Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIRMA LEASINGOWA. Firma Leasingowa Plan Prezentacji Plan Prezentacji 1. Pojęcie i rodzaje leasingu 2. Zalety i wady leasingu 3. Charakterystyka firmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIRMA LEASINGOWA. Firma Leasingowa Plan Prezentacji Plan Prezentacji 1. Pojęcie i rodzaje leasingu 2. Zalety i wady leasingu 3. Charakterystyka firmy."— Zapis prezentacji:

1 FIRMA LEASINGOWA

2 Firma Leasingowa Plan Prezentacji Plan Prezentacji 1. Pojęcie i rodzaje leasingu 2. Zalety i wady leasingu 3. Charakterystyka firmy leasingowej 4. Ogólne warunki umowy leasingowej 5. Kredyt czy leasing ?

3 1.Pojęcie i rodzaje leasingu Leasing- Słowo leasing pochodzi z języka anglosaskiego i znaczy wynajmowanie, dzierżawienie. Leasing- Słowo leasing pochodzi z języka anglosaskiego i znaczy wynajmowanie, dzierżawienie. Umowa Leasingowa- Przez nią leasingodawca zobowiązuje się zakupić rzecz wybraną przez leasingobiorcę oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy Umowa Leasingowa- Przez nią leasingodawca zobowiązuje się zakupić rzecz wybraną przez leasingobiorcę oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy

4 Typy Leasingu występujące najczęściej w polsce: Operacyjny Operacyjny Finansowy (kapitałowy) Finansowy (kapitałowy) 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

5 Leasing operacyjny to taki, przy którym wszystkie płatności mogą być wpisane w koszty prowadzonej działalności gospodarczej Leasing operacyjny to taki, przy którym wszystkie płatności mogą być wpisane w koszty prowadzonej działalności gospodarczej leasing finansowy to ten, przy którym kosztami są jedynie koszty finansowania kredytu leasing finansowy to ten, przy którym kosztami są jedynie koszty finansowania kredytu 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

6 Leasing operacyjny-Klasyczna umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego, przy czym czas ten jest krótszy niż okres gospodarczej używalności rzeczy leasingowanej. Leasing operacyjny-Klasyczna umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego, przy czym czas ten jest krótszy niż okres gospodarczej używalności rzeczy leasingowanej. W związku z tym, przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj dobra, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników i których wartość początkowa jest wysoka. Umowy tego typu są więc zawierana z reguły na okres od 3 do 6 lat, z ewentualną możliwością wcześniejszego rozwiązania W związku z tym, przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj dobra, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników i których wartość początkowa jest wysoka. Umowy tego typu są więc zawierana z reguły na okres od 3 do 6 lat, z ewentualną możliwością wcześniejszego rozwiązania 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

7 Leasing Finansowy-W umowie leasingu finansowego mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza jedynie część "odsetkową" czynszów leasingowych, a dla leasingodawcy tylko ta część czynszu stanowi przychód. Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową. Leasing Finansowy-W umowie leasingu finansowego mamy do czynienia z odwrotną sytuacją. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingobiorcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza jedynie część "odsetkową" czynszów leasingowych, a dla leasingodawcy tylko ta część czynszu stanowi przychód. Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową. Leasing finansowy będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej mogą dokonywać wysokich odpisów amortyzacyjnych i zakładają długi okres trwania leasingu. Leasing finansowy będzie korzystny dla przedsiębiorców, którzy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej mogą dokonywać wysokich odpisów amortyzacyjnych i zakładają długi okres trwania leasingu. 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

