Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie taki bank straszny…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie taki bank straszny…"— Zapis prezentacji:

1 Nie taki bank straszny…

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie ID grupy: 96/22_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: ,,Nie taki bank straszny” Semestr/rok szkolny: Semestr II rok szkolny 2011/2012

3 Co to jest BANK ? Bank – to przedsiębiorstwo zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.

4 Współczesne banki świadczą inne usługi finansowe w tym ubezpieczeniowe i na rynku papierów wartościowych, ale pośrednictwem finansowym zajmują się nie tylko banki. Zatem - każdy bank jest pośrednikiem finansowym, ale nie każdy pośrednik finansowy jest „bankiem”.

5 Rodzaje banków Banki centralne NBP Banki operacyjne (komercyjne)

6 Funkcje banku centralnego :
Bank emisyjny -> dokonuje emisji pieniądza gotówkowego Bank banków -> jest bankiem dla innych banków Centralny bank państwa -> prowadzi politykę pieniężną państwa

7 Funkcje banku komercyjnego:
organizowanie ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. udzielanie kredytów i pożyczek dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym.

8 Produkty i usługi bankowe
Przyjmowanie depozytów Udzielanie kredytów Prowadzenie rachunków bankowych Dokonywanie rozliczeń pieniężnych

9 System bankowy Na system bankowy składają się trzy elementy:
- instytucje -> bank centralny, banki komercyjne i spółdzielcze wzajemne powiązania między nimi a otoczeniem infrastruktura prawna regulująca działalność tych instytucji

10 Prawo Bankowe Oprócz banków drugim, ważnym elementem systemu bankowego jest całokształt regulacji prawnych. Najważniejszym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie polskiego systemu bankowego jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe

11 Ustawa Prawo bankowe określa zasady :
Tworzenia i organizacji banków Sprawowania nadzoru bankowego Prowadzenia działalności bankowej Postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków

12 Klasyfikacja kredytów
Klasyfikacji kredytów bankowych można dokonać według: przedmiotu kredytu (na co kredyt jest udzielany: obrotowy, inwestycyjny, konsumpcyjny) okresu kredytowania (na jak długo: krótko-, średnio- długoterminowy) sposobu jego zabezpieczenia (np. żyranci, kredyt hipoteczny, lombardowy) formy kredytu (w rachunku bieżącym, w rachunku pożyczkowym, kredyt wekslowy) waluty kredytu (złotówki, euro, dolary itp.)

13 Kredyt konsumpcyjny Na co tylko chcemy:
Jeśli potrzebujemy gotówki na sfinansowanie zakupu komputera, samochodu czy wczasów za granicą, możemy wystąpić do banku o przyznanie kredytu konsumpcyjnego. Taki kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie naszych potrzeb, przy czym nie wszystkie banki wymagają od klienta określenia celu, na jaki zostaną wydane pieniądze. Na co tylko chcemy:

14 Usługi bankowe

15 Młody człowiek stara się o kredyt
Młodzi ludzie nie mają łatwego życia w sferze banków. Utrudnienia w uzyskaniu samodzielności i niezależności finansowej napotykają na każdym kroku. Niestety również dla banku młodzi są często mało wiarygodnym klientem, któremu z dużą niepewnością – o ile w ogóle – przyznają kredyty.

16 Młody człowiek stara się o kredyt cd.
Stabilność i bezpieczeństwo – wartości te są niezwykle ważne dla osób rozpoczynających swoją drogę w dorosłym, odpowiedzialnym życiu. Są to także elementy, które bank bierze pod uwagę w ocenie kredytowej potencjalnego klienta. By mieć pewność, że powierza duże pieniądze w odpowiedzialne ręce, przeprowadza dokładną analizę przyszłego kredytobiorcy. Niestety, młodzi ludzie często nie spełniają bankowych kryteriów.

