Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Depozyty zabezpieczające dla rynku terminowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Depozyty zabezpieczające dla rynku terminowego"— Zapis prezentacji:

1 Depozyty zabezpieczające dla rynku terminowego
Wyliczenia w SPAN Depozyty zabezpieczające dla rynku terminowego

2 Agenda: Przykładowe obliczenia:
Prezentacja portfela dla którego dokonane zostaną obliczenia Wyliczenie wewnątrzklasowe Depozyt za spread wewnątrzklasowy Depozyt za ryzyko scenariusza Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie depozytów zabezpieczających Depozyty w innych portfelach Opcjonalnie: Szersze omówienie teorii Przedstawienie koncepcji delty kompozytowej

3 Plan obliczeń Prezentacja portfela dla którego dokonane zostaną obliczenia Wyliczenie wewnątrzklasowe Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie depozytów zabezpieczających

4 Portfel dla którego dokonane zostaną obliczenia
29 marca 2011 WIG20=2816,07 pkt WIG40=2902,78 pkt Kontrakt Liczba pozycji FW20U11 -2 FW20H12 -3 OW20F1270 1 OW20L1270 2 OW20R1270 -1 OW20X1270 FW40U11

5 Portfel dla którego dokonane zostaną obliczenia
Portfel – w podziale na klasy ryzyka 29 marca 2011 WIG20=2816,07 pkt WIG40=2902,78 pkt Kontrakt Liczba pozycji FW20U11 -2 FW20H12 -3 OW20F1270 1 OW20L1270 2 OW20R1270 -1 OW20X1270 FW40U11 Klasa W20 Klasa W40

6 Plan obliczeń Prezentacja portfela dla którego dokonane zostaną obliczenia Wyliczenie wewnątrzklasowe Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie depozytów zabezpieczających

7 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie delt Kontrakt Liczba pozycji Delta Współczynnik skalujący Wartość delty FW20U11 -2 1 10 -20 FW20H12 -3 -30 OW20F1270 0,7028 7,028 OW20L1270 2 0,6151 12,302 OW20R1270 -1 -0,3032 3,032 OW20X1270 -0,3574 7,148 FW40U11 20

8 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie delt Kontrakt Liczba pozycji Delta Współczynnik skalujący Wartość delty FW20U11 -2 1 10 -20 FW20H12 -3 -30 OW20F1270 0,7028 7,028 OW20L1270 2 0,6151 12,302 OW20R1270 -1 -0,3032 3,032 OW20X1270 -0,3574 7,148 FW40U11 20 -50 29,51

9 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wartości delty w spreadzie w klasie W20 Poziom Δ+ Δ- Poziom 1 Poziom 2 -50 Poziom 99 29,51

10 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wartości delty w spreadzie w klasie W20 Spread: Wewnątrz poziomu 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 99 => Δ=0 Poziom Δ+ Δ- Poziom 1 Poziom 2 -50 Poziom 99 29,51

11 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wartości delty w spreadzie w klasie W20 Spread: Wewnątrz poziomu 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 99 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 2 a poziomem 99 => Δ=29,51 Poziom Δ+ Δ- Poziom 1 Poziom 2 -50 Poziom 99 29,51

12 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wartości delty w spreadzie w klasie W20 Spread: Wewnątrz poziomu 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 99 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 2 a poziomem 99 => Δ=29,51 Wewnątrz poziomu 99 => Δ=0 Poziom Δ+ Δ- Poziom 1 Poziom 2 -20,49 Poziom 99 ΔW20=-20,49

13 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wartości depozytu za spread wewnątrzklasowy Spread: Wewnątrz poziomu 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 99 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 2 a poziomem 99 => Δ=29,51 Wewnątrz poziomu 99 => Δ=0 Spread Poziom 1 Poziom 2 Depozyt za spread Δ Depozyt 1 2 6zł 5zł 3 99 25zł 4 20zł 29,51 5 26zł Suma w zaokrągleniu: ΔW20=-20,49

14 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wartości depozytu za spread wewnątrzklasowy Spread: Wewnątrz poziomu 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 2 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 1 a poziomem 99 => Δ=0 Pomiędzy poziomem 2 a poziomem 99 => Δ=29,51 Wewnątrz poziomu 99 => Δ=0 Spread Poziom 1 Poziom 2 Depozyt za spread Δ Depozyt 1 2 6zł 0zł 5zł 3 99 25zł 4 20zł 29,51 590,2zł 5 26zł Suma w zaokrągleniu: 590zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł

15 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wyliczenie wewnątrzklasowe dla klasy W40 Kontrakt Liczba pozycji Delta Współczynnik skalujący Wartość delty FW20U11 -2 1 10 -20 FW20H12 -3 -30 OW20F1270 0,7028 7,028 OW20L1270 2 0,6151 12,302 OW20R1270 -1 -0,3032 3,032 OW20X1270 -0,3574 7,148 FW40U11 20 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20

