Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraj Stawropolski Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraj Stawropolski Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego."— Zapis prezentacji:

1 Kraj Stawropolski Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego J(u).W.Jagudajew 1

2 jest położony na południu Rosji
Kraj Stawropolski jest położony na południu Rosji między Morzem Czarnym a Kaspijskim Ludność 2,705 mln mieszkańcόw Wewnętrzny produkt regionalny na głowę ludności w 2010 r. stanowił 123 tys. rubli Długoterminowy rating kredytowy Kraju Stawropolskiego według danych Standard & Poor`s jest na poziomie «В+» oraz rating według skali narodowej jest na poziomie «ruA+». Prognoza– «Stabilna» Posiada granice terytorialne km z południa na północ oraz 370 km ze wschodu na zachód, znajduje się na na 45 równoleżniku, o jednakowej odległości od Równika czy od Bieguna Północnego. 2

3 Priorytetowe kierunki działalności inwestycyjnej na terenie Kraju Stawropolskiego
Modernizacja technologiczna przedsiębiorstw Kraju Stawropolskiego. Produkcja towarów eksportowych branż niesurowcowych. Produkcja wyrobów naukochłonnych oraz wysokotechnologicznych. Wdrażania technologii energooszczędnych oraz zasobooszczędnych, produkcja energii z zastosowaniem nietradycyjnych i odnawialnych źródeł energii. Utylizacja, przeróbka odpadów biologicznych, bytowych, przemysłowych oraz produkcja na ich bazie wyrobów użytecznych. Głęboka przeróbka produktów rolniczo-przemysłowych z tworzeniem produkcji o wysokiej wartości dodanej. Rozwój infrastruktury małej i średniej przedsiębiorczości, w tym w sferze naukowo-technicznej. Rozwój kompleksów sportowych, zdrowotnych, turystyczno-rekreacyjnych, sanatoryjno-uzdrowiskowych oraz ich infrastruktury. Rozwój infrastruktury inżynieryjnej oraz transportowo-logistycznej. Budownictwo wielofunkcjonalnych kompleksów wystawowych. Rozwój przemysłu farmaceutycznego. 3

4 Priorytetowe kierunki rozwoju inwestycyjnego Kraju Stawropolskiego
Przemysł farmaceutyczny Aparatura oraz sprzęt medyczny Biotechnologie Produkcja chemiczna Materiały medyczne Nanomateriały Mikroelektronika Fotowoltaika 4

5 Place inwestycyjne do rozmieszczenia nowych obiektów przemysłowych
na terenie Kraju Stawropolskiego Красногвардейское Новоалександровск Изобильный Донское Ипатово Дивное Летняя Ставка Светлоград Благодарный Грачевка Михайловск Ставрополь Невинномысск Курсавка Александровское Новоселицкое Арзгир Левокумское Буденновск Нефтекумск Курская Степное Зеленокумск Георгиевск МинВоды Пятигорск Новопавловск Лермонтов Железноводск Красногвардейский район Ипатовский район Апанасенковский район Туркменский район Петровский район Грачевский район Труновский район Изобильненский район Новоалександровский район Шпаковский район Кочубеевское Кочубеевский район Андроповский район Предгорный район Советский район Георгиевский район Новоселицкий район Александровский район Арзгирский район Левокумский район Нефтекумский район Минераловодский район Степновский район Курский район Кировский район Буденновский район Благодарненский район Ессентукская Ессентуки Кисловодск Г Б Г Г Г Б Г Б Б Г технопарк Б РИТ парк Г Г Г РИТ парк Б Б Г РИТ парк Б Б Г Б Региональный индустриальный технологический парк РИТ парк РИТ парк Г Б Браунфилд Г Гринфилд Г 5

6 Polityka gospodarcza: podejście klasterowe
KLASTER ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY KLASTER TURYSTYCZNO-REKREACYJNY KLASTER TRANSPORTOWO–LOGISTYCZNY, HANDLOWY KLASTER PRZEMYSŁOWO - ENERGETYCZNY KLASTER INNOWACYJNY, NAUKOWO-EDUKACYJNY 6