17 Udzielanie kredytu młodym ludziom
Młodzi mają trudności w uzyskaniu kredytu przede wszystkim w tych bankach, które stosują punktową ocenę ryzyka kredytowego, czyli scoring kredytowy. Dzieje się tak w przypadku kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy kredytów samochodowych. Metoda ta opiera się na przyznawaniu punktów za poszczególne, wybrane cechy oraz dane majątkowe i finansowe wnioskującego o udzielenie kredytu. Choć szczegółowa lista cech podlegających ocenie jest tajemnicą każdego banku, to można wymienić elementy pewne, które bierze pod uwagę każdy z nich.

18 Elementy brane pod uwagę przy udzielaniu kredytu
wiek i stan cywilny status mieszkaniowy zawód okres zamieszkania pod obecnym adresem wykształcenie wysokość miesięcznych dochodów posiadane karty płatniczej liczba osób pozostająca na utrzymaniu kredytobiorcy historia kredytowa posiadane rachunki bankowe okres zatrudnienia na obecnym stanowisku posiadany majątek, oszczędności itp. okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy

19 Jak założyć konto ? Krok I - Znajdź ofertę dla siebie
Zanim założysz bankowe konto internetowe zapoznaj się z ofertą banków w tym zakresie. Konta w bankach różnią się od siebie nie tylko nazwą. Banki stosują różne możliwości zakładania konta, różne warunki jego prowadzenia, usługi dodatkowe, zabezpieczenia, prowizje i opłaty związane z jego obsługą. Zwróć uwagę także na to, że w niektórych bankach warunkiem korzystania z konta WWW jest posiadanie rachunku "tradycyjnego" w oddziale banku. W tym celu skorzystaj z porównań kont internetowych w dziale PORÓWNUJEMY.

20 Jak założyć konto ? Krok II - Regulamin Jeżeli zdecydowałeś się już na konkretny bank i konto - przeczytaj uważnie regulamin określający warunki otwierania i prowadzenia rachunku. Niektóre banki z myślą o potencjalnych użytkownikach przygotowały specjalną "Instrukcję obsługi", wyjaśniającą jak korzystać z konta. Czasami jest to wręcz wersja demonstracyjna działania konta Przeczytanie jej z pewnością ułatwi Ci korzystanie z Twojego konta.

21 Jak założyć konto ? Krok III - Wniosek Wniosek o otwarcie bankowego konta internetowego WWW zawiera zazwyczaj dane osobowe, dane dodatkowe, czasami dane dotyczące zatrudnienia, czy nawet dane finansowe. We wniosku będziesz miał także możliwość określenia usług dodatkowych do konta, takich jak karty, usługi WAP, czy SMS. We wniosku mogą znaleźć się także informacje dotyczące zabezpieczenia konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. W zależności od banku może to być możliwość wybrania tokena, określenia haseł dostępu, kluczy itp.

22 Jak założyć konto ? Krok IV - Co dalej?
Wypełniłeś wniosek i zastanawiasz się, co dalej musisz zrobić. Oczywiście - potwierdzić swoją tożsamość i dane zawarte we wniosku. Masz zazwyczaj dwie możliwości, albo stawić się w placówce banku lub możesz otrzymać dokumenty pocztą. Na dokumentach, które otrzymasz będziesz musiał złożyć swój podpis, akceptujący warunki oferowane przez bank. Udając się do placówki nie zapomnij o dowodzie osobistym lub innym dokumencie zawierającym pełne dane do potwierdzenia Twojej tożsamości.

23 Powyższe informacje zamieściliśmy na plakacie

24

25 Rodzaje kredytów ?

26 Kredyt studencki Kredyt studencki to kredyt udzielany studentom, którzy nie posiadają odpowiednich środków, aby móc kontynuować naukę w szkole wyższej lub uniwersytecie.

27 Koszty utrzymania na studiach stacjonarnych
Cena za wynajem mieszkania średnio wynosi ok. 400 zł miesięcznie. Wyżywienie na 1 osobę miesięcznie wynosi ok. 500 zł Inne wydatki, takie jak odzież, książki itp. to ok. 500 zł _____________________________________________________ Łączny koszt to co najmniej zł Nie każdego stać finansowo na kontynuowanie nauki, więc banki udzielają kredyty na ten cel.

