałych informacji Zabezpieczenie procesu opiniodawczego Przejrzyste procedury ujawniania informacji Prawo do odwołania

5 The World Bank 5 Postęp http://www.worldbank.org/wbaccess

6 The World Bank 6 Przykład: Przeszłość kontra przyszłość Typ dokumentu Publicznie dostępny Stara polityka Nowa polityka Krajowe strategie pomocy XX Raporty gospodarcze i sektorowe XX Dokumenty oceny projektu, dokumenty programowe XX Miesięczne zestawienia pożyczek i kredytów XX Dokumenty strategiczne zwalczania ubóstwa XX Raporty częściowe o statusie wdrożenia i realizacji (ISR) X Dokumenty Oceny Projektu podsumowujące kluczowe decyzje podejmowane w fazie przeglądu koncepcji projektu i w fazie oceny X Protokoły z zebrań Komisji Zarządu X Podsumowania zebrań Zarządu X http://www.worldbank.org/wbaccess

7 The World Bank 7 Lista 10 wyjątków Dane osobowe Komunikaty gabinetów Dyrektorów Wykonawczych Postępowania w sprawie etyki Zarządu Informacje między pełnomocnikiem a klientem Informacje dotyczące bezpieczeństwa Informacje zastrzeżone w ramach odrębnych przepisów i informacje o charakterze dochodzeniowym Informacje poufne dostarczane przez państwa członkowskie i partnerów zewnętrznych Wewnętrzne sprawy administracyjne Informacje opiniujące Informacje finansowe Mogą podlegać odtajnieniu po upływie 5-10-20 lat http://www.worldbank.org/wbaccess

8 The World Bank 8 Powody utajnienia niektórych dokumentów Poszanowanie prawa do poufności klientów, interesariuszy, pracowników i innych stron Zapewnienie otwartej wymiany poglądów i opinii Ochrona stron lub interesów http://www.worldbank.org/wbaccess

9 The World Bank 9 Wyjątek #9 – Informacje opiniujące Proces opiniujący- proces rozważania różnych kwestii i opcji przed podjęciem decyzji czy działania (np. szkice raportów) Niektóre informacje opiniujące mogą ulec odtajnieniu po 5, 10 lub 20 latach http://www.worldbank.org/wbaccess

10 The World Bank 10 Wyjątek #10 – Informacje finansowe Bank standardowo podaje do publicznej wiadomości: Miesięczne sprawozdania o pożyczkach i kredytach, Umowy: pożyczki, kredytu i grantu na rozwój oraz projektu Roczne pokontrolne sprawozdania finansowe pożyczkobiorcy dla pożyczek inwestycyjnych poddanych negocjacji po 1 lipca 2010 roku Bank nie udostępnia: Danych szacunkowych o przyszłych pożyczkach MBOIR, prognoz finansowych czy ocen kredytowych Szczegółów indywidualnych transakcji podlegających funduszom pożyczkowym czy powierniczym http://www.worldbank.org/wbaccess

11 The World Bank 11 Prerogatywy Banku W wyjątkowych okolicznościach Bank zachowuje prawo do: 1. Ujawnienia niektórych poufnych informacji lub 2. Utajnienia standardowo dostępnych informacji. Bank ocenia pozytywne i negatywne skutki każdej decyzji. Bank działa z upoważnienia Zarządu, Kierownictwa lub Klienta / Strony Trzeciej. Uwaga: Ujawnienie informacji dostarczonej przez Kraj Członkowski / Stronę Trzecią wymaga pisemnej zgody. http://www.worldbank.org/wbaccess

12 The World Bank 12 Informacje klienta / wspólne Niektóre informacje muszą być publicznie dostępne jako warunek współpracy z Bankiem (np. raporty na temat zabezpieczeń) Informacje sporządzone we współpracy z klientami / partnerami Partnerzy wiedzą o jawności większości informacji w myśl polityki Banku Dokumenty końcowe zostaną udostępnione po upewnieniu się, że nie zawierają poufnych danych http://www.worldbank.org/wbaccess

13 The World Bank 13 Odtajnienie informacji Poufność informacji maleje z upływem czasu Wybrane informacje poufne możliwe do odtajnienia po upływie pewnego czasu: Informacje opiniujące Informacje finansowe (z wyłączeniem danych bankowych czy faktur ) Pod warunkiem, że nie zawierają innych poufnych danych. http://www.worldbank.org/wbaccess

14 The World Bank 14 Dostęp do informacji http://www.worldbank.org/wbaccess Rodzaj informacjiGdzie ją znaleźć Dokumenty i raportyhttp://www.worldbank.org/documents Projekty i programyhttp://www.worldbank.org/projects Wynikihttp://www.worldbank.org/results Dane rozwojowehttp://data.worldbank.org Informacje krajowe Strony internetowe poszczególnych krajów

15 The World Bank 15 Dostęp do informacji Informacje, które nie są dostępne na stronie internetowej Banku można zdobyć kontaktując się z Centrum Informacji Publicznej w kraju członkowskim, InfoShop w Waszyngtonie lub przesyłając wniosek za pośrednictwem http://www.worldbank.org/wbaccess http://www.worldbank.org/wbaccess

16 The World Bank 16 Szczegóły wdrożenia 5 dni roboczych na powiadomienie o otrzymaniu wniosku 20 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi Bank zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji w przypadku bezzasadnych wniosków (np. stworzenia lub zebrania nieistniejących danych) http://www.worldbank.org/wbaccess

17 The World Bank 17 Prawo do wnoszenia odwołań – dwie podstawy Odwołanie do Rady Dostępu do Informacji złożonej z zewnętrznych członków Odwołujący się nie jest zadowolony z decyzji Odwołanie do Komisji Dostępu do Informacji podlegającej Kierownictwu Banku Podstawa: Zastrzeżony dostęp do informacji która powinna być jawna Odwołanie do Komisji Dostępu do Informacji podlegającej Kierownictwu Banku Podstawa: Interes publiczny przemawia za upublicznieniem zastrzeżonych informacji http://www.worldbank.org/wbaccess

18 The World Bank 18 Kontakt Pytania, uwagi i wnioski proszę kierować na adres: http://www.worldbank.org/wbaccess


Pobierz ppt "The World Bank 1 Bank Światowy przeprowadza reformy aby sprostać nowym wyzwaniom: Dostęp do Informacji wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r. The World."

Podobne prezentacje


Reklamy Google