Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie ID grupy: 97/28_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Semestr/rok szkolny: I 2009/2010 …………………………………………………….

3 Uczestnicy projektu w składzie :
Wiktoria Szczot – Blondyna Alicja Wojciechowska – Mała Czarna Paulina Pawłowska – Kijowiec Anna Sompolińska - Niedźwiadek Daniel Olczak – Kulek Mateusz Bisiorek – Smigol Miłosz Kozłowski – Kuzyn Sebastian Stepanow – Rusek Mateusz Wiśniewski – Ździchu Kacper Wiśniewski – Po prostu Kacper Kamil Ceglarek – Sycewo Opiekun : Magdalena Garus-Galęba -

4 Plan Prezentacji Rynek pracy Bezrobocie na terenie Konina
Rynek edukacyjny na terenie Konina Rynek pracy na terenie Konina Bibliografia

5 Rynek pracy Przedmiotem obrotu na rynku jest szczególny rodzaj towaru – praca. Praca jest świadomym i celowym działaniem człowieka. Na rynku pracy kupuje się i sprzedaje pracę. Uczestnikami tego rynku są z jednej strony pracodawcy, którzy oferują miejsca pracy, z drugiej zaś- poszukujący pracy, którzy proponują swoją wiedzę i umiejętności. Rynek pracy funkcjonuje na podobnej zasadzie jak rynek dóbr i usług konsumpcyjnych. Spotyka się na nim podaż towaru z popytem w wyniku czego kształtuje się cena. W wyniku zetknięcia się podaży pracy z popytem na nią kształtuje się cena pracy czyli płac.

6 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POPYT NA PRACĘ
Zasób kapitału potrzebny do stworzenia nowych miejsc pracy Wielkość globalnego popytu na rynku dóbr i usług Struktura dóbr i usług na rynku Postęp techniczny i związana z nim wydajność pracy

7 Czynniki określające wielkość podaży pracy
Podaż pracy Czynniki demograficzne Przyrost naturalny Saldo migracji Struktura ludności wg płci Struktura ludności wg wieku Mobilność siły roboczej Struktura rozmieszczenia „miasto- System szkolenia i kształcenia Indywidualne motywacje i decyzje ludzi

8 Czynniki określające wielość podaży pracy
Czynniki ekonomiczne Wysokość płacy realnej Wysokość płacy minimalnej System opieki społecznej państwa Działalność związków zawodowych Wysokość podatków od dochodów

9 BEZROBOCIE NA TERENIE Konina

10 Analiza bezrobocia

11 Dane zawarte w tabelach wskazują, iż zarówno wykształcenie, jak i wiek i płeć różnicują sytuację bezrobotnego na rynku pracy. Wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim zawodowym i policealnym. W najmniejszym stopniu zjawisko bezrobocia dotyka osoby z wykształceniem wyższym. Dominującą grupę bezrobotnych w mieście Koninie stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat, najmniej zjawisko bezrobocia dotyka osoby po 55 roku życia. Znaczący jest również fakt, iż przeważającą grupę osób bezrobotnych stanowią kobiety.

12 Liczba bezrobotnych w Koninie w porównaniu do roku 2008 wzrosła o 1236 osób i analogicznie w regionie konińskim o 2908 osób. Stopa bezrobocia w powiecie Konińskim na koniec listopada wynosiła 15,1% w Koninie 11,3% i łącznie w okręgu 13,4%. Poniżej przedstawiamy w formie wykresów jak w kolejnych latach kształtowała się liczba bezrobotnych w Koninie i w regionie konińskim.

13 Rynek edukacyjny na terenie Konina

14 Edukacja i szkolnictwo
Na terenie miasta funkcjonują następujące placówki oświatowe: 11 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Wśród szkół ponadginazjalnych wyróżniamy licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika o szerokiej gamie kierunków

15 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
Liceum Ogólnokształcące 3-letnie o profilu: europejskim turystyczno-sportowym Technikum 4-letnie: technik agrobiznesu technik ekonomista technik hotelarstwa technik żywienia i gospodarstwa domowego technik obsługi turystycznej technik organizacji usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-letnia: kucharz małej gastronomii Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia: rolnik Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, to placówka z 50-letnią tradycją.

16 Zespół szkół górniczo energetycznych IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE
Technikum ::technik elektronik w specjalności systemy i sieci komputerowe ::technik elektryk w specjalności ekoenergia ::technik elektryk w specjalności instalacje elektryczne ::technik elektryk w specjalności urządzenia fotowoltaiczne ::technik mechanik w specjalności instalacje energii odnawialnej ::technik mechanik w specjalności diagnostyka pojazdów ::technik pojazdów samochodowych ::technik mechatronik w specjalności automatyzacja procesów produkcyjnych ::technik ekonomista w specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Liceum profilowane :: profil zarządzanie informacją :: profil ekonomiczno-administracyjny :: profil socjalny (oddział integracyjny) Zasadnicza szkoła zawodowa :: operator obrabiarek skrawających :: monter-mechatronik :: elektromechanik pojazdów samochodowych :: mechanik pojazdów samochodowych

17 Technikum TECHNIK ELEKTRONIK TECHNIK HOTELARSTWA TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK TELEINFORMATYK TECHNIK INFORMATYK - Klasa Wojskowa Technik Ekonomista Technik Ochrony Środowiska Zasadnicza szkoła zawodowa Fryzjer Kucharz Małej Gastronomii Mechanik pojazdów samochodowych Elektryk Sprzedawca