8 Leasing bezpośredni Leasing bezpośredni Leasingodawcą jest, bez żadnych pośredników (firm leasingowych), producent lub dostawca sprzętu. Leasingodawcą jest, bez żadnych pośredników (firm leasingowych), producent lub dostawca sprzętu. Leasing pośredni Leasing pośredni Cechą charakterystyczną jest, to, że pomiędzy dostawcą a podmiotem gospodarczym (leasingobiorcą) występuje wyspecjalizowana firma leasingowa, która zajmuje się finansowaniem całości inwestycji, ponosząc jednocześnie znaczną część związanego z nią ryzyka. Cechą charakterystyczną jest, to, że pomiędzy dostawcą a podmiotem gospodarczym (leasingobiorcą) występuje wyspecjalizowana firma leasingowa, która zajmuje się finansowaniem całości inwestycji, ponosząc jednocześnie znaczną część związanego z nią ryzyka. Leasing zwrotny Leasing zwrotny Posiadacz określonego sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, a następnie ten sam sprzęt trafia do niego z powrotem na podstawie umowy leasingowej. Posiadacz określonego sprzętu sprzedaje go firmie leasingowej, a następnie ten sam sprzęt trafia do niego z powrotem na podstawie umowy leasingowej. 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

9 Leasing norweski Leasing norweski Bardzo wysoka wpłata wstępna, jednorazowo zaliczana w koszty uzyskania przychodów, np. na poziomie 95% wartości środka trwałego. Raty leasingowe o bardzo małej wartości. Łączony z konstrukcją leasingu zwrotnego. Bardzo wysoka wpłata wstępna, jednorazowo zaliczana w koszty uzyskania przychodów, np. na poziomie 95% wartości środka trwałego. Raty leasingowe o bardzo małej wartości. Łączony z konstrukcją leasingu zwrotnego. 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

10 Leasing lombardowy Leasing lombardowy Korzystny dla firm rozpoczynających działalność gospodarcza. Wysoka wpłata wstępna do 50% wartości środka trwałego stanowiąca zabezpieczenie dla leasingodawcy, ryzyka związanego z finansowaniem transakcji leasingowej. Minimum formalności związanych z koniecznością przedstawienia firmie leasingowej dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa. Korzystny dla firm rozpoczynających działalność gospodarcza. Wysoka wpłata wstępna do 50% wartości środka trwałego stanowiąca zabezpieczenie dla leasingodawcy, ryzyka związanego z finansowaniem transakcji leasingowej. Minimum formalności związanych z koniecznością przedstawienia firmie leasingowej dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa. 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

11 Leasing tendencyjny Leasing tendencyjny Zastosowanie np. przy leasingu nieruchomości. Zbliżony w swej formule do leasingu zwrotnego, ale nie przewiduje sprzedaży przedmiotu leasingu. Firma leasingowa odkupuje od przyszłego leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego tytułu korzyści. Zastosowanie np. przy leasingu nieruchomości. Zbliżony w swej formule do leasingu zwrotnego, ale nie przewiduje sprzedaży przedmiotu leasingu. Firma leasingowa odkupuje od przyszłego leasingobiorcy prawo do użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego tytułu korzyści. 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

12 Leasing dewizowy Leasing dewizowy Zasadą jest, że opłaty leasingowe przy różnych rodzajach leasingu są wnoszone w złotówkach. W leasingu dewizowym dzieje się podobnie, z tym że ich wysokość zależy od kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP. Podobnie jak przy kredycie nominowanym w dewizach, decyzja o sfinansowaniu danej inwestycji przy wykorzystaniu leasingu dewizowego powinna być poprzedzona analizą rynku walutowego w dłuższej perspektywie. Zasadą jest, że opłaty leasingowe przy różnych rodzajach leasingu są wnoszone w złotówkach. W leasingu dewizowym dzieje się podobnie, z tym że ich wysokość zależy od kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP. Podobnie jak przy kredycie nominowanym w dewizach, decyzja o sfinansowaniu danej inwestycji przy wykorzystaniu leasingu dewizowego powinna być poprzedzona analizą rynku walutowego w dłuższej perspektywie. 1.Pojęcie i rodzaje leasingu

13 2. Wady i zalety leasingu + możliwość spłat rat leasingowych ze środków uzyskanych z eksploatacji przedmiotu leasingu + możliwość dostosowania opłat leasingowych i czasu trwania umowy do możliwości przedsiębiorstwa + leasing pozwala zachować możliwość kredytowania

14 2. Wady i zalety leasingu + Możliwość dysponowania przez przedsiębiorce środkami pieniężnymi na inne cele niż modernizacja czy wymiana koniecznego dla jego działalności sprzętu, maszyn czy urządzeń technicznych + jeśli leasing jest kilkuletni to umożliwia długoterminowe planowanie finansowe przedsiębiorstw

