Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE Opracowali: Maja Nowakowska Piotr Dereszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE Opracowali: Maja Nowakowska Piotr Dereszewski."— Zapis prezentacji:

1

2 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE Opracowali: Maja Nowakowska Piotr Dereszewski

3 CELE ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE: ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia, propagowanie różnorodnych sposobów spędzania wolnego czasu, możliwość prezentacji umiejętności uczniów w czasie imprez i uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych, przeglądów i konkursów, stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu.

4 W Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie w ramach zajęć pozalekcyjnych funkcjonują:

5 KÓŁKO TANECZNE Podczas zajęć kółka tanecznego uczniowie mają możliwość: wzbogacać zasób umiejętności ruchowych, kształtować estetykę ruchu i elegancję postawy, kształtować umiejętność właściwego prezentowania się, co może zaowocować podwyższeniem własnej samooceny, nauczyć się różnorodnych stylów tanecznych, dbać o prawidłową postawę ciała.

6 KÓŁKO TANECZNE

7 KÓŁKO TEATRALNE Zajęcia kółka teatralnego: wyzwalają w dzieciach i młodzieży kreatywność, zaspokajają potrzebę twórczej aktywności, rozwijają zdolności recytatorskie, aktorskie, muzyczne, wdrażają do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie, uczą współpracy w gronie rówieśników, umożliwiają ćwiczenie pamięci, skupienia i koncentracji, rozbudzają zainteresowanie teatrem.

8 KÓŁKO TEATRALNE W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie uczestniczący w zajęciach kółka teatralnego przygotowali i zaprezentowali przedstawienia: Grunt to rodzina, Będzie Boże Narodzenie Ten czas. Do każdego z przedstawień uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka tanecznego przygotowywali oprawę taneczną.

9 KÓŁKO TEATRALNE

10 KÓŁKO INFORMATYCZNE Uczestnictwo w zajęciach kółka informatycznego umożliwia: rozwijania umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, postrzegania przestrzennego na przykładzie grafiki trójwymiarowej, korzystania z legalnych zasobów dostępnych w Internecie.

11 KÓŁKO INFORMATYCZNE

12 KÓŁKO SPORTOWE Cel zajęć: 1. Kształtowanie u uczniów postawy dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporność organizmu oraz higienę ciała. Wszechstronny rozwój psychofizyczny uczniów. 2. Podnoszenie zdolności poznawczych ucznia – uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, wyobraźni. 3. Wytworzenie nawyku aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej. 4. Rozwijanie kreatywności uczniów oraz uzdolnień i zainteresowań. 5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego. 6. Nauka zdrowej rywalizacji i tolerancji przejawiającej się w poszanowaniu innych. 7. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych. 8. Upowszechnianie uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 9. Kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć ruchowych.

13 KÓŁKO SPORTOWE

14 WYBRANE REWALIDACYJNE ASPEKTY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W roku szkolnym 2006/2007 przeprowadziłem badania ankietowe wśród uczniów naszej szkoły, których celem było przedstawienie wybranych aspektów wychowania fizycznego i sportu uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Oto one: 1. Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie? 2. Co decyduje o popularności uczestnictwa w zawodach sportowych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie? 3. Jakie są efekty współpracy Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ze stowarzyszeniami promującymi sport osób niepełnosprawnych intelektualnie?

15 Metodami badawczymi, które wykorzystałem w badaniach były : obserwacja; analiza dokumentów; metoda sondażu;

16 Podstawowe techniki badawcze to: - technika sondażu z zastosowaniem ankiety audytoryjnej - technika sondażu z zastosowaniem wywiadu - klasyczna technika analizy dokumentów, -obserwacja skategoryzowana. W badaniach wzięło w sumie 47 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Miłej 22 w Wołominie.