28 Koszty utrzymania na studiach niestacjonarnych
Opłata za semestr (w roku jest 6 semestrów) kierunku informatyka (studia niestacjonarne) wynosi 2.000zł. Dojazd do miejsca nauki wynosi ok. 200 zł _____________________________________________________ Miesięczny koszt studiów niestacjonarnych wynosi ok zł (nie wliczając kosztów) posiłków, książek itp.)

29 Kto może ubiegać się o kredyt studencki ?
Kto może ubiegać się o kredyt? Osoby, które posiadają obywatelstwo polskie rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia posiadają pełną zdolność do czynności prawnych aktualne studia nie są kolejnymi studiami, po złożeniu egzaminu magisterskiego aktualne studia nie są kolejnymi studiami zawodowymi, po złożeniu egzaminu dyplomowego nie są to kolejne studia doktoranckie po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów

30 Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty:
zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr (rok studiów), zwane dalej "zaświadczeniem o studiach" zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (studenta, członków jego rodziny)

31 Do wniosku o kredyt należy dołączyć następujące dokumenty cd.
informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny studenta (potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o kredyt) w przypadku studentów, którzy posiadają stałe źródło dochodów w roku bieżącym zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku, zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem złożenia wniosek dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu.

32 Termin składanie wniosków o kredyt studencki
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada każdego roku. Wnioski przyjmuje i kredytu udziela Bank właściwy dla miejsca zameldowania studenta na pobyt stały albo miejsca siedziby uczelni. Umowy o kredyt studencki zawierane są do 28 lutego każdego roku, następującego po roku, w którym złożone zostały wnioski. Szczegółowe warunki, na jakich został udzielony kredyt, określa umowa.

33 Kredyt Rodzina na Swoim
Dotychczas do rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim przystąpiło 17 banków komercyjnych, banki spółdzielcze zrzeszone z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. oraz banki spółdzielcze zrzeszone z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., a także Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa SKOK.  Spośród tak dużej liczby ofert naprawdę ciężko jest znaleźć tą najlepszą.

34 Kredyt na budowę domu Aby przekonać się jak w rzeczywistości wygląda nabywanie pieniędzy poprzez kredyty na budowę domu, wirtualnie stworzyliśmy obraz takiej sytuacji, który przedstawimy na następnych slajdach.

35 Projekt domu

36 Cena wybudowy domu cena: zł

37 Jaki bank wybrać? Nie każdy bank może pochwalić się interesującymi ofertami kredytów budowlanych. Trzeba zatem poświęcić nieco czasu na to, aby znaleźć dla siebie coś ciekawego. Jak zostało wcześniej wskazane, nie zawsze niskie koszty budowy mogą działań na naszą korzyść, jeśli bank będzie stawiał trudne do rozliczenia warunki transakcji.

38 Spośród polecanych banków BZ WBK posiada najkrótsze doświadczenie w udzielaniu kredytów z dopłatą – bank ten do programu Rodzina na Swoim przystąpił we wrześniu 2009 roku. Dla osób posiadających wymagany minimalny wkład własny w wysokości 20% inwestycji może się to okazać najbardziej konkurencyjna oferta. Jedną z głównych zalet oferty jest niska marża – na poziomie około 2 % oraz możliwość w karencji spłaty kapitału – do 6 miesięcy od momentu uruchomienia ostatniej transzy. Maksymalny okres kredytowania: 30 lat.

39 Bank pocztowy podpisał umowę w sprawie stosowania dopłat do kredytów preferencyjnych dnia 18 maja 2007 roku. Kredyt Rodzina na Swoim banku Pocztowego od samego początku cieszy się ogromną popularnością ze względu na konkurencyjne warunki oraz stosunkowo liberalne podejście do zdolności kredytowej. kredyt może być udzielony na 100% wartości nieruchomości maksymalny okres kredytowania: 40 lat zero prowizji w przypadku wyboru pakietu ubezpieczeń, mocno konkurencyjne oprocentowanie.

