Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego J(u).W.Jagudajew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego J(u).W.Jagudajew."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego J(u).W.Jagudajew 1 Kraj Stawropolski

2 2 jest położony na południu Rosji między Morzem Czarnym a Kaspijskim Ludność 2,705 mln mieszkańcόw Wewnętrzny produkt regionalny na głowę ludności w 2010 r. stanowił 123 tys. rubli Długoterminowy rating kredytowy Kraju Stawropolskiego według danych Standard & Poor`s jest na poziomie «В+» oraz rating według skali narodowej jest na poziomie «ruA+». Prognoza– «Stabilna» Posiada granice terytorialne - 285 km z południa na północ oraz 370 km ze wschodu na zachód, znajduje się na na 45 równoleżniku, o jednakowej odległości od Równika czy od Bieguna Północnego.

3 3 Priorytetowe kierunki działalności inwestycyjnej na terenie Kraju Stawropolskiego Modernizacja technologiczna przedsiębiorstw Kraju Stawropolskiego. Produkcja towarów eksportowych branż niesurowcowych. Produkcja wyrobów naukochłonnych oraz wysokotechnologicznych. Wdrażania technologii energooszczędnych oraz zasobooszczędnych, produkcja energii z zastosowaniem nietradycyjnych i odnawialnych źródeł energii. Utylizacja, przeróbka odpadów biologicznych, bytowych, przemysłowych oraz produkcja na ich bazie wyrobów użytecznych. Głęboka przeróbka produktów rolniczo-przemysłowych z tworzeniem produkcji o wysokiej wartości dodanej. Rozwój infrastruktury małej i średniej przedsiębiorczości, w tym w sferze naukowo-technicznej. Rozwój kompleksów sportowych, zdrowotnych, turystyczno- rekreacyjnych, sanatoryjno-uzdrowiskowych oraz ich infrastruktury. Rozwój infrastruktury inżynieryjnej oraz transportowo-logistycznej. Budownictwo wielofunkcjonalnych kompleksów wystawowych. Rozwój przemysłu farmaceutycznego.

4 4 Priorytetowe kierunki rozwoju inwestycyjnego Kraju Stawropolskiego Przemysł farmaceutyczny Aparatura oraz sprzęt medyczny Biotechnologie Produkcja chemiczna Materiały medyczne Nanomateriały Mikroelektronika Fotowoltaika

5 5 Place inwestycyjne do rozmieszczenia nowych obiektów przemysłowych na terenie Kraju Stawropolskiego РИТ парк Б Региональный индустриальный технологический парк Браунфилд Гринфилд Б Б ББ Б БББ Б Б ГГГГГГГГГГГ ГГ Г РИТ парк технопарк

6 Polityka gospodarcza: podejście klasterowe 6 KLASTER ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY KLASTER TURYSTYCZNO-REKREACYJNY KLASTER TRANSPORTOWO–LOGISTYCZNY, HANDLOWY KLASTER TRANSPORTOWO–LOGISTYCZNY, HANDLOWY KLASTER PRZEMYSŁOWO - ENERGETYCZNY KLASTER INNOWACYJNY, NAUKOWO-EDUKACYJNY

7 Regionalny park industrialny w mieście Niewinnomyssk 750 hektarόw Zapewnienie infrastruktury inżynieryjnej oraz transportowej

8 Projekty i rezydenci parku industrialnego w mieście Niewinnomyssk 1.Budowa zakładu produkcji paneli typu sandwich, wypełnionych poliuretanem oraz systemów wentylacyjnych (Lissant-JUG S.A. zamk., 200 miejsc, 515,0 mln rub.) 2.Budowa zakładu produkcji profili metalowych, w tym gipsokartonu (karton-gips) («Niewinnomysskij Profil» Sp. z o.o., 50 miejsc pracy, 100,0 mln rub.) 3.Budowa zakładu produkcji modyfikatorów kompleksowych asfaltobetonu «UNIREM» do remontu i budowy dróg samochodowych («Unikom-Jug» Sp. z o.o., 150 miejsc pracy, 500,0 mln rub.) 4.Budowa minihuty produkującej armaturę (zbrojenie) i walcówki («StawStal» Sp. z o.o., 390 miejsc pracy, 3000,0 mln rub.) 5.Budowa zakładu produkcji żarówek energooszczędnych («SwietInTech» Sp. z o.o., 125 miejsc pracy, 350,0 mln rub.) 6.Budowa zakładu produkcji biocydów polimerowych («Technoprom» Sp. z o.o., 100 miejsc pracy, 3130,0 mln rub.) 7.Budowa zakładu produkcji materiałów budowlanych («Jużnaja Stroitielnaja Kompanija» Sp. z o.o., 50 miejsc pracy, 424,0 mln rub.) RAZEM: 1065 miejsc pracy, inwestycji 8019,0 mln rub.

9 Regionalny park industrialny w mieście Budionnowsk Działka gruntu 60 ha zaopatrzona w niezbędną infrastrukturę: - w energię elektryczną - w gaz - w dostawę ciepła - w wodę i odprawadzenie ścieków - w podjazd samochodowy oraz kolejowy

10 Regionalny park industrialny w osadzie typu miejskiego Sołniecznodolsk 125 hektarόw

11 Regionalny park industrialny w osadzie typu miejskiego Sołniecznodolsk Projekt: Budowa Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych Inicjator: Firma Produkcyjna «StrojDom» Sp. z o.o. Wartość : 2 200,0 mln rub. Projekt: Budowa Zakładu Produkcji Domów Szkieletowo-Płytowych Inicjator: «Dorenergo» Sp. z o.o. Wartość: 400,0 mln rub.

