Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju sportu w Gminie Września w latach 2005 do 2010. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju sportu w Gminie Września w latach 2005 do 2010. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju sportu w Gminie Września w latach 2005 do 2010. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września. Na terenie gminy aktualnie działa : 5 klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez związki sportowe: MKS Victoria Września – sekcja piłki nożnej / drużyny seniorów, juniorów i trampkarzy /. KPS Progress Września – sekcja piłki siatkowej / drużyna seniorów, juniorów, kadetów /. KS Wrzos Września – sekcja szachowa / drużyna seniorów /. LKS Błękitni Psary Polskie – sekcja piłki nożnej / drużyny piłkarskie tego klubu nie zostały zgłoszone do rozgrywek w sezonie 2004/05 / klub prowadzi zajęcia szkoleniowe z drużyną juniorów i trampkarzy /. KS Kosynier Sokołowo – sekcja piłki nożnej /drużyna seniorów i trampkarzy /.

2 14 Uczniowskich Klubów Sportowych: UKS Olimp Września / Gimnazjum nr 2 / UKS Lider Września / SSP nr 6 / UKS Olimpijczyk Psary Polskie / ZS Nowy Folwark / UKS Trójka Marzenin / ZS Marzenin /. UKS Grodzianie Grzybowo / SSP w Grzybowie / UKS Leśne Orły w Chociczy Wielkiej / SSP Chocicza Wielka / UKS Otok w Otocznej / ZS w Otocznej /. UKS Tiger Września / LO Września /. UKS Orzeł Września UKS Żak Września / LO Września / UKS Iskra Marzenin / ZS w Marzeninie / LUKS Orkan Września. / Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących /. UKS Elektron Września / Zespół Szkół Politechnicznych /. UKS Spartakus Września / SSP nr 2 we Wrześni /.

3 Uczniowskie kluby sportowe LUKS Orkan / piłka siatkowa II liga /, UKS Żak / szachy /, UKS Olimp /piłka koszykowa, siatkowa /, UKS Trójka / tenis stołowy /, UKS Iskra / szachy / również uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe. Głównym celem uczniowskich klubów sportowych jest: propagowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ukształtowania nawyku uprawiania sportu i rekreacji, aktywizacja środowisk w sportowych zajęciach pozaszkolnych i umożliwienie wszystkim chętnym udziału w zajęciach, zwiększenie ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych w oparciu o szkolną bazę sportową, wyłonienie młodzieży utalentowanej i zachęcanie jej do uprawiania sportu w klubach, wdrażanie dzieci do dorosłego życia poprzez zdrową rywalizację sportową, poszerzanie ogólnej wiedzy o sporcie w tym szczególnie o tzw. olimpizmie.

4 16 Stowarzyszeń sportowych: Polskie Towarzystwo Turystyczo-Krajoznawcze we Wrześni. Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej 5 Osobowej. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół Września. Wrzesińska Brygada Kolarska. Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrześni. Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe we Wrześni. Samodzielna Drużyna WOPR we Wrześni. Gminny Szkolny Związek Sportowy we Wrześni. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrześni. Harcerski Klub Żeglarski we Wrześni. Liga Obrony Kraju we Wrześni. Polski Związek Wędkarski Koło we Wrześni. Klub Strzelectwa Myśliwskiego Trap we Wrześni. Wrzesiński Klub Karate Do Shotokan we Wrześni. Wrzesińska Grupa Płetwonurków AQUA. Stowarzyszenie Born to Ride we Wrześni

5 Stowarzyszenia te organizują i prowadzą zawody sportowo- rekreacyjne dla mieszkańców naszej gminy. Są to różnego rodzaju turnieje, rozgrywki indywidualne i drużynowe, spartakiady, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach kalendarza igrzysk młodzieży szkolnej. Największą popularnością cieszą się tu rozgrywki amatorskiej halowej ligi piłki siatkowe, piłki nożnej 5 osobowej i rozgrywki ligi wiejskiej. W rozgrywkach tych uczestniczy ponad 70 zespołów. Zespoły uczestniczące w tych rozgrywkach w 80% pokrywają koszty organizacyjne rozgrywek. Na terenie gminy co roku odbywa się ponad 100 imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe. Są to turnieje piłkarskie, turnieje tenisa ziemnego, stołowego, zawody strzeleckie, turnieje plażowej piłki siatkowej, wyścigi w kolarstwie górskim, rozgrywki amatorskiej ligi piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, biathlonie sportowym, czwartki lekkoatletyczne, zawody lekkoatletyczne, biegi przełajowe.