16 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Wybieramy scenariusz generujący największe ryzyko dla każdej klasy Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20

17 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Najgorszy scenariusz dla klasy W20 Wybieramy scenariusz generujący największe ryzyko dla klasy W20 Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł

18 Wyliczenie wewnątrzklasowe
Najgorszy scenariusz dla klasy W40 Wybieramy scenariusz generujący największe ryzyko dla klasy W40 Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

19 Plan obliczeń ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł
Prezentacja portfela dla którego dokonane zostaną obliczenia Wyliczenie wewnątrzklasowe Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie depozytów zabezpieczających ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

20 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2) Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

21 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= =(2862, ,81)/2= = 2845,77 (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2) Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

22 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Nr scenariusza Zmiana ceny instrumentu bazowego Zmiana zmienności Waga 1 100% 2 -1 3 1/3 4 5 -1/3 6 7 2/3 8 9 -2/3 10 11 12 13 14 15 32% 16 -3 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

23 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= =(2862, ,81)/2= = 2845,77 (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= =(-61,19+(-72,99))/2= =-67,09 Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2) Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

24 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Nr scenariusza Zmiana ceny instrumentu bazowego Zmiana zmienności Waga 1 100% 2 -1 3 1/3 4 5 -1/3 6 7 2/3 8 9 -2/3 10 11 12 13 14 15 32% 16 -3 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

25 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= =(2862, ,81)/2= = 2845,77 (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= =(-61,19+(-72,99))/2= =-67,09 Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= = 2845,77-(-67,09)= =2912,86 Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

26 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= = 2845,77-(-67,09)= =2912,86 Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny/ Δ= Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

27 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= = 2845,77-(-67,09)= =2912,86 Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny/ Δ= = 2912,86/20,49= =142,16 Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

28 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W20 Potrzebne dane: Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= = 2845,77-(-67,09)= =2912,86 Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny/ Δ= = 2912,86/20,49= =142,16 Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 JRZC W20=142,16zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

29 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W40 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= =2213,88 (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2) Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 JRZC W20=142,16zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

30 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W40 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= =2213,88 (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= =0 Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 JRZC W20=142,16zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

31 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W40 Potrzebne dane: (1)Ryzyko skorygowane o zmienność= (Ryzyko aktywnego scn+ ryzyko sparowanego scn)/2= =2213,88 (2)Ryzyko czasowe = =(scn1+scn2)/2= =0 Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 JRZC W20=142,16zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

32 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W40 Potrzebne dane: Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= =2213,88 Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny/ Δ= Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 JRZC W20=142,16zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

33 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Obliczenia ryzyka dla klasy W40 Potrzebne dane: Ryzyko zmiany ceny= (1)-(2)= =2213,88 Jednostkowe ryzyko zmiany ceny = Ryzyko zmiany ceny/ Δ= =2213,88/20=110,69 Kontrakt FW20U11 FW20H12 OW20F1270 OW20L1270 OW20R1270 OW20X1270 FW40U11 Liczba pozycji -2 -3 1 2 -1 Scenariusz 1 -60,1 -1005,76 196,21 808,46 Scenariusz 2 277,96 350,28 -152,91 -548,32 Scenariusz 3 937,34 1422,99 -393,34 -1590,1 58,07 479,96 -737,96 Scenariusz 4 -99,7 -263,3 -254,52 -848,28 Scenariusz 5 -937,34 -1422,99 243,86 -449,32 361,52 1164,66 737,96 Scenariusz 6 614,89 923,86 -13,71 -208,74 Scenariusz 7 1874,66 2846,01 -752,63 -2201,12 -55,53 177,96 -1475,92 Scenariusz 8 -508,47 -914,22 -325,61 -1111,26 Scenariusz 9 -1874,66 -2846,01 515,87 78,1 556,2 1549,7 1475,92 Scenariusz 10 902,61 1455,14 169,12 172,7 Scenariusz 11 2812 4269 -1134,43 -2837,48 -147,48 -98,88 -2213,88 Scenariusz 12 -939,28 -1599,54 -373,29 -1340,08 Scenariusz 13 -2812 -4269 754,08 575,5 781,76 1964,5 2213,88 Scenariusz 14 1135,64 1942,3 399,49 597,76 Scenariusz 15 2699,52 4098,24 -1182,14 -2125,02 -138,8 -569,8 -2125,32 Scenariusz 16 -2699,52 -4098,24 504,2 1098,08 858,79 1464,14 2125,32 delta 0,7028 0,6151 -0,3032 -0,3574 JRZC W20=142,16zł JRZC W40=110,69zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