40 Dzisiejszy Bank PKO BP, to nie jest już ta sama instytucja którą pamiętamy sprzed lat – wiele osób będzie zaskoczonych wysokimi standardami obsługi klienta, nowoczesnym podejściem do bankowości oraz konkurencyjną ofertą. niskie oprocentowanie i koszty, w programie od 24 stycznia 2007 roku, brak wymaganego wkładu własnego, maksymalny okres kredytowania: 30 lat.

41 Kredyty Rodzina na Swoim – pozostałe banki:
Deutsche Bank Alior Bank Eurobank Bank BPH Citi Handlowy Lukas Bank Getin Noble Bank Pekao Bank Hipoteczny Pekao Bank Polska Kasa Opieki S.A. BRE BANK SA. (MultiBank) Allianz Bank Polska SA. Fortis Bank Polska SA Mazowiecki Bank Regionalny S.A Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. SKOK – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

42 Dlaczego kredyt hipoteczny zawsze warto spłacać terminowo?
Zapomniałeś o spłacie raty kredytu hipotecznego? A może brakuje ci pieniędzy, aby ją terminowo uiścić? Niezależnie od przyczyny może cię to dość dużo kosztować, a efektem może być nawet wypowiedzenie przez bank umowy kredytowej.

43 Kredyty hipoteczne spłacamy co miesiąc, zazwyczaj mamy na to czas do jego końca, ale też dużo banków daje swobodę wyboru konkretnego terminu spłaty według własnego upodobania. Jeśli jednak spóźnimy się ze spłatą o chociażby kilka dni, wówczas bank może zażyczyć sobie uiszczenia dodatkowych odsetek i opłat za zwłokę.

44 Podczas wizyty w Banku Spółdzielczym dokładnie zgłębiliśmy tajniki tego kredytu
Wraz z opiekunem wybraliśmy się na wycieczkę do banku spółdzielczego, gdzie pracownik tej instytucji pokazał nam wady i zalety pobierania poszczególnych kredytów, dzięki temu zrozumieliśmy na czym polega i jakie skutki niesie za sobą zapożyczanie się w bankach.

45 Samodzielny lokal mieszkaniowy w rozumieniu art
Samodzielny lokal mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tj. wydzielona trwałymi ścianami w odrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczony na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

46 Kredyt mieszkaniowy „ Rodzina na swoim”
Dopłaty do odsetek od kredytu preferencyjnego udzielonego na cele mieszkaniowe są stosowane na podstawie Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin nabywaniu własnego mieszkania.

47   Przedmiot finansowania Małżonkowie, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko Zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkaniowego w celu odzuskania odrębnego prawa własności z wyłączeniem nieruchomości , do której docelowemu kredytobiorcy lub osobom, które mogą przystąpić wraz z docelowym kredytobiorcą do podpisania umowy kredytu, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysłygiwał inny tytuł prawny. Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego

48 Obejrzeliśmy także ankiety jakie trzeba wypełnić aby otrzymać kredyt

49 Zdobyte informacje zamieściliśmy na plakacie

50 Wycieczka do oddziału banku ,,Skok”
Wybraliśmy się również do ,,Skoku” aby poznać inne oferty tego banku. Pracownik pokazał nam jedną z ofert, która dotyczyła przechowywania naszych oszczędności. Wyniki tej wizyty pokażemy na kolejnych slajdach.

51 Oferta ,,Jaś i Małgosia” Oferta została przedstawiona nam przez pracownika oddziału. Polega ona na wpłacie swoich środków i spożytkowanie ich przez bank, z czego my po ukończeniu terminu umowy, otrzymujemy dodatkowe pieniądze będące oprocentowaniem naszej lokaty.