15 2. Wady i zalety leasingu + umowa leasingu nie podlega opłacie skarbowej tak, jak to ma miejsce w przypadku np. umowy sprzedarzy + leasing umożliwia także dostęp do nowych technologii, bez konieczności ponoszenia kosztów jego zakupu i ewentualnej wymiany, gdy za jakiś czas stanie się on nieprzydatny

16 2. Wady i zalety leasingu - leasingobiorca nie uzyskuje od razu prawa własności do przedmiotu leasingu - leasingobiorca nie uzyskuje od razu prawa własności do przedmiotu leasingu - konsekwencje niedotrzymania warunków umowy przez leasingobiorcę są surowe - konsekwencje niedotrzymania warunków umowy przez leasingobiorcę są surowe - z reguły leasingobiorca ma obowiązek uiszczania opłat nawet wówczas, gdy nie jest możliwe korzystanie z dobra inwestycyjnego z powodu jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty - z reguły leasingobiorca ma obowiązek uiszczania opłat nawet wówczas, gdy nie jest możliwe korzystanie z dobra inwestycyjnego z powodu jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty

17 2. Wady i zalety leasingu - istotną wadą jest ryzyko leasingobiorcy z powodu ewentualnego zadłużenia firmy leasingowej lub jej bankructwa - istotną wadą jest ryzyko leasingobiorcy z powodu ewentualnego zadłużenia firmy leasingowej lub jej bankructwa - suma opłat ponoszonych w ramach leasingu przez leasingobiorcę często przewyższa wartość początkową dobra inwestycyjnego, wyrażoną w cenie w cenie jego zakupu przez leasingodawce (sięga ona nawet 150% tej ceny)

18 3.Charakterystyka firmy leasingowej Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jeden z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od lat firma jest niekwestionowanym liderem branży leasingowej w Polsce. Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jeden z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od lat firma jest niekwestionowanym liderem branży leasingowej w Polsce. Europejski Fundusz Leasingowy SA przeszedł metamorfozę - z największej prywatnej, niezależnej firmy leasingowej stał się członkiem jednej z największych na świecie instytucji finansowych – Grupy Credit Agricole. Agencja ratingowa Moody's Investors Service podniosła rating firmy do poziomu Aa3. Europejski Fundusz Leasingowy SA przeszedł metamorfozę - z największej prywatnej, niezależnej firmy leasingowej stał się członkiem jednej z największych na świecie instytucji finansowych – Grupy Credit Agricole. Agencja ratingowa Moody's Investors Service podniosła rating firmy do poziomu Aa3.

19 Z myślą o swoich klientach EFL w 2005 roku dokonał przebudowy struktury firmy wydzielając dwie linie biznesowe: Z myślą o swoich klientach EFL w 2005 roku dokonał przebudowy struktury firmy wydzielając dwie linie biznesowe: Finansowanie Pojazdów, która marką handlową AutoAuto funkcjonuje w salonach dealerskich oferując kredyt i leasing samochodów nowych i używanych do 3,5 T zarówno firmom jak i osobom prywatnym. oraz Leasing Uniwersalny –linia dedykowana rynkowi maszyn i urządzeń, transportu ciężkiego, IT i nieruchomościom. Finansowanie Pojazdów, która marką handlową AutoAuto funkcjonuje w salonach dealerskich oferując kredyt i leasing samochodów nowych i używanych do 3,5 T zarówno firmom jak i osobom prywatnym. oraz Leasing Uniwersalny –linia dedykowana rynkowi maszyn i urządzeń, transportu ciężkiego, IT i nieruchomościom. Ponadto EFL jest 100% udziałowcem firmy Carefleet SA wyspecjalizowanej w wynajmie długoterminowym. Ponadto EFL jest 100% udziałowcem firmy Carefleet SA wyspecjalizowanej w wynajmie długoterminowym. 3.Charakterystyka firmy leasingowej

