Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka

2 I. D O C H O D Y: Plan dochodów po zamianach wyniósł zł, z tego wykonano kwotę zł, z tego wykonano kwotę ,11 zł, co stanowi 100,08 % ,11 zł, co stanowi 100,08 %. Główne źródła dochodów to: Główne źródła dochodów to: subwencje z budżetu państwa ,00 zł, subwencje z budżetu państwa ,00 zł, w tym: w tym: ---- subwencja oświatowa ,00 zł ---- subwencja wyrównawcza ,00 zł ---- subwencja równoważąca ,00 zł

3 dochody własne ,31 zł --- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,76 zł --- podatek rolny ,93 zł --- podatek od nieruchomości ,06 zł --- podatek leśny ,88 zł --- podatek od środków transportowych ,30 zł --- pozostałe podatki i opłaty – ,38 zł dochody niepodatkowe – ,59 zł dotacje na zadania zlecone i własne ,16 zł ,16 zł

4 Główne źródła dochodów

5 Pozyskane środki zewnętrzne Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia ,00 zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przebudowa drogi Rogóźnia ,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ogółem ,00 zł: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ogółem ,00 zł: -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zł -wykonanie instalacji solarnej na budynku ZSP w Nagoszewie ,00 zł Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie ,00 zł Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego - rozbudowa szkoły i hali sportowej w Ugniewie ,00 zł

6 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Ministerstwo Sportu i Turystyki - Fundusz Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów Pływać każdy może ,00 zł Pływać każdy może ,00 zł zajęcia na basenie w Ostrowi Mazowieckiej

7 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny : Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny : - projekt Zagrajmy o sukces ,00 zł - projekt Zagrajmy o sukces ,00 zł - E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka ,00 zł - E – umiejętności mieszkańców Gminy Ostrów Mazowiecka ,00 zł

8 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Program Radosna Szkoła ,09 zł Program Radosna Szkoła ,09 zł Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka Zakup pomocy dydaktycznych dla trzech placówek oświatowych: Jelonki, Nagoszewo, Nagoszewka

9 Pozyskane środki zewnętrzne c.d Razem : zł Razem : zł PFRON - Program Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie ,10 zł PFRON - Program Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie ,10 zł w 2010 roku programem objęto 37 uczniów w 2010 roku programem objęto 37 uczniów

10 Preferencyjne pożyczki i kredyty Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - na realizację zadań: Umarzalne pożyczki z WFOŚiGW - na realizację zadań: -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo ,00 zł. - Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP w Nagoszewie ,00 zł.

11 Preferencyjne kredyty ze środków Preferencyjne kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na zadania: -Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Dybkach ,00 zł. -Rozbudowa szkoły i budowa hali sportowej w Ugniewie ,00 zł. -Przebudowa drogi Rogóźnia - Popielarnia ,00 zł. Preferencyjne pożyczki i kredyty

12 II. W Y D A T K I Wydatki po zmianach wyniosły zł, z tego wykonano kwotę ,49 zł, co stanowi 97,72 %.

13 Struktura głównych wydatków budżetu Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: Gminy w 2010 r. przedstawia się następująco: Oświata i sport szkolny – ,00 zł ( subwencja oświatowa ,00 zł) ( subwencja oświatowa ,00 zł) Pomoc społeczna – ,14 zł, w tym m.in zł na dożywianie w szkołach (404 uczniów skorzystało z gorącego posiłku) Transport i łączność – ,21 zł Administracja publiczna – ,10 zł Rolnictwo i łowiectwo – ,67 zł

14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,88 zł Gospodarka mieszkaniowa ,05 zł Bezpieczeństwo i ochrona ppoż ,50 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,06 zł ,06 zł Obsługa długu publicznego ,83 zł Ochrona zdrowia ,62 zł Inne ,65 zł

15 Struktura głównych wydatków

16 Łączna kwota długu stanowiła 34,56 % planowanych dochodów budżetu Gminy na rok Dopuszczalne zadłużenie wynosi 60%. D Ł U G P U B L I C Z N Y D Ł U G P U B L I C Z N Y