52 Rachunek Jaś i Małgosia zapewnia:
Bardzo wysokie oprocentowanie zgromadzonych środków – nawet 10 % w stosunku rocznym! Niska kwota wpłat miesięcznych – już od 30 zł ! Całkowity brak kosztów związanych z prowadzeniem rachunku oraz zarządzaniem gromadzonym w kapitałem

53 Ochrona Oszczędności proponowana przez bank ,,Skok”

54 Inne oferty banku <Skok>

55 Dotacje dla młodych przedsiębiorców
Wojewódzkie Urzędy Pracy będą świadczyły pomoc merytoryczno-doradczą (szkolenia, doradztwo grupowe i indywidualne) i finansową w okresie zakładania firmy i jej inkubacji. To do nich potencjalni przedsiębiorcy – grupy docelowe, będą się zgłaszać z wnioskami o wsparcie finansowe w wysokości do 40 tysięcy złotych na otwarcie działalności gospodarczej.

56 Krok 1 Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie dla osoby fizycznej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą będzie zgłoszenie się do udziału w projekcie realizowanym przez instytucje doradczo-szkoleniowe, następnie udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie Biznes Planu.

57 Krok 2 Od uczestnika nie będzie wymagany wkład własny .Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności, a także na przystosowanie lokalu. Ponadto w ramach działania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać tzw. pomoc pomostową.

58 Krok 3 Największe szanse na wsparcie mają w szczególności osoby bezrobotne, młode – do 25 roku życia, nie posiadające doświadczenia i kwalifikacji zawodowych; kobiety – ze szczególnym uwzględnieniem samotnych matek, osoby starsze po 45 roku życia, niepełnosprawne oraz mieszkańcy obszarów wiejskich (do 25 tys. mieszkańców) zamierzający rozpocząć działalność w sektorze pozarolniczym.

59 Krok 4 Kolejnym działaniem wspierającym przedsiębiorczość w początkowym okresie istnienia jest działanie 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

60 Rodzaje kont bankowych

61 Konta firmowe Konta firmowe to rachunek bieżący przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą .Na co zwrócić uwagę przy wyborze konta firmowego? Cztery czynniki które warto sprawdzić przed podpisaniem umowy z bankiem: Opłata za przelewy w placówce banku oraz przez internet Opłata za prowadzenie konta bankowego Opłata za przelewy do US i ZUS Oprocentowanie środków zdeponowanych na kocie Dodatkowe produkty w rachunku firmowym

62 Konto studenckie Prawie każdy student, który nie ma bogatych rodziców i studiuje poza granicami swojego miasta musi oszczędzać i dobrze spożytkować swoje pieniądze, dlatego banki stworzyły tanie w utrzymaniu konta dla studentów. Najważniejsze cechy konta studenckiego: Bezpłatne bankomaty w okolicy to konieczność. Zakładając konto studenckie warto również zwrócić uwagę na to czy bank wydaje do takiego konta kartę debetową i czy jest ona bezpłatna. Dobre konto studenckie powinno posiadać dostęp przez Internet.

63 Konto indywidualne W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej korzystają z różnych form płatności, płatność gotówką zaczyna być wypierana przez przelewy bankowe czy płatności kartami kredytowymi. Do tych czynności konieczne jest posiadanie konta indywidualnego. Wybierając konto indywidualne powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na: możliwości zarządzania kontem jakie daje nam usługodawca. Możliwość dostępu do limitu debetowego Koszty utrzymania konta – czyli comiesięczne koszty prowadzenia rachunku wszystko to co możemy otrzymać dodatkowo do naszego konta czyli produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne i tym podobne.

64 Konto internetowe Konto internetowe może być uruchomione przy koncie firmowym, studenckim czy indywidualnym. Konto internetowe to nic innego jak konto bankowe, do którego mamy dostęp przez Internet. Główne zalety konta internetowego: możemy kontrolować stan naszego konta Możemy robić przelewy nie wychodząc z domu ustalać zlecenia stałe przelewów oraz zmieniać dowolnie dane i zamawiać inne produkty przez Internet

65 Bibliografia Płyta: ,,Prawo bankowe”

66 Dziękujemy 


Pobierz ppt "Nie taki bank straszny…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google