6 Oprócz stowarzyszeń sportowych również Urząd Miasta i Gminy jest organizatorem wielu imprez sportowo rekreacyjnych. Takich jak: Mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym, tenisie ziemnym, biathlonie sportowym, Imprezy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych / turnieje piłkarskie w trzech grupach wiekowych, w których uczestniczy co roku ponad 60 zespołów / 600 dzieci /, turnieje tenisa stołowego / ponad 100 dzieci /, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, turnieje piłki siatkowej. Dzieci i młodzież bezpłatnie korzysta w okresie ferii zimowych z lodowiska przy ul. Gnieźnieńskiej. Blok imprez sportowych w ramach Dni Wrześni / turniej piłki nożnej dla dzieci, turniej tenisa ziemnego, plażowej piłki siatkowej, zawody strzeleckie/. Bieg po zdrowie – impreza masowa dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia Dziecka - turnieje piłki nożnej w dwóch grupach wiekowych, Otwarte zawody pływackie dla dzieci klas IV na odkrytej pływalni. Imprezy sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich: turnieje piłki nożnej, siatkowej, zawody strzeleckie, pływackie, Mikołajkowe turnieje tenisa stołowego i halowej piłki nożnej.

7 Gmina już od kilku lat jest organizatorem dwóch imprez ogólnopolskich dla pracowników samorządowych: Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Plażowej Piłce Siatkowej, Eliminacji do Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych Strefy Północno-Zachodniej w Halowej Piłce Nożnej 5. Dodatkowo ze środków finansowych gminy od roku szkolnego 2003/04 prowadzimy w ramach zajęć wychowania fizycznego naukę pływania wszystkich dzieci klas IV szkół podstawowych na krytym basenie Cenosu. W zajęciach tych uczestniczy ponad 500 dzieci tygodniowo. Dzieci ze szkół wiejskich dowozimy bezpłatnie autokarami szkolnymi. W naszych szkołach: Gimnazjum nr 1 / piłka siatkowa /, Gimnazjum nr 2 / piłka nożna, siatkowa i lekkoatletyka / i Zespole Szkół w Marzeninie / lekkoatletyka / działają klasy sportowe realizujące zadania w wymienionych dyscyplinach sportowych. W roku szkolnym 2004/05 w naszych szkołach realizujemy 900 godzin tygodniowo zajęć wychowania fizycznego. Od nowego roku szkolnego 2005/06 we wszystkich klasach gimnazjalnych wprowadzamy 4 godzinę wychowania fizycznego co zwiększy liczbę godzin w tygodniu do 1000.

8 Zasady finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych. Do roku 2004 kluby i stowarzyszenia sportowe były finansowane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/217/00 z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Zgodnie z tą uchwałą klubu i stowarzyszenia do 15 września danego roku kalendarzowego składały wnioski o przyznanie dotacji. Wnioski te były rejestrowane, przygotowywano zestawienie zbiorcze. Po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską przedstawiano propozycję podziału na dany rok budżetowy. Po zatwierdzeniu podziału tych środków przez Burmistrza z klubami i stowarzyszeniami zawierane były umowy o przydziale dotacji, sposobu jej wykorzystania oraz rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Od 1 stycznia 2004 r weszła w życie Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w myśl której środki na wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych odbywają się w drodze otwartych konkursów ofert. Opracowany został i zatwierdzony przez Radę Miejską Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Co roku ogłaszamy otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu / rocznie tych zadań jest prawie 50 /.

9 Środki finansowe na kulturę fizyczną i sport w latach 2003 – 2005. 1.277.0001.229.000971.258Ogółem:6. 140.000 40.000Nauka pływania w klasach IV5. 760.000727.000638.869Utrzymanie obiektów sportowych. 4. 15.000 Środki do dyspozycji Sołectw.3. 136.000131.000127.389Organizacja imprez własnych.2. 222.000216.000190.000Dotacja kluby sportowe, stowarzyszenia. 1. 2005 r.2004 r.2003 r.Wyszczególnienie.Lp.

10 Baza sportowa. Baza sportowa w naszej gminie w latach 2003 – 2004 została powiększona o: nowo wybudowane boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2, przeniesiono sztuczną nawierzchnie z Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych na stadion miejski przy ul. Kosynierów i uruchomiono boisko do gry w piłkę nożną, wybudowano cztery boiska do plażowej piłki siatkowej, wybudowano bieżnię 100 m, rzutnię i skocznię do skoku w dal przy Gimnazjum nr 2, zrekonstruowano tor kolarski przy ul. Leśnej, rozpoczęto budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół w Otocznej, przeprowadzono remonty płyty boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 oraz klubu sportowego Błękitni w Psarach Polskich i SSP w Chwalibogowie, przekazaliśmy środki finansowe na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Kaliskiej.

