Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania informacyjna WSPACIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTEPNE ŚRODKI UNIJNE? Wyniki ankiety dla przedsiębiorców: BADANIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania informacyjna WSPACIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTEPNE ŚRODKI UNIJNE? Wyniki ankiety dla przedsiębiorców: BADANIE."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Kampania informacyjna WSPACIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTEPNE ŚRODKI UNIJNE? Wyniki ankiety dla przedsiębiorców: BADANIE NT. ZAINTERESOWANIA UNIJNYMI INSTRUMENTAMI ZWROTNYMI W POLSCE.

4 Badanie przedsiębiorców nt. zainteresowania unijnymi instrumentami zwrotnymi w Polsce. okres: kwiecień-czerwiec 2013 16 regionów 710 respondentów, głównie MŚP ankieta – 13 pytań organizator badania: KPK CIP

5 Rodzaj działalności prowadzonej przez respondenta:

6 I. ZAINTERESOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW UNIJNYMI INSTRUMENTAMI ZWROTNYMI

7 1. Na co przeznaczylibyście Państwo preferencyjne wsparcie z instrumentów finansowych?

8 Spot regionalny: We wszystkich województwach odpowiedzi ankietowanych rozkładały się na podobnym poziomie. W pierwszej kolejności przedsiębiorcy przeznaczyliby preferencyjne wsparcie z instrumentów finansowych na zakup środków trwałych do rozwoju firmy, zaś w ostatniej kolejności na wprowadzenie innowacji. Najwyższe wskaźniki zainteresowania inwestycjami nieinnowacyjnymi zarejestrowano w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim i opolskim. Najwyższe zainteresowanie inwestycjami innowacyjnymi zarejestrowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

9 2. Co jest Państwa zdaniem najkorzystniejszą cechą instrumentów finansowych?

10 Spot regionalny: W większości województw średnia krajowa odzwierciedla wskazania z poszczególnych regionów. Za najkorzystniejszą cechę instrumentów finansowych ankietowani uznali lepsze warunki kredytowania, zaś w następnej kolejności preferencyjne gwarancje/poręczenia, większą powszechność niż dotacji, niższą marżę kredytową oraz finansowanie projektów innowacyjnych. Województwo opolskie – znacząca dominacja oczekiwania ogólnie- lepszych warunków kredytowania. Wyraźne podkreślanie przez przedsiębiorców z tamtego regionu odczucia utrudnionego dostępu do finansowania zewnętrznego. Województwo łódzkie – przedsiębiorcy jako najważniejsze oczekiwanie zdecydowanie wskazali na obniżenie marży kredytowej. Województwa: podlaskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie – jako najważniejsze cechy zdecydowanie wskazali na preferencje w zakresie gwarancji i poręczeń. Województwo pomorskie – za najkorzystniejszą cechę uznano ułatwienie finansowania projektów innowacyjnych. Największą liczbę respondentów, którzy zadeklarowali brak doświadczeń z instrumentami zwrotnymi UE (i w związku z tym- brak opinii w tej sprawie) odnotowano w województwach: śląskim i podlaskim.

11 3. Czy obsługujący Państwa bank posiada w ofercie preferencyjne instrumenty finansowe?

12 Spot regionalny: Banki z których usług korzystają przedsiębiorcy w znacznej większości posiadały/posiadają w swojej ofercie preferencyjne instrumenty finansowe. W większości województw pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło minimum 50% respondentów. Jedynie w województwach: małopolskim, kujawsko- pomorskim oraz warmińsko-mazurskim wskaźnik wyniósł poniżej 50%.

13 4. Korzystaliście lub korzystacie Państwo z instrumentu inżynierii finansowej? Jeśli tak to z jakiego?

14 Spot regionalny: Ponad 90% wszystkich respondentów w każdym z regionów nigdy nie korzystała z instrumentów inżynierii finansowej. W poszczególnych województwach liczby rozkładają się bardzo podobnie. Warto zwrócić uwagę na województwo lubuskie, gdzie żaden z ankietowanych przedsiębiorców nie skorzystał do tej pory z instrumentów zwrotnych.

15 5. Które z poniższych instrumentów zwrotnych są Państwu znane?

16 Spot regionalny: Do najbardziej znanych instrumentów finansowych wśród badanej grupy należą: kredyt technologiczny, JEREMIE/RPO oraz instrumenty finansowe dla MŚP Programu CIP. Przedsiębiorcy w regionach w których instrumenty zwrotne wdrażane są bez funduszy powierniczych (JEREMIE/JESSICA) wskazywali na instrumenty zwrotne RPO. Instrumenty zwrotne RPO- JEREMIE - są bardziej rozpoznawalne w Polsce Zachodniej (województwa: łódzkie, zachodniopomorskie, wielkopolskie– znacznie powyżej średniej). Instrumenty zwrotne RPO- JESSICA (województwa: śląskie i zachodniopomorskie- znacznie powyżej średniej). Instrumenty zwrotne Programu CIP- są najbardziej rozpoznawalne wśród przedsiębiorców województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego. Instrumenty zwrotne Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej są znane głównie przedsiębiorcom z Polski Wschodniej.

17 6. Które z wyżej wymienionych instrumentów inżynierii finansowej sprawdziły się najlepiej, zdaniem Państwa, i co do zasady powinny być kontynuowane po 2013 r.?