18 -technik architektury krajobrazu -technik budownictwa -technik cyfrowych procesów graficznych - nowość -technik drogownictwa -technik geodeta -technik hotelarstwa -technik informatyk -technik logistyk -technik organizacji usług gastronomicznych -kucharz małej gastronomii -murarz -monter instalacji i urządzeń sanitarnych -mechanik pojazdów samochodowych -stolarz -ślusarz -technolog robót wykończeniowych w budownictwie

19 Higienistka stomatologiczna
Terapeuta zajęciowy Ratownik Medyczny Dietetyk Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Opiekunka Środowiskowa Opiekunka dziecięca Opiekun medyczny Asystent Osoby Niepełnosprawnej Technik Masażysta Technik usług kosmetycznych Technik farmaceutyczny

20 Instytut Ekonomiczny Instytut Politologii
Instytut Neofilologii Instytut Pracy Socjalnej Instytut Pedagogiki Instytut Techniczny

21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zajęła drugie miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektyw i Rzeczpospolitej, najbardziej prestiżowym rankingu uczelni w Polsce, i powtórzyła tym samym ubiegłoroczny wynik. O sukcesie zaważyła m.in. wysoka ocena uczelni przez pracodawców (100%), którą na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przeprowadziła firma Pentor Research International. Dużym zainteresowaniem cieszą się studia językowe. Wysoki poziom nauczania języka angielskiego i niemieckiego dają gwarancję zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego, których na terenie Konina działa kilkadziesiąt.

22 Rynek pracy na terenie Konina

23 Możliwości otrzymania pracy na terenie Konina

24 Technik mechanik Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Konin   ul. Zakładowa 4 Konin, "Ignaszak" Modła Kolonia 5E Konin - Stare Miasto

25 Technik mechatronik w specjalności automatyzacja procesów produkcyjnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. Siedziba Spółki: Konin, ul.Gajowa 1 Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie S.A. 600-lecia 9, Kleczew

26 Vin-Kon S.A. ul. Dąbrowskiego 35 62-500 Konin
technik ekonomista w specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw ROLPLAN Plandeki Poniatowskiego 20 Golina Vin-Kon S.A. ul. Dąbrowskiego Konin

27 technik pojazdów samochodowych
Auto Kamiński Sp. z o.o. Adres: ul.Spółdzielców Konin Domcar Sp. z o.o. Spółdzielców 9a Konin

28 Zasadnicza szkoła zawodowa operator obrabiarek skrawających
PWPUH "WOKON" HYDRAULIKA SIŁOWA   Stare Miasto „Fugo” S.A. Przemysłowa 85 Konin

29 Toruńska 27 62-563 Stary Licheń
TECHNIK HOTELARSTWA Hotel Magda Toruńska Stary Licheń Hotel Konin Aleje 1 Maja Konin

30 TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH
„Gwarek” ŚLESIN ul. Leśna „Nad zalewem” Pensjonat Ogrodowa, Stare Miasto‎

31 TECHNIK TELEINFORMATYK
Telekomunikacja Polska S.A. Konin ul. Spółdzielców 33 lokal Konin

32 TECHNIK INFORMATYK - Klasa Wojskowa
Grupa CeDC Delikates Sp. z o.o. Ul. Zakładowa Konin HOST Sp. z o.o. Poznańska 74a, Konin

33 Fryzjer Salon Fryzjerski Kosmyk Konin, ul. Konwaliowa 2

34 technik architektury krajobrazu
ARKADIA Projektowanie terenów zielonych Szeligowskiego 6 / 39, Konin "PRADO" Pracownia Sztuki Ogrodowej Konin, ul. Zagórowska 16

35 technik budownictwa Hydrowat 62-580 Konin, ul. Stodolniana 91 A-Z Bud
Przemysłowa 54/78 lok. 123 ...

36 technik drogownictwa Skanska Wytwórnia Mas Bitumicznych w Koninie

37 technik geodeta Przedsiębiorstwo Geodezyjne "Geodeta"
ul. Hiacyntowa 3 B/46 Konin Geomap-Konin Sp. z o.o. Konin, Spółdzielców 3

38 technik logistyk "Ekobud" Transport Międzynarodowy‎ Armii Krajowej 9, Konin CTK Sp. z o.o. ul. Europejska Konin

39 Ratownik Medyczny Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. k.S. Wyszyńskiego 1 Konin Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Konin ul. Przemysłowa 7

40 Opiekun medyczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Szpitalna KONIN Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s.c. ul. Wojska Polskiego 33

41 Technik Masażysta "Vital Classic" Salon Zdrowia i Urody
Konin, ul. Żwirki i Wigury 1 "Instytut Środka" Anna Koralewska Konin, ul. Górnicza 2 /24

42 Technik usług kosmetycznych
Salon Kosmetyczny "Crystaline" Lidia Marzol Źródlana Konin "Afrodyta" Gabinet Kosmetyczny Renata Bonkowska ul. 3 Maja 17, Konin

43 Technik farmaceutyczny
Apteka MED-ALKO Konin ul. ALEJE 1 MAJA 3 Apteka Pini ul. Powstańców Wlkp.7 Konin

44 Bibliografia S.Gregorczyk: Przesiębiorczość bez tajemnic, Wydawnictwo WSiP Warszawa 2007 Małgorzata Biernacka, Jarosław Korba, Zbigniew Smutek: Podstawy Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Operon, Gdynia 2007r.


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google