34 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Ilość delt w spreadzie międzyklasowym Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: Delta w spreadzie= =Min(klasa1;klasa2)=min(|W20|; |W40|)= JRZC W20=142,16zł JRZC W40=110,69zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

35 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Ilość delt w spreadzie międzyklasowym Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: Delta w spreadzie= =Min(klasa1;klasa2)=min(|W20|; |W40|)=min(|-20,49|; |20|)=20 JRZC W20=142,16zł JRZC W40=110,69zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

36 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Wartość kredytu za spread międzyklasowy Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: Delta w spreadzie= =Min(klasa1;klasa2)=min(|W20|; |W40|)=min(|-20,49|; |20|)=20 Wartość kredytu= =(JRZC) X (delta w spreadzie) X (stopa kredytu) JRZC W20=142,16zł JRZC W40=110,69zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

37 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Wartość kredytu za spread międzyklasowy w klasie W20 Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: Delta w spreadzie= =Min(klasa1;klasa2)=min(|W20|; |W40|)=min(|-20,49|; |20|)=20 Wartość kredytu= =(JRZC) X (delta w spreadzie) X (stopa kredytu) Wartość kredytu dla W20= =142,16*20*70%=1990 JRZC W20=142,16zł JRZC W40=110,69zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

38 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Wartość kredytu za spread międzyklasowy w klasie W40 Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: Delta w spreadzie= =Min(klasa1;klasa2)=min(|W20|; |W40|)=min(|-20,49|; |20|)=20 Wartość kredytu= =(JRZC) X (delta w spreadzie) X (stopa kredytu) Wartość kredytu dla W20= =142,16*20*70%=1990 Wartość kredytu dla W40= =110,69*20*70%=1550 JRZC W20=142,16zł JRZC W40=110,69zł ΔW20=-20,49 Spr. W20=590zł ΔW40=20 Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

39 Wyliczenie spreadu międzyklasowego
Wartość kredytu za spread międzyklasowy Liczba delt w spreadzie międzyklasowym: Delta w spreadzie= =Min(klasa1;klasa2)=min(|W20|; |W40|)=min(|-20,49|; |20|)=20 Wartość kredytu= =(JRZC) X (delta w spreadzie) X (stopa kredytu) Wartość kredytu dla W20= =142,16*20*70%=1990 Wartość kredytu dla W40= =110,69*20*70%=1550 Kredyt W20=1990zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

40 Plan obliczeń Kredyt W20=1990zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł
Prezentacja portfela dla którego dokonane zostaną obliczenia Wyliczenie wewnątrzklasowe Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie depozytów zabezpieczających Kredyt W20=1990zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

41 Wyliczenie wartości netto opcji
Wartość salda pozycji netto w opcjach Opcje w klasie W20: Nazwa Liczba pozycji Wartość OW20F1270 1 1619zł OW20R1270 -1 -447,9zł OW20L1270 2 4697zł OW20X1270 -2 -2535zł Suma wartości 3333,1zł Kredyt W20=1990zł Wartość netto opcji=3333,1zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

42 Plan obliczeń Kredyt W20=1990zł Wartość netto opcji=3333,1zł
Prezentacja portfela dla którego dokonane zostaną obliczenia Wyliczenie wewnątrzklasowe Wyliczenie spreadu międzyklasowego Wyliczenie wartości netto opcji Wyliczenie depozytów zabezpieczających Kredyt W20=1990zł Wartość netto opcji=3333,1zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

43 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Depozyt zabezpieczający na klasę Depozyt zabezpieczający na klasę= = max(Scn + Spr + (depozyt za dostawę) - (Kredyt); (depozyt minimalny za pozycje krótkie w opcjach)) Kredyt W20=1990zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

44 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Depozyt zabezpieczający na klasę W20 Depozyt zabezpieczający na klasę= = max(Scn + Spr + (depozyt za dostawę) - (Kredyt); (depozyt minimalny za pozycje krótkie w opcjach)) Depozyt zabezpieczający klasę W20= =max(2862,73zł+590zł+0zł-1990zł;30zł)=1463zł Kredyt W20=1990zł Wartość netto opcji=3333,1zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

45 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Depozyt zabezpieczający na klasę W40 Depozyt zabezpieczający na klasę= = max(Scn + Spr + (depozyt za dostawę) - (Kredyt); (depozyt minimalny za pozycje krótkie w opcjach)) Depozyt zabezpieczający klasę W20= =max(2862,73zł+590zł+0zł-1990zł;30zł)=1463zł Depozyt zabezpieczający klasę W40= =max(2213,88zł+0zł+0zł-1550zł;0zł)=664zł Kredyt W20=1990zł Wartość netto opcji=3333,1zł Kredyt W40=1550zł Spr. W20=590zł Scn.W20=2862,73zł Scn.W40=2213,88zł

