Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
Andrzej Dakowski Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta 1

2 HISTORIA PROGRAMU FULBRIGHTA
Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z roku. W Polsce Program Fulbrighta działa od 1959 roku, a od 1990 zarządzany jest przez Polsko- Amerykańską Komisję Fulbrighta

3 NOWA UMOWA - 10 marca 2008 roku w Waszyngtonie Rzeczpospolita Polska i Stany Zjednoczone podpisały nową umowę o Komisji Fulbrighta zwiększającą znacznie udział strony polskiej w programie Fulbrighta. Dało to możliwość utworzenia nowych programów i zwiększenia wymiany polsko-amerykańskiej.

4 CELE PROGRAMU FULBRIGHTA
Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie i organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

5 STYPENDIA FULBRIGHTA DLA POLAKÓW
Studenci: Fulbright Self-Placed Graduate Student Award International Fulbright Science and Technology Awards for Outstanding Students Doktoranci: Fulbright Junior Advanced Research Awards – Junior Stypendia podoktorskie: Fulbright Senior Advanced Research Awards Fulbright Lectureship at University of Washington

6 2012-2013 FULBRIGHT SELF-PLACED GRADUATE STUDENT AWARD
30,000 USD na 1 rok studiów Ubezpieczenie J-1 visa bilet lotniczy Termin aplikow

7 2012-2013 FULBRIGHT SELF-PLACED GRADUATE STUDENT AWARDS
Formularz ze strony Dowód przyjęcia na uczelnię w USA na studia podyplomowe typu M.A. i M.S. z wyjątkiem LLM, MBA i studiów medycznych Zaświadczenie o posiadaniu środków na opłatę czesnego i pozostałych kosztów

8 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS
Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich Wymagany dyplom magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2010 r. Wysoka średnia ocen, bardzo dobre opinie profesorów, osiągnięcia, wyróżnienia Stypendia na 1 rok akademicki – 30,000 USD (9-12 mies.) programu Master’s lub PhD w uczelni amerykańskiej

9 2013-2014 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT AWARDS (cont.)
Rekrutacja na rok akademicki  Otwarcie konkursu – I kwartał 2012 Stypendia na dowolny kierunek studiów Master’s lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Wysokość stypendium $30,000 Dodatkowo koszty podróży, ubezpieczenie, wiza Termin składania dokumentów – 16 kwietnia 2012

10 WYMAGANIA FORMALNE Wysłanie aplikacji w wyznaczonym terminie
Zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie i zakwalifikowanie się kandydata na stypendium Uzyskanie przyjęcia na uczelnię amerykańską programy: Master’s lub Ph.D, Aplikowanie o wizę studencką w wyznaczonym terminie – ok. 60 dni przed planowanym wyjazdem

11 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED ADVANCED RESEARCH PROGRAM 2013-2014
Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich na 6-12 miesięcy. Dla doktorantów i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach przygotowujących pracę doktorską Wymagany dyplom magistra z Polski Termin zgloszeń – 29 czerwca 2012

12 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ? Stypendia są przeznaczone dla Polaków doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium , będą uczestnikami 2 ostatnich lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona po powrocie ze stypendium.  

13 FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS
$ $ $ miesięcznie w zależności od strefy cenowej i kosztów utrzymania w wybranej uczelni Jednorazowy dodatek na opłaty $1000 Dodatek na koszty zagospodarowania $1350, na książki $750, dieta dojazdowa $100

14 JAK APLIKOWAĆ Zgłoszenie w języku angielskim online Wydrukowaną kopię zgłoszenia wypełnionego on-line, fotokopię dyplomu, aktualne zaświadczenie o studiach doktoranckich wystawione przez uczelnię, prosimy przesłać do Biura Komisji do 29 czerwca 2012. 

15 CECHY KANDYDATA Wysoka średnia ocen z uczelni
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność Twórcze podejście do badań, zaangażowanie

16 FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS 2013-2014
Pracownicy naukowo-dydaktyczni lub naukowi, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat Wyjazd w celu realizacji projektu badawczego na okres 3 do 9 miesięcy (od sierpnia 2013 do sierpnia 2014) Wymagane zaproszenie z uczelni amerykańskiej Preferowani kandydaci, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie przebywali na stypendiach w USA Termin nadsyłania zgłoszeń lipiec 2012

17 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS - SENIOR
Wymagane dokumenty: zgłoszenie online zawierające projekt badawczy, biografię, cv, listę publikacji, zaproszenie z uczelni amerykańskiej, formularz adresowy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu 3 listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio do Komisji Fulbrighta Jeden egzemplarz zgłoszenia należy wydrukować i wysłać do biura Komisji Fulbrighta 29 czerwca termin zgłoszeń

18 FULBRIGHT ADVANCED RESEARCH AWARDS - SENIOR
Miesięczne stypendium: $2,500.0 , $2,800.0 , $2,900.0 $250 Jeśli towarzyszy 1 osoba z najbliższej rodziny $350 jeśli 2 osoby lub więcej Jednorazowe dopłaty: $1,350 koszty zagospodarowania $750 na zakup książek, fotokopie $100 dieta podróżna

19 WAŻNE STRONY INTERNETOWE:

20 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA
KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, Warszawa TEL.: (0-22) FAX: (

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google