11 Planowana strategia rozwoju sportu w gminie Września. Sport w Gminie Września powinien skoncentrować się wokół kilku dyscyplin sportowych w oparciu o kadrę i bazę sportową zlokalizowaną w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz Klubach Sportowych. 1. Cele: upowszechnienie sportowego, zdrowego stylu życia w szkołach i placówkach oświatowo- wychowawczych na terenie Gminy, zapewnienie wszystkim uczennicom i uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju swojego talentu, zaangażowanie wyspecjalizowanej kadry sportowej dla uczniów uprawiających określone dyscypliny sportu wyczynowo, utworzenie bazy sportowej pod kątem dyscyplin rozwijanych w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

12 2. Uwzględniając propozycje dyscyplin sportowych zawarte w strategii powiatu wrzesińskiego poszczególne szkoły podstawowe i gimnazja będą zorientowane następująco: - SSP nr 1, SSP nr 2, SSP nr 6: - SSP nr 1, SSP nr 2, SSP nr 6: piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka dziewcząt i chłopców, koszykówka chłopców (SSP nr 6) - Gimnazjum nr 1: - Gimnazjum nr 1: lekkoatletyka, siatkówka dziewcząt i chłopców, - Gimnazjum nr 2: - Gimnazjum nr 2: piłka nożna, koszykówka chłopców, siatkówka dziewcząt, lekkoatletyka, - Zespół Szkół w Otocznej: - Zespół Szkół w Otocznej: lekkoatletyka, siatkówka, - Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie: - Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie: lekkoatletyka, szachy, - Zespół Szkół w Nowym Folwarku: - Zespół Szkół w Nowym Folwarku: lekkoatletyka, piłka nożna.

13 Uczniowie szkół podstawowych trenujący dane dyscypliny sportowe w klasach o profilu sportowym lub w działających przyszkolnych klubach sportowych po ukończeniu szkoły kontynuują naukę oraz treningi w gimnazjach, które są odpowiednio zorientowane na uprawiane przez nich dyscypliny sportowe. Po ukończeniu gimnazjum sportowców przejmują kluby sportowe zlokalizowane na terenie Gminy. Uczniowie szkół podstawowych trenujący dane dyscypliny sportowe w klasach o profilu sportowym lub w działających przyszkolnych klubach sportowych po ukończeniu szkoły kontynuują naukę oraz treningi w gimnazjach, które są odpowiednio zorientowane na uprawiane przez nich dyscypliny sportowe. Po ukończeniu gimnazjum sportowców przejmują kluby sportowe zlokalizowane na terenie Gminy. 3. Ze względu na rozdysponowane dyscypliny sportowe w poszczególnych szkołach, programy nauczania wychowania fizycznego powinny być przygotowywane pod kątem uprawianych dyscyplin. Wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska wyłoniona spośród nauczycieli wychowania fizycznego zostanie przypisana do odpowiednich dyscyplin sportowych i będzie odpowiedzialna za treningi w szkołach.

14 Szkolny System Szkolenia Sportowego. 1.Szkoły podstawowe. W każdej szkole podstawowej jeden z nauczycieli nauczania początkowego powinien sprawować merytoryczną pieczę nad wychowaniem fizycznym. Sprowadza się ona do: wizytowania zajęć wychowania fizycznego, rozmów z innymi nauczycielami prowadzącymi lekcje wychowania fizycznego, wstępnej selekcji dzieci do grupy mającej zwiększoną liczbę zajęć sportowych. Nauczyciel nauczania początkowego odpowiedzialny za wychowanie fizyczne w klasach I-III powinien utrzymywać kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego z klas IV-VI, dzięki czemu skorzysta ze wskazówek metodycznych i przedstawi swemu koledze listę najbardziej uzdolnionych sportowo uczniów klas II. W klasie III nauczyciel wychowania fizycznego, na bazie jednej godziny zajęć dodatkowych z wytypowaną grupą, raz jeszcze selekcjonuje dzieci, a także kształtuje ich cechy motoryczne. Prowadzi rozmowy z rodzicami, przekonuje do zajęcia się sportem.

