Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE GRUNDTVIG PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA THE OPEN HAND PROJECT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE GRUNDTVIG PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA THE OPEN HAND PROJECT."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE GRUNDTVIG PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA THE OPEN HAND PROJECT

2 Lifelong Learning Programme GRUNDTVIG Grundtvig Partnership Projects THE OPEN HAND PROJECT

3 Partner projektu – GMINA GNIEWKOWO Herb Gniewkowa Logo Księstwa Gniewkowskiego Logo Gniewkowa THE OPEN HAND PROJECT

4 The partner of the project – GNIEWKOWO MUNICIPALITY The coat of arms The logo of Gniewkowo The logo of Gniewkowo Duchy THE OPEN HAND PROJECT

5 Gmina Gniewkowo leży w północnej części centralnej Polski. w województwie kujawsko - pomorskim, w powiecie inowrocławskim. Jest to gmina miejsko - wiejska o charakterze przemysłowo – rolnym. Powierzchnia całkowita gminy wynosi 17.944 ha w tym 63% zajmują użytki rolne, natomiast 25% są to użytki leśne. Teren gminy zamieszkiwany jest przez 14.897 osób. THE OPEN HAND PROJECT

6 The Municipality of Gniewkowo is situated in the central part of Poland in Cuyavian - Pomeranian Voivodeship, in Inowrocław county. It is an urban - rural district of industrial- agricultural characteristics. The total area of the municipality is 17,944 ha including 63% of agrarian fields and 25% of forests. There are 14,897 inhabitants living in the whole district. THE OPEN HAND PROJECT

7 Organem władzy wykonawczej i reprezentantem Gminy Gniekwowo Burmistrz - Adam Roszak THE OPEN HAND PROJECT Siedziba władz gminnych Urząd Miejski w Gniewkowie

8 The executive organ and The Town Hall the representative of the Gniewkowo Municipality is a major - Adam Roszak THE OPEN HAND PROJECT

9 GNIEWKOWO to prężnie rozwijające się miasto położone jest w odległości 20 km od Torunia- Grodu Mikołaja Kopernika i w odległości 45 km od Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Obszar miasta obejmuje 913 ha i mieszka w nim 7.308 osób. THE OPEN HAND PROJECT

10 Gniewkowo is a well developed town situated 20km from Toruń, a birthplace of the great Polish astronomer Nicolas Copernicus and 45km from the airport in Bydgoszcz. The area of the town is 913ha and 7,308 people live here. THE OPEN HAND PROJECT

11 Miasto Gniewkowo w bieżącym roku obchodziło 743 urodziny. Dzięki bogatej historii i temu, że Gniewkowo w XIV w. było stolicą Księstwa Gniewkowskiego, ma ono w swoim bogactwie wiele zabytków i mnóstwo historycznego potencjału. Największym i zarazem jedynym zabytkiem pamiętającym czasy świetności Księstwa jest Kościół p.w. Św. Mikołaja i Św. Konstancji. Gniewkowska Fara to budynek gotycki, orientowany, murowany z cegły. THE OPEN HAND PROJECT

12 This year the town of Gniewkowo celebrated its 743rd birthday. Thanks to its rich history, and to the fact that Gniewkowo was a duchy in the fourteenth century, it has a lot of important historical events written in the chronicle. Unfortunately though, there are not many monuments left from those times. The only one, and the biggest, remembering the times of the Duchy, is the St. Nicolas and St. Constance Church. It is a gothic oriented to Jerusalem brick building. THE OPEN HAND PROJECT

13 Na terenie miasta znajduje się też dawny kościół ewangelicko-augsburski oraz bożnica żydowska, w której wkrótce powstanie Muzeum Regionalne w Gniewkowie pokazujące bogate zbiory archeologiczne wydobyte podczas prowadzonych prac na Rynku oraz z odkrytych kurhanów w gminnej miejscowości Gąski. Warto podkreślić, że odkryty tam grobowiec ma aż 50 metrów długości i 14 szerokości, a datowany jest na czwarte tysiąclecie przed Chrystusem. THE OPEN HAND PROJECT

14 In the town there is another Catholic church, which used to be a Lutheran Church and a synagogue, which is to be turned into the Regional Museum in Gniewkowo with an archeological collection of objects excavated during the renovation works in the town square and kurgans which were found in a village called Gąski within the territory of the Gniewkowo Municipality. It is worth mentioning that the tomb is 50 meters long and 14 m wide and it is dated from 4000 years before Christ. THE OPEN HAND PROJECT

15 W ostatnich latach przeprowadzono największe inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji centrum miasta. Prace te będą kontynuowane również w latach następnych. Centralnym punktem miasta jest piękny Rynek z wymienioną nawierzchnią i skwerkami zieleni, przez środek którego przebiega deptak z ławeczkami – ulubionym miejscem spacerowiczów. THE OPEN HAND PROJECT