7 750 hektarόw Regionalny park industrialny w mieście Niewinnomyssk
Zapewnienie infrastruktury inżynieryjnej oraz transportowej 750 hektarόw

8 Projekty i rezydenci parku industrialnego w mieście Niewinnomyssk
Budowa zakładu produkcji paneli typu “sandwich”, wypełnionych poliuretanem oraz systemów wentylacyjnych (“Lissant-JUG” S.A. zamk., 200 miejsc, 515,0 mln rub.) Budowa zakładu produkcji profili metalowych, w tym gipsokartonu (karton-gips) («Niewinnomysskij Profil» Sp. z o.o., 50 miejsc pracy, 100,0 mln rub.) Budowa zakładu produkcji modyfikatorów kompleksowych asfaltobetonu «UNIREM» do remontu i budowy dróg samochodowych («Unikom-Jug» Sp. z o.o., 150 miejsc pracy, 500,0 mln rub.) Budowa minihuty produkującej armaturę (zbrojenie) i walcówki («StawStal» Sp. z o.o., 390 miejsc pracy, 3000,0 mln rub.) Budowa zakładu produkcji żarówek energooszczędnych («SwietInTech» Sp. z o.o., 125 miejsc pracy, 350,0 mln rub.) Budowa zakładu produkcji biocydów polimerowych («Technoprom» Sp. z o.o., 100 miejsc pracy, 3130,0 mln rub.) Budowa zakładu produkcji materiałów budowlanych («Jużnaja Stroitielnaja Kompanija» Sp. z o.o. , 50 miejsc pracy, 424,0 mln rub.) RAZEM: 1065 miejsc pracy, inwestycji 8019,0 mln rub.

9 Regionalny park industrialny w mieście Budionnowsk
Działka gruntu 60 ha zaopatrzona w niezbędną infrastrukturę: - w energię elektryczną - w gaz - w dostawę ciepła - w wodę i odprawadzenie ścieków - w podjazd samochodowy oraz kolejowy

10 Regionalny park industrialny w osadzie typu miejskiego Sołniecznodolsk
125 hektarόw

11 Regionalny park industrialny w osadzie typu miejskiego Sołniecznodolsk
Projekt: Budowa Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych Inicjator: Firma Produkcyjna «StrojDom» Sp. z o.o. Wartość : 2 200,0 mln rub. Projekt: Budowa Zakładu Produkcji Domów Szkieletowo-Płytowych Inicjator: «Dorenergo» Sp. z o.o. Wartość: 400,0 mln rub.

12 Budowa elektrowni słonecznej
Regionalny park industrialny w mieście Kisłowodzk Budowa elektrowni słonecznej w Kisłowodzku - moc elektrowni 26 MW - inwestycje 3,0 mld rub.

13 Kompleks rolniczo-przemysłowy«INTRALL»
Regionalny park industrialny w rejonie Szpakowskim Kompleks rolniczo-przemysłowy«INTRALL» Wartość projekt: ,0 mln rubli Inicjator projektu: Konsorcjum «INTRALL» Miejsce realizacji projektu: Szpakowski rejon municypalny Termin oddania do użytku: 2012 rok Ilość stworzonych miejsc pracy: 8100 Źródła finansowania: -gwarancje państwowe Federacji Rosyjskiej– 7 350,0 mln rubli środki własne– 3 150,0 mln rubli На создание объектов инженерной инфраструктуры планируется привлечение средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации в размере 4000,0 млн. рублей С 2013 по 2022 годы налоговые поступления составят более 14 млрд. рублей

14 Rolnictwo Kraju Stawropolskiego
7

15 rolniczo-przemysłowa parku industrialnego
Regionalny park industrialny w rejonie Nowoaleksandrowskim 146 hektarόw Specjalizacja rolniczo-przemysłowa parku industrialnego Budowa zakładu głębokiej przeróbki kukurydzy Budowa cukrowni

16 Regionalny park industrialny w rejonie Trunowskim
PROJEKTY: Budowa fermy mleczarskiej na krów Budowa przechowalni winogron Zakład produkcji konserw, szokowego zamrażania oraz suszenia warzyw