15 W szkołach wiejskich z uzdolnionymi sportowo uczniami klas trzecich należy pracować w oparciu o godziny SKS-u dla całej szkoły. W IV klasie, jeżeli szkoła ma wystarczająco dużo oddziałów, tworzy się klasę o,,poszerzonym programie wychowania fizycznego (6 godz.). Prowadzi ją nauczyciel w. f., gwarantujący harmonijny i wszechstronny rozwój uzdolnionych ruchowo dzieci, zaangażowanych w prace i legitymujący się wymiernymi osiągnięciami. W szkołach o małej liczbie oddziałów (szkoły wiejskie) zajęcia z uzdolnioną młodzieżą klasy IV, a później V i VI odbywają się na bazie godzin dodatkowych, poza siatką godzin. Wymogi co do prowadzącego są identyczne jak w klasach o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. W tym okresie nauczyciele prowadzący zajęcia zwracają szczególną uwagę na kształtowanie cech motorycznych (szybkości, mocy i sprawności ogólnej), uczą podstaw wszystkich gier zespołowych, kładą nacisk na gimnastykę i przygotowują dzieci do startu w maksymalnie dużej liczbie zawodów sportowych. Nauczyciel, nie rzadziej jak dwa razy w ciągu roku, przeprowadza sprawdziany cech motorycznych, mierzy cechy somatyczne na specjalnych kartach. Pod koniec okresu szkolenia nauczyciel sugeruje dyscyplinę sportu, która najbardziej odpowiadałaby uzdolnieniom motorycznym i warunkom somatycznym ucznia.

16 Wskazane jest zorganizowanie wspólnych obozów sportowych w okresie wakacyjnym dla najzdolniejszych dzieci ze szkół miejskich i wiejskich. Co pół roku dyrektor szkoły wypełnia ankietę dotyczącą realizowanego systemu sportu szkolnego i składają ją w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.

17 2.Gimnazja. W Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 otwierane są klasy sportowe. W mniejszych szkołach (Nowy Folwark, Marzenin, Otoczna)szkolenie odbywa się na bazie godzin dodatkowych. Wymagania co do nauczycieli prowadzących zajęcia w takich klasach są identyczne jak w przypadku klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego w w szkołach podstawowych. Klasy sportowe otwierane są w dyscyplinach gwarantujących odpowiednią współpracę z wrzesińskimi klubami sportowymi. Dyrektor szkoły wraz z prezesem klubu przedstawiają organowi prowadzącemu przygotowany wieloletni cykl szkolenia w danej dyscyplinie. Szkolenie mogą prowadzić zaangażowani w pracę fachowcy. Szkolenie ma już charakter ukierunkowany na daną dyscyplinę, ale nie może pomijać nauki podstaw techniki i taktyki innych dyscyplin oraz uczestnictwa w zawodach. Nauczyciel, nie rzadziej jak dwa razy w ciągu roku, przeprowadza sprawdziany cech motorycznych, mierzy cechy somatyczne. Raz na pół roku dyrektor wypełnia ankietę dotyczącą realizacji przyjętego systemu szkolenia. W okresie wakacyjnym wskazane jest przeprowadzenie obozów sportowych dla najzdolniejszych uczniów szkół miejskich i wiejskich.

18 3.Szkoły ponadgimnazjalne. Szkolenie specjalistyczne odbywa się jedynie na bazie ścisłej współpracy z klubem sportowym. W momencie licznej grupy rokującej nadzieje może być powołana klasa sportowa.

19 STRUKTURA SPORTU SSP NR 1 SSP NR 6 SSP NR 2 SSP CHOCICZA WIELKA SSP CHWALIBOGOWO SSP GUTOWO MAŁE SSP GRZYBOWO SSP KACZANOWO SSP MARZENIN SSP NOWY FOLWARK SSP OTOCZNA UKS ORZEŁ UKS SPARTAKUS UKS LIDER UKS LEŚNE ORŁYUKS GRODZIANIE UKS ISKRA UKS TRÓJKA UKS OLIMPIJCZYK UKS OTOK GIMNAZJUM NR 1 GIMNAZJUM NR 2 GIMNAZJUM GOZDOWO GIMNAZJUM MARZENIN GIMNAZJUM NOWY FOLWARK GIMNAZJUM OTOCZNA MKS VICTORIA PIŁKA NOŻNA LUKS ORKAN PIŁKA SIATKOWA – DZ, LEKKOATLETYKA LKS BŁĘKITNI PIŁKA NOŻNA KPS PROGRES PIŁKA SIATKOWA - CHŁOPCY KS WRZOS SZACHY KS KOSYNIER PIŁKA NOŻNA UKS OLIMP