20 Historia i osiągniecia Historia i osiągniecia 1991 1991 -Powstanie Firmy 13 czerwca 1991 - Europejski Fundusz Leasingowy inauguruje swą działalność -Powstanie Firmy 13 czerwca 1991 - Europejski Fundusz Leasingowy inauguruje swą działalność 1992 1992 -EFL rozpoczyna budowę sieci -EFL rozpoczyna budowę sieci 1997 1997 -EFL zakupił 100% akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA -EFL zakupił 100% akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA -Europejski Fundusz Leasingowy przekształca się w spółkę akcyjną. -Europejski Fundusz Leasingowy przekształca się w spółkę akcyjną. -Przejecie Pakietu kontrolnego konkurencyjnej firmy leasingowej MR Leasing Servis -Przejecie Pakietu kontrolnego konkurencyjnej firmy leasingowej MR Leasing Servis 1998 1998 -TU "Europa" - firma z Grupy EFL - zostaje dopuszczona do obrotu publicznego -TU "Europa" - firma z Grupy EFL - zostaje dopuszczona do obrotu publicznego -EFL przekształca się w spółkę akcyjną -EFL przekształca się w spółkę akcyjną 1999 1999 -EFL otrzymuje nagrodę miesięcznika Home &Market PROSPERITA 1998 -EFL otrzymuje nagrodę miesięcznika Home &Market PROSPERITA 1998 EFL otrzymał tytuł FIRMA ROKU 1999 nagroda przyznana przez kapitułę Polskiego Klubu Biznesu EFL otrzymał tytuł FIRMA ROKU 1999 nagroda przyznana przez kapitułę Polskiego Klubu Biznesu -EFL zwycięża w konkursie czytelników dziennika Prawo i Gospodarka oraz tygodnika Gazeta Bankowa - Wielka 10-ka dziesieciolecia dla najlepszej firmy leasingowej 1990-1999 -EFL zwycięża w konkursie czytelników dziennika Prawo i Gospodarka oraz tygodnika Gazeta Bankowa - Wielka 10-ka dziesieciolecia dla najlepszej firmy leasingowej 1990-1999 Wyróznienie dla Leasingu 0% w konkursie na najlepsza strategię marketingową Empirion99 Wyróznienie dla Leasingu 0% w konkursie na najlepsza strategię marketingową Empirion99 3.Charakterystyka firmy leasingowej

21 2000 2000 -GDR- Europejskiego Funduszu Leasingowego SA notowane na londyńskiej i warszawskiej giełdzie – rok 2000 -GDR- Europejskiego Funduszu Leasingowego SA notowane na londyńskiej i warszawskiej giełdzie – rok 2000 - Wprowadzenie leasingu konsumenckiego Dobra Rata– unikalny produkt na polskim rynku - Wprowadzenie leasingu konsumenckiego Dobra Rata– unikalny produkt na polskim rynku - Nagroda NAJLEPSZA FIRMA LEASINGOWA ROKU 2000 - Nagroda NAJLEPSZA FIRMA LEASINGOWA ROKU 2000 -przyznawane przez wydawnictwo INFOR – wydawcę Prawa i Gospodarki i Gazety Bankowej -przyznawane przez wydawnictwo INFOR – wydawcę Prawa i Gospodarki i Gazety Bankowej -ZŁOTY GROSZ 2000 – Laur PRZEKROJU – przyznawany przez redakcję Przekroju dla Najlepszej Firmy Roku w Polsce -ZŁOTY GROSZ 2000 – Laur PRZEKROJU – przyznawany przez redakcję Przekroju dla Najlepszej Firmy Roku w Polsce 2001 2001 -podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -odbyło się pierwsze notowanie akcji Getin Service Provider SA - spółki z -odbyło się pierwsze notowanie akcji Getin Service Provider SA - spółki z Grupy Kapitałowej EFL. Grupy Kapitałowej EFL. -EFL SA wchodzi w skład grupy kapitałowej największego francuskiego banku Credit Agricole - 16 listopada 2001 -EFL SA wchodzi w skład grupy kapitałowej największego francuskiego banku Credit Agricole - 16 listopada 2001 -Umowa o współpracy z Banque PSA Finance SA -Umowa o współpracy z Banque PSA Finance SA 2002 2002 -EFL przenosi się do nowej siedziby – Centrum Orląt –staje się siedzibą -EFL przenosi się do nowej siedziby – Centrum Orląt –staje się siedzibą wszystkich spółek wchodzących w skład grupy CA wszystkich spółek wchodzących w skład grupy CA -EFL otrzymuje Motoryzacyjnego Oskara w kategorii Najlpesza Usługa w Motoryzacji za leasing konsumencki Dobra Rata -EFL otrzymuje Motoryzacyjnego Oskara w kategorii Najlpesza Usługa w Motoryzacji za leasing konsumencki Dobra Rata 3.Charakterystyka firmy leasingowej