16 In the last few years there has been huge investment in order to renovate and modernize the centre of the town. The works of this kind will be continued in the next few years. The main place in the town is a beautiful Town Square with a new pavement surface, green squares and a promenade in the middle with benches - a favourite place for people who like to go walking. THE OPEN HAND PROJECT

17 We wrześniu br. na Rynku w Gniewkowie postawiony został pomnik Księcia Władysława Białego, Książe ten jest kluczową postacią historyczną Gniewkowa. Był on ostatnim z rodu Piastów Kujawskich. Obecnie jego pomnik podziwiany jest przez wielu mieszkańców i przyjeżdżających do Gniekwowa gości. THE OPEN HAND PROJECT

18 This September a monument of Dutch Władysław Biały (Ladislav the White) was erected in the Town Square. The Dutch is an important historical person for Gniewkowo. He was the last from the Cuyavian Piasts House. Nowadays his statue on a horse is admired by inhabitants of the town and guests. THE OPEN HAND PROJECT

19 W czerwcu br. w Gniewkowie miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszego w Polsce obserwatorium astronomicznego Asto-Bazy. Było to wielkie wydarzenie nie tylko na skalę gminy, ale całego kraju. Uroczystość ta została uświetniona obecnością Premiera Polski Donalda Tuska. THE OPEN HAND PROJECT

20 In June this year there was a ceremony for the opening of the first astronomical observatory in Poland called Astro-Base. It was a great event not only for Gniewkowo but also for the whole country. The Prime Minister of Poland, Donald Tusk, came to take part in the ceremony. THE OPEN HAND PROJECT

21 Na terenie Gminy Gniewkowo działa pięć publicznych szkół podstawowych oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, do którego uczęszcza młodzież z terenu całej gminy. Gimnazjum posiada bardzo dobre zaplecze naukowe- specjalistyczne pracownie oraz bogatą bazę sportową- nowoczesną salę sportową, boisko do piłki nożnej. Najmłodsze dzieci mają zapewnioną opiekę w Samorzadowym Przedszkolu w Gniewkowie. THE OPEN HAND PROJECT

22 . On the territory of the Gniewkowo Municipality there are five public primary schools and one gymnasium for pupils from the whole district. The Gymnasium has very good learning conditions with labs, a sport base, modern gym or a football pitch. The youngest children attend a Municipal Kindergarten in Gniewkowo. THE OPEN HAND PROJECT

23 W kwietniu 2010 roku Gmina Gniewkowo została wyróżniona tytułem Sportowa Gmina. Wyróżnienia zostały przyznawane samorządom, za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Od kilku lat gmina Gniewkowo prężnie promuje aktywne spędzanie wolnego czasu i prowadzi wiele inwestycji w bazę sportową. Na jej terenie znajduje się szereg nowocześnie wyposażonych obiektów o sportowym przeznaczeniu. THE OPEN HAND PROJECT

24 In April 2010 the Municipality of Gniewkowo received a distinction of Sports Municipality. The distinctions were given to municipalities for investments into modern sports and a recreation base and for the effective realization of a sport and recreation development programme. For the last few years the Municipality of Gniewkowo has eagerly promoted spending free time in an active way and has been investing money into a sports base. There are numerous modern and well equipped places for taking part in sporting activities. THE OPEN HAND PROJECT

25 Działalnością kulturalną na terenie Gminy Gniewkowo zajmuje się Miejesko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Organizuje on wiele imprez kulturalnych takich jak Dni Księstwa Gniewkowskiego, dożynki gminne, koncerty, wystawy, festyny, zabawy. Przy MGOKSiR działa rownież wiele sekcji zainteresowań dla mieszkańców. THE OPEN HAND PROJECT

26 The cultural events in the Gniewkowo Municipality are organized by the Town - Municipal Centre of Culture, Sport and Recreation in Gniewkowo. It prepares various cultural events such as the Days of Gniewkowo Duchy, municipal harvest festivals, concerts, exhibitions, fairs and other entertainments. There are also quite many clubs of interest for the locals to enjoy.

27 Gmina Gniewkowo oraz jej jednostki organizacyjne są beneficjentami wielu projektów finnasownych ze środków Unii Europejskiej, w tym również tych finansowanych przez Narodową Agencję Programu Uczenie sie przez całe życie. Udział w projekcie THE OPEN HAND PROJECT stanowi dla Gminy kolejne nowe doświadczenie. Współpraca z partnerami projektu pozoli na wymianę ciekawych doświadczeń oraz stworzy możliwości wsparcia dla grupy mieszkańców lokalnej społeczności. THE OPEN HAND PROJECT

28 The Gniewkowo Municipality, together with its subordinate units, participate in projects which are financed both by the European Union and by the National Agency Programme,€œ Lifelong Learning€. Taking part in the project, €œThe Open Hand Project€, is another new experience. Cooperation with the project partners will enable people to exchange interesting experiences and will create the possibility of getting support for a local society group. THE OPEN HAND PROJECT


Pobierz ppt "PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE GRUNDTVIG PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA THE OPEN HAND PROJECT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google