20 GIMNAZJUM NR 2 PIŁKA NOŻNA SSP NR 1 SSP NR 6 SSP NR 2 SSP CHOCICZA WIELKA SSP CHWALIBOGOWO SSP GUTOWO MAŁE SSP GRZYBOWO SSP KACZANOWO SSP MARZENIN SSP NOWY FOLWARK SSP OTOCZNA UKS ORZEŁ UKS SPARTAKUS UKS LIDER UKS LEŚNE ORŁYUKS GRODZIANIE UKS ISKRA UKS TRÓJKA UKS OLIMPIJCZYK UKS OTOK GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM GOZDOWO GIMNAZJUM MARZENIN GIMNAZJUM NOWY FOLWARK GIMNAZJUM OTOCZNA MKS VICTORIA PIŁKA NOŻNA LUKS ORKAN PIŁKA SIATKOWA – DZ, LEKKOATLETYKA LKS BŁĘKITNI PIŁKA NOŻNA KPS PROGRES PIŁKA SIATKOWA - CHŁOPCY KS WRZOS SZACHY KS KOSYNIER PIŁKA NOŻNA

21 PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW SSP NR 1 SSP NR 6 SSP NR 2 SSP CHOCICZA WIELKA SSP CHWALIBOGOWO SSP GUTOWO MAŁE SSP GRZYBOWO SSP KACZANOWO SSP MARZENIN SSP NOWY FOLWARK SSP OTOCZNA UKS ORZEŁ UKS SPARTAKUS UKS LIDER UKS LEŚNE ORŁYUKS GRODZIANIE UKS ISKRA UKS TRÓJKA UKS OLIMPIJCZYK UKS OTOK GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM GOZDOWO GIMNAZJUM MARZENIN GIMNAZJUM NOWY FOLWARK GIMNAZJUM OTOCZNA MKS VICTORIA PIŁKA NOŻNA LUKS ORKAN PIŁKA SIATKOWA – DZ, LEKKOATLETYKA LKS BŁĘKITNI PIŁKA NOŻNA KPS PROGRES PIŁKA SIATKOWA - CHŁOPCY KS WRZOS SZACHY KS KOSYNIER PIŁKA NOŻNA GIMNAZJUM NR 2 UKS OLIMP

22 PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT SSP NR 1 SSP NR 6 SSP NR 2 SSP CHOCICZA WIELKA SSP CHWALIBOGOWO SSP GUTOWO MAŁE SSP GRZYBOWO SSP KACZANOWO SSP MARZENIN SSP NOWY FOLWARK SSP OTOCZNA UKS ORZEŁ UKS SPARTAKUS UKS LIDER UKS LEŚNE ORŁYUKS GRODZIANIE UKS ISKRA UKS TRÓJKA UKS OLIMPIJCZYK UKS OTOK GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM GOZDOWO GIMNAZJUM MARZENIN GIMNAZJUM NOWY FOLWARK GIMNAZJUM OTOCZNA MKS VICTORIA PIŁKA NOŻNA LUKS ORKAN PIŁKA SIATKOWA – DZ, LEKKOATLETYKA LKS BŁĘKITNI PIŁKA NOŻNA KPS PROGRES PIŁKA SIATKOWA - CHŁOPCY KS WRZOS SZACHY KS KOSYNIER PIŁKA NOŻNA GIMNAZJUM NR 2 UKS OLIMP

23 LEKKOATLETYKA SSP NR 1 SSP NR 6 SSP NR 2 SSP CHOCICZA WIELKA SSP CHWALIBOGOWO SSP GUTOWO MAŁE SSP GRZYBOWO SSP KACZANOWO SSP MARZENIN SSP NOWY FOLWARK SSP OTOCZNA UKS ORZEŁ UKS SPARTAKUS UKS LIDER UKS LEŚNE ORŁYUKS GRODZIANIE UKS ISKRA UKS TRÓJKA UKS OLIMPIJCZYK UKS OTOK GIMNAZJUM NR 1GIMNAZJUM GOZDOWO GIMNAZJUM MARZENIN GIMNAZJUM NOWY FOLWARK GIMNAZJUM OTOCZNA MKS VICTORIA PIŁKA NOŻNA LUKS ORKAN PIŁKA SIATKOWA – DZ, LEKKOATLETYKA LKS BŁĘKITNI PIŁKA NOŻNA KPS PROGRES PIŁKA SIATKOWA - CHŁOPCY KS WRZOS SZACHY KS KOSYNIER PIŁKA NOŻNA GIMNAZJUM NR 2 UKS OLIMP


Pobierz ppt "Strategia rozwoju sportu w Gminie Września w latach 2005 do 2010. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września. I. Kultura fizyczna i sport w Gminie Września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google