Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Poznań, 21 października 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Poznań, 21 października 2013."— Zapis prezentacji:

1 Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Poznań, 21 października 2013

2 1 Nowa umowa Banku Pekao z EFI w ramach programu RSI (Risk Sharing Instrument) Umowa gwarancji portfelowych pomiędzy Bankiem Pekao a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym podpisana w maju i uruchomiona we wrześniu 2013 r., Gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu Unii Europejskiej Instrument Podziału Ryzyka dla Wsparcia Innowacji i Badań i Rozwoju (B+R) w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (RSI), Bank Pekao podpisał umowę w ramach RSI jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce i 11 w Europie, Dostępny limit portfela dla Pekao – 331 mln PLN (maksymalna wartość wszystkich udzielonych przez Bank kredytów objętych gwarancją EFI RSI),

3 2 Mechanizm funkcjonowania gwarancji portfelowych w ramach RSI Kredyt 1 5. Wypłata kwoty gwarancji 4. Wystąpienie o płatność 2. Udzielanie kredytów z gwarancją EFI – do 30 czerwca 2015 Kredyt 2Kredyt 3 Kredyt 4 Kredyt 5 Portfel kredytów inwestycyjnych i obrotowych nieodnawialnych Maksymalnie 331 mln PLN 1. Gwarancja 50% kapitału i odsetek portfela kredytów spełniających kryteria programu RSI 3. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji

4 3 Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją EFI RSI? Rodzaj kredytów, które mogą być objęte poręczeniem EFI RSI kredyty inwestycyjne (standardowy kredyt inwestycyjny, SIL oraz AUTOSIL), kredyty obrotowe nieodnawialne. Wyłączenia kredyty z dofinansowaniem unijnym (np. kredyt technologiczny), kredyty objęte poręczeniem funduszy poręczeń kredytowych, które otrzymały reporęczenia EFI. Wysokość kredytu od 104 000 PLN do 31 000 000 PLN, firma może korzystać z kilku kredytów objętych gwarancją EFI RSI, o ile ich łączna wartość nie przekroczy 31 000 000 PLN. Okres kredytowania 2 – 7 lat, włączając w to okres karencji, Waluta Wyłącznie PLN.

5 4 Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją EFI RSI (1)? 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli: Przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro, Uwaga - przy określeniu statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe. 2. Przedsiębiorstwa typu Small mid-cap, czyli: Przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, ale zatrudniają mniej niż 500 pracowników.

6 5 Przedsiębiorstwem (projekt nie musi być innowacyjny! Kredyt może być przeznaczony na projekty nie związane z B+R+I) Finansowanym przedsięwzięciem (czyli projekt jest innowacyjny) Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją EFI RSI (2)? Firma musi spełnić 1 z 10 kryteriów, które można podzielić na dwa rodzaje: Badania i Rozwój i/lub Innowacyjność (B+R+I) związane z: albo

7 6 Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją EFI RSI (3)? nrKryterium Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 1. Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną z produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie. Tak 2. Kredytobiorca jest szybko-rosnącą firmą zorientowaną na badania i rozwój (B+R) i/lub innowacje: w okresie 3 ostatnich lat średnioroczny wzrost zatrudnienia lub przychodów był większy niż 20%, przy czym na początku okresu obliczeniowego firma musi zatrudniać 10 lub więcej pracowników. Nie 3. Certyfikowany księgowy wykazał w ostatnim sprawozdaniu finansowym kredytobiorcy, że wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły przynajmniej 20% wartości kredytu, Nie 4.Kredytobiorca w biznes planie wykazał, że zamierza przeznaczyć w kolejnych 24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty kredytu na wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami. Mogą to być wydatki na nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z wyłączeniem nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji wydatków odtworzeniowych i/lub nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji inwestycji w rozbudowę; Tak

8 7 Kto może skorzystać z kredytu z gwarancją EFI RSI (4)? nrKryterium Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 5. Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt, gwarancję z europejskich programów wspierających B+R i/lub innowacji (np. 7 Program Ramowy) lub krajowych programów wspierających badania i/lub innowacje; Nie 6. Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu ostatnich 24 miesięcy; Nie 7. Kredytobiorca zarejestrował przynajmniej jeden patent w ciągu ostatnich 24 miesięcy; Nie 8. Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture capital ukierunkowanego na innowacje (nauki przyrodnicze (life science)/czysta energia/technologie); Nie 9. Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest zarejestrowany na terenie parku naukowego, technologicznego i/lub innowacyjnego; Nie 10.Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Nie

9 8 Niższe oprocentowanie kredytów z gwarancją EFI RSI główną korzyścią dla firmy Gwarancja EFI RSI zmniejsza o 50% koszt ryzyka kredytowego i koszt kapitału, które wchodzą w skład marży kredytowej, W związku z tym Bank jest zobowiązany do obniżenia marży kredytowej, Obniżka jest uzależniona od ratingu Klienta - minimalna obniżka wynosi 0,43 p.p., Obniżka jest nominalnie wyższa w przypadku gorszych ratingów, gdyż koszt ryzyka rośnie wraz z wyższym ratingiem, Dzięki niższemu oprocentowaniu, zwiększa się zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.

10 9 Podsumowanie – korzyści dla Firmy Zabezpieczenie 50% kapitału i odsetek kredytu, Obniżona marża kredytowa = lepsza zdolność kredytowa, Niski koszt zabezpieczenia, Prosty sposób ustanowienia zabezpieczenia oparty na procedurach bankowych – żadnej dodatkowej biurokracji, Stała dostępność wsparcia, Brak pomocy publicznej i obowiązków raportowych, Udział w prestiżowym programie Unii Europejskiej, który jest dedykowany wyłącznie dla innowacyjnych firm i na znacznie większą skalę będzie wdrażany w ramach nowego budżetu UE, W okresie 2013-2015 praktycznie nie będzie dostępnych dotacji unijnych, a instrumenty zwrotne (np. poręczenia EFI) to jedyne preferencyjne możliwości finansowania dla przedsiębiorstw!

11 10 A dla firm nie spełniających kryteriów RSI gwarancje w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja Od kilku dni jest dostępna ponownie linia gwarancyjna dla firm o rocznych przychodach do 20 mln złotych w ramach unijnego programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP – Competitiveness and Innovation) KryteriumEFI CIP EFI RSI Typ kredytuInwestycyjneObrotowe nieodnawialne dla start ups Inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne Okres kredytowania Minimum 1 rok1 rok2-7 lat Kwota kredytuDo 3 mln EURDo 20 tys. PLN104 tys. – 31 mln PLN KredytobiorcyFirmy o przychodach do 20 mln PLN Mikroprzedsiębiorcy działający krócej niż 2 lata MŚP i Mid-cap spełniający kryteria innowacyjności WalutaPLN, EURPLN Poręczenie50% kapitału i odsetek Prowizja dla EFI Nie Tak Obniżka marżyTak Inne zabezpieczenia Tylko na przedmiocie inwestycjiDo 9999 PLN – tylko poręczenie EFI Zgodnie z przepisami Banku

12 11 Dziękuję za uwagę Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa Tel. 22 524 53 48 E-mail: Tomasz.Kierzkowski@pekao.com.plTomasz.Kierzkowski@pekao.com.pl http://www.pekao.com.pl/mis/kredyty/


Pobierz ppt "Kredyty dla innowacyjnych firm z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Poznań, 21 października 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google