22 2003 2003 -Agencja ratingowa Moodys Investors Service nadała EFL S.A. rating A2 -Agencja ratingowa Moodys Investors Service nadała EFL S.A. rating A2 -EFL wprowadza do swojej oferty kredyt samochodowy LUKAS Dobra Rata -EFL wprowadza do swojej oferty kredyt samochodowy LUKAS Dobra Rata 2004 2004 -Powstaje Carefleet – spółka w 100% zależna od EFL -Powstaje Carefleet – spółka w 100% zależna od EFL -EFL jako pierwszy wprowadza na rynek Leasing Odnawialny -EFL jako pierwszy wprowadza na rynek Leasing Odnawialny -EFL – NAJLEPSZĄ FIRMĄ LEASINGOWĄ 15 – LECIA – Nagroda Gospodarcza Gazety Prawnej -EFL – NAJLEPSZĄ FIRMĄ LEASINGOWĄ 15 – LECIA – Nagroda Gospodarcza Gazety Prawnej -EFL otrzymuje nagrodę – NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT 2004- za Leasing Odnawialny przyznany przez Gazetę Finansową -EFL otrzymuje nagrodę – NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT 2004- za Leasing Odnawialny przyznany przez Gazetę Finansową -EFL otrzymuje NAGRODĘ SPECJALNĄ Z OKAZJI JUBILEUSZOWEGO X POLSKIEGO FORUM KAPITAŁOWEGO TWOJE PIENIĄDZE -EFL otrzymuje NAGRODĘ SPECJALNĄ Z OKAZJI JUBILEUSZOWEGO X POLSKIEGO FORUM KAPITAŁOWEGO TWOJE PIENIĄDZE -NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT 2004 dla Leasingu Odnawialnego według rankingu miesięcznika BANK -NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT 2004 dla Leasingu Odnawialnego według rankingu miesięcznika BANK 3.Charakterystyka firmy leasingowej

23 2005 2005 -EFL opuszcza giełdę - styczeń 2005 -EFL opuszcza giełdę - styczeń 2005 -Nagroda PROSPERITA 2005 dla Najlepszej Firmy Leasingowej – przyznana przez miesięcznik Home &Market -Nagroda PROSPERITA 2005 dla Najlepszej Firmy Leasingowej – przyznana przez miesięcznik Home &Market -Nagroda NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE – przyznana EFL przez miesięcznik ekonomiczny Home&Market -Nagroda NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE – przyznana EFL przez miesięcznik ekonomiczny Home&Market -NAJLEPSZY PRODUKT DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w kategorii leasing maszyn i urządzeń. Tytuł ten został przyznany przez redakcję Gazety Finansowej. -NAJLEPSZY PRODUKT DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w kategorii leasing maszyn i urządzeń. Tytuł ten został przyznany przez redakcję Gazety Finansowej. -NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT. XXL leasing dużego formatu został uznany przez miesięcznik BANK za NAJBARDZIEJ INNOWYCYJNY PRODUKT 2005 w kategorii produktów leasingowych. -NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT. XXL leasing dużego formatu został uznany przez miesięcznik BANK za NAJBARDZIEJ INNOWYCYJNY PRODUKT 2005 w kategorii produktów leasingowych. 2006 2006 -EFL obchodzi jubileusz 15 lecia -EFL obchodzi jubileusz 15 lecia -EFL wprowadził na rynek nowa markę handlową AutoAuto, EFL NAJLEPSZA FIRMA LEASINGOWA 2006 w kategorii pojazdy - nagroda miesięcznika FORBES -EFL wprowadził na rynek nowa markę handlową AutoAuto, EFL NAJLEPSZA FIRMA LEASINGOWA 2006 w kategorii pojazdy - nagroda miesięcznika FORBES 3.Charakterystyka firmy leasingowej