12 Regionalny park industrialny w mieście Kisłowodzk Budowa elektrowni słonecznej w Kisłowodzku - moc elektrowni 26 MW - inwestycje 3,0 mld rub.

13 Regionalny park industrialny w rejonie Szpakowskim Kompleks rolniczo-przemysłowy«INTRALL» Wartość projekt: 21 400,0 mln rubli Inicjator projektu: Konsorcjum «INTRALL» Miejsce realizacji projektu: Szpakowski rejon municypalny Termin oddania do użytku: 2012 rok Ilość stworzonych miejsc pracy: 8100 Źródła finansowania: -gwarancje państwowe Federacji Rosyjskiej– 7 350,0 mln rubli środki własne– 3 150,0 mln rubli На создание объектов инженерной инфраструктуры планируется привлечение средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации в размере 4000,0 млн. рублей С 2013 по 2022 годы налоговые поступления составят более 14 млрд. рублей

14 7 Rolnictwo Kraju Stawropolskiego

15 Regionalny park industrialny w rejonie Nowoaleksandrowskim 146 hektarόw Specjalizacja rolniczo-przemysłowa parku industrialnego 1.Budowa zakładu głębokiej przeróbki kukurydzy 2.Budowa cukrowni

16 Regionalny park industrialny w rejonie Trunowskim PROJEKTY: Budowa fermy mleczarskiej na 4000 krów Budowa przechowalni winogron Zakład produkcji konserw, szokowego zamrażania oraz suszenia warzyw

17 Regionalny park industrialny w mieście Georgijewsk Specjalizacja Rolniczo-Przemysłowa Parku Industrialnego 54 hektarόw

18 8 Kaukaskie Wody Mineralne

19 12 Wsparcie państwowe Dla rezydentów parków regionalnych: obniżenie stawki podatku od zysków organizacji o 4,5 % - na okres opłacalności projektu inwestycyjnego oraz o 2,5 % - po terminie opłacalności projektu inwestycyjnego; obniżenie o 95 % stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy za korzystanie z obiektów infrastruktury, które są własnością państwową Kraju Stawropolskiego; zwolnienie organizacji z podatku od mienia, które znajduje się w granicach obszaru regionalnego parku industrialnego ; warunki ulgowe na podłączenie do komunikacji inżynieryjnych; zwolnienie z podatku od gruntu; wykup działek (gruntów) na warunkach ulgowych; realizacja projektów inwestycyjnych w tzw. jednym okienku. Wsparcie państwowe: fundusz gwarancyjny fundusz kaucyjny (zakładowy) biznes centrum innowacyjno-technologiczne; fundusz mikrofinansowania; granty dla podmiotów małego biznesu; biznes inkubatory; subsydia do opłat części stopy procentowej kredytów; gwarancje państwowe Kraju Stawropolskiego.

20 Klaster Farmaceutyczny w Stawropolu Klaster Farmaceutyczny Produkcja genericowych środków leczniczych Rozwój współczesnej bazy produkcyjnej, odpowiadającej standardom GMP Rozróbka i produkcja innowacyjnych produktów leczniczych Nauka Przemysł Produkcja doświadczalna

21 Fundusz Venture Kraju Stawropolskiego GK (Kompania państwowa) «Rosnantech», «RosBR» S.A. otwarta, Bank «WТB» S.A. otwarta oraz inni inwestorzy GK (Kompania państwowa) «Rosnantech», «RosBR» S.A. otwarta, Bank «WТB» S.A. otwarta oraz inni inwestorzy Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR Rada Nadzorcza Funduszu Kompania zarządzająca ZPIF (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 1 300 mln rub. ZPIF (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 1 300 mln rub. Rząd Kraju Stawropolskiego Rząd Kraju Stawropolskiego Organizacja niekomercyjna Fundusz Pomocy Rozwoju Inwestycji Venture Capital dla Podmiotów Małego i Średniego Przedsiębiorstwa w Sferze Naukowo-Technicznej Kraju Stawropolskiego Organizacja niekomercyjna Fundusz Pomocy Rozwoju Inwestycji Venture Capital dla Podmiotów Małego i Średniego Przedsiębiorstwa w Sferze Naukowo-Technicznej Kraju Stawropolskiego Przygotowanie projektów na finansowanie 13

22 14 Południowe Centrum Nanotechnologiczne

23 1 Przedsiewne stadium rozwoju: tworzenie idei; prowadzenie gruntownych badań. Siewne stadium rozwoju: tworzenie nowej koncepcji produktu; wstępne badania patentowe; opracowanie biznes planu; organizacja kompanii. Wczesne stadium rozwoju (StartUp) prowadzenie stosowanych NIOKR ; patentowanie; stworzenie przemysłowego wzorca; uruchomienie produkcji partii doświadczalnej. Stadium rozszerzania się i wzrostu: organizacja produkcji seryjnej. Krajowy program celowy «Obniżenie napięcia na rynku pracy Kraju Stawropolskiego w 2010 r.» Do 58 800 rub. Biznes inkubator Wsparcie grantowe dо 300 tys. rub. Fundusz Mikrofinansowania Dо 1,0 mln rub. Fundusz Venture Kraju Stawropolskiego od 100 tys. rub. do 300 tys. rub. Fundusz Gwarancyjny Dо 20 mln rub. Subsydiowanie w wysokości dо 80 % od sumy faktycznych wydatków Subsydiowanie części wydatków, związanych z opłatą % kredytów oraz umowami leasingu Wsparcie KrajuStawropol- skiego Инновационный лифт INNOWACYJNA WINDA

24 16 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego J(u).W.Jagudajew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google