17 PODSUMOWANIE BADAŃ - WNIOSKI wychowanie fizyczne w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie jest przedmiotem lubianym i niekiedy najważniejszym dla uczniów niezależnie od wieku, płci i stopnia niepełnosprawności intelektualnej; prowadzone zajęcia uważane są za ciekawe, interesujące, jedynie niewielki procent dziewcząt uznaje je za nudne lub ma do nich stosunek obojętny; badani respondenci dotychczasową liczbę zajęć z wychowania fizycznego uważają za wystarczającą, co wiąże się ze specyfiką i liczbą godzin wychowania fizycznego w placówkach szkolnictwa specjalnego; zadowalający jest fakt, że aż 41 uczniów (na 47 badanych) skorzystałoby z dodatkowych zajęć sportowych, gdyby takie mogłyby być organizowane w placówce;

18 PODSUMOWANIE BADAŃ - WNIOSKI aż 38 (na 47 badanych) uczniów stale uczęszczałoby na zajęcia wychowania fizycznego pozostałych 9 osób (dziewczęta) brałoby udział w zajęciach od czasu do czasu, gdyby nie były one obowiązkowe. NIKT NIE ZREZYGNOWAŁBY Z AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ!!! Może to świadczyć o popularności i chęci aktywności ruchowej, jak również kształtowania świadomości o potrzebie zdrowego stylu życia i promowania sportu; o atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie podawanych bezpośrednio przez uczniów, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, wieku i płci decydują: fajna zabawa, możliwość potocznie określaną przez uczniów - gry w piłkę, fajni nauczyciele, zdrowotne walory sportu, np. możliwość utrzymania zgrabnej sylwetki, szczególnie wśród dziewcząt, zwiększenie masy mięśniowej – podkreślane przez chłopców, interesujący i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, możliwość zabawy, relaksu, wypoczynku;

19 PODSUMOWANIE BADAŃ - WNIOSKI 90% badanych uczniów lubi wyjeżdżać na turnieje i zawody sportowe; popularność preferowanych dyscyplin i startach w nich na imprezach i turniejach sportowych zróżnicowana jest ze względu na stopień niepełnosprawności intelektualnej: wśród uczniów lekko upośledzonych umysłowo dominuje piłka siatkowa i koszykowa, na jednakowym poziomie zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców; wyłącznie chłopcy z klas lekko upośledzonych umysłowo preferują piłkę nożną i unihokej, które to dyscypliny prawie całkowicie bojkotują dziewczęta; wśród uczniów klas życia priorytetową dyscypliną jest boccia, kolejne miejsca zajmuje gimnastyka, piłka siatkowa i koszykowa na zbliżonym poziomie zainteresowania zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców;

20 PODSUMOWANIE BADAŃ - WNIOSKI z popularnością preferowanych dyscyplin sportowych ściśle związane są sportowe sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów; atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego wpływa na popularność i chęć uczestnictwa, startów naszych uczniów w zawodach sportowych, dla których istotne jest przede wszystkim tylko to, że: po prostu są, bo jest fajnie, można coś wygrać, dużo się nauczyć, można poznać fajnych kolegów i koleżanki, można udowodnić, kto jest lepszy; jest dobra zabawa; można się dużo nauczyć od innych; reprezentujemy szkołę; jestem bardziej wysportowana;

21 PODSUMOWANIE BADAŃ - WNIOSKI z roku na rok zwiększa się zakres współpracy z organizacjami i instytucjami promującymi sport osób niepełnosprawnych intelektualnie; nauczyciele i uczniowie ZSS Wołomin pełnią znaczące role w tworzeniu, promowaniu działalności wybranych organizacji sportowych na Mazowszu; dzięki aktywnej pracy z uczniami z roku na rok zwiększa się ich sprawność fizyczna, zakres sportowej świadomości, o czym świadczyć mogą liczne sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim naszych uczniów; aktywność sportowa pełni też swoistego rodzaju rolę terapeutyczną, pozwalając niejednokrotnie rozładować negatywne napięcia i emocje, zachowania agresywne; preferowany sposób aktywności fizycznej odgrywa istotną rolę w przygotowaniu do życia społecznego.

22 ORGANIZACJE SPORTOWE, Z KÓRYMI WSPÓŁPRACUJE ZESPÓL SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOŁOMINIE Polskie Towarzystwo Społeczno – Sportowe SPRAWNI – RAZEM Polski Komitet Paraolimpijski Sportowy Krąg Zaprzyjaźnionych Placówek WSPÓLNI Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Arka

23 Inwestowanie w sport jest najtańszym i najlepszym sposobem na zwalczanie patologii.


Pobierz ppt "ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W NASZEJ SZKOLE Opracowali: Maja Nowakowska Piotr Dereszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google