Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ernst & Young Law Alliance W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ernst & Young Law Alliance W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."— Zapis prezentacji:

1 Ernst & Young Law Alliance W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski

2 Domański Zakrzewski Palinka Promnice, 14 kwietnia 2003 roku Implementacja dyrektywy IPPC w prawie polskim Konferencja W drodze do Unii Ochrona środowiska Ernst & Young Law Alliance

3 IPPC w prawie Unii Europejskiej n Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń n Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 1996.237. n ang. Integrated Pollution Prevention Control – IPPC n 30 października 1996 roku - wejście w życie n 30 października 2007 roku - okres przejściowy na pełną implementację w państwach członkowskich Unii Europejskiej

4 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Najlepsza Dostępna Technika (BAT) ang. Best Available Technique n Pozwolenie zintegrowane n Nowa instalacja n Istniejąca instalacja

5 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Rodzaje instalacji objętych IPPC n Załącznik I Przemysł energetyczny Hutnictwo i przemysł metalurgiczny Przemysł mineralny Przemysł chemiczny Gospodarka odpadami Inne

6 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Przykłady instalacji objętych IPPC n Przemysł energetyczny Instalacje do spalania o mocy nominalnej ponad 50MWt n Hutnictwo i przemysł metalurgiczny Instalacja do prażenia lub spiekania rud metali Instalacja do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg/h

7 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Przykłady instalacji objętych IPPC n Przemysł mineralny Instalacja do produkcji klinkieru cementowego zdolność produkcyjna 500 Mg/doba Instalacja do produkcji wapna zdolność produkcyjna 50 Mg/h Instalacje do przetwarzani azbestu Instalacje do produkcji szkła o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg/doba Piece koksownicze

8 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Przykłady instalacji objętych IPPC n Przemysł chemiczny Instalacje do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej Instalacje do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej Instalacje do wytwarzania nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu Instalacje do wytwarzania środków ochrony roślin i produktów biobójczych Instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu

9 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Przykłady instalacji objętych IPPC n Gospodarka odpadami Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg/doba Instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg/doba Instalacje do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg/doba lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg

10 Ernst & Young Law Alliance IPPC w prawie Unii Europejskiej n Przykłady instalacji objętych IPPC n Inne Instalacje do produkcji lub przetwórstwa z surowych produktów: pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 Mg/doba pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 Mg/doba Instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 Mg/doba Instalacje do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg/doba

11 Ernst & Young Law Alliance IPPC w czasie negocjacji akcesyjnych z UE n okres przejściowy do 31 grudnia 2010 roku n lista 65 zakładów przemysłowych n w tym 17 zakładów przemysłowych z województwa śląskiego

12 Ernst & Young Law Alliance Implementacja IPPC w prawie polskim n Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska n Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw n Przepisy wykonawcze Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

13 Ernst & Young Law Alliance Implementacja IPPC w prawie polskim n Prawo ochrony środowiska definicja BAT i pojęcia instalacja (art. 3) ogólne zasady dotyczące pozwoleń środowiskowych (art. 180 – 200) eksploatacja instalacji dopuszczalna po uzyskaniu pozwolenia wniosek zainteresowanego czas określony, max. 10 lat możliwość transferu pozwolenia na nabywcę całej instalacji przesłanki ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia

14 Ernst & Young Law Alliance Implementacja IPPC w prawie polskim n Prawo ochrony środowiska szczególna regulacja pozwoleń zintegrowanych (art. 201 - 219) instalacje, których funkcjonowanie może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska lub jego poszczególnych elementów rozporządzenie Ministra Środowiska pozwolenie zintegrowane obejmuje wszystkie segmenty ochrony środowiska uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zastępuje konieczność uzyskania pozostałych pozwoleń środowiskowych BAT przegląd pozwolenia zintegrowanego co 5 lat udział społeczeństwa (organizacji ekologicznych) w postępowaniu o wydanie pozwolenia zintegrowanego opłata rejestracyjna (max. do 3.000 euro)

15 Ernst & Young Law Alliance Implementacja IPPC w prawie polskim n Prawo ochrony środowiska Programy dostosowawcze (art. 422 - 441) objęte tylko niektóre instalacje objęte wymogiem IPPC projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (klauzula w porozumieniu) celem jest umożliwienie osiągnięcia norm IPPC przez instalacje, które ze względów technologicznych lub ekonomicznych nie są w stanie tego osiągnąć w terminach ustawowych max. czas programu dostosowawczego – 6 lat ale nie później niż do 31 grudnia 2010 roku wniosek prowadzącego instalację postępowanie negocjacyjne (wojewoda i komisja negocjacyjna)

16 Ernst & Young Law Alliance Implementacja IPPC w prawie polskim Ustawa wprowadzająca Prawo ochrony środowiska Termin wejścia w życie wymogu IPPC (art. 19) instalacje nowe formalnie od dnia 1 października 2001 roku faktycznie od 16 sierpnia 2002 roku

17 Ernst & Young Law Alliance Implementacja IPPC w prawie polskim Ustawa wprowadzająca Prawo ochrony środowiska Termin wejścia w życie wymogu IPPC (art. 19) instalacje istniejące pozwolenie na budowę przed 1 października 2001 roku a użytkowanie przed 30 czerwca 2003 roku 1 stycznia 2004 roku (planuje się przedłużenie na dzień 1 maja 2004 roku) później tylko jeżeli instalacja zostanie objęta rozporządzeniem Ministra Środowiska (maksymalnie do 31 grudnia 2010 roku) obecnie trwają prace grup roboczych związane z rozporządzeniem

18 Ernst & Young Law Alliance Przydatne adresy Krajowe Centrum BAT przy Ministerstwie Środowiska, Departament Inwestycji i Rozwoju Technologii Osoba: Małgorzata Tytko tel. 022–57–92–770 www.ippc-ps.pl Europejskie Biuro IPPC w Sewilli eippcb.jrc.es

19 Ernst & Young Law Alliance

20 Kontakt Daniel Chojnacki Zespół Prawa Ochrony Środowiska Domański Zakrzewski Palinka sp. k. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel. + 48 22 557 76 88 fax + 48 22 557 88 10 daniel.chojnacki@dzp.pl www.dzp.com.pl


Pobierz ppt "Ernst & Young Law Alliance W drodze do Unii 14.04.2003 Promnice, Zameczek Myśliwski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google