Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności"— Zapis prezentacji:

1 Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności
Podsumowanie i rezultaty projektu grantowego realizowanego na naszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku przez Stowarzyszenie Przyjaciół UTW okresie – r. i finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Dofinasowanie w kwocie zł + wkład własny zł.

2 Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności
Poprzez realizację projektu, wyeksponowane zostały w pracy UTW niestandardowe formy pracy wychodzące poza typową działalność edukacyjną, a mianowicie: wyjazdowe warsztaty plenerowe sekcji malarskiej i fotograficznej, praca chóru i jej dyrygenta, udział w pozarzeszowskich imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz wydanie biuletynu UTW. Takie formy pracy motywują do aktywnego uczestnictwa słuchaczy oraz rozwijają posiadane kompetencje i umiejętności, co daje osobistą satysfakcję, a także pozwala z wiarą w siebie włączać się w inną działalność i partycypować w życiu publicznym na emeryturze.

3 REZULTATY - Chór Cantilena
W ramach projektu zatrudniono dla chóru z funduszy dotacji młodego, dynamicznego i kompetentnego dyrygenta. Chór - poszerzył swój repertuar o: 12 nowych piosenek m.inn. o Lwowie, 4 przyśpiewki ludowe, 5 piosenek rozrywkowych oraz poprawił wykonanie 8 utworów o Rzeszowie. Podniósł poziom estetyczny wykonywanych utworów. Prowadzono z chórem specjalne ćwiczenia emisyjne dopasowane do każdego utworu. Skorygowano dykcję tekstów piosenek Chór dał 5 występów, w instytucjach na terenie Rzeszowa, na naszym i na innych UTW.

4 REZULTATY – Sekcja Plastyczna
Na wyjazdowych jesiennych warsztatach plenerowych sekcji malarskiej powstało 31 nowych prac malarskich. Dzięki zakupionym materiałom z dotacji , każdy uczestnik otrzymał podobrazia, farby, pędzle, itp. co pozwoliło rozwinąć wenę twórczą i zaowocowało pracami wysokim poziomie, dzięki temu mogą swoje obrazy prezentować w różnych galeriach miasta uczestnicząc w życiu kulturalnym Rzeszowa, dostarczając przeżyć i wzruszeń estetycznych poprzez sztukę.

5 REZULTATY – Sekcja Fotograficzna
Na wyjazdowych jesiennych warsztatach plenerowych sekcji fotograficznej z udziałem 23 członków wykonano setki zdjęć rejestrujących kolory jesieni. Ze środków projektu zakupiony został rzutnik multimedialny oraz ekran projekcyjny, co pozwalało po każdym dniu zdjęciowym na bieżąco prezentować wykonane fotografie i je omawiać. Udoskonalono warsztat techniczno- artystyczny uczestników oraz wyłoniła się nowa grupa liderów, którzy mogą zasilić klub fotograficzny oraz zaprezentować swoje prace na wystawach fotograficznych. Zakupiony sprzęt projekcyjny będzie dalej służył tak sekcji fotograficznej jak również całemu UTW na naszych imprezach i spotkaniach.

6 REZULTATY – Sport i turystyka rekreacyjna
W Spartakiadzie sportowej 60+ w Łańcucie wzięło udział 24 osoby, a w  pieszym rajdzie po lasach wokół Rzeszowa 36 osób z naszego UTW. Promowaliśmy organizatorów aktywnego stylu życia na emeryturze. Wysiłek fizyczny służy zdrowiu, poprawia kondycję, dodaje energii i ta emanacja przyciąga innych do aktywności fizycznej, tym bardziej jeżeli potrafią wskazać miejsca i tereny temu służące. A nasz rajd po lasach k.Głogowa pokazał takie atrakcyjne trasy blisko Rzeszowa i dostępne kondycyjnie dla seniorów.

7 REZULTATY – Biuletyn UTW nr 13.
Z funduszy projektu udało się wydać aż 572 egz. Biuletynu Nr 13 UTW - 32-stronicowego wydawnictwa formatu A4, w kolorze. Dobry druk na dobrym papierze z dobrej jakości kolorowymi zdjęciami i grafiką - sprzyja percepcji przez osoby starsze, ułatwia dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz promowanie osiągnięć słuchaczy UTW, którzy realizują swoje pasje edukacyjne, malarskie, fotograficzne, śpiewacze, podróżnicze, turystyczne i sportowe. Doceniając działalność seniorów równocześnie motywujemy ich do dalszej aktywności i podjęcia nowych działań, zachęcamy do udziału w życiu społecznym i publicznym, a tym samym zapobiega to wykluczeniu społecznemu ludzi starszych.

8 PODSUMOWANIE - Wnioski
Ze zrealizowanych z dotacji działań skorzystała duża grupa słuchaczy UTW. Organizatorzy tych działań - dzięki dotacji - mogli je prowadzić na wysokim poziomie uzyskując dobre i trwałe efekty, zachęcać uczestników do pokazania swoich umiejętności, zainteresowań i pasji oraz ujawniania pomysłów na ciekawe działania grupowe. Z niewysokiej kwoty dotacji można było zrealizować tylko kilka wybranych zadań dopasowanych do głównego celu działania. Zachęcamy kolejne sekcje, kluby, grupy i słuchaczy UTW do proponowania swoich ciekawych i korzystnych dla naszego środowiska seniorów działań. Takie, choćby indywidualne pomysły, pomożemy w Stowarzyszeniu Przyjaciół UTW przekształcić w formalny wniosek grantowy. Znajdziemy odpowiednie do celu granty. Złożymy wniosek i wesprzemy pomysłodawcę w przeprowadzeniu i rozliczeniu. To jest realne i możliwe – Wspólnie można się odważyć nawet na duże dotacje i nawet projekty międzynarodowe !  Czekamy na Wasze pomysły ! Stowarzyszenie Przyjaciół UTW.


Pobierz ppt "Pasja i zainteresowania sposobem trwałej aktywności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google