24 ZABEZPIECZENIE SPŁATY ZABEZPIECZENIE SPŁATY Europejski Fundusz Leasingowy S.A. na podstawie Umów Generalnych zawartych z: Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie "EUROPA" S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.. oferuje ubezpieczenie gwarantujące spłatę rat leasingowych za leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. na podstawie Umów Generalnych zawartych z: Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie "EUROPA" S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.. oferuje ubezpieczenie gwarantujące spłatę rat leasingowych za leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy. 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

25 Warunki umów leasingu operacyjnego: Warunki umów leasingu operacyjnego: -czas trwania umowy od 16 do 60 m-cy* -czas trwania umowy od 16 do 60 m-cy* -pierwsza wpłata od 10%** -pierwsza wpłata od 10%** -leasing dostępny w PLN, EUR -leasing dostępny w PLN, EUR Warunki umów leasignu finansowego: Warunki umów leasignu finansowego: -czas trwania umowy od 6 do 60 m-cy* -czas trwania umowy od 6 do 60 m-cy* -pierwsza wpłata od 10%** -pierwsza wpłata od 10%** -leasing dostępny w PLN, EUR -leasing dostępny w PLN, EUR 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

26 Opłaty Leasingowe Opłaty Leasingowe Wysokość raty miesięcznej opłaty leasingowej może ulec zmianie w przypadku: Wysokość raty miesięcznej opłaty leasingowej może ulec zmianie w przypadku: a) zmiany w przepisach podatkowych mających wpływ na obniżenie dochodowości umowy leasingowej po stronie Finansującego b) zmiany stawki rynku bankowego, w zależności od waluty Umowy, WIBOR, LIBOR lub EURIBOR w Banku finansującym Umowę, przy czym obniżki dokonywane będą pod warunkiem, że Korzystający nie zalega z jakimikolwiek opłatami związanymi z umową 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

27 W przypadku opóźnienia się Korzystającego z płaceniem opłat jest on zobowiązany - bez dodatkowego wezwania Finansującego - do uiszczenia razem z zaległą wpłatą, odsetek za zwłokę w umownej wysokości dwukrotnej stawki ustawowej za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku gdy Finansujący dokona wezwania,, także do uiszczenia kary umownej za to wezwanie w wysokości 3% wartości początkowej przedmiotu umowy oraz do pokrycia kosztów monitoringu i windykacji obejmujących również zlecenie tych czynności wyspecjalizowanej firmie do wysokości 50% wartości początkowej przedmiotu umowy. W przypadku opóźnienia się Korzystającego z płaceniem opłat jest on zobowiązany - bez dodatkowego wezwania Finansującego - do uiszczenia razem z zaległą wpłatą, odsetek za zwłokę w umownej wysokości dwukrotnej stawki ustawowej za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku gdy Finansujący dokona wezwania,, także do uiszczenia kary umownej za to wezwanie w wysokości 3% wartości początkowej przedmiotu umowy oraz do pokrycia kosztów monitoringu i windykacji obejmujących również zlecenie tych czynności wyspecjalizowanej firmie do wysokości 50% wartości początkowej przedmiotu umowy. 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

28 Leasingobiorca ma obowiązek: Leasingobiorca ma obowiązek: 1. Uiszczać terminowo (wg harmonogramu) czynsze leasingowe. 1. Uiszczać terminowo (wg harmonogramu) czynsze leasingowe. 2. Odebrać w ustalonym terminie przedmiot leasingu od dostawcy. 2. Odebrać w ustalonym terminie przedmiot leasingu od dostawcy. 3. Użytkować przedmiot leasingu w taki sposób, aby nie uległ on zniszczeniu w wyniku niedbalstwa, czy też umyślnego działania. 3. Użytkować przedmiot leasingu w taki sposób, aby nie uległ on zniszczeniu w wyniku niedbalstwa, czy też umyślnego działania. 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

