Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Бремя диабета Александр Быков Brzemię cukrzycy w Federacji Rosyjskiej Alexandr Bykov.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Бремя диабета Александр Быков Brzemię cukrzycy w Federacji Rosyjskiej Alexandr Bykov."— Zapis prezentacji:

1 Бремя диабета Александр Быков Brzemię cukrzycy w Federacji Rosyjskiej Alexandr Bykov

2 1 typ typ Łącznie Co roku ilość chorych zwiększa się o 300 tysięcy Szacowany procent chorych – 5 - 7%, Szacowana ilość chorych około млн. Częstość występowania cukrzycy w Rosji Presentation titleDate 2 По данным Госрегистра больных СД на г.

3 Główne przyczyny zgonów chorych na cukrzycę II typu Presentation titleDate 3 По данным Госрегистра больных СД 2010 г. ; ЭНЦ % %

4 Profilaktyka cukrzycy II typu Badania przesiewowe w grupach ryzyka Dieta + sport Leczenie (minimalne dawki) Monitorowanie 1 raz na rok Koszt do rubli/rok/osobę Koszt profilaktyki cukrzycy II typu Presentation titleDate 4 По данным акад. М.В.Шестаковой, 2012 г. Leczenie cukrzycy II typu Kontrola glikemii i НАb1с Środki samokontroli Badania i leczenie Скрининг и лечение powikłań: oczy, nerki, stopy, serce Preparaty (maksymalne dawki) Monitorowanie 1- 4 razy/rok (w zależności od stopnia powikłań) Koszt od do miliona rubli/rok/osobę

5 Badanie brzemienia choroby Badanie jakości życia pacjentów chorych na cukrzycę i wpływu epizodów hipoglikemii na jakość życia Modelowanie farmakoekonomiczne stosowania współczesnych insulin w praktyce rosyjskiej Projekty dotyczące cukrzycy Presentation titleDate 5

6 Projekt przeprowadzany jest wspólnie z ENC, instytutami naukowymi Ministerstwa Zdrowia i firmą MDA Cel projektu: przedstawić lekarzom endokrynologom i administratorom ochrony zdrowia wiarygodną informację o rezultatach leczenia pacjentów chorych na cukrzycę na podstawie badań rutynowej praktyki leczenia chorych w danym regionie W ramach projektu przeprowadzono retrospektywna analizę rutynowej praktyki leczenia ponad 4500 pacjentów w 6 regionach Federacji Rosyjskiej Zostały opracowane szczegółowe analizy dla regionów tiumeńskiego i wołgogradzkiego, oparte o dane 2100 pacjentów. W przygotowaniu jest analiza ogólna. Badanie brzemienia cukrzycy Presentation titleDate 6

7 Materiały i metody badania ocena kosztów leków Wycena usług medycznych i kosztów leczenia powikłań Ocena kosztów społecznych

8 Rezultaty badania Koszty społeczne dotyczące czasowej niezdolności do pracy (pomoc społeczna i straty w zapłacie podatków) - 2,7 milionów rubli; Wielkość wypłat związanych z inwalidztwem – 11,9 milionów rubli Renty, związane z przedwczesną utratą zdolności do pracy – 5,6 milionów rubli Ogólne straty społeczne 20,2 milionów rubli lub 14,7 tysięcy rubli na pacjenta. Łączne koszty medyczne i społeczne chorych z cukrzycą typu II - 69,8 milionów rubli, lub 50,7 tysięcy rubli na pacjenta

9 Brzemię cukrzycy w Tiumeniu. Presentation titleDate 9 Ocena łącznych kosztów cukrzycy typu II w badanej populacji 768 pacjentów rubli. Bezpośrednie koszty medyczne rubli (28,24%) były znacznie mniejsze niż koszty społeczne rubli. (71,76%). Koszt cukrzycy II typu liczony na pacjenta w tej populacji wynosi rubli. bezpośrednie koszty medyczne koszty społeczne łącznie

10 Projekt przeprowadzany jest wspólnie z Międzyregionalnym Centrum Badania Jakości Życia, pod kierownictwem profesor T.I. Jonovoy. Cel projektu: uzyskać unikalną informacje o получить уникальную информацию о wskaźnikach jakości życia, symptomach hipoglikemii i zadowolenia z leczenia u chorych na cukrzycę II typu, u których stosowane jest leczenie basic-bolus. Do projektu włączonych zostało 1000 pacjentów z 10 regionów federacji Rosyjskiej i statystyczna analiza uzyskanych danych. Przeprowadzono badanie jakości życia na podstawie ankietowanych 50 pacjentów z cukrzycą typu II, planowane jest rozszerzenie projektu na dodatkowe 5 regionów, w tym Syberię i Daleki Wschód. Badania jakości życia pacjentów chorych na cukrzycę Presentation titleDate 10

11 Obniżenie integralnego wskaźnika jakości życia u chorych na cukrzycę Presentation titleDate 11 U jednej czwartej pacjentów z cukrzycą obserwuje się znaczące lub krytyczne obniżenie integralnego wskaźnika jakości życia. Brak obniżenia Nieznaczące obniżenie <25% Umiarkowane obniżenie % znaczące obniżenie % krytyczne Obniżenie >75 %

12 Obniżenie integralnego wskaźnika jakości życia pacjentów z cukrzycą typu II u których są epizody hipoglikemii Presentation titleDate 12 U pacjentów, u których występują nocne i ciężkie epizody hipoglikemii obserwowane jest statycznie ważne obniżenie jakości życia.

13 Projekt przeprowadzany jest wspólnie z Katedrą organizacji zdrowia i farmakoekonomiki Pierwszego Moskiewskiego Uniwersytetu Medycznego im. I. M. Sechenova pod kierownictwem R.I. Jagudiny Cel badania: określić z pozycji analizy farmakoekonomicznej lepsze leczenie, stosowane w cukrzycy II typu na podstawie porównania stosunku między kosztami i efektywnością, bezpieczeństwem i jakością życia przy leczeniu cukrzycy II typu współczesnymi insulinami. Przeanalizowane zostały wyniki zastosowania różnych alternatywnych współczesnych insulin z farmakoekonomicznego punktu widzenia. Modelowanie farmakoekonomiczne stosowania współczesnych insulin Presentation titleDate 13

14 W procesie modelowania na podstawie zatwierdzonych standardów i realnych cen obliczane są ogólne koszty na określoną ilość pacjentów, a także przeprowadzana jest analiza koszty - efektywność i koszty – użyteczność. Modelowanie na podstawie zatwierdzonych standardów leczenia Presentation titleDate 14

15 Ocena technologii medycznych Interdyscyplinarny proces, podczas którego sumuje się informacje o medycznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych kwestiach związanych z wykorzystaniem technologii medycznych, w systematyczny, otwarty, bezstronny i zrównoważony sposób.

16


Pobierz ppt "Бремя диабета Александр Быков Brzemię cukrzycy w Federacji Rosyjskiej Alexandr Bykov."

Podobne prezentacje


Reklamy Google