Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI

2 Projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

3 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: o Województwo Świętokrzyskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 BENEFICJENT: o Powiat Konecki z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

4 o niski standard bazy edukacyjnej wynikający z niewystarczających nakładów finansowych przeznaczanych na modernizację i wyposażenie obiektów, o nieodpowiedni stan techniczny budynków oraz instalacji i urządzeń technicznych (przestarzałe technologicznie i często niespełniające przyjętych norm dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska, energooszczędności, właściwego oświetlenia), o niewystarczające doposażenie pracowni, o brak lub konieczność remontu obiektów edukacyjno-sportowych, o wyeksploatowane i przestarzałe technologicznie urządzenia i maszyny do praktycznej nauki zawodu. Nadmierna eksploatacja i duży stopień zużycia obiektów i ich wyposażenia edukacyjnego powodował, że warunki nauczania odbiegały od oczekiwań uczniów i nauczycieli, a tym samym europejskich standardów. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

5 Głównym celem projektu było podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Koneckiego. Cele szczegółowe: o poprawa bazy dydaktycznej szkół i placówek, o poprawa infrastruktury sportowej, o doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt dydaktyczny, sportowy i społeczno-edukacyjny, o podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych, o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, o ograniczenie zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

6 Lp.ZADANIEPLAN RZECZYWISTE WYKONANIE 1rozpoczęcia realizacji projektu02-07-2008 1.1 rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu 01-04-2009 1.1.1roboty budowlane 01-04-2009 07-12-2009 1.1.2dostawy sprzętu i wyposażenia 01-07-2009 26-11-2009 2 zakończenia realizacji rzeczowej projektu 07-12-2009 3zakończenia realizacji projektu17-12-2009 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

7 LP.WARTOŚĆI BUDŻETOWE BUDŻET POCZĄTKOWY BUDŻET KOŃCOWY 1całkowita wartość projektu3 320 850,00 zł3 086 822,24 zł 1.1 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1992 510,00 zł1 835 125,27 zł 1.2wkład własny1 328 340,00 zł1 251 696,97 zł WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

8 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI o 6 przebudowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej i społeczno – edukacyjnej o 1 wybudowany obiekt sportowy o blisko 3000 m 2 powierzchni wyremontowanych obiektów dydaktycznych o blisko 1500 m 2 powierzchni wybudowanych obiektów sportowych o 260 m 2 powierzchni wyremontowanych obiektów sportowych o 1054 sztuki zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych/dydaktycznych/społeczno-edukacyjnych o 1000 m 2 powierzchni zagospodarowanego otoczenia obiektów dydaktycznych … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

9 Lp.NAZWAILOŚĆ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA 1postępowania przetargowe12 2009-03-05 2009-12-07 1.1roboty budowlane8 2009-03-05 2009-12-07 1.2dostawy4 2009-07-17 2009-11-26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

10 o Roboty budowlane związane z budową boiska trawiastego do piłki nożnej, bieżni o nawierzchni utwardzonej, skoczni, terenu rekreacyjnego z zadaszeniem dla potrzeb imprez okolicznościowych oraz odwodnieniem terenu, na działce nr ew.2091/4 przy ul. Gimnazjalnej w Końskich dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich. o Roboty budowlane związane z remontem budynku szkoły – II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. o Roboty budowlane związane z remontem węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. o Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowy istniejących sal lekcyjnych w dwóch budynkach szkolnych na sanitariaty wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

11 o Roboty budowlane związane z remontem budynków szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich. o Roboty budowlane związane z remontem części budynku szkoły tj. sali gimnastycznej, sal lekcyjnych oraz otoczenia obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. o Roboty budowlane związane z remontem części pomieszczeń budynku Bursy Szkolnej w Końskich. o Roboty budowlane związane z wymianą podłóg w dwóch salach gimnastycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

12 o Dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania o Dostawy obrabiarki CNC i dwóch tokarek uniwersalnych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. o Dostawy wyposażenia 12-tu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: elektryk, mechanik, technik mechanik, 6-ciu stanowisk odrębnie w pracowniach przedmiotowych na kierunkach: technik informatyk i technik ogrodnik oraz dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni mechaniki pojazdów samochodowych dla ZSP Nr 1 w Końskich. o Dostawy wyposażenia WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

13 o Realizacja celów wpłynęła na poprawę techniczno- użytkowego stanu budynków, a także zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury sportowo-edukacyjnej, co w konsekwencji umożliwiło dostosowanie bazy do europejskich standardów edukacyjnych. o Projekt umożliwił ponadgimnazjalnym szkołom zawodowym poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia oraz zapewnił podniesienie jakości nauczania, czego wymiernym efektem jest dobrze wykształcona młodzież. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

14 Komitet Sterujący – Starosta Konecki 14 osobowy Zespół projektowy powołany Uchwałą Zarządu Nr 98/2008 z dnia 17 listopada 2008r. ze zmianami Kierownik Projektu Członkowie Zespołu Skarbnik Powiatu, pracownicy Starostwa właściwi do spraw inwestycji i organizacji Dyrektorzy Szkół WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI

15 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO POWIAT KONECKI

16 Galeria zdjęć z realizacji projektu

17

18 Pracownia multimedialna do nauki języków obcych

19 Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem multimediów

20

21 Skrzynki z tablicami rozdzielczymi

22 Korytarz szkolny

23

24 Sala gimnastyczna

25

26

27 Sala lekcyjna

28

29 Obrabiarka CNC

30 Tokarka uniwersalna

31

32

33

34

35

36 Sala gimnastyczna

37 Sanitariat

38 Sanitariat

39

40 Oświetlenie i sprzęt multimedialny

41

42

43 Sala lekcyjna

44

45

46 Roleta dzieląca sale lekcyjne

47

48 Sala gimnastyczna

49 Zagospodarowany teren wokół szkoły

50 Wyremontowana sala gimnastyczna

51 Wyremontowana sala lekcyjna

52

53

54

55 Wymieniona stolarka okienna

56 Sanitariat

57 Sanitariat

58 Pomieszczenia magazynowe

59

60 Wyposażenie magazynów gospodarczych

61

62

63

64

65


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google