17 Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne I. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo 268 szt ,25 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy III etap ok. 215 szt ,72 zł Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Nieskórzu - dokumentacja ,00 zł Razem: ,97 zł

18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Komorowo inwestycja z lat inwestycja z lat całkowity koszt zadania zł W ,25 zł wykonano 268 szt. przyłączy

19 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka III etap W ,72 zł wybudowano 215 sztuk (łącznie w latach sztuk)

20 II. Transport i łączność

21 Budy Grudzie II etap długość drogi mb ,64 zł

22 Kacpury długość drogi mb ,19 zł długość drogi mb ,19 zł

23 Kalinowo Morgi długość drogi mb ,89 zł długość drogi mb ,89 zł

24 Rogóźnia - Popielarnia długość drogi mb ,18 zł długość drogi mb ,18 zł - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ,00 zł ,00 zł - Kredyt preferencyjny z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ,00 zł

25 Nowa Osuchowa - Dybki długość drogi mb ,63 zł długość drogi mb ,63 zł

26 Podborze I etap - ul. Krzywa długość drogi mb ,49 zł

27 Przebudowa drogi powiatowej nr 2639 W Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki Brok – Nagoszewo – Fidury – Koziki ,00 zł ,00 zł

28 Przebudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej nr 2647 W Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki Grądy – Choiny – Jarząbka – Wiśniewo – Dybki ,00 zł ,00 zł

29 Droga miejska ul. Broniewskiego Droga miejska ul. Broniewskiego długość drogi - 70 mb ,00 zł długość drogi - 70 mb ,00 zł

30 Komorowo - ul. Piaski droga powiatowa wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji wykonanie nawierzchni bitumicznej po zrealizowaniu kanalizacji długość drogi 900 mb ,97 zł długość drogi 900 mb ,97 zł Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: ,97 zł Dofinansowanie Gminy do budowy dróg powiatowych w 2010 r. wyniosło: ,97 zł

31 Dokumentacja na drogi do wykonania w 2011 roku wyniosła: ,14 zł Razem: ,43 zł Razem: ,43 zł Długość wykonanych dróg: mb

32 IV. Oświata i wychowanie Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszew Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla ZSP Nagoszewo ,57 zł ,57 zł.

33 Rozbudowa szkół i budowa hal sportowych w latach w Dybkach: ,82 zł - hala sportowa wym. 27m x 15m - 3 nowe sale lekcyjne - pomieszczenia socjalne - kotłownia

34

35 w Ugniewie: ,22 zł - hala sportowa o wym. 27m x 15m - 4 nowe sale dydaktyczne - szatnie - pomieszczenia socjalne - kotłownia -Dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego ,00 zł.

36

37 Wykonanie instalacji solarnej dla ZSP Nagoszewo ,41 zł Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo21 387,82 zł Budowa ogrodzenia w PSP Lubiejewo ,82 zł

38 Place zabaw dla dzieci Place zabaw dla dzieci

39 III. Gospodarka mieszkaniowa Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Jelonkach ,69 zł ,69 zł.

40 Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy ,52 zł - remont dachu Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prosienicy ,52 zł - remont dachu

41 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Nieskórzu ,48 zł

42 VI. Zakupy inwestycyjne VI. Zakupy inwestycyjne Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo ,20 zł Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Komorowo ,20 zł

43 VI. Zakupy inwestycyjne VI. Zakupy inwestycyjne Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej ,00 zł Zakup aparatu EKG ,95 zł

44 Razem wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosły ,35 zł Wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,05 % ogólnych wydatków

45 PORÓWNANIE wydatków inwestycyjnych w latach w 2008 r zł. - 24% w 2009 r zł. - 29,4% w 2010 r zł - 26%

46 Wydatki związane z realizacją programów unijnych w 2010 roku wyniosły zł. -co stanowi 29 % wszystkich wydatków inwestycyjnych

47 Struktura wydatków inwestycyjnych

48 K O N I E C K O N I E C


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google