46 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Depozyt zabezpieczający na klasę Depozyt zabezpieczający na klasę= = max(Scn + Spr + (depozyt za dostawę) - (Kredyt); (depozyt minimalny za pozycje krótkie w opcjach)) Depozyt zabezpieczający klasę W20= =max(2862,73zł+590zł+0zł-1990zł;30zł)=1463zł Depozyt zabezpieczający klasę W40= =max(2213,88zł+0zł+0zł-1550zł;0zł)=664zł Wartość netto opcji=3333,1zł Ryzyko W20=1463zł Ryzyko W40=664zł

47 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe= =suma z ryzyk= =1436zł+664zł= =2127zł Wartość netto opcji=3333,1zł Ryzyko W20=1463zł Ryzyko W40=664zł

48 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Ryzyko rynkowe= =suma z ryzyk= =1436zł+664zł= =2127zł Wymagany depozyt zabezpieczający na portfel= =Max(2127zł-3333,1zł;0zł)= = Wartość netto opcji=3333,1zł

49 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Ryzyko rynkowe= =suma z ryzyk= =1436zł+664zł= =2127zł Wymagany depozyt zabezpieczający na portfel= =Max(2127zł-3333,1zł;0zł)= =0zł Depozyt w nowym systemie=0zł

50 Wyliczenie depozytów zabezpieczających
Porównanie depozytów Depozyt w nowym systemie: 0zł Depozyt w starym systemie: 5403,53zł Depozyt w nowym systemie=0zł

51 Przykłady innych portfeli

52 Strategie opcyjne Short Straddle Stary system: 3374,89zł
SPAN: 2977,5zł Portfel: Kontrakt Strike Liczba pozycji Miesiąc OW20 Call 2700 pkt -1 VI OW20 Put

53 Strategie opcyjne Short Strangle Stary system: 2368,1zł SPAN: 2126zł
Portfel: Kontrakt Strike Liczba pozycji Miesiąc OW20 Call 2800 pkt -1 VI OW20 Put 2500 pkt

54 Strategie opcyjne Bull Call Spread Stary system: 2399,31zł
SPAN: 1853,67zł Portfel: Kontrakt Strike Liczba pozycji Miesiąc OW20 Call 2600 pkt -1 VI 2800 pkt 1

55 Strategie opcyjne Inne strategie Nazwa DZ stary DZ SPAN
Rotated Bull Spread 262,34zł 232zł Long Butterfly I 1627,94zł 120zł Short Butterfly II 2013,48zł 540zł Long Condor 980,04zł 0zł Call Ratio Spread 1743,26zł 414zł

56 Strategie kalendarzowe - futures
Spread kalendarzowy na futures Stary system: 13zł SPAN: 123zł Kontrakt Liczba pozycji FW20M11 -1 FW20U11 2 FW20Z11

57 Strategie kalendarzowe - futures
Spread kalendarzowy na futures Największy pobrany depozyt: 5,5zł Największa dzienna strata na strategii: 130zł Depozyt zabezpieczający wymagany w SPAN na 29 marca 2011: 56zł

58 Strategie kalendarzowe - mieszane
Stary system: 4638,74zł SPAN: 0zł (kredyt na 1794,1zł) Kontrakt Liczba pozycji Strike Data wykonania FW20U11 -2 OW20 Call 1 2700 VI 2011 XII 2011 OW20 Put -1

59 Porównanie depozytów Futures Ilość Portfel - skład DZ stary DZ SPAN 1
-1 FW20M11 FW20U11 6,00zł 56,00zł OW20F1280 OW20R1280 OW20I1280 OW20U1280 869,20zł (-98,00)zł 1174,78zł 192,00zł

60 Porównanie depozytów Zgłoszone portfele Ilość Portfel – skład DZ stary
DZ SPAN -3 FW20M11 4236,00zł -28 24 500 200 600 1100 300 750 950 100 1750 1800 3100 2800 2363 FW20U11 FW20Z11 OW20F1280 OW20F1290 OW20F1300 OW20F1310 OW20F1320 OW20I1280 OW20I1290 OW20I1300 OW20I1310 OW20I1330 OW20L1330 OW20R1200 OW20R1210 OW20R1220 OW20R1230 0,00zł ( ,50)

61 Porównanie depozytów Zgłoszone portfele Ilość Portfel – skład DZ stary
DZ SPAN -5 -10 -15 OW20C2270 OW20C2280 OW20C2290 OW20O2240 OW20O2250 OW20O2260 OW20O2270 OW20O2280 ,46zł ,00zł 40 -22 -18 FW20M11 OW20F1260 OW20F1270 OW20R1270 ,30zł ,55zł

62 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do dyskusji.
Zapraszamy do korzystania z naszej strony www.


Pobierz ppt "Depozyty zabezpieczające dla rynku terminowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google