Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA - MIASTA W INTERNECIE Zakopane 2001 HOLDIKOM Grupa Kapitałowa w Ostrowie Wielkopolskim Internet w firmach komunalnych. Perspektywy działań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA - MIASTA W INTERNECIE Zakopane 2001 HOLDIKOM Grupa Kapitałowa w Ostrowie Wielkopolskim Internet w firmach komunalnych. Perspektywy działań."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA - MIASTA W INTERNECIE Zakopane 2001 HOLDIKOM Grupa Kapitałowa w Ostrowie Wielkopolskim Internet w firmach komunalnych. Perspektywy działań. Propozycje rozwiązań

2 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Grupa Kapitałowa HOLDIKOM w Ostrowie Wielkopolskim to 8 spółek komunalnych świadczących usługi na rzecz mieszkańców miasta i regionu. Firmy te są spółkami prawa handlowego i działają według praw ekonomii, rynku, podaży i popytu.

3 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Spółka dominująca - HOLDIKOM S.A. Wodkan S.A. OZC S.A. MZO S.A. TM Sp. z o.o. MZGM Sp. z o.o. MZK Sp. z o.o. MZZ Sp. z o.o.

4 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Podstawa działania, i strategicznego myślenia 3 x In.

5 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Informacja - jako praźródło wszelkich decyzji. Infrastruktura - jako autostrada informacyjna uosobienie ruchu, precyzji i szybkości. Internet - jako najbardziej uniwersalne medium przenoszenia informacji w różnorakiej postaci. 3 x In.

6 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Zespół 3 x In staje się narzędziem, kapitałem, możliwością i szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej pod warunkiem, że firmy będą umiały go przetwarzać za pomocą nowoczesnych technik cyfrowych..

7 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Wszyscy szefowie Grupy Kapitałowej, spółek zależnych, osoby funkcyjne i średni szczebel zarządzania uczestniczą w cyklu szkoleń, którego celem jest zdanie egzaminów i uzyskanie certyfikatu ECDL - europejskiego świadectwa umejętności komputerowej.

8 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Firma PSA ZAPIS Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim opracowała wspólnie z Zarządem spółki dominującej HOLDIKOM S.A. program cyklicznych szkoleń na których prezentowane są praktyczne zastosowania zespołu 3xIn.

9 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Prosta potrzeba przesyłania informacji finansowej na potrzeby Grupy Kapitałowej HOLDIKOM Przesłano infrastrukturą teleinformatyczną informację wykorzystując Internet jako medium.

10 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Podstawą wszelkich działań jest udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie o zdolność sektora lokalnych /i nie tylko/ firm komunalnych do wchłaniania informacji jako źródła powodzenia i jako podstawy do zarządzania i do kreowania decyzji biznesowych?

11 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Podobnie trzeba uzyskać odpowiedź na pytanie o rozumienie przez menedżerów i wiarę w to co stanie się w niedalekiej przyszłości: przejście ze społeczeństwa przemysłowego przez społeczeństwo informacyjne aż po społeczeństwo wiedzy.

12 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Grupa Kapitałowa HOLDIKOM wspólnie z firmą PSA ZAPIS Sp. z o.o. opracowuje długoterminową strategię informacyjną dla wykreowania systemu pozwalającego na przepływ informacji pomiędzy spółkami zależnymi.

13 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Spółki Komunalne własne serwisy internetowe, trzy poziomy dostępu, systemy przekazywania informacji.

14 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Elementem strategii jest sieć korporacyjna INTERHOLDIKOM. Łączy ze sobą trzy elementy: ludzi, informację i usługę. Firmy łączą swoje sieci z siecią INTERHOLDIKOM aby uzyskać aktualne informacje stanowiące podstawę do działania w biznesie.

15 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 INTERHODIKOM SYSTEM ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ SZIK CENTRUM OBSŁUG KLIENTA COK PORTAL KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ SYSTEM OBIEGU NFORMACJI INTERHOLDIKOM

16 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Powstaje Centrum Obsługi Klienta /COK/ dla kontaktu firm komunalnych z odbiorcami ich usług, dla działalności menedżerskiej i marketingowej na potrzeby Grupy Kapitałowej HOLDIKOM. Ujednolicony marketing, budowany wizerunek. COK - lepiej za tyle samo.

17 MZK MZGM OZC MZO WODKAN CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA HOLDIKOM MZZ TARGOWISKA INTERHOLDIKOM

18 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Firmy same redagują, zmieniają i eksponują informacje adresowane do swoich klientów. Rola firmy PSA ZAPIS Sp. z o.o. jako dostawcy usług internetowych ogranicza się do technicznego nadzoru nad przepływającą informacją.

19 Spółki zależne HOLDIKOM Mieszkańcy miasta i regionu

20 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Zadaliśmy sobie pytanie: Czy zafascynowani kolejnymi osiągniętymi parametrami szybkości transmisji, wielością rozwiązań i nowinek technicznych zastanawiamy się nad umiejętnością ich spożytkowania i wypełnienia informacją?

21 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Sieć o strukturze światłowodowej a ilość przetworzonej informacji w warunkach Ostrowa Wielkopolskiego /miasta średnej wielkości/. Sieć ATM

22 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Praktyczne wypełnienie merytoryczną informacją biznesową w warunkach Ostrowa Wielkopolskiego. Na miarę potrzeb i możliwości. Połączenie ISDN - 128, wykorzystuje istniejącą technikę i technologię

23 Internet-Informacja-Infrastruktura Zakopane 2001 Grupa Kapitałowa otrzymywać będzie od firmy PSA ZAPIS Sp. z o.o. biuletyn biznesowy z informacjami o aktualnych podatkach, interpretacjach prawnych. Rodzi się nowa działalność: PRZESZUKIWANIE INTERNETU

24 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 INTERNET POSZUKIWANIE INFORMACJI SELEKCJA, CZYSZCZENIE I EKSPOZYCJA POSZUKIWANIE INFORMACJI INTERHOLDIKOMZARZĄDY SPÓŁEK ZALEŻNYCH POTRZEBA INFORMACJI

25 System Zarządzania Infrastrukturą Komunalną SZIK Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001

26 Informacja-Infrastruktura-Internet. Zakopane 2001 Istnieją obecnie sprzyjające warunki aby we współpracy z Agendą Kanadyjskiego Ministerstwa Transportu Trójkomitetem Ontaryjskim, kanadyjskim miastem Brantford, kanadyjską firmą DTM, ostrowską firmą ZAPIS Sp. z o.o. powstał SZIK jako przykład wykorzystania wspólnych obszarów działania i wykorzystanie efektu skali Grupy Kapitałowej HOLDIKOM.

27

28 Zarządzanie infrastrukturą miejską Interakcyjna Inżynieria Miejska Metodologia dla procesu zmian Współtworzenie danych ze wzrostem miasta Nowa technologia - nowe myślenie Spójny system - uniwersalna technika Uniwersalny system kodów dostępu System Zarządzania Ściekami Sanitarnymi System Zarządzania Zaopatrzenia w Wodę System Zarządzania Drogami Publicznymi System Zarządzania Komunikacją Miejską System Zarządzania Przesyłaniem Ciepła Systemy Informatyczne do Raportowania SZIK BAZA DANYCH

29 PSA ZAPIS SPÓŁKA Z O.O. OSTRÓW WIELKOPOLSKI Dziękuję !!


Pobierz ppt "KONFERENCJA - MIASTA W INTERNECIE Zakopane 2001 HOLDIKOM Grupa Kapitałowa w Ostrowie Wielkopolskim Internet w firmach komunalnych. Perspektywy działań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google