18 Spot regionalny: Zdecydowanie najwyższa liczba przedsiębiorców uznała, że instrumentem finansowym, który sprawdził się najlepiej i co do zasady powinien być kontynuowany jest: kredyt technologiczny. Na drugim miejscu rekomendowano kontynuację pożyczek i poręczeń z RPO, w tym w ramach modelu powierniczego (JEREMIE). Trzecie wskazanie przedsiębiorców na przyszłość- to instrumenty zwrotne Programu CIP. JEREMIE ponownie najchętniej wskazywany był przez przedsiębiorców województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Dużo mniej wskazań odnotowano zaś w trzech pozostałych regionach w których wdrażana jest inicjatywa JEREMIE (mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie). Kontynuację instrumentów zwrotnych w ramach PO RPW, zarekomendowali głównie przedsiębiorcy z województw: podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

19 7. Jaka ewentualna zmiana systemu wsparcia przedsiębiorczości po 2013 roku, (tj. proporcje dotacji i finansowania zwrotnego), byłaby według Państwa optymalna?

20 Spot regionalny: Zdaniem ponad 60% ankietowanych kontynuacja przewagi dotacji byłaby najbardziej optymalną strukturą systemu wsparcia przedsiębiorczości po 2013r. Opinia taka dominuje wśród respondentów wszystkich województw. Zdecydowanie najliczniejszą grupę zwolenników dotacji odnotowano w województwach: podlaskim i łódzkim (ponad 80%). Warto zwrócić uwagę, iż w województwach: mazowieckim, dolnośląskim oraz zachodniopomorskim liczną grupę, (ponad 30%), stanowili respondenci, którzy opowiedzieli się za przewagą instrumentów finansowych. Wyłącznie wsparcie dotacyjne- oceniono jako najlepsze rozwiązanie dla ok. 13% wszystkich respondentów. Najwyższy odsetek przedsiębiorców optujący za takim rozwiązaniem ujawnił się w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim i opolskim (ponad 20%).

21 8. Czy zdaniem Państwa, po roku 2013 będzie potrzebny w Polsce, jeden krajowy punkt kontaktowy- dla wszystkich instrumentów zwrotnych dostępnych w unijnych programach 2014-2020?

22 Spot regionalny: Ponad 90% wszystkich respondentów uznało, iż w nowej perspektywie finansowej potrzebny będzie jeden krajowy punkt kontaktowy- dla wszystkich instrumentów zwrotnych dostępnych w programach UE. Taka średnia utrzymana została w większości województw. W regionach: pomorskim i wielkopolskim, 100% ankietowanych rekomendowało takie rozwiązanie.

23 II. ZAINTERESOWANIE PRZEDSIĘBIORCÓW INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI PROGRAMU CIP

24 9. Czy zetknęliście się Państwo wcześniej z informacją o "Instrumentach finansowych dla MŚP" Programu CIP?

25 Spot regionalny: W większości województw około 50% badanych zetknęło się z informacją o Instrumentach finansowych dla MŚP Programu CIP. Najmniej ankietowanych zetknęło się z informacją o instrumentach CIP w regionach: warmińsko- mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, pomorskim i wielkopolskim.

26 10. Jaka jest Państwa wiedza o "Instrumentach finansowych dla MŚP" Programu CIP?

27 Spot regionalny: Ponad 90% ankietowanych we wszystkich regionach określiło swoją wiedzę o Instrumentach finansowych dla MŚP Programu CIP jako: ogólną. W województwie mazowieckim najliczniejsza grupa respondentów (14%), określiła swoją wiedzę na ten temat jako szczegółową.

28 11. Czy posiadają Państwo dostateczną wiedzę na temat polskich Pośredników Finansowych w Programie CIP i ich ofercie na rynku finansowym?

29 Spot regionalny: Ponad 78% badanych nie posiada dostatecznej wiedzy na temat polskich Pośredników Finansowych w Programie CIP i ich ofercie na rynku finansowym. Jedynie w województwie kujawsko-pomorskim ponad 80% respondentów zadeklarowało, że taką wiedzę posiada na wystarczającym poziomie.

30 12. Czy potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub spotkania z ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP "Instrumenty finansowe dla MŚP?

31 Spot regionalny: Ponad 70% respondentów we wszystkich regionach wykazało zainteresowanie uzyskaniem dodatkowych informacji bądź spotkaniem z Ekspertami Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty finansowe dla MŚP. Największe zainteresowanie wystąpiło wśród przedsiębiorców z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego. Najmniejsze zainteresowanie wystąpiło wśród przedsiębiorców z województw: pomorskiego oraz lubuskiego.

32 13. Czy Państwa firma już jest zainteresowana wsparciem w ramach komponentu "Instrumenty finansowe dla MŚP" Programu CIP?

33 Spot regionalny: Wsparciem w ramach komponentu Instrumenty finansowe dla MŚP Programu CIP zainteresowanych jest już prawie 40% wszystkich badanych. Największe zainteresowanie wykazali przedsiębiorcy w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz dolnośląskim. W żadnym z województw nie wystąpił znaczący brak zainteresowania. Warto zauważyć, że ponad połowa badanych nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Najwięcej niezdecydowanych odnotowano w województwach: śląskim i lubuskim- decyzji nie podjęło tam jeszcze prawie 70% i 65% ankietowanych.

34 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 Komponent Instrumenty finansowe MŚP Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00 – 380 Warszawa tel/fax +48 22 696 64 95 Strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbpwww.cip.gov.pl/eip/kpkzbp Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl 34 Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kampania informacyjna WSPACIE BIZNESU W OKRESIE SPOWOLNIENIA. W CZYM MOGĄ POMÓC DOSTEPNE ŚRODKI UNIJNE? Wyniki ankiety dla przedsiębiorców: BADANIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google