29 4. Ubezpieczać przedmiot leasingu (wyjątkowo, ponieważ w większości przypadków leasingodawca ubezpiecza sprzęt i wystawia fakturę za ubezpieczenie leasingobiorcy). 4. Ubezpieczać przedmiot leasingu (wyjątkowo, ponieważ w większości przypadków leasingodawca ubezpiecza sprzęt i wystawia fakturę za ubezpieczenie leasingobiorcy). 5. Wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu leasingu lub zrezygnować z tego prawa. 5. Wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu leasingu lub zrezygnować z tego prawa. 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

30 Sankcje za niedotrzymanie warunkow umowy Sankcje za niedotrzymanie warunkow umowy W przypadku zwykłej szkody leasingodawca odbiera odszkodowanie, które przeznacza na naprawę sprzętu. Najczęściej jest tak, że upoważnia on leasingobiorcę do odbioru odszkodowania. I dokonania wszelkich czynności związanych z likwidacją szkody. W przypadku zwykłej szkody leasingodawca odbiera odszkodowanie, które przeznacza na naprawę sprzętu. Najczęściej jest tak, że upoważnia on leasingobiorcę do odbioru odszkodowania. I dokonania wszelkich czynności związanych z likwidacją szkody. Trochę inaczej wygląda to w przypadku kradzieży, bądź kasacji. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a odszkodowanie z tytułu szkody przeznaczone jest na spłatę pozostałych czynszów leasingowych, a pozostałą część odbiera leasingobiorca. Trochę inaczej wygląda to w przypadku kradzieży, bądź kasacji. Wówczas umowa zostaje rozwiązana, a odszkodowanie z tytułu szkody przeznaczone jest na spłatę pozostałych czynszów leasingowych, a pozostałą część odbiera leasingobiorca. 4.Ogólne warunki umowy leasingowej

31 5. Kredyt czy leasing ? banki nie są przygotowane do obsługi tak wielkiej ilości osób banki nie są przygotowane do obsługi tak wielkiej ilości osób wymagają przedstawienia wielu zabezpieczeń i poręczeń wymagają przedstawienia wielu zabezpieczeń i poręczeń firma leasingowa jako duży odbiorca może przy nabywaniu dóbr będących przedmiotem leasingu wynegocjować korzystniejsze ceny niż pojedynczy inwestor firma leasingowa jako duży odbiorca może przy nabywaniu dóbr będących przedmiotem leasingu wynegocjować korzystniejsze ceny niż pojedynczy inwestor

32 5. Kredyt czy leasing ? możliwe jest również, że pewne koszty bieżące, które ponosi się w przypadku kupna na kredyt kształtują się korzystniej jeśli są ponoszone przez spółkę leasingową a nie przez samego inwestora możliwe jest również, że pewne koszty bieżące, które ponosi się w przypadku kupna na kredyt kształtują się korzystniej jeśli są ponoszone przez spółkę leasingową a nie przez samego inwestora w przypadku leasingu operacyjnego czynsze leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, co czyni leasing tańszym od kredytu bankowego a formalności związane z zawieraniem umowy leasingowej sprowadzone zostały do minimum w przypadku leasingu operacyjnego czynsze leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, co czyni leasing tańszym od kredytu bankowego a formalności związane z zawieraniem umowy leasingowej sprowadzone zostały do minimum

33 5. Kredyt czy leasing? - firmy leasingowe nie zgadzają się na ślepo do zabezpieczania swoich roszczeń tylko poprzez przedmiot leasingu, zależnie od oceny wiarygodności klienta domagają się niekiedy dodatkowych zabezpieczeń lub opłat przy zawieraniu umowy - instytucje kredytowe w poszczególnych przypadkach bywają gotowe, przy pozytywnej ocenie klienta i rodzaju inwestycji do pełnego jej sfinansowania


Pobierz ppt "FIRMA LEASINGOWA. Firma Leasingowa Plan Prezentacji Plan Prezentacji 1. Pojęcie i rodzaje leasingu 2. Zalety i wady leasingu 3. Charakterystyka firmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google