17 Regionalny park industrialny w mieście Georgijewsk
54 hektarόw Specjalizacja Rolniczo-Przemysłowa Parku Industrialnego

18 Kaukaskie Wody Mineralne
8

19 Wsparcie państwowe 12 Dla rezydentów parków regionalnych:
obniżenie stawki podatku od zysków organizacji o 4,5 % - na okres opłacalności projektu inwestycyjnego oraz o 2,5 % - po terminie opłacalności projektu inwestycyjnego; obniżenie o 95 % stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy za korzystanie z obiektów infrastruktury, które są własnością państwową Kraju Stawropolskiego; zwolnienie organizacji z podatku od mienia, które znajduje się w granicach obszaru regionalnego parku industrialnego; warunki ulgowe na podłączenie do komunikacji inżynieryjnych; zwolnienie z podatku od gruntu; wykup działek (gruntów) na warunkach ulgowych; realizacja projektów inwestycyjnych w tzw. „jednym okienku”. Wsparcie państwowe: fundusz gwarancyjny fundusz kaucyjny (zakładowy) biznes centrum innowacyjno-technologiczne; fundusz mikrofinansowania; granty dla podmiotów małego biznesu; biznes inkubatory; subsydia do opłat części stopy procentowej kredytów; gwarancje państwowe Kraju Stawropolskiego. 12

20 Produkcja genericowych odpowiadającej standardom produktów leczniczych
Klaster Farmaceutyczny w Stawropolu Klaster Farmaceutyczny Produkcja genericowych środków leczniczych Rozwój współczesnej bazy produkcyjnej, odpowiadającej standardom GMP Rozróbka i produkcja innowacyjnych produktów leczniczych Nauka Przemysł Produkcja doświadczalna

21 Fundusz Venture Kraju Stawropolskiego
Organizacja niekomercyjna “Fundusz Pomocy Rozwoju Inwestycji Venture Capital dla Podmiotów Małego i Średniego Przedsiębiorstwa w Sferze Naukowo-Technicznej Kraju Stawropolskiego” Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR Rząd Kraju Stawropolskiego Przygotowanie projektów na finansowanie Kompania zarządzająca Rada Nadzorcza Funduszu ZPIF (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 1 300 mln rub. GK (Kompania państwowa) «Rosnantech», «RosBR» S.A. otwarta, Bank «WТB» S.A. otwarta oraz inni inwestorzy 13

22 Południowe Centrum Nanotechnologiczne
14

23 INNOWACYJNA WINDA Инновационный лифт Przedsiewne stadium rozwoju:
tworzenie idei; prowadzenie gruntownych badań. Siewne stadium rozwoju: tworzenie nowej koncepcji produktu; wstępne badania patentowe; opracowanie biznes planu; organizacja kompanii. Wczesne stadium rozwoju (StartUp) prowadzenie stosowanych NIOKR ; patentowanie; stworzenie przemysłowego wzorca; uruchomienie produkcji partii doświadczalnej. Stadium rozszerzania się i wzrostu: organizacja produkcji seryjnej. Fundusz Gwarancyjny Dо 20 mln rub. Subsydiowanie w wysokości dо 80 % od sumy faktycznych wydatków Subsydiowanie części wydatków, związanych z opłatą % kredytów oraz umowami leasingu Krajowy program celowy «Obniżenie napięcia na rynku pracy Kraju Stawropolskiego w 2010 r.» Do rub. Biznes inkubator Wsparcie grantowe dо 300 tys. rub. Fundusz Mikrofinansowania Dо 1,0 mln rub. Fundusz Venture Kraju Stawropolskiego od 100 tys. rub. do 300 tys. rub. Wsparcie KrajuStawropol-skiego 1

24 Dziękujemy za uwagę! 16


Pobierz ppt "Kraj Stawropolski Możliwości inwestycyjne oraz mechanizmy wsparcia państwowego w Kraju Stawropolskim Minister Rozwoju Gospodarczego Kraju Stawropolskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google