Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PROGRAM KONFERENCJI 11:30 - 11:00Rejestracja 11:00 - 11:30 Otwarcie konferencji Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 11:30 - 12:10Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, prezentacja wyników badania MSP2013 dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 12:10 - 14:00Jak zwiększyć potencjał rozwojowy polskich MSP? Moderator panelu: Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan uczestnicy: Przedstawiciele rządu i organizacji: Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Przedsiębiorcy: Katarzyna Furmanek, Prezes, Laboratorium Kosmetyczne, FLOSLEK Furmanek Jarosław Guc, Doradca Zarządu, Corex sp. z o.o. Dominik Radziszowski, Członek Zarządu, XTRF Management Systems Sp. z o.o. Eksperci: Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzajacy, GP Ventures Magdalena Jabłońska, Senior Manager, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Kiejstut Żagun, Dyrektor KPMG Dyskusja 14:00 - 15:00Lunch Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Polskie MSP na drodze ku nowoczesności dr Bohdan Wyżnikiewicz KONFERENCJA: POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI Warszawa, 10 grudnia 2013 W prezentacji wykorzystane zostały wyniki badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012 współ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja wywiadów – CBOS. Badanie przeprowadzone było w okresie 26 kwietnia – 1 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 MSP. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów Pozycja konkurencyjna i ryzyka Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 4 Plan prezentacji

5 5 Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – sytuacja rynkowa (w %)

6 6 Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – inwestycje, innowacyjność (w%)

7 7 Przewidywane zmiany w roku 2013 wobec roku poprzedniego – zatrudnienie (w %)

8 8 Ocena perspektyw wzrostu branży, w której działa firma (w %) Oceny perspektyw rozwojowych wyraźnie bardziej pesymistyczne niż w latach poprzednich

9 Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów Pozycja konkurencyjna i ryzyka Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 9 Plan prezentacji

10 10 Nadrzędny cel strategiczny (w%) Przetrwanie staje się dla coraz większej liczby MSP głównym celem Cele ekspansywne tracą na znaczeniu

11 11 Stopień wykorzystania zasobów ludzkich i technicznych (w %) Sztywność rynku pracy – redukcja zatrudnienia jest nieproporcjonalna do zmieniającej się sytuacji rynkowej Dołek inwestycyjny – brak odnawiania majątku trwałego powoduje wzrost stopnia jego wykorzystania

12 12 Zasoby kluczowe dla dalszego rozwoju (0-nie posiada, 5-zasób kluczowy) Mniejsze znaczenie relacji biznesowych oraz relacji z instytucjami Wzrost znaczenia menadżerów, stron internetowych i nowoczesnych urządzeń cyfrowych

13 Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów Pozycja konkurencyjna i ryzyka Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 13 Plan prezentacji

14 14 Co dzisiaj buduje pozycję konkurencyjną MSP (% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników) Rośnie znaczenie jakości produktów i ich innowacyjności

15 15 Co będzie budowało pozycję konkurencyjną firm w ciągu najbliższych 2-3 lat (% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych czynników) Coraz więcej firm uważa, że jakość produktów oraz ich innowacyjność będą w perspektywie 2-3 lat budowało ich pozycję konkurencyjną

16 16 Ryzyka występujące w działalności MSP (0 – brak ryzyka, 5 – bardzo wysokie ryzyko) W stosunku do roku 2011, firmy odczuwają wzrost ryzyka we wszystkich wymienionych aspektach

17 Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów Pozycja konkurencyjna i ryzyka Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 17 Plan prezentacji

18 18 Czy firma korzystała z kredytu lub pożyczki w 2013 r.? W sektorze MSP wzrasta skala finansowania działalności z kredytu

19 19 Bariery w korzystaniu z kredytów bankowych (% wskazań jako jednej z trzech najważniejszych barier) Główne bariery w dostępie do kredytów mają charakter finansowy

20 20 Odsetek MSP aplikujących o dofinansowanie ze środków UE w latach 2004-2013 Nie zmienia się odsetek firm aplikujących o środki europejskie; rośnie nieco skuteczność ubiegania się o te fundusze

21 21 Sposób wykorzystania środków unijnych po 2006 roku MSP coraz częściej przeznaczają środki unijne na cele związane z innowacyjnością

22 Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów Pozycja konkurencyjna i ryzyka Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 22 Plan prezentacji

23 23 Źródła finansowania inwestycji (w%) MSP realizujące lub planujące inwestycje: 2011 – 28,8% 2012 – 30,2% 2013 – 20,3%

24 24 Obszary realizowanych lub planowanych inwestycji w 2013 r. (% wskazań jako jednego z trzech najważniejszych obszarów) Wyraźnie wzrósł odsetek firm inwestujących w maszyny w celu zwiększenia produkcji – wyprzedzający sygnał poprawy koniunktury

25 25 MSP wdrażające innowacje (w%) Wyraźny tendencja spadku innowacyjności w latach 2008 – 2012, ale optymistyczne plany na najbliższą przyszłość

26 26 Przyczyny niewdrażania innowacji przez MSP (w%)

27 Ocena sytuacji firm w 2013 r. Cele strategiczne i wykorzystanie zasobów Pozycja konkurencyjna i ryzyka Kredyty bankowe i fundusze unijne Inwestycje i innowacyjność Priorytety na najbliższe dwa lata 27 Plan prezentacji

28 28 Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (1) Zwiększa się znaczenie inwestycji o charakterze innowacyjnym

29 29 Priorytety MSP na najbliższe 2 lata (2) Nadal mała, ale rosnąca rola finansowania zewnętrznego Nadal więcej niż połowa MSP stawia działania bieżące ponad strategią długookresową

30 MSP oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają MSP Dla coraz większej grupy MSP najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku – cele ekspansywne tracą na znaczeniu 30 Podsumowanie

31 Jakość oraz innowacyjność produktów budują i będą budowały w coraz większym stopniu pozycję konkurencyjną MSP Rośnie znaczenie kredytu jako źródła finansowania w sektorze MSP Ponad 85% MSP nie aplikowało i nie aplikuje o środki europejskie 31 Podsumowanie (2)

32 Maleje odsetek MSP, które realizują lub planują inwestycje W latach 2008-2012 zmniejsza się odsetek MSP wdrażających innowacje, ale plany na najbliższą przyszłość zakładają wzrost wdrożeń Inwestycje o charakterze innowacyjnym i wprowadzanie innowacyjnych produktów są dla rosnącej liczby MSP priorytetem na najbliższe 2 lata 32 Podsumowanie (3)

33 www.konfederacjalewiatan.pl www.ibngr.pl Dziękuję Państwu za uwagę! Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 33 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google