Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE
Prezentację przygotowały: Kramarz Paulina Poźniak Magdalena Rusznica Katarzyna Stelmach Izabela Wasąg Agnieszka Transport w turystyce Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 Zwiększający się ruch turystyczny osób wymaga w coraz większym stopniu zwracania uwagi na zagadnienia związane z transportem. Jest on nieodłącznym elementem składowym każdej usługi turystycznej bez względu na jej zasięg przestrzenny. Jego różnorodność, a także strukturę ilościową i cechy jakościowe mają decydujący wpływ na kosztową i efektywnościową realizację usług turystycznych. Usługi transportowe należą do podstawowych usług turystycznych. Rozwój i konsumpcja tych usług warunkują bowiem dostępność dla turystów walorów turystycznych. Warto też podkreślić, iż w strukturze konsumpcji turystycznej podróż jest zawsze pierwszą i ostatnią jej fazą. Dlatego usługi transportowe są powszechnie uważane za dynamiczny czynnik kształtowania ruchu turystycznego i jego obsługi

3 Pojęcie Transportu Transport w rozumieniu logistyki to zespół czynności związanych z przemieszczeniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków. Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski (komunikację) i transport towarowy (ładunków).

4 Regulacje prawne Przewóz osób i bagażu w komunikacji wewnętrznej reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984, wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje przejazdy transportem kolejowym, samochodowym, lotniczym, żeglugi śródlądowej wykonywanym odpłatnie przez uprawnionych przewoźników. Ustawa reguluje również odpowiedzialność przewoźników za niewykonane bądź nie należycie wykonanie umowy, tryb dochodzenia roszczeń, zasady płacenia kar pieniężnych przez pasażerów i przewoźników Przewozy kolejowe reguluje Konwencja o Międzynarodowym Przewozie Kolejami (COTIF). Podstawowym celem tej organizacji jest ustalenie jednolitego systemu prawnego mającego zastosowanie do przewozu osób, bagażu w międzynarodowej komunikacji bezpośredniej pomiędzy państwami członkowskimi. Przewozy lotnicze regulują przepisy IATA. Głównym zadaniem organizacji jest wsparcie dla przemysłu lotniczego w sprawach uczciwej konkurencji oraz jednorodności cen biletów. Zrzeszenie nadaje lotniskom kod IATA a także dwuznakowy kod liniom lotniczym

5 KRYTERIA WYBORU RODZAJU TRANSPORTU
KOMFORT WARUNKI TECHNICZNE CELE PODRÓŻY KOSZTY WYGODA BEZPIECZEŃSTWO SWOBODA RUCHU PRZEBIEG PRZYJEMNOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ ZAKRES USŁUG ZWYCZAJE SENTYMENT

6 Podział transportu Transport lądowy -kolejowy, autokarowy,
-środki publicznego transportu drogowego - pojazdy prywatne (do 8 miejsc) - pojazdy wynajęte Transport powietrzny -loty regularne -loty poza rozkładem - inne loty lotnicze Transport wodny -linie pasażerskie -rejsy wycieczkowe

7 TRANSPORT DROGOWY - SAMOCHODOWY
Samochód jako środek transportu w turystyce pojawił się masowo w pierwszej połowie XX w. Zalety Indywidualnego transportu samochodowego: Niezależność i mobilność wyboru trasy. kontrola bieżąca czasu podróży, komfort podróży. Wady: zatłoczone drogi i autostrady, brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. kolejki na przejściach granicznych, wysokie koszty ubezpieczenia. W Polsce jest mało dróg typowo turystycznych, zbudowanych głównie dla potrzeb ruchu turystycznego lub tak poprowadzonych, aby przejazd stanowił atrakcję turystyczną, tak jak np. droga łącząca Kraków i Zakopane.

8 Transport drogowy - autokarowy
Tego typu transport ma bardzo duże znaczenie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego (święta, wakacje, długie weekendy). Zalety: bardzo duży komfort przejazdu, najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na 1 uczestnika możliwość dojazdu do atrakcji turystycznych i hotelu możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu możliwość poznania mijanego krajobrazu dogodne warunki do integracji uczestników bagaż, załadowany w miejscu wyjazdu, przewożony jest do hotelu lub do miejsca kończącego imprezę Są Także pewne niedogodności Przebywanie w jednej grupie, wydłużenie czasu imprezy ograniczenia w wielkości przewożonego bagażu konieczność przekraczania wielu przejść granicznych w turystyce zagranicznej możliwość wystąpienia nieprzewidzianych awarii ograniczenia wynikające z godzin pracy kierowcy niedogodności wynikające z długości podróży

9 Transport kolejowy Historia rozwoju tego transportu sięga r. w Anglii po raz pierwszy wykorzystano kolej do przewozu ludzi na trasie Liverpool-Manchester. Zalety: - punktualność, prędkość podróżowania - regularność połączeń, niezależność od warunków pogodowych - komfort podróżowania, zwłaszcza w pociągach TGV -bezpieczeństwo (niewielka ilość wypadków mino coraz większej szybkości) -sprawniejsze odprawy graniczne w ruchu międzynarodowym. -niższa cena niż przy niektórych biletach lotniczych -możliwość podróżowania w nocy WADY ograniczenia wynikające z rozkładu jazdy, zarówno do czasu, jak i kierunków konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu konieczność przenoszenia bagażu przy transferach Istotny element stanowią w turystyce pociągi, będące już same w sobie atrakcja turystyczną. - pociągi hotelowe –np. na wybrzeże - koleje specjalne- szczególnie w górach (kolejki zębate, linowe wyciągi) - kolejki wąskotorowe- o znaczeniu w dużej mierze krajoznawczym np. kolejka wąskotorowa Przeworsk- Dynów

10 Transport powietrzny Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu.

11 Transport lotniczy ZALETY • szybkość podróży • wygoda podróżowania • duże bezpieczeństwo podróżowania • gwarantowane wyżywienie w czasie podróży WADY • wysoka cena przelotu • ograniczenia w programowaniu wynikające z rozkładu lotów i lokalizacji lotnisk • uciążliwa konieczność dojechania do lotniska, nie zawsze będącego w miejscu zamieszkania klienta • zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji • konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu • konieczność przenoszenia bagażu przy transferach • lęk niektórych klientów przed podróżą samolotem

12 Transport wodny STATKI, PROMY
ZALETY • niższa cena niż cena biletu lotniczego. • przy realizacji niektórych typów imprezy jedyny środek transportu • możliwość zamawiania posiłków • dobry komfort podróżowania WADY • długi czas podróży • ograniczenia wynikające z rozkładu rejsów • konieczność korzystania z dodatkowego transportu na transfery oraz realizację programu • konieczność przenoszenia bagażu przy transferach • zmiana terminów w trakcie imprezy powoduje dodatkowe koszty i uzależniona jest od możliwości zmiany rezerwacji • lęk niektórych klientów przed podróżą morską

13 Bibliografia Z. Kruczek (red.), Obsługa ruchu turystycznego, wyd. Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków


Pobierz ppt "Przedmiot: OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google