Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NFORMACJA o stanie finansów Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NFORMACJA o stanie finansów Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 I NFORMACJA o stanie finansów Miasta Ruda Śląska na dzień r.

2

3 Tabela 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania publiczno – prawne RODZAJ ZOBOWIĄZAŃ STAN NA DZIEŃ NIEWYMAGALNEWYMAGALNERAZEM Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , ,63 Urząd Miasta , , ,21 MZOPO , , ,62 MOPS , , ,56 MOSiR , , ,90 Pozostałe jednostki miejskie , , ,34 Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,42 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy ,77 - Zobowiązania wobec urzędu skarbowego ,88 - SUMA ZOBOWIĄZAŃ: ,70

4

5 Tabela 2. Kwoty objęte factoringiem lub cesją wierzytelności (według stanu na r.), kwoty spłacone i koszty finansowe poniesione w roku 2010 BANK FINANSUJĄCY KWOTA OBJĘTA FACTORINGIEM I CESJĄ (stan na r.) KWOTA SPŁATY w roku 2010 KWOTA KOSZTÓW PONIESIONYCH w roku 2010 Bank , , ,49 Bank , ,21 Bank , RAZEM: , , ,70

6

7 Tabela 3. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE STAN NA DZIEŃ STAN NA DZIEŃ KOSZTY FINANSOWE W ROKU 2010 Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu miasta , ,80 Kredyt inwestycyjny - PKO SA ,40 Kredyt inwestycyjny ING BSK SA , ,18 Pożyczki z WFOŚiGW i NFOŚiGW , , ,19 Obligacje , ,50 PODSUMOWANIE , , ,67

8 Tabela 5. Termin wykupu obligacji oraz dotychczas poniesione koszty finansowe SERIA BANK ORGANIZUJĄCY PROGRAM EMISJI (AGENT) TERMIN WYKUPUKWOTA WYKUPU DOTYCHCZASOWE KOSZTY FINANSOWE (od pierwszego okresu odsetkowego, wraz z 2010r.) C-04Bank Ochrony Środowiska SA VIII.2011* , ,40 A-06Bank Ochrony Środowiska SA IX.2011* , ,50 B-05Bank Ochrony Środowiska SA XII.2011* , ,00 C-05Bank Ochrony Środowiska SA VIII , ,00 B-06Bank Ochrony Środowiska SA XII , ,33 C-06Bank Ochrony Środowiska SA X , ,60 AING Bank Śląski SA XII , ,00 BING Bank Śląski SA XII ,00 CING Bank Śląski SA XII ,00 RAZEM , ,83 * wykup obligacji - możliwy dzięki emisji obligacji w tej samej wartości (przy założeniu, że data emisji pokryje się z datą wykupu

9

10

11

12 Tabela 7. Poręczenia udzielone przez Miasto Ruda Śląska na lata 2010 – 2045 (w tysiącach złotych) PODMIOT KORZYSTAJĄCY Z PORĘCZENIA KWOTY PORĘCZEŃ W KAŻDYM ROKU RAZEM UDZIELONE PORĘCZENIA 2010 – Szpital Miejski w likwidacji Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o Park Wodny Sp. z o.o Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o PODSUMOWANIE

13

14 Tabela 8. Zobowiązania, kredyty, pożyczki, emisja obligacji, poręczenia w latach na podstawie sprawozdań Rb – Z (w tysiącach złotych) POZYCJA Obligacje Kredyty i pożyczki Wymagalne zobowiązania Poręczenia i gwarancje Zadłużenie z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek RAZEM:

15

16 Tabela 9. Wskaźniki zadłużenia - art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych * Progi ustawowe art. 170 wskaźnik łącznej kwoty długu 29,32%25,94%34,99%50,69%43,01%60% art. 169 wskaźnik spłaty długu w danym roku budżetowym 2,77%3,34%7,31%4,26%8,45%15% *wskaźniki wyliczone na dzień r.

17

18

19


Pobierz ppt "I NFORMACJA o stanie finansów Miasta Ruda Śląska na dzień 31.12.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google