Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 17 marca 2011 Fundacja Wspomagania Wsi. Debata Inicjatorem była Fundacja Wspomagania Wsi Udział wzięli przedstawiciele FWW, 11 LGD z całej Polski,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 17 marca 2011 Fundacja Wspomagania Wsi. Debata Inicjatorem była Fundacja Wspomagania Wsi Udział wzięli przedstawiciele FWW, 11 LGD z całej Polski,"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 17 marca 2011 Fundacja Wspomagania Wsi

2 Debata Inicjatorem była Fundacja Wspomagania Wsi Udział wzięli przedstawiciele FWW, 11 LGD z całej Polski, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, wybranych Urz. Marszałkowskich oraz naukowcy i działacze pozarządowi spoza LGD Moderator – red. Krystyna Naszkowska (Gazeta Wyborcza) Debata została zarejestrowana na video Debata ujawniła szereg dysonansów (mówimy to samo, ale czy o tym samym?)

3 Pozytywy LEADERa w Polsce Wskazano wiele pozytywów oraz sukcesów – mobilizację zasobów społecznych, przełamywanie bierności, wartość LSR jako alternatywnych wizji rozwoju, LGD jako świeży potencjał administracyjny na wsi, dysponujący niespotykanym dotąd budżetem poszerzenie odpowiedzialności za rozwój lokalny, próba wprowadzenia do inicjatyw rozwojowych lokalnego biznesu oraz innych niewidzialnych aktorów życia zbiorowego wzrost zainteresowania turystyką wiejską, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powstanie regionalnych i ponadregionalnych sieci współpracy lub co najmniej dialogu

4 Pozytywy LEADERa? Pozytywy dotyczą tylko pierwszego okresu wdrażania LEADERa – jeszcze w ramach Pilotażu Potem LEADER stawał się coraz bardziej swą parodią Winne było m.in. wprowadzenie LEADERa do PROW-u jako jego IV Osi, zamiast pozostawienie go jako osobnej inicjatywy wspólnotowej, rządzącej się swoimi prawami

5 Przeszkody we właściwym funkcjonowaniu LEADERa w Polsce Przeszkody administracyjno – proceduralne - długi czas rozpatrywania wniosków i brak równowagi w reżimie czasowym pomiędzy LGD i beneficjentami Wdrażania… a IW - wysokie koszty przygotowania wniosków i załączników - brak odwagi IW do interpretowania pewnych sytuacji, skutkujący żądaniem coraz bardziej szczegółowych wyjaśnień - delegowanie odpowiedzialności i piramida strachu - konieczność osobistego dowożenia załączników

6 Przeszkody finansowe Brak środków na prefinansowanie i na wkład własny Konieczność zaciągania kosztownych pożyczek i kredytów oraz uzyskiwania kosztownych gwarancji Wielomiesięczne opóźnienia w wypłatach środków – naruszanie prawa (wypłaty dla etatowych pracowników biur), pożyczki na spłatę pożyczek Burzenie harmonogramu działań – brak środków-> zmiana planów->brak czasu

7 Przeszkody związane z funkcjonowaniem LGD Brak kompetencji pracowników biur LGD zostały zepchnięte do funkcji administracyjnych, zamiast czuwać nad wdrażaniem LSR i wzbogacać ją Biura LGD zamieniają się w urzędy Słaba wiedza mieszkańców o LGD Ekskluzywny charakter LGD

8 Cofająca się fala Entuzjazm zamienia się w rutynę, zniechęcenie Odpływ najbardziej aktywnych członków LGD Co będzie, gdy pojawi się strach przed konsekwencjami finansowymi niewykonania LSR?

9 Przeszkody związane z nadmiernym wpływem samorządów na działalność LGD DYLEMAT: LGD i LSR czasami podporządkowane interesom gmin – lecz często bez udziału gmin nie poradziłyby sobie (kredyt, poręczenie, składki) Pojawiają się przypadki układu w LGD Dominacja gmin w zarządach, radach LGD Co będzie, jak LGD wyda pieniądze z Wdrażania LSR na odnowę wsi? Co wtedy zrobią gminy?

10 Jak pokonać przeszkody? Wyłączenie LEADERa z PROW-u LGD jako instytucja nie tylko rekomendująca wnioski, ale je oceniająca: formalnie i merytorycznie Grant globalny Radykalne uproszczenie małych projektów Wprowadzenie porządnego generatora wniosków Wprowadzenie możliwości rozliczania niektórych kosztów w formie ryczałtu Wprowadzenie oświadczeń, zamiast zaświadczeń Ujednolicenie definicji i interpretacji w ramach LEADERa

11


Pobierz ppt "Warszawa 17 marca 2011 Fundacja Wspomagania Wsi. Debata Inicjatorem była Fundacja Wspomagania Wsi Udział wzięli przedstawiciele FWW, 11 